Svjetska flora Vrste svjetske flore Istraži

Melaleuca leucadendra (L.) L. DD

Kajaput drvo
Myrtaceae 19 11 Observations
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra