Korisne biljke Kultivirane i ukrasne biljke Istraži

Melia azedarach L. LC

Melija
Meliaceae 9.082 6.706 Opažanja
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach