Korisne biljke Kultivirane i ukrasne biljkeIstraži

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

Javorolisna platana
4 3 Opažanja
Platanaceae
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Platanus orientalis L.DD
Nedostatak podataka

Azijska platana
3.294 2.441 Opažanja
Platanaceae
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis