Trave Korov poljoprivrednih polja EuropeIstraži

Aegopodium podagraria L.

Podagrasti jarčevac
11.628 9.347 Opažanja
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

Divlji peršin
1.802 1.241 Opažanja
Apiaceae
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Ammi majus L.

Veliki morač
1.807 1.299 Opažanja
Apiaceae
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Anethum graveolens L.

Kopar
2.484 2.067 Opažanja
Apiaceae
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Angelica sylvestris L.LC
Najmanje zabrinjavajuća

Šumska anđelika
9.238 6.341 Opažanja
Apiaceae
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Krasuljica
3.071 2.523 Opažanja
Apiaceae
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Šumska krasuljica
19.533 14.112 Opažanja
Apiaceae
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris

Chaerophyllum temulum L.

 
5.443 3.591 Opažanja
Apiaceae
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum

Conium maculatum L.

Kukuta
7.740 5.908 Opažanja
Apiaceae
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Coriandrum sativum L.

Korijander
3.160 2.688 Opažanja
Apiaceae
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum

Daucus carota L.LC
Najmanje zabrinjavajuća

Divlja mrkva
24.360 18.890 Opažanja
Apiaceae
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota

Eryngium campestre L.

Kotrljan
5.192 4.065 Opažanja
Apiaceae
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač
10.820 8.782 Opažanja
Apiaceae
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Heracleum sphondylium L.

Livadna šapika
20.036 14.435 Opažanja
Apiaceae
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Velecvjetna moračina
2.133 1.620 Opažanja
Apiaceae
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora

Pastinaca sativa L.

Pastrnjak
6.318 4.341 Opažanja
Apiaceae
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa

Scandix pecten-veneris L.

Venerina češljika
2.744 1.923 Opažanja
Apiaceae
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris

Seseli tortuosum L.

 
684 382 Opažanja
Apiaceae
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum

Sison amomum L.

 
312 197 Opažanja
Apiaceae
Sison amomum
Sison amomum
Sison amomum
Sison amomum

Sison segetum L.

 
43 28 Opažanja
Apiaceae
Sison segetum
Sison segetum
Sison segetum
Sison segetum

Smyrnium olusatrum L.

Lesandra
5.808 4.142 Opažanja
Apiaceae
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum

Tordylium apulum L.

Apulijska orjašica
1.568 1.087 Opažanja
Apiaceae
Tordylium apulum
Tordylium apulum
Tordylium apulum
Tordylium apulum

Tordylium maximum L.

 
888 483 Opažanja
Apiaceae
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Loading...