Trave Korov poljoprivrednih polja EuropeIstraži

Aethusa cynapium L.

Divlji peršin
1.800 1.239 Opažanja
Apiaceae
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium