Trave Korov poljoprivrednih polja Europe Istraži

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1.336 1.005 Opažanja
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor