Cipura campanulata Ravenna 6 2 観察

Cipura campanulata 花
flower
Cipura campanulata 形態
habit
Cipura campanulata Ravenna
中央アメリカ
Icacinaceae
Cipura
Cipura campanulata Ravenna
通称・一般名

    このイメージギャラリーを充実させたいですか? Pl@ntNetで公開する

    位置情報あり (公開データ) 4

    位置情報なし 1