Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 164

Bombycilaena erecta 花
flower
Bombycilaena erecta 葉
leaf
Bombycilaena erecta 果実
fruit
Bombycilaena erecta 樹皮
bark
Bombycilaena erecta 形態
habit
Bombycilaena erecta その他の提案
other
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Cévennes
Asteraceae Bercht. & J.Presl
Bombycilaena (DC.) Smoljan.
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
一般名
    補足情報
    季節学

    このイメージギャラリーを充実させたいですか? Pl@ntNetにコントリビュートする