Sobralia macrantha cv. 'Alba' 49

Sobralia macrantha cv. 'Alba' 花
flower
Sobralia macrantha cv. 'Alba' 葉
leaf
Sobralia macrantha cv. 'Alba' 果実
fruit
Sobralia macrantha cv. 'Alba' 樹皮
bark
Sobralia macrantha cv. 'Alba' 形態
habit
Sobralia macrantha cv. 'Alba'
Gardens by the Bay - Cloud Forest
Orchidaceae
Sobralia
Sobralia macrantha cv. 'Alba'
一般名
    季節学

    このイメージギャラリーを充実させたいですか? Pl@ntNetにコントリビュートする