Stellaria media (L.) Vill. 100 8,896 観察

Ko-ha-kobe
Stellaria media 花
flower
Stellaria media 葉
leaf
Stellaria media 樹皮
bark
Stellaria media 形態
habit
Stellaria media その他の提案
other
Stellaria media (L.) Vill.
World flora
Caryophyllaceae
Stellaria
Stellaria media (L.) Vill.
通称・一般名
 • Ko-ha-kobe
用途
 • 有害生物のホスト
  • 農作害
 • 食物
  • 野菜
 • 薬品
  • 民話
  • 哺乳類
 • 雑草
  • 種子の混合

このイメージギャラリーを充実させたいですか? Pl@ntNetで公開する

位置情報あり (公開データ) 3

位置情報あり (私的データ) 13