വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus 1 ഇനം
Abutilon 4 ഇനം
Acacia 19 ഇനം
Acalypha 1 ഇനം
Acanthorrhinum 1 ഇനം
Acanthus 2 ഇനം
Acer 5 ഇനം
Achillea 7 ഇനം
Achnatherum 1 ഇനം
Achyranthes 1 ഇനം
Acinos 2 ഇനം
Acis 1 ഇനം
Aconitum 1 ഇനം
Acrachne 1 ഇനം
Actiniopteris 2 ഇനം
Adenocarpus 7 ഇനം
Adiantum 4 ഇനം
Adonis 5 ഇനം
Adoxa 1 ഇനം
Aegilops 8 ഇനം
Aeluropus 2 ഇനം
Aeonium 31 ഇനം
Aerva 1 ഇനം
Aethusa 1 ഇനം
Agapanthus 1 ഇനം
Agave 3 ഇനം
Ageratina 1 ഇനം
Ageratum 2 ഇനം
Agrimonia 1 ഇനം
Agropyron 1 ഇനം
Agrostemma 1 ഇനം
Agrostis 10 ഇനം
Aichryson 6 ഇനം
Ailanthus 1 ഇനം
Aira 6 ഇനം
Airopsis 1 ഇനം
Aizoanthemum 1 ഇനം
Aizoon 1 ഇനം
Ajuga 3 ഇനം
Albizia 1 ഇനം
Alcea 6 ഇനം
Alchemilla 6 ഇനം
Alhagi 1 ഇനം
Alisma 3 ഇനം
Alkanna 2 ഇനം
Allagopappus 1 ഇനം
Alliaria 1 ഇനം
Allium 28 ഇനം
Alnus 1 ഇനം
Aloe 3 ഇനം
Alopecurus 8 ഇനം
Aloysia 1 ഇനം
Alternanthera 4 ഇനം
Alyssum 10 ഇനം
Amaranthus 13 ഇനം
Amaryllis 1 ഇനം
Ambrosia 3 ഇനം
Ambrosina 1 ഇനം
Amelanchier 1 ഇനം
Ammannia 4 ഇനം
Ammi 1 ഇനം
Ammochloa 1 ഇനം
Ammodaucus 1 ഇനം
Ammoides 1 ഇനം
Ammophila 1 ഇനം
Ammosperma 1 ഇനം
Anabasis 4 ഇനം
Anacamptis 2 ഇനം
Anacyclus 5 ഇനം
Anagyris 1 ഇനം
Anarrhinum 3 ഇനം
Anastatica 1 ഇനം
Anchusa 9 ഇനം
Andrachne 1 ഇനം
Andropogon 2 ഇനം
Androsace 2 ഇനം
Andryala 5 ഇനം
Aneilema 1 ഇനം
Anemone 3 ഇനം
Anethum 1 ഇനം
Anisantha 6 ഇനം
Anogramma 1 ഇനം
Anredera 1 ഇനം
Anthemis 9 ഇനം
Anthericum 2 ഇനം
Anthoxanthum 3 ഇനം
Anthriscus 3 ഇനം
Anthyllis 7 ഇനം
Antinoria 2 ഇനം
Antirrhinum 8 ഇനം
Aphyllanthes 1 ഇനം
Apium 1 ഇനം
Apollonias 1 ഇനം
Aptenia 1 ഇനം
Apteranthes 1 ഇനം
Aquilegia 1 ഇനം
Arabidopsis 1 ഇനം
Arabis 7 ഇനം
Araujia 1 ഇനം
Arbutus 2 ഇനം
Arctium 1 ഇനം
Arctotheca 1 ഇനം
Arctotis 1 ഇനം
Arenaria 9 ഇനം
Argania 1 ഇനം
Argemone 1 ഇനം
Argyranthemum 13 ഇനം
Argyrocytisus 1 ഇനം
Argyrolobium 1 ഇനം
Arisarum 2 ഇനം
Aristida 4 ഇനം
Aristolochia 7 ഇനം
Armeria 2 ഇനം
Arnebia 1 ഇനം
Arnoseris 1 ഇനം
Arrhenatherum 1 ഇനം
Artemisia 15 ഇനം
Arthrocnemum 1 ഇനം
Artocarpus 1 ഇനം
Arum 2 ഇനം
Arundo 3 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 19 ഇനം
Asperugo 1 ഇനം
Asperula 4 ഇനം
Asphodeline 1 ഇനം
Asphodelus 7 ഇനം
Asplenium 21 ഇനം
Asteriscus 6 ഇനം
Astragalus 34 ഇനം
Astydamia 1 ഇനം
Asystasia 1 ഇനം
Athamanta 1 ഇനം
Athyrium 1 ഇനം
Atractylis 10 ഇനം
Atraphaxis 1 ഇനം
Atriplex 15 ഇനം
Austrocylindropuntia 2 ഇനം
Autonoë 2 ഇനം
Avena 6 ഇനം
Avicennia 1 ഇനം
Azolla 2 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Balanites 1 ഇനം
Baldellia 1 ഇനം
Ballota 3 ഇനം
Barbarea 2 ഇനം
Barnardia 1 ഇനം
Bartsia 1 ഇനം
Bassia 5 ഇനം
Bauhinia 1 ഇനം
Bellevalia 5 ഇനം
Bellis 5 ഇനം
Bencomia 4 ഇനം
Berberis 2 ഇനം
Bergia 1 ഇനം
Berula 1 ഇനം
Beta 2 ഇനം
Betula 2 ഇനം
Biarum 3 ഇനം
Bidens 4 ഇനം
Bifora 2 ഇനം
Biscutella 6 ഇനം
Bituminaria 1 ഇനം
Bivonaea 1 ഇനം
Blackstonia 1 ഇനം
Blechnum 1 ഇനം
Blepharis 2 ഇനം
Blitum 1 ഇനം
Boerhavia 2 ഇനം
Boissiera 1 ഇനം
Bolboschoenus 1 ഇനം
Bombycilaena 1 ഇനം
Bongardia 1 ഇനം
Borago 1 ഇനം
Boscia 2 ഇനം
Bosea 1 ഇനം
Bothriochloa 1 ഇനം
Botrychium 1 ഇനം
Bougainvillea 2 ഇനം
Brachiaria 5 ഇനം
Brachypodium 2 ഇനം
Brassica 9 ഇനം
Briza 3 ഇനം
Brocchia 1 ഇനം
Bromopsis 4 ഇനം
Bromus 9 ഇനം
Broussonetia 1 ഇനം
Bryonia 3 ഇനം
Bufonia 2 ഇനം
Bunias 1 ഇനം
Bunium 2 ഇനം
Bupleurum 12 ഇനം
Butomus 1 ഇനം
Buxus 2 ഇനം
Bystropogon 2 ഇനം
Cachrys 2 ഇനം
Cadaba 1 ഇനം
Caesalpinia 3 ഇനം
Cakile 1 ഇനം
Calamintha 5 ഇനം
Calceolaria 1 ഇനം
Calendula 5 ഇനം
Calepina 1 ഇനം
Calibrachoa 1 ഇനം
Calicotome 2 ഇനം
Calligonum 1 ഇനം
Callipeltis 1 ഇനം
Callitriche 7 ഇനം
Calluna 1 ഇനം
Calotropis 1 ഇനം
Calystegia 3 ഇനം
Camelina 4 ഇനം
Campanula 14 ഇനം
Camphorosma 1 ഇനം
Camptoloma 1 ഇനം
Campylanthus 1 ഇനം
Canarina 1 ഇനം
Canna 1 ഇനം
Cannabis 1 ഇനം
Capparis 7 ഇനം
Capsella 1 ഇനം
Capsicum 2 ഇനം
Cardamine 6 ഇനം
Cardiospermum 2 ഇനം
Cardopatium 1 ഇനം
Carduus 11 ഇനം
Carex 41 ഇനം
Carissa 1 ഇനം
Carlina 9 ഇനം
Caroxylon 2 ഇനം
Carpobrotus 1 ഇനം
Carrichtera 1 ഇനം
Carthamus 9 ഇനം
Carum 2 ഇനം
Cassia 1 ഇനം
Castanea 1 ഇനം
Castellia 1 ഇനം
Casuarina 3 ഇനം
Catananche 4 ഇനം
Catharanthus 1 ഇനം
Caucalis 1 ഇനം
Cayaponia 1 ഇനം
Cedronella 1 ഇനം
Celosia 2 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Cenchrus 12 ഇനം
Centaurea 38 ഇനം
Centaurium 5 ഇനം
Centranthus 8 ഇനം
Cephalanthera 3 ഇനം
Cerastium 16 ഇനം
Ceratocephala 1 ഇനം
Ceratochloa 1 ഇനം
Ceratonia 1 ഇനം
Ceratophyllum 2 ഇനം
Ceratotheca 1 ഇനം
Cercis 1 ഇനം
Cerinthe 2 ഇനം
Ceropegia 1 ഇനം
Cervaria 1 ഇനം
Chaenorhinum 5 ഇനം
Chaerophyllum 2 ഇനം
Chaetopogon 1 ഇനം
Chamaecrista 3 ഇനം
Chamaecytisus 2 ഇനം
Chamaemelum 2 ഇനം
Chamaerops 1 ഇനം
Chascanum 1 ഇനം
Cheilanthes 1 ഇനം
Cheirolophus 6 ഇനം
Chelidonium 1 ഇനം
Chenopodium 14 ഇനം
Chiliadenus 1 ഇനം
Chloris 4 ഇനം
Chlorophytum 1 ഇനം
Choisya 1 ഇനം
Chondrilla 1 ഇനം
Chorispora 1 ഇനം
Christella 1 ഇനം
Chrozophora 1 ഇനം
Chrysojasminum 2 ഇനം
Chrysopogon 3 ഇനം
Cicendia 1 ഇനം
Cicer 1 ഇനം
Cichorium 4 ഇനം
Cienfuegosia 1 ഇനം
Circaea 1 ഇനം
Cirsium 12 ഇനം
Cissus 1 ഇനം
Cistanche 2 ഇനം
Cistus 23 ഇനം
Citrullus 2 ഇനം
Citrus 4 ഇനം
Cladanthus 3 ഇനം
Cladium 1 ഇനം
Clematis 4 ഇനം
Cleome 9 ഇനം
Cleonia 1 ഇനം
Clethra 1 ഇനം
Clinopodium 1 ഇനം
Clitoria 1 ഇനം
Clypeola 1 ഇനം
Cneorum 1 ഇനം
Coccinia 1 ഇനം
Coffea 1 ഇനം
Coincya 1 ഇനം
Coix 1 ഇനം
Colchicum 11 ഇനം
Coldenia 1 ഇനം
Coleostephus 1 ഇനം
Colocasia 1 ഇനം
Colutea 1 ഇനം
Combretum 1 ഇനം
Commelina 5 ഇനം
Commicarpus 1 ഇനം
Conium 1 ഇനം
Conopodium 2 ഇനം
Conringia 1 ഇനം
Convolvulus 26 ഇനം
Corchorus 4 ഇനം
Cordia 1 ഇനം
Coriandrum 1 ഇനം
Coriaria 1 ഇനം
Coris 1 ഇനം
Cornulaca 2 ഇനം
Coronilla 5 ഇനം
Corrigiola 2 ഇനം
Cortaderia 1 ഇനം
Corydalis 1 ഇനം
Corynephorus 2 ഇനം
Cosentinia 1 ഇനം
Cosmos 1 ഇനം
Cota 2 ഇനം
Cotoneaster 1 ഇനം
Cotula 3 ഇനം
Cotyledon 1 ഇനം
Crambe 10 ഇനം
Crassula 7 ഇനം
Crataegus 6 ഇനം
Crateva 1 ഇനം
Crepis 10 ഇനം
Cressa 1 ഇനം
Crithmum 1 ഇനം
Crithopsis 1 ഇനം
Crocus 3 ഇനം
Crotalaria 3 ഇനം
Crucianella 4 ഇനം
Cruciata 2 ഇനം
Crupina 2 ഇനം
Crypsis 4 ഇനം
Cryptotaenia 1 ഇനം
Ctenopsis 1 ഇനം
Cucubalus 1 ഇനം
Cucumis 4 ഇനം
Cullen 1 ഇനം
Cuminum 1 ഇനം
Cuphea 1 ഇനം
Cuscuta 11 ഇനം
Cutandia 3 ഇനം
Cyanus 1 ഇനം
Cyclamen 4 ഇനം
Cyclospermum 1 ഇനം
Cydonia 1 ഇനം
Cymbopogon 4 ഇനം
Cymodocea 1 ഇനം
Cynanchum 1 ഇനം
Cynara 6 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cynoglossum 6 ഇനം
Cynomorium 1 ഇനം
Cynosurus 4 ഇനം
Cyperus 20 ഇനം
Cyrtomium 1 ഇനം
Cystopteris 2 ഇനം
Cytisus 8 ഇനം
Dactylis 2 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Dalbergia 2 ഇനം
Damasonium 1 ഇനം
Danthonia 1 ഇനം
Daphne 3 ഇനം
Datura 4 ഇനം
Daucus 4 ഇനം
Davallia 1 ഇനം
Delairea 1 ഇനം
Delonix 1 ഇനം
Delphinium 12 ഇനം
Dendriopoterium 2 ഇനം
Deschampsia 1 ഇനം
Descurainia 7 ഇനം
Desmanthus 1 ഇനം
Desmazeria 1 ഇനം
Deverra 2 ഇനം
Dianthus 11 ഇനം
Diatelia 1 ഇനം
Dichanthium 2 ഇനം
Dicheranthus 1 ഇനം
Dichondra 1 ഇനം
Dichrostachys 1 ഇനം
Dicliptera 1 ഇനം
Dicoma 1 ഇനം
Didesmus 2 ഇനം
Digera 1 ഇനം
Digitalis 6 ഇനം
Digitaria 7 ഇനം
Dinebra 1 ഇനം
Dioscorea 1 ഇനം
Dipcadi 4 ഇനം
Diplazium 1 ഇനം
Diplocyclos 1 ഇനം
Diplotaxis 9 ഇനം
Dipsacus 2 ഇനം
Dipterygium 1 ഇനം
Dittrichia 2 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dombeya 2 ഇനം
Doronicum 1 ഇനം
Dorycnium 5 ഇനം
Dovyalis 1 ഇനം
Draba 3 ഇനം
Dracaena 1 ഇനം
Dracocephalum 2 ഇനം
Dracunculus 2 ഇനം
Drimia 5 ഇനം
Drimiopsis 1 ഇനം
Drosanthemum 1 ഇനം
Drosophyllum 1 ഇനം
Dryopteris 7 ഇനം
Duchesnea 1 ഇനം
Ebenus 1 ഇനം
Ecballium 1 ഇനം
Ecbolium 1 ഇനം
Echinaria 1 ഇനം
Echinochloa 2 ഇനം
Echinophora 1 ഇനം
Echinops 5 ഇനം
Echiochilon 1 ഇനം
Echium 37 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Egeria 1 ഇനം
Ehrharta 3 ഇനം
Eichhornia 1 ഇനം
Einadia 1 ഇനം
Elaeagnus 1 ഇനം
Elaeoselinum 3 ഇനം
Elatine 3 ഇനം
Eleocharis 5 ഇനം
Eleusine 4 ഇനം
Eleutheranthera 1 ഇനം
Elodea 1 ഇനം
Elytrigia 4 ഇനം
Emerus 1 ഇനം
Emex 1 ഇനം
Emilia 1 ഇനം
Eminium 1 ഇനം
Enarthrocarpus 1 ഇനം
Enneapogon 2 ഇനം
Entada 1 ഇനം
Epilobium 7 ഇനം
Epimedium 2 ഇനം
Epipactis 1 ഇനം
Equisetum 5 ഇനം
Eragrostis 15 ഇനം
Erica 10 ഇനം
Erigeron 6 ഇനം
Erinacea 1 ഇനം
Erinus 1 ഇനം
Eriobotrya 1 ഇനം
Eriocephalus 1 ഇനം
Erodium 23 ഇനം
Erophaca 1 ഇനം
Erophila 1 ഇനം
Eruca 1 ഇനം
Erucaria 2 ഇനം
Erucastrum 2 ഇനം
Eryngium 15 ഇനം
Erysimum 10 ഇനം
Eschscholzia 1 ഇനം
Ethulia 1 ഇനം
Eucalyptus 9 ഇനം
Eupatorium 1 ഇനം
Euphorbia 70 ഇനം
Euploca 3 ഇനം
Evolvulus 2 ഇനം
Exaculum 1 ഇനം
Fagonia 9 ഇനം
Fagopyrum 1 ഇനം
Faidherbia 1 ഇനം
Falcaria 1 ഇനം
Fallopia 1 ഇനം
Farfugium 1 ഇനം
Farsetia 1 ഇനം
Fedia 1 ഇനം
Feeria 1 ഇനം
Feretia 1 ഇനം
Ferraria 1 ഇനം
Ferula 6 ഇനം
Ferulago 1 ഇനം
Festuca 10 ഇനം
Fibigia 1 ഇനം
Ficaria 1 ഇനം
Ficus 11 ഇനം
Filago 14 ഇനം
Filipendula 1 ഇനം
Fimbristylis 1 ഇനം
Flaveria 1 ഇനം
Flemingia 1 ഇനം
Flueggea 1 ഇനം
Foeniculum 1 ഇനം
Foleyola 1 ഇനം
Forsskaolea 2 ഇനം
Fragaria 1 ഇനം
Frangula 2 ഇനം
Frankenia 6 ഇനം
Fraxinus 4 ഇനം
Freesia 2 ഇനം
Fritillaria 2 ഇനം
Fuirena 2 ഇനം
Fumana 8 ഇനം
Fumaria 18 ഇനം
Furcraea 1 ഇനം
Gagea 4 ഇനം
Gaillardia 1 ഇനം
Galactites 3 ഇനം
Galatella 1 ഇനം
Galega 1 ഇനം
Galeopsis 2 ഇനം
Galinsoga 2 ഇനം
Gastridium 1 ഇനം
Gazania 1 ഇനം
Genista 15 ഇനം
Gennaria 1 ഇനം
Gentiana 2 ഇനം
Geranium 15 ഇനം
Gesnouinia 1 ഇനം
Geum 3 ഇനം
Gisekia 1 ഇനം
Gladiolus 3 ഇനം
Glaucium 2 ഇനം
Glebionis 2 ഇനം
Glechoma 1 ഇനം
Gleditsia 1 ഇനം
Glinus 1 ഇനം
Globularia 6 ഇനം
Glossonema 1 ഇനം
Glyceria 2 ഇനം
Glycyrrhiza 1 ഇനം
Gnaphalium 5 ഇനം
Gomphocarpus 1 ഇനം
Gomphrena 1 ഇനം
Goniolimon 1 ഇനം
Gonospermum 4 ഇനം
Goodyera 1 ഇനം
Gossypium 2 ഇനം
Graellsia 1 ഇനം
Gratiola 2 ഇനം
Grewia 3 ഇനം
Groenlandia 1 ഇനം
Grusonia 1 ഇനം
Guenthera 2 ഇനം
Guizotia 1 ഇനം
Gundelia 1 ഇനം
Gymnarrhena 1 ഇനം
Gymnocarpium 1 ഇനം
Gymnocarpos 2 ഇനം
Gypsophila 2 ഇനം
Habenaria 1 ഇനം
Hainardia 1 ഇനം
Halimione 1 ഇനം
Halodule 1 ഇനം
Halogeton 1 ഇനം
Halopeplis 1 ഇനം
Halophila 3 ഇനം
Halopyrum 1 ഇനം
Haloxylon 1 ഇനം
Hammada 1 ഇനം
Haplophyllum 1 ഇനം
Hedera 4 ഇനം
Hedypnois 1 ഇനം
Hedysarum 5 ഇനം
Helianthemum 22 ഇനം
Helianthus 2 ഇനം
Helichrysum 12 ഇനം
Helictochloa 4 ഇനം
Helictotrichon 1 ഇനം
Heliotropium 9 ഇനം
Helleborus 1 ഇനം
Helminthotheca 1 ഇനം
Helosciadium 2 ഇനം
Henophyton 2 ഇനം
Heracleum 1 ഇനം
Hermannia 2 ഇനം
Hermodactylus 1 ഇനം
Herniaria 7 ഇനം
Hertia 2 ഇനം
Hesperis 1 ഇനം
Heteranthemis 1 ഇനം
Heteropogon 1 ഇനം
Hevea 1 ഇനം
Hibiscus 5 ഇനം
Hieracium 6 ഇനം
Himantoglossum 2 ഇനം
Hippocrepis 6 ഇനം
Hirschfeldia 1 ഇനം
Hoffmannseggia 1 ഇനം
Holcus 3 ഇനം
Holosteum 1 ഇനം
Hordelymus 1 ഇനം
Hordeum 6 ഇനം
Hormathophylla 1 ഇനം
Hornungia 3 ഇനം
Humulus 1 ഇനം
Hunnemannia 1 ഇനം
Huperzia 2 ഇനം
Hyacinthoides 3 ഇനം
Hydrangea 1 ഇനം
Hydrocharis 1 ഇനം
Hydrocotyle 1 ഇനം
Hylocereus 1 ഇനം
Hymenocarpos 4 ഇനം
Hymenophyllum 2 ഇനം
Hyoscyamus 5 ഇനം
Hyoseris 3 ഇനം
Hyparrhenia 2 ഇനം
Hypecoum 3 ഇനം
Hypericum 18 ഇനം
Hyphaene 1 ഇനം
Hypochaeris 7 ഇനം
Hyssopus 1 ഇനം
Iberis 12 ഇനം
Ibicella 1 ഇനം
Ilex 3 ഇനം
Illecebrum 1 ഇനം
Impatiens 3 ഇനം
Imperata 1 ഇനം
Imperatoria 1 ഇനം
Indigofera 6 ഇനം
Inula 2 ഇനം
Ipomoea 18 ഇനം
Iresine 1 ഇനം
Iris 10 ഇനം
Isatis 2 ഇനം
Isoetes 1 ഇനം
Isolepis 1 ഇനം
Ixanthus 1 ഇനം
Ixia 1 ഇനം
Jacaranda 1 ഇനം
Jacobaea 7 ഇനം
Jacquemontia 1 ഇനം
Jasione 3 ഇനം
Jasminum 4 ഇനം
Juglans 1 ഇനം
Juncus 23 ഇനം
Jurinea 1 ഇനം
Justicia 2 ഇനം
Kalanchoe 8 ഇനം
Kedrostis 1 ഇനം
Kickxia 31 ഇനം
Klasea 2 ഇനം
Kleinia 2 ഇനം
Knautia 4 ഇനം
Koeleria 3 ഇനം
Koelpinia 1 ഇനം
Kohautia 1 ഇനം
Krascheninnikovia 1 ഇനം
Krubera 1 ഇനം
Kundmannia 1 ഇനം
Kyllinga 1 ഇനം
Lablab 1 ഇനം
Lactuca 9 ഇനം
Lagoecia 1 ഇനം
Lagurus 1 ഇനം
Lamarckia 1 ഇനം
Lamium 7 ഇനം
Lantana 2 ഇനം
Laphangium 1 ഇനം
Lapiedra 1 ഇനം
Lappula 2 ഇനം
Lapsana 1 ഇനം
Lasiopogon 1 ഇനം
Lasiurus 1 ഇനം
Lathyrus 23 ഇനം
Launaea 11 ഇനം
Laurus 3 ഇനം
Lavandula 15 ഇനം
Lawsonia 1 ഇനം
Leersia 2 ഇനം
Legousia 2 ഇനം
Lens 2 ഇനം
Leobordea 3 ഇനം
Leonotis 1 ഇനം
Leontice 1 ഇനം
Leontodon 4 ഇനം
Leonurus 1 ഇനം
Lepidium 13 ഇനം
Leptadenia 2 ഇനം
Leptochloa 2 ഇനം
Leptothrium 1 ഇനം
Leucaena 2 ഇനം
Leucanthemum 3 ഇനം
Leucas 1 ഇനം
Leysera 1 ഇനം
Ligustrum 2 ഇനം
Lilium 1 ഇനം
Limbarda 1 ഇനം
Limeum 2 ഇനം
Limodorum 1 ഇനം
Limoniastrum 2 ഇനം
Limonium 31 ഇനം
Limosella 1 ഇനം
Lindenbergia 1 ഇനം
Lindernia 1 ഇനം
Linum 16 ഇനം
Lithodora 2 ഇനം
Lithospermum 2 ഇനം
Littorella 1 ഇനം
Lobelia 3 ഇനം
Lobularia 3 ഇനം
Loeflingia 1 ഇനം
Lolium 5 ഇനം
Lomelosia 7 ഇനം
Lonas 1 ഇനം
Lonicera 7 ഇനം
Lotus 31 ഇനം
Ludwigia 3 ഇനം
Lunaria 1 ഇനം
Lupinus 8 ഇനം
Luzula 5 ഇനം
Lycium 6 ഇനം
Lycopersicon 1 ഇനം
Lycopodiella 1 ഇനം
Lycopus 1 ഇനം
Lygeum 1 ഇനം
Lysimachia 7 ഇനം
Lythrum 6 ഇനം
Macrochloa 2 ഇനം
Maerua 3 ഇനം
Magydaris 2 ഇനം
Malcolmia 2 ഇനം
Malope 2 ഇനം
Malus 2 ഇനം
Malva 21 ഇനം
Malvastrum 1 ഇനം
Mandragora 1 ഇനം
Mantisalca 2 ഇനം
Marcetella 1 ഇനം
Maresia 1 ഇനം
Margotia 1 ഇനം
Maropsis 1 ഇനം
Marrubium 6 ഇനം
Marsilea 3 ഇനം
Matricaria 2 ഇനം
Matthiola 6 ഇനം
Mauranthemum 2 ഇനം
Maytenus 2 ഇനം
Medicago 26 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melica 3 ഇനം
Melilotus 8 ഇനം
Melinis 2 ഇനം
Melissa 1 ഇനം
Mentha 9 ഇനം
Menyanthes 1 ഇനം
Mercurialis 4 ഇനം
Merremia 2 ഇനം
Mesembryanthemum 2 ഇനം
Meum 1 ഇനം
Mibora 1 ഇനം
Micromeria 10 ഇനം
Micropus 1 ഇനം
Micropyropsis 1 ഇനം
Micropyrum 1 ഇനം
Mimosa 1 ഇനം
Minuartia 5 ഇനം
Mirabilis 1 ഇനം
Misopates 3 ഇനം
Mitragyna 1 ഇനം
Moehringia 1 ഇനം
Molineriella 1 ഇനം
Molinia 1 ഇനം
Mollugo 2 ഇനം
Moluccella 2 ഇനം
Monanthes 6 ഇനം
Monotropa 1 ഇനം
Monsonia 1 ഇനം
Montia 1 ഇനം
Moraea 2 ഇനം
Morella 1 ഇനം
Morettia 1 ഇനം
Moricandia 3 ഇനം
Moringa 1 ഇനം
Morus 2 ഇനം
Muehlenbeckia 1 ഇനം
Murbeckiella 1 ഇനം
Murdannia 1 ഇനം
Muricaria 1 ഇനം
Muscari 5 ഇനം
Musschia 1 ഇനം
Myagrum 1 ഇനം
Myoporum 2 ഇനം
Myosotis 12 ഇനം
Myosoton 1 ഇനം
Myosurus 2 ഇനം
Myriophyllum 4 ഇനം
Myrtus 1 ഇനം
Najas 2 ഇനം
Narcissus 14 ഇനം
Narduroides 1 ഇനം
Nardus 1 ഇനം
Nassella 1 ഇനം
Nasturtiopsis 1 ഇനം
Nectaroscilla 1 ഇനം
Neochamaelea 1 ഇനം
Neottia 1 ഇനം
Nepeta 6 ഇനം
Nephrolepis 2 ഇനം
Nerine 1 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Neslia 1 ഇനം
Neurada 1 ഇനം
Nicandra 2 ഇനം
Nicotiana 6 ഇനം
Nigella 4 ഇനം
Nitraria 1 ഇനം
Noaea 1 ഇനം
Nolletia 1 ഇനം
Nonea 3 ഇനം
Nothoscordum 1 ഇനം
Notobasis 1 ഇനം
Notoceras 1 ഇനം
Nucularia 1 ഇനം
Nuphar 1 ഇനം
Nymphaea 3 ഇനം
Ochradenus 1 ഇനം
Ochthodium 1 ഇനം
Ocimum 2 ഇനം
Ocotea 1 ഇനം
Odontites 4 ഇനം
Oenanthe 5 ഇനം
Oenothera 12 ഇനം
Ogastemma 1 ഇനം
Oldenlandia 2 ഇനം
Olea 1 ഇനം
Omphalodes 1 ഇനം
Oncostema 3 ഇനം
Onobrychis 8 ഇനം
Ononis 34 ഇനം
Onopordum 8 ഇനം
Onychium 1 ഇനം
Ophioglossum 4 ഇനം
Ophrys 17 ഇനം
Opuntia 7 ഇനം
Orbea 1 ഇനം
Orchis 18 ഇനം
Origanum 4 ഇനം
Orlaya 2 ഇനം
Ornithogalum 12 ഇനം
Ornithopus 4 ഇനം
Orobanche 16 ഇനം
Ortegia 1 ഇനം
Orthosiphon 1 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Osmunda 1 ഇനം
Osyris 2 ഇനം
Ottelia 1 ഇനം
Oxalis 9 ഇനം
Oxygonum 1 ഇനം
Paeonia 2 ഇനം
Paliurus 1 ഇനം
Pallenis 3 ഇനം
Pancratium 5 ഇനം
Panicum 6 ഇനം
Papaver 9 ഇനം
Parentucellia 2 ഇനം
Parietaria 4 ഇനം
Parkinsonia 1 ഇനം
Parnassia 1 ഇനം
Parolinia 4 ഇനം
Paronychia 6 ഇനം
Parthenocissus 1 ഇനം
Paspalum 4 ഇനം
Passiflora 5 ഇനം
Pastinaca 1 ഇനം
Patellifolia 1 ഇനം
Patzkea 2 ഇനം
Pavonia 1 ഇനം
Pedalium 1 ഇനം
Pedicularis 1 ഇനം
Peganum 1 ഇനം
Pelargonium 8 ഇനം
Pellaea 1 ഇനം
Pentatropis 1 ഇനം
Pergularia 2 ഇനം
Pericallis 5 ഇനം
Periploca 4 ഇനം
Perralderia 2 ഇനം
Persea 1 ഇനം
Persicaria 9 ഇനം
Petasites 3 ഇനം
Petroselinum 1 ഇനം
Peucedanum 1 ഇനം
Phacelia 1 ഇനം
Phagnalon 5 ഇനം
Phalaris 9 ഇനം
Phelipanche 4 ഇനം
Phillyrea 2 ഇനം
Phlebodium 1 ഇനം
Phleum 4 ഇനം
Phlomis 4 ഇനം
Phoenix 2 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 2 ഇനം
Phyllanthus 3 ഇനം
Phyllis 1 ഇനം
Physalis 6 ഇനം
Phyteuma 1 ഇനം
Phytolacca 2 ഇനം
Picconia 1 ഇനം
Picnomon 1 ഇനം
Picris 7 ഇനം
Pilularia 1 ഇനം
Pimpinella 6 ഇനം
Pinguicula 1 ഇനം
Piptatherum 1 ഇനം
Pistacia 5 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pistorinia 1 ഇനം
Pisum 1 ഇനം
Pittosporum 1 ഇനം
Pityrogramma 1 ഇനം
Plantago 23 ഇനം
Platanthera 2 ഇനം
Platanus 2 ഇനം
Platycapnos 2 ഇനം
Plectranthus 1 ഇനം
Pleiomeris 1 ഇനം
Plocama 3 ഇനം
Pluchea 1 ഇനം
Plumbago 3 ഇനം
Poa 11 ഇനം
Podospermum 1 ഇനം
Polycarpaea 7 ഇനം
Polycarpon 2 ഇനം
Polycnemum 1 ഇനം
Polygala 7 ഇനം
Polygonatum 1 ഇനം
Polygonum 8 ഇനം
Polypodium 3 ഇനം
Polypogon 3 ഇനം
Polystichum 3 ഇനം
Populus 5 ഇനം
Portulaca 5 ഇനം
Posidonia 1 ഇനം
Potamogeton 9 ഇനം
Potentilla 12 ഇനം
Prasium 1 ഇനം
Primula 2 ഇനം
Priva 1 ഇനം
Proboscidea 1 ഇനം
Prosopis 1 ഇനം
Prospero 2 ഇനം
Prunella 3 ഇനം
Prunus 13 ഇനം
Pseudarrhenatherum 1 ഇനം
Pseudoconyza 1 ഇനം
Pseudorlaya 1 ഇനം
Pseudosasa 1 ഇനം
Pseudoscabiosa 1 ഇനം
Psiadia 1 ഇനം
Psilurus 1 ഇനം
Psychine 1 ഇനം
Pteranthus 1 ഇനം
Pteridium 1 ഇനം
Pteris 5 ഇനം
Pterocephalus 6 ഇനം
Pterospartum 1 ഇനം
Pterospermum 1 ഇനം
Ptilostemon 3 ഇനം
Puccinellia 3 ഇനം
Pulicaria 8 ഇനം
Punica 1 ഇനം
Pupalia 1 ഇനം
Pycnocomon 1 ഇനം
Pycreus 1 ഇനം
Pyrus 4 ഇനം
Quercus 10 ഇനം
Radiola 1 ഇനം
Raffenaldia 1 ഇനം
Randonia 1 ഇനം
Ranunculus 32 ഇനം
Raphanus 2 ഇനം
Rapistrum 1 ഇനം
Reaumuria 1 ഇനം
Reichardia 4 ഇനം
Reseda 13 ഇനം
Retama 5 ഇനം
Rhagadiolus 2 ഇനം
Rhamnus 9 ഇനം
Rhanterium 1 ഇനം
Rhaponticoides 1 ഇനം
Rhaponticum 2 ഇനം
Rhazya 1 ഇനം
Rhizophora 1 ഇനം
Rhodalsine 1 ഇനം
Rhododendron 1 ഇനം
Rhus 3 ഇനം
Rhynchosia 1 ഇനം
Rhynchospora 1 ഇനം
Ribes 3 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Ridolfia 1 ഇനം
Rivina 1 ഇനം
Robinia 1 ഇനം
Roella 1 ഇനം
Roemeria 1 ഇനം
Roldana 1 ഇനം
Romulea 8 ഇനം
Rorippa 4 ഇനം
Rosa 23 ഇനം
Rosmarinus 2 ഇനം
Rostraria 2 ഇനം
Rouya 1 ഇനം
Rubia 23 ഇനം
Rubus 5 ഇനം
Ruellia 1 ഇനം
Rumex 21 ഇനം
Rupicapnos 1 ഇനം
Ruppia 2 ഇനം
Ruscus 2 ഇനം
Ruta 4 ഇനം
Rutheopsis 1 ഇനം
Saccharum 2 ഇനം
Sagina 2 ഇനം
Salicornia 1 ഇനം
Salix 10 ഇനം
Salpichroa 1 ഇനം
Salsola 9 ഇനം
Salvadora 1 ഇനം
Salvia 22 ഇനം
Salvinia 1 ഇനം
Sambucus 4 ഇനം
Samolus 1 ഇനം
Sanguisorba 2 ഇനം
Sanicula 1 ഇനം
Sansevieria 1 ഇനം
Santolina 3 ഇനം
Saponaria 3 ഇനം
Sarcocapnos 2 ഇനം
Satureja 2 ഇനം
Savignya 1 ഇനം
Saxifraga 9 ഇനം
Scabiosa 2 ഇനം
Scandix 3 ഇനം
Schedonorus 4 ഇനം
Schefflera 1 ഇനം
Schinus 2 ഇനം
Schismus 2 ഇനം
Schizogyne 1 ഇനം
Schoenefeldia 1 ഇനം
Schoenoplectiella 1 ഇനം
Schoenoplectus 5 ഇനം
Schoenus 1 ഇനം
Schouwia 1 ഇനം
Scilla 1 ഇനം
Scirpoides 1 ഇനം
Scleranthus 2 ഇനം
Sclerophylax 1 ഇനം
Scolymus 3 ഇനം
Scorpiurus 2 ഇനം
Scorzonera 4 ഇനം
Scorzoneroides 1 ഇനം
Scrophularia 11 ഇനം
Scutellaria 2 ഇനം
Searsia 1 ഇനം
Secale 2 ഇനം
Sechium 1 ഇനം
Securigera 1 ഇനം
Sedum 28 ഇനം
Seetzenia 1 ഇനം
Selaginella 2 ഇനം
Semele 1 ഇനം
Sempervivum 1 ഇനം
Senecio 11 ഇനം
Senna 7 ഇനം
Serapias 3 ഇനം
Serratula 1 ഇനം
Sesamoides 2 ഇനം
Sesamum 2 ഇനം
Sesbania 2 ഇനം
Seseli 5 ഇനം
Sesuvium 2 ഇനം
Setaria 5 ഇനം
Sherardia 1 ഇനം
Sibthorpia 1 ഇനം
Sida 5 ഇനം
Sideritis 18 ഇനം
Sigesbeckia 1 ഇനം
Silene 50 ഇനം
Silybum 2 ഇനം
Sinapidendron 2 ഇനം
Sinapis 4 ഇനം
Sison 1 ഇനം
Sisymbrella 1 ഇനം
Sisymbrium 9 ഇനം
Sixalix 4 ഇനം
Smilax 2 ഇനം
Smyrnium 2 ഇനം
Solandra 1 ഇനം
Solanum 27 ഇനം
Soleirolia 1 ഇനം
Solenostemma 1 ഇനം
Solidago 1 ഇനം
Sonchus 24 ഇനം
Sorbus 5 ഇനം
Sorghum 3 ഇനം
Sparaxis 1 ഇനം
Sparganium 1 ഇനം
Spartina 1 ഇനം
Spartium 1 ഇനം
Spergula 3 ഇനം
Spergularia 5 ഇനം
Sphaeranthus 1 ഇനം
Sphenoclea 1 ഇനം
Sphenopus 1 ഇനം
Spinacia 1 ഇനം
Spiraea 1 ഇനം
Spiranthes 2 ഇനം
Spirodela 5 ഇനം
Sporobolus 3 ഇനം
Stachys 9 ഇനം
Staehelina 1 ഇനം
Stauracanthus 2 ഇനം
Stegnogramma 1 ഇനം
Stellaria 5 ഇനം
Stenotaphrum 2 ഇനം
Sterculia 1 ഇനം
Sternbergia 2 ഇനം
Stipa 7 ഇനം
Stipagrostis 5 ഇനം
Stoibrax 1 ഇനം
Striga 3 ഇനം
Suaeda 7 ഇനം
Succisa 1 ഇനം
Succowia 1 ഇനം
Symphyotrichum 1 ഇനം
Syringodium 1 ഇനം
Taeniatherum 1 ഇനം
Tagetes 2 ഇനം
Talinum 1 ഇനം
Tamarindus 1 ഇനം
Tamarix 8 ഇനം
Tanacetum 3 ഇനം
Taraxacum 4 ഇനം
Tecoma 1 ഇനം
Telephium 1 ഇനം
Teline 5 ഇനം
Tephrosia 5 ഇനം
Tetraena 4 ഇനം
Tetragonia 1 ഇനം
Tetragonolobus 4 ഇനം
Tetrapogon 1 ഇനം
Teucrium 25 ഇനം
Thalictrum 3 ഇനം
Thapsia 3 ഇനം
Theligonum 1 ഇനം
Themeda 1 ഇനം
Thesium 2 ഇനം
Thlaspi 2 ഇനം
Thymbra 1 ഇനം
Thymelaea 10 ഇനം
Thymus 15 ഇനം
Tibouchina 1 ഇനം
Tinospora 1 ഇനം
Tithonia 1 ഇനം
Todaroa 1 ഇനം
Tolpis 3 ഇനം
Tordylium 2 ഇനം
Torilis 4 ഇനം
Trachelium 1 ഇനം
Trachynia 1 ഇനം
Trachyspermum 1 ഇനം
Tractema 2 ഇനം
Tradescantia 4 ഇനം
Traganum 1 ഇനം
Tragopogon 3 ഇനം
Tragus 2 ഇനം
Trapa 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Tribulus 2 ഇനം
Trichodesma 2 ഇനം
Trifolium 45 ഇനം
Triglochin 4 ഇനം
Trigonella 11 ഇനം
Tripidium 1 ഇനം
Tripleurospermum 1 ഇനം
Tripodion 1 ഇനം
Tripolium 1 ഇനം
Tripteris 1 ഇനം
Trisetaria 1 ഇനം
Tristicha 1 ഇനം
Triticum 6 ഇനം
Triumfetta 2 ഇനം
Tropaeolum 1 ഇനം
Tuberaria 1 ഇനം
Tulipa 4 ഇനം
Turbina 1 ഇനം
Turgenia 1 ഇനം
Turnera 1 ഇനം
Tussilago 1 ഇനം
Typha 3 ഇനം
Tyrimnus 1 ഇനം
Ulex 4 ഇനം
Ulmus 2 ഇനം
Umbilicus 6 ഇനം
Urochloa 2 ഇനം
Urtica 6 ഇനം
Utricularia 4 ഇനം
Vaccaria 1 ഇനം
Vaccinium 1 ഇനം
Vahlia 1 ഇനം
Valantia 2 ഇനം
Valeriana 3 ഇനം
Valerianella 8 ഇനം
Vallisneria 1 ഇനം
Vandenboschia 1 ഇനം
Velezia 1 ഇനം
Vella 1 ഇനം
Verbascum 12 ഇനം
Verbena 4 ഇനം
Verbesina 1 ഇനം
Veronica 21 ഇനം
Viburnum 3 ഇനം
Vicia 26 ഇനം
Vieraea 1 ഇനം
Vigna 2 ഇനം
Vinca 2 ഇനം
Vincetoxicum 1 ഇനം
Viola 17 ഇനം
Viscum 1 ഇനം
Visnaga 1 ഇനം
Visnea 1 ഇനം
Vitex 1 ഇനം
Vitis 3 ഇനം
Volkameria 1 ഇനം
Volutaria 5 ഇനം
Vulpia 7 ഇനം
Vulpiella 1 ഇനം
Wahlenbergia 1 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Wangenheimia 1 ഇനം
Warionia 1 ഇനം
Watsonia 2 ഇനം
Wigandia 1 ഇനം
Withania 3 ഇനം
Wolffia 1 ഇനം
Woodwardia 1 ഇനം
Xanthium 3 ഇനം
Xeranthemum 2 ഇനം
Xerochrysum 1 ഇനം
Xiphion 2 ഇനം
Yucca 1 ഇനം
Zannichellia 1 ഇനം
Zantedeschia 1 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zilla 1 ഇനം
Ziziphora 3 ഇനം
Ziziphus 5 ഇനം
Zosima 1 ഇനം
Zostera 1 ഇനം
Zygophyllum 1 ഇനം