ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

franck anderson houely
franck anderson houely 1 ഡിസം. 2021

Zea mays L.

ചോളം Poaceae

Zea mays ഇല
leaf
Francois Lelievre
Francois Lelievre 30 നവം. 2021

Canna indica L.

തോട്ടവാഴ Cannaceae

Canna indica പുഷ്പം
flower
Papa Bouna TAMBÉDOU
Papa Bouna TAMBÉDOU 29 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ശീലം
habit
പുറംതൊലി

+1

bark
Oulare Abou
Oulare Abou 29 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ശീലം
habit
Andi Rive
Andi Rive 29 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Mohamed SAOUKPAI
Mohamed SAOUKPAI 29 നവം. 2021

Carica papaya L.

പപ്പായ Caricaceae

Carica papaya ഫലം
fruit
Margaret Bassey
Margaret Bassey 29 നവം. 2021

Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél.

വള്ളി അതിരാണി Melastomataceae

Heterotis rotundifolia പുഷ്പം
flower
khutso Masha
khutso Masha 29 നവം. 2021

Aloe vera (L.) Burm. f.

കറ്റാർവാഴ Xanthorrhoeaceae

Aloe vera ഇല
leaf
Ja Cad
Ja Cad 28 നവം. 2021

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.

റെഡ് ജിഞ്ചർ Zingiberaceae

Alpinia purpurata പുഷ്പം
flower
Alpinia purpurata ശീലം
habit
Castela Tiago
Castela Tiago 28 നവം. 2021

Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne

ചരക്കൊന്ന Fabaceae

Peltophorum pterocarpum ഇല
leaf
Wiid Annuska
Wiid Annuska 28 നവം. 2021

Crassula columnaris

 

ഇല
leaf
Vouka Cherel
Vouka Cherel 28 നവം. 2021

Manihot esculenta Crantz

മരച്ചീനി Euphorbiaceae

Manihot esculenta ഇല
leaf
Loading...