കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 30 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 752 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 990 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha aristata Kunth 72 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha poiretii Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1239 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20932 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia karukerana L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostemon caribaeus Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4982 ചിത്രങ്ങൾ
Agave antillarum Descourt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 423 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1580 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N. E. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 22 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1977 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 478 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 974 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2765 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grandidentata Salm-Dyck 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2382 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6634 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citrodora Paláu 923 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 419 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 911 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia peruviana Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia ramosior L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1527 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda acerifolia Cav. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 5971 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dussii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium guildingii Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 137 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 143 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 721 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 611 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 233 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 2867 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1857 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 529 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia obovata Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sprucei Mast. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2508 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 593 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10156 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 265 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1738 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1517 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1928 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 641 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rigida (Aubl.) Harl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 31 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 820 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria obtusa Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 420 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia guianensis Aubl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 260 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1831 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 161 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia incarnata Link & Otto 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 2510 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia obliqua L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 1975 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semperflorens x cultorum (hort.) 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 54 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria filipes Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria lutea L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 559 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum divergens (Kunze) Mett. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 52 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2781 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7935 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola cucullata (L.) R.Br. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4609 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia karatas L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don 91 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3500 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Bryum argenteum Hedw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bucida buceras L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10887 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia polystachia (Andrews) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima lucida (Mill.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 41 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 183 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1655 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 613 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3790 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S.Watson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea louisae Gagnep. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea makoyana E.Morren 517 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea picturata K.Koch & Linden 157 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10401 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 1557 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7050 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon speciosus (Sims) Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 240 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2449 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 230 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes pallens Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Bureau 3229 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 28 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum brevifolium (Lodd. ex Link) Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 263 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7423 ചിത്രങ്ങൾ
Canna tuerckheimii Kraenzl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 247 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3582 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cynophallophora L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis flexuosa (L.) L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis indica (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7216 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4528 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2517 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1481 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia decandra Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea guianensis Aubl. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 943 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5053 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya lueddemanniana Rchb.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia americana (Lam.) Cogn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia schreberiana Miq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5751 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 190 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L.f.) Fern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 15 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 2725 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia nutans (L.) Pol. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 599 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis cymosa Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Chione venosa (Sw.) Urb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6347 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 56 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 2842 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 492 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 297 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 132 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1063 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 287 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2100 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2361 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis dioica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 85 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 66 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 279 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata Reg. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia major L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba swartzii Meisn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba venosa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax spissa L.H.Bailey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 5015 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pulverula Teijsm. & Binn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1520 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 15 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica W.Bull ex Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2191 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1048 ചിത്രങ്ങൾ
Comocladia dodonaea (L.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus nodiflorus Desr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirsutus L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia reticulata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sulcata DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1283 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2698 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline stricta (Sims) Endl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1725 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7770 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 283 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2273 ചിത്രങ്ങൾ
Costus arabicus L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coutoubea spicata Aubl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crantzia cristata (L.) Scop. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum amabile Donn ex Ker-Gawl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 589 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria berteroana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton flavens L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 837 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1224 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3571 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania rubiginosa (Poir.) Radlk. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1491 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 4998 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 587 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta umbellata Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3108 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus opulentus (Kaulf.) Nakaike 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 456 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2010 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. ex Kük. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 180 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1049 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8499 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18068 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 1712 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium chrysotoxum Lindl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 3499 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea picta Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 275 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum angustifrons Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5205 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A.DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2324 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 110 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 243 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4670 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3529 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3857 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 930 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 473 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 2455 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 31 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis cellulosa Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 93 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 82 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 364 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 39 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum dendrobioides Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum difforme Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum fulgens Brongn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 450 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum patens Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum secundum Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1392 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 6391 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 974 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 8219 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2187 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron laevigatus Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5667 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa polystachya Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis odorifera Jacq. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Ernodea littoralis Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum havanense Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 9 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2461 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis x grandiflora Planch. & Lindau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia coffeifolia DC. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pseudopsidium Jacq. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1151 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia articulata Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 171 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lophogona Lam. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4533 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4118 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 219 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1239 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1033 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn 3 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes 28 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aurea Nutt. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4700 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8283 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3218 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1260 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1936 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1079 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt 69 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 37 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6915 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 510 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella margarita (Lour.) Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8618 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aestivalis (Walter) H. Rock 17 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2157 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galium guadalupense (Spreng.) Govaerts 14 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1058 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria domingensis Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 92 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching 23 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1589 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium arboreum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania polygama (Jacq.) Urb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea glabra Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 162 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda crispiflora Vahl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda scabra (L.) Vent. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 122 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez 43 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes lucida Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria alata Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria floribunda Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 527 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavum Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum arborescens Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7660 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4888 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 258 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia acuminata Rich. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia farinosa Raddi 87 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 913 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 248 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 83 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 91 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6539 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 2444 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 337 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia sonora L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys purpurea (L.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus Vent. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13436 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 397 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 1821 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 372 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 2371 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia schneideriana A. Berger 46 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13300 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Safford 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis palmeri S. Watson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 126 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypnum cupressiforme Hedw. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 2884 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis verticillata Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder 2 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis Gilg 130 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 5003 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ingoides (Rich.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 691 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4795 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia haenkeana DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3189 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ferrea (Jacq.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 2888 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia solanifolia (L.) Hall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia armillaris Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia keyensis Mez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 854 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 626 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthaginensis Jacq. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 92 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sessilis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 9671 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H.Perrier 1189 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 976 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rosei Hamet & Perrier 18 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch 156 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca floridana (L.) Gaertn. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1939 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8245 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13769 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana involucrata L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 653 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 267 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 21 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 247 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7943 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minuta Kunth 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 877 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1626 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 7198 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis (hort. ex W.Bull) H.Wendl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Thunb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 1914 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 2276 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophila muscoides Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 434 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia guadeloupensis Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia persicifolia Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia stricta Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7253 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus punctatus Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5764 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 175 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium venustum Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina restioides (Sw.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 66 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 294 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dodecapetala (Lam.) Govaerts 4 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 6029 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J.Kirk. ex Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia linearis Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 323 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 557 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 155 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 1917 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia umbellata L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Marchantia chenopoda L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 39 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea maritima (Jacq.) Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 79 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9056 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla myriantha Merr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau 580 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Smith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 174 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus intortus (Mill.) Urb. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia nodiflora Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia tomentosa L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5372 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7566 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 3509 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 303 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Metzgeria furcata (L.) Dumort. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skean 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laevigata (L.) D.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 55 ചിത്രങ്ങൾ
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania cordifolia (L.f.) Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa ceratonia L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1731 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8761 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 1396 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 986 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5522 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 5 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 859 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 3673 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna urens (L.) Medik. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 922 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold ex Iinuma 28 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Muscarella aristata (Hook.) Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda flava (Verdc.) Baker f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda pubescens Dryand. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda x rosea (hort.) 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1341 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 34 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus maculatus (Jacq.) Feuillet 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus volubilis (L.) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecophila tibicinis (Bateman) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 10 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 3188 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P.Beauv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler 34 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 71 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 223 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey 48 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 519 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 234 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1648 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia pubescens Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13090 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1391 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura discolor (Griseb.) C.M.Taylor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M.Taylor 7 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea rubra Roxb. ex Salisb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna atropurpurea DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna serrulata (Hochst.) Walp. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6479 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea coriacea (Sw.) Britton 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea floribunda (Sw.) Mez 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard 73 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria ffrenchiana P.Feldmann & Barré 1 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6861 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium baueri Lindl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium ornithorhynchum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina macrocarpa (L.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4147 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia triacantha (Willd.) Sweet 132 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1935 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake 566 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 846 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Schult. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus sanderi Hort. Sand. ex Mast. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 689 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum aquaticum Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hirsutum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pilosum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum stoloniferum Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum decumbens Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 608 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé 18 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum saccharoides Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum setaceum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2466 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vespertilio L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia strictiflora Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis humifusa Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2078 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1426 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren 34 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1011 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia humilis A. Dietr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 362 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 409 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia trifolia (L.) A. Dietr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia bleo (Kunth) DC. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4171 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria glabra (Willd.) M.Gómez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria punctata (Elliott) Small 16 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 2257 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 3356 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron giganteum Schott 179 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lingulatum (L.) C. Koch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 47 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Ĝllg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 611 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1350 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 125 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3320 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 803 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 128 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus epiphyllanthus L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mimosoides Sw. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia pentandra Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 702 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea hyalina Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea involucrata (Sims) C.H. Wright & D. Dewar 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1311 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosocereus royeni (L.) Byles & G. Rowley 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dilatatum Rich. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hispidum Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tuberculatum Jacq. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia subcordata Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia angustifolia Sol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia bifrons (Lindl.) R.W. Read 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10290 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6181 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium alcicorne Desv. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2306 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2379 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8811 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce 1293 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5785 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago scandens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2851 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus coriaceus Rich. & A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2006 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonnerat) Thwait. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala timoutou Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias filicifolia (C.Moore ex E.Fourn.) L.H.Bailey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 336 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 270 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 540 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 312 ചിത്രങ്ങൾ
Ponthieva petiolata Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 8 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5389 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca halimoides L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7078 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca rubricaulis Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 17 ചിത്രങ്ങൾ
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Proiphys amboinensis (L.) Herb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4990 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudabutilon umbellatum (L.) Fryxell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 792 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudocentrum guadalupense Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 91 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 314 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1789 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria berteroana DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria urbaniana Steyerm. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris grandifolia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris plumula Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7589 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 784 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea turbinata (Sw.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus alba L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Randia aculeata L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Remirea maritima Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 42 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia pyramidalis (Lam.) Maas 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 745 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis humilis Blume 65 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 56 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora tenuis Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria grandis Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6109 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 15872 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 19409 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 1496 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10821 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook 73 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 211 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia geminiflora Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3679 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex scutatus L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia coccinea (L.) Wettst. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal blackburniana Glazebrook 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal causiarum (O.F.Cook) Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria lancifolia L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3302 ചിത്രങ്ങൾ
Salix chilensis Molina 18 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 2638 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia serotina L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Nees 633 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 258 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. 902 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce 526 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7489 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium glandulosum (L.) Morong 51 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Saritaea magnifica (Sprague ex Steenis) Dugand 144 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. 526 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 123 ചിത്രങ്ങൾ
Schaefferia frutescens Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 4278 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia Raddi 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium gracile (Spreng.) Nash 11 ചിത്രങ്ങൾ
Schoepfia schreberi J.F. Gmel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schwartzia spiciflora (Juss.) Bedell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria latifolia Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria microcarpa Nees ex Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria purpurascens Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flabellata (L.) Spring 3 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker 115 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt 23 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 56 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lucidus (Sw.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna italica Mill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 168 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 623 ചിത്രങ്ങൾ
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 276 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 37 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sida abutifolia Mill. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glomerata Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida linifolia Juss. ex Cav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon foetidissimum Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Simarouba amara Aubl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 2476 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 295 ചിത്രങ്ങൾ
Sipanea pratensis Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea dentata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia macrantha Lindl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 13 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3374 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bahamense Griseb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 7190 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1725 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3640 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8950 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 2617 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago sempervirens L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7928 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6960 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina alterniflora Loisel. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina patens (Aiton) Muhl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 46 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum wallisii Regel 4949 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 831 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis unguiculata (Labill.) Rchb.f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce prostrata Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 951 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 65 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 160 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 577 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea tigrina Batem. ex Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea warszewicziana Klotzsch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6568 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia durantifolia (L.) Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia caribaea R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus bifidus (Willd.) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A. Juss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Strumpfia maritima Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia caribaea Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 20 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus amara (Jacq.) Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 486 ചിത്രങ്ങൾ
Symphonia globulifera L.f. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 8 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 2795 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom 224 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum x versicolor (Willd.) G.L.Nesom 21 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11487 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos martinicensis Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 3979 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 562 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 692 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 267 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 247 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 236 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 176 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana citrifolia L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5321 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2862 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum fruticosum (L.) Juss. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1024 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix chinensis Lour. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 4217 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10080 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum dens-leonis Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Taxodium distichum (L.) Rich. 4336 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1621 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2542 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria trifoliata (L.) Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia cinerea (L.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Teramnus uncinatus (L.) Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 487 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia discolor (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris decussata (L.) Proctor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris reticulata (L.) Proctor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris serrata (Cav.) Alston 13 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 509 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax parviflora Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2123 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 598 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5956 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina grandifolia Cogn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina ornata (Sw.) Baillon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Tigridia pavonia (L.f.) DC. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa Hook. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata Sw. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia polystachia (L.) L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia recurvata (L.) L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 549 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia utriculata L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 608 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake 90 ചിത്രങ്ങൾ
Tolumnia variegata (Sw.) Braem 3 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia bicolor Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia hirsutissima L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 1638 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 4517 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2696 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 176 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trema micrantha (L.) Blume 84 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pallida Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche 10 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes crispum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes elegans Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes pinnatum Hedw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes polypodioides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 34 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta lappula L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6274 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 54 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 83 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urvillea ulmacea Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia alpina Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia jamesoniana Oliv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger 46 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P.J.H.Hurter & Mabb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda coerulea Griff. ex Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla mexicana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 40 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia curassavica Jacq. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 185 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 12679 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2155 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina gigantea Jacq. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina guadeloupensis Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia albicaulis Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia arborescens (L.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Verschaffeltia splendida H.Wendl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia angustifolia L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8135 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Viola stipularis Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5840 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria graminifolia Kaulf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria lineata (L.) Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary 237 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H.Wendl. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia calycina Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia pinnata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2753 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 492 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch 13 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum annuum L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Xiphidium caeruleum Aubl. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca filamentosa L. 2195 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca flaccida Haw. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 5187 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia furfuracea L.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia pumila L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum caribaeum Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum punctatum Vahl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum tragodes (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1573 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes atamasco (L.) Herb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 70 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 281 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 2588 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 914 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ