കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 36 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 978 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 60 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 162 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 1402 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha aristata Kunth 127 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha poiretii Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1453 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1529 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22873 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 129 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia karukerana L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3340 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pyramidale (L.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 82 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea smithiorum Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6245 ചിത്രങ്ങൾ
Agave antillarum Descourt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 636 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2242 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N. E. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 28 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2574 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 78 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1718 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3257 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 655 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1535 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3123 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grandidentata Salm-Dyck 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2606 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 7459 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citrodora Paláu 1173 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1110 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 556 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1339 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 918 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 857 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia peruviana Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia ramosior L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 152 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H.Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 682 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1813 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1748 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 898 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda acerifolia Cav. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 6919 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dussii Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium guildingii Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 201 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 713 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 931 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 802 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 330 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 3778 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 2713 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 173 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 698 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia obovata Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sprucei Mast. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 21 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3411 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 1048 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13127 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 37 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 304 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1902 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2612 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2283 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2435 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 4138 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 870 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rigida (Aubl.) Harl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 46 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1836 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris major Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria obtusa Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 529 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia guianensis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 350 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2156 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia x blakeana Dunn 9 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 272 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia incarnata Link & Otto 9 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 3403 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia obliqua L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 2611 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semperflorens x cultorum (hort.) 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 65 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria filipes Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria lutea L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2072 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum divergens (Kunze) Mett. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum serrulatum Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 81 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 5096 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9063 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi 13 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola cucullata (L.) R.Br. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6270 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2132 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia karatas L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 2467 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don 122 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 4984 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Bryum argenteum Hedw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bucida buceras L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13440 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia polystachia (Andrews) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima lucida (Mill.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima spicata (Cav.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 48 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 217 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2147 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia punctata Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 757 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 4956 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S.Watson 36 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea louisae Gagnep. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea makoyana E.Morren 711 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea picturata K.Koch & Linden 202 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea veitchiana Veitch ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 12487 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 2131 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 9422 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon speciosus (Sims) Sweet 5 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 536 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 3012 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium caeruleum (Benth.) C.Wright 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 242 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes pallens Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2883 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Bureau 3995 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 40 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum brevifolium (Lodd. ex Link) Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 306 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9034 ചിത്രങ്ങൾ
Canna tuerckheimii Kraenzl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 694 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4230 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 12 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cynophallophora L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis flexuosa (L.) L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis indica (L.) Druce 14 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9022 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 6115 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3347 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 1349 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 2043 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia decandra Jacq. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia guianensis (Aubl.) Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea guianensis Aubl. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6384 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya lueddemanniana Rchb.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia americana (Lam.) Cogn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia schreberiana Miq. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7430 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 290 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1892 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L.f.) Fern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 25 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1322 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 55 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 158 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart. 832 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1741 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1839 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 3533 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia nutans (L.) Pol. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 881 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis cymosa Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Chione venosa (Sw.) Urb. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 7861 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 90 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 4013 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 24 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 720 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 395 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 249 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1500 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 440 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2582 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1700 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3172 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 214 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis dioica L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome serrata Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome speciosa Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 129 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 77 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum wallichii Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 306 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata Reg. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub 78 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia major L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba ascendens (Kuntze) Duss ex Lindau 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba swartzii Meisn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba venosa L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentea (Lodd. ex Schult. & Schult.f.) Sarg. ex Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax spissa L.H.Bailey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1701 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 6627 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pulverula Teijsm. & Binn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2040 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica W.Bull ex Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2853 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1295 ചിത്രങ്ങൾ
Comocladia dodonaea (L.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus nodiflorus Desr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirsutus L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia reticulata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sulcata DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1823 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 3562 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline stricta (Sims) Endl. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2362 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2226 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10035 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 563 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3048 ചിത്രങ്ങൾ
Costus arabicus L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 45 ചിത്രങ്ങൾ
Coutoubea spicata Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crantzia cristata (L.) Scop. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum amabile Donn ex Ker-Gawl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum erubescens L.f. ex Aiton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3784 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 792 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria alata Buch. Ham. ex Roxb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria berteroana DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 77 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 273 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Croton flavens L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 1143 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1786 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2829 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3666 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4136 ചിത്രങ്ങൾ
Culcita coniifolia (Hook.) Maxon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania americana L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania rubiginosa (Poir.) Radlk. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2009 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 6472 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 843 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta umbellata Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4204 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus opulentus (Kaulf.) Nakaike 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 701 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2580 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1705 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. ex Kük. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus distans L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus meyenianus Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 219 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Daphnopsis americana (Mill.) J.R.Johnst. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1509 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11130 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 20877 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 1130 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 2524 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium chrysotoxum Lindl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus leptophyllus Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 4590 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1222 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea picta Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 434 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum angustifrons Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 6500 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 100 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1468 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra panicea (Retz.) P.M.Peterson & N.Snow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A.DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3173 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 183 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 351 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 23 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris pedata (L.) Fée 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 5978 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 4151 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5175 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 801 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 158 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 3606 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 36 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis cellulosa Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 171 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 138 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 21 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 428 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 74 ചിത്രങ്ങൾ
Entada polystachya (L.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum dendrobioides Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum difforme Jacq. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum fulgens Brongn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 620 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum patens Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum secundum Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1909 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 7782 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 138 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 895 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1559 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 10177 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3081 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron laevigatus Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 7854 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa polystachya Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis odorifera Jacq. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ernodea littoralis Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2111 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum havanense Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novogranatense (D.Morris) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum squamatum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 31 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3315 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis x grandiflora Planch. & Lindau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia albicans (O.Berg) Urb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia coffeifolia DC. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia lambertiana DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pseudopsidium Jacq. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1649 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia articulata Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 262 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 663 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1444 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 250 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lophogona Lam. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6083 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ophthalmica Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5327 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 330 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1629 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus antillanus D. Powell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn 3 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy 13 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes 32 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aurea Nutt. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5681 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 10644 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4291 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2703 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1520 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt 88 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 68 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8570 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 806 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella margarita (Lour.) Swingle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9665 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aestivalis (Walter) H. Rock 17 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2623 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2736 ചിത്രങ്ങൾ
Galium guadalupense (Spreng.) Govaerts 27 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1514 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria domingensis Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Geogenanthus poeppigii (Miq.) Faden 4 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1573 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 212 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 99 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching 30 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 76 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1870 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2033 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K.Schum. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium arboreum L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania polygama (Jacq.) Urb. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1719 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea kunthiana A. Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 82 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 196 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda crispiflora Vahl 63 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda scabra (L.) Vent. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 209 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez 68 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes lucida Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 768 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria alata Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 717 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavum Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 722 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum arborescens Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13476 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6234 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 431 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia acuminata Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia farinosa Raddi 34 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 244 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 116 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 125 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 1083 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 7648 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 3705 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 462 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia sonora L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys purpurea (L.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus Vent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 871 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 16835 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemo 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 431 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 2311 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 504 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium racemosum Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 3342 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia schneideriana A. Berger 67 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 16717 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Safford 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1960 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis palmeri S. Watson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 154 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypnum cupressiforme Hedw. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 3704 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis verticillata Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder 2 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1864 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis Gilg 205 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 6622 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera trita L.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ingoides (Rich.) Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2751 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2730 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 318 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6134 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 598 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia haenkeana DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ixophorus unisetus (J.Presl) Schltdl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 669 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3675 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ferrea (Jacq.) Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 215 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 4127 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia solanifolia (L.) Hall. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia armillaris Jacq. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia keyensis Mez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 34 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1406 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2445 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 374 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 881 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthaginensis Jacq. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 149 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sessilis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 11454 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H.Perrier 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 1112 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rosei Hamet & Perrier 18 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia pubescens (G.Don) Dandy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch 226 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 20 ചിത്രങ്ങൾ
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 530 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca floridana (L.) Gaertn. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2625 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 11749 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16591 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana involucrata L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 403 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale 10 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 263 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 9942 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minuta Kunth 89 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1134 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2249 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 2128 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 8696 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss 5 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis (hort. ex W.Bull) H.Wendl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Thunb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 1241 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 2747 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 2939 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 17 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 32 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 52 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophila muscoides Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 613 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia guadeloupensis Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia persicifolia Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia stricta Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 9570 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2253 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus punctatus Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7283 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 280 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium venustum Sw. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina restioides (Sw.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 98 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 406 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dodecapetala (Lam.) Govaerts 5 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 8245 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J.Kirk. ex Oliv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia linearis Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 435 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 3746 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 734 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 312 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 2488 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia umbellata L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Marchantia chenopoda L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L.f. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 59 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea maritima (Jacq.) Woodson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 111 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12833 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla myriantha Merr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau 841 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Smith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 242 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 6748 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 346 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus intortus (Mill.) Urb. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia nodiflora Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia tomentosa L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1932 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 6829 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 9260 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 847 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 4680 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 341 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Metzgeria furcata (L.) Dumort. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skean 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laevigata (L.) D.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 60 ചിത്രങ്ങൾ
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania cordifolia (L.f.) Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 143 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa ceratonia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2227 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11467 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 2108 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 2213 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7188 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 35 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 5 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1191 ചിത്രങ്ങൾ
Morisonia americana L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 5351 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna urens (L.) Medik. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold ex Iinuma 28 ചിത്രങ്ങൾ
Musa mannii H.Wendl. ex Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Muscarella aristata (Hook.) Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda flava (Verdc.) Baker f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda pubescens Dryand. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda treutleri Stapf 38 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda x rosea (hort.) 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1784 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 29 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 80 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus maculatus (Jacq.) Feuillet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus volubilis (L.) Small 19 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecophila tibicinis (Bateman) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 11 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 4606 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P.Beauv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 1945 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler 42 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 98 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 291 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey 52 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 729 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 309 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2191 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia pubescens Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 17232 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 36 ചിത്രങ്ങൾ
Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. 1800 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura discolor (Griseb.) C.M.Taylor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M.Taylor 8 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea rubra Roxb. ex Salisb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 84 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna atropurpurea DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna serrulata (Hochst.) Walp. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 7883 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 91 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea coriacea (Sw.) Britton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea floribunda (Sw.) Mez 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard 117 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria ffrenchiana P.Feldmann & Barré 1 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14570 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium baueri Lindl. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium ornithorhynchum Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina macrocarpa (L.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5350 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia triacantha (Willd.) Sweet 163 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 2876 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 37 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7299 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1978 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2025 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1754 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 709 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake 804 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 1129 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Schult. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus sanderi Hort. Sand. ex Mast. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum aquaticum Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hirsutum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pilosum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum stoloniferum Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1382 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum decumbens Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé 18 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum saccharoides Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum setaceum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2396 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vespertilio L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia strictiflora Hook. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis humifusa Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2745 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 68 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1999 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren 35 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1415 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia humilis A. Dietr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 474 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 548 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia trifolia (L.) A. Dietr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia bleo (Kunth) DC. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5440 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria glabra (Willd.) M.Gómez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria punctata (Elliott) Small 33 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 2921 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 4673 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1973 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron giganteum Schott 285 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1696 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lingulatum (L.) C. Koch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J.Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 63 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Ĝllg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 835 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1623 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 988 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 238 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4619 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 189 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acuminatus Vahl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus epiphyllanthus L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mimosoides Sw. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 6 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia pentandra Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 926 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea hyalina Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea involucrata (Sims) C.H. Wright & D. Dewar 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1689 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosocereus royeni (L.) Byles & G. Rowley 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aequale Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dilatatum Rich. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Piper glabrescens (Miq.) C.DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hispidum Sw. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tuberculatum Jacq. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia subcordata Sw. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia angustifolia Sol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia bifrons (Lindl.) R.W. Read 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 111 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11798 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 7926 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium alcicorne Desv. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 3275 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3123 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 11285 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce 1701 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don 60 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 7871 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago scandens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 1434 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3541 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1864 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus coriaceus Rich. & A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2785 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonnerat) Thwait. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala timoutou Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias filicifolia (C.Moore ex E.Fourn.) L.H.Bailey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 548 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 463 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 733 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 59 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 468 ചിത്രങ്ങൾ
Ponthieva petiolata Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 10 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6519 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca halimoides L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9551 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca rubricaulis Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 43 ചിത്രങ്ങൾ
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Proiphys amboinensis (L.) Herb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7106 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudabutilon umbellatum (L.) Fryxell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudocentrum guadalupense Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 138 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 360 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2339 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria berteroana DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria mapourioides DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microdon (DC.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria urbaniana Steyerm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris grandifolia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris plumula Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 9730 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 1095 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea turbinata (Sw.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus alba L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Randia aculeata L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Remirea maritima Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 66 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia pyramidalis (Lam.) Maas 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 1208 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis humilis Blume 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 80 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora tenuis Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria grandis Vahl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 7959 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 18851 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 23957 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 2502 ചിത്രങ്ങൾ
Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 13639 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook 93 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 288 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia geminiflora Kunth 134 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 4874 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8654 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex scutatus L. 909 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia coccinea (L.) Wettst. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal blackburniana Glazebrook 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal causiarum (O.F.Cook) Becc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria lancifolia L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 4544 ചിത്രങ്ങൾ
Salix chilensis Molina 26 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 3638 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia serotina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Nees 826 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 439 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. 1233 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce 778 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 9275 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium glandulosum (L.) Morong 70 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Saritaea magnifica (Sprague ex Steenis) Dugand 165 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. 745 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 161 ചിത്രങ്ങൾ
Schaefferia frutescens Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1706 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 5547 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 84 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia Raddi 1803 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium gracile (Spreng.) Nash 20 ചിത്രങ്ങൾ
Schoepfia schreberi J.F. Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schwartzia spiciflora (Juss.) Bedell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria gaertneri Raddi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria latifolia Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria microcarpa Nees ex Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria havanensis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria purpurascens Sw. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 11 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flabellata (L.) Spring 5 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker 166 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt 27 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 129 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lucidus (Sw.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose 28 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby 35 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 19 ചിത്രങ്ങൾ
Senna italica Mill. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 19 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 249 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 440 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 91 ചിത്രങ്ങൾ
Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin & Barneby 25 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 39 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Sida abutifolia Mill. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glomerata Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida linifolia Juss. ex Cav. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon foetidissimum Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Simarouba amara Aubl. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 3787 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 450 ചിത്രങ്ങൾ
Sipanea pratensis Aubl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4246 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea dentata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia macrantha Lindl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra longiflora Tussac 1 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 18 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4335 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bahamense Griseb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 8991 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum macrocarpon L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2134 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 221 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6743 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11346 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 3790 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago sempervirens L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 9798 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 8788 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1581 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2104 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina alterniflora Loisel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina patens (Aiton) Muhl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 101 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum wallisii Regel 6080 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 1399 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis unguiculata (Labill.) Rchb.f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce prostrata Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 83 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 235 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 802 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 146 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 95 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea tigrina Batem. ex Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea warszewicziana Klotzsch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 8405 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia durantifolia (L.) Sw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 305 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia caribaea R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus bifidus (Willd.) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A. Juss. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon emarginatum (Cav.) A. Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 8 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 277 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Strumpfia maritima Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia caribaea Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 31 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus amara (Jacq.) Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 691 ചിത്രങ്ങൾ
Symphonia globulifera L.f. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 21 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 3938 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom 413 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum x versicolor (Willd.) G.L.Nesom 22 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 14328 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos martinicensis Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 5397 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 84 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 788 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 919 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 438 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 286 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 315 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 248 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana citrifolia L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 6625 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 3909 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum fruticosum (L.) Juss. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1348 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1083 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix chinensis Lour. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 5281 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 12974 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum dens-leonis Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Taxodium distichum (L.) Rich. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 2175 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria trifoliata (L.) Cav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia cinerea (L.) Pers. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Teramnus uncinatus (L.) Sw. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1637 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 613 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia discolor (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris decussata (L.) Proctor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor 15 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris reticulata (L.) Proctor 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris serrata (Cav.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 683 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax parviflora Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2767 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 878 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 7356 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 47 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina grandifolia Cogn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina ornata (Sw.) Baillon 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 2249 ചിത്രങ്ങൾ
Tigridia pavonia (L.f.) DC. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa Hook. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata Sw. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia polystachia (L.) L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia recurvata (L.) L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia tenuifolia L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia utriculata L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 810 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake 149 ചിത്രങ്ങൾ
Tolumnia variegata (Sw.) Braem 8 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia bicolor Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia hirsutissima L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 2433 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 5974 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 3452 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 287 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Trema micrantha (L.) Blume 96 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pallida Sw. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia septentrionalis C.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams 9 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche 10 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes crispum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes elegans Rich. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes pinnatum Hedw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes polypodioides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 33 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta lappula L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 63 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 109 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urvillea ulmacea Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia alpina Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia jamesoniana Oliv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger 69 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P.J.H.Hurter & Mabb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Vallaris solanacea (Roth) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda coerulea Griff. ex Lindl. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla mexicana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 113 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 49 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia bullata L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia curassavica Jacq. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 313 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 14714 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2914 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina gigantea Jacq. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina guadeloupensis Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia albicaulis Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia arborescens (L.) Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Verschaffeltia splendida H.Wendl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia angustifolia L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 1433 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 9482 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 37 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Viola stipularis Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 10305 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria graminifolia Kaulf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria lineata (L.) Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary 326 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H.Wendl. 1626 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia calycina Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia pinnata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3821 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 713 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum annuum L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Xiphidium caeruleum Aubl. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma buxifolia A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 2341 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca filamentosa L. 3272 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca flaccida Haw. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 6495 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia furfuracea L.f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia pumila L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum caribaeum Lam. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson 29 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum punctatum Vahl 19 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum tragodes (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23272 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes atamasco (L.) Herb. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 669 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 91 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 763 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 411 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 3237 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 1402 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ