കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 754 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 117 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Acampe pachyglossa Rchb.f. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia madagascariensis Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum incisum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 5012 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 429 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1996 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 987 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6665 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 422 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1536 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eburneum Bory 92 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona senegalensis Pers. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 30 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 6019 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma madagascariense Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 267 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1528 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1939 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 826 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium arborescens (Bory) Milde 2 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Azima tetracantha Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 421 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia hildebrandtii Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1835 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia comorensis A.DC. ex Warb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1434 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1604 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis maderaspatensis (L.) B. Heyne ex Roth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2803 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7962 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4634 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3528 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Savigny 64 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 545 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum occultum Thouars 90 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1668 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 616 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3815 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7074 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 265 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7443 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 247 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3590 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7243 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2535 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1487 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 844 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5096 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5766 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis africana Burm.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis mildbraedii Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spicatus (L.) Cav. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista absus (L.) H.S. Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6380 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 2856 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 298 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus microdonta (Baker) Planch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1070 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 294 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2101 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1195 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2375 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 279 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 5053 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 15 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea humblotiana Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2205 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum constrictum (Benth.) Lawson 67 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina africana L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2722 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1728 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria berteroana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora R.Br. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis cirrhosa (Schumach.) Ching 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2237 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2518 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3572 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 461 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale (L.) L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis fastigiata Thouars 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis purpurascens Thouars 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18056 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 877 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 90 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium ospriostreblum Chiov. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5264 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis oppositifolia Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 245 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3559 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3879 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 941 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia cymosa Thonn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 94 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Entada rheedei Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 6454 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5679 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina madagascariensis Du Puy & Labat 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1049 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 173 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4549 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 847 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4168 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4716 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3237 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus reflexa Thunb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubra Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 52 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 96 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 517 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1177 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1597 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1228 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia glandulosa Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia picta Baill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 170 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7677 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 791 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13495 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 374 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia speciosa Hutch. & Corbishley 24 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 805 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe indica Gaertn. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene coriacea Gaertn. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens auricoma Baill. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1461 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1996 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3216 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 166 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 2907 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallier f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1033 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 445 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia haplostachya T. Anderson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 986 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 343 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1942 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8265 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13810 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G.Don 140 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus excavatus (Bory ex Willd.) Ching 50 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia madagascariensis Decne. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1635 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas grandis L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Lijndenia roborea (Naudin) Jacq.-Fél. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis pollicina (Willemet) Mett. ex Kuhn 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia jussiaeoides Desr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium lanceolatum Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 67 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 305 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 323 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2957 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 557 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus undata (Thunb.) Blakelock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5045 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7571 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tridentata (L.) Hallier f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 303 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Microcoelia aphylla (Thouars) Summerh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1738 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops coriacea (A.DC.) Miq. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8773 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5561 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7312 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 931 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1662 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes 54 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 1471 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 526 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13136 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1395 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia pseudodentata Gilg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ciliata Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6498 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades pulchra (Thouars) P.J.Cribb & M.A.Clem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Olax dissitiflora Oliv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olea capensis L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oleandra distenta Kunze 46 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4167 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea humblotii Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 856 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 701 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglobosa (Jacq.) R. Br. ex G. Don 31 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2476 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pedalium murex L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl 51 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4201 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják 15 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 3361 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 33 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 614 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1354 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 133 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllarthron comorense Bojer ex DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 8007 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium alcicorne Desv. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2399 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. 1173 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8857 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5801 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2883 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 278 ചിത്രങ്ങൾ
Polysphaeria multiflora Hiern 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 316 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7098 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 17 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys benthamii Cabrera 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 315 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1803 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria punctata Vatke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4231 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris linearis Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana fraxinea (Sm.) Murdock 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7599 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 786 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6126 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea spinosa (Boivin ex Tul.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 19462 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10837 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 214 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus alceifolius Poir. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria canaliculata Carrière 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7520 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1323 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia Raddi 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega durissima J.F.Gmel. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 169 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 624 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 279 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon inerme L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax anceps Willd. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 13 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3389 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 7206 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 795 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1726 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum richardii Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum scabrum Mill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3649 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1182 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum blandum Schott 230 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos unitus (L.) Holttum 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 957 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 65 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 583 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 4062 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium borbonicum J.Guého & A.J.Scott 48 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cordatum Hochst. ex Krauss 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 564 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium guineense (Willd.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 701 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 276 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 180 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5351 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa leptophylla (Tul.) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2561 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 41 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia ivorensis A.Chev. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H. Perrier 15 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia superba Engl. & Diels 6 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 638 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 516 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2128 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 609 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5965 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1766 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 612 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2718 ചിത്രങ്ങൾ
Tragia furialis Prain 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Tristellateia australasiae A.Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tristemma mauritianum J.F.Gmel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta pentandra A.Rich. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 846 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium blumei Nicolson & Sivad. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonodorum lindleyanum Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 84 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 638 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 56 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 191 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5855 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia caffra Sond. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 5123 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1582 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 283 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus spina-christi (L.) Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ