ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke

 
Verbenaceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amasonia campestris
Amasonia campestris
Amasonia campestris
Amasonia campestris