ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Diplazium esculentum (Retz.) Sw. LC

 
Dryopteridaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum