ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyrocline ramosissima

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

 
Asteraceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides