ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham

 
Pteridaceae 33 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea