ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. LC

 
Apiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azorella biloba
Azorella biloba
Azorella biloba

Azorella diapensioides A. Gray LC

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azorella diapensioides
Azorella diapensioides