ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buddleja davidii Franch.

 
Scrophulariaceae 10,784 8,708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii