ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.

 
Caryophyllaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis