ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter LC

 
Cactaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cumulopuntia boliviana