ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench

 
Asteraceae 606 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis