ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gomphrena meyeniana Walp.

 
Amaranthaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena meyeniana
Gomphrena meyeniana
Gomphrena meyeniana