ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hebe macrocarpa (Vahl) Cockayne & Allan

 
Plantaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hebe macrocarpa
Hebe macrocarpa
Hebe macrocarpa