ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pappostipa vaginata
Pappostipa vaginata