ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Picea smithiana (Wall.) Boiss. LC

 
Pinaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea smithiana
Picea smithiana
Picea smithiana
Picea smithiana