ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague

 
Bignoniaceae 1,915 1,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Podranea ricasoliana
Podranea ricasoliana
Podranea ricasoliana
Podranea ricasoliana