ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

 
Solanaceae 520 326 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia