ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sisyrinchium chilense Hook.

 
Iridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Sisyrinchium chilense