ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

 
Poaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sporobolus indicus
Sporobolus indicus
Sporobolus indicus
Sporobolus indicus