ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger LC

 
Fabaceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia caven
Vachellia caven
Vachellia caven
Vachellia caven