മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 161 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha caturus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 49 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acer laurinum Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22995 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne borneensis Meisn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne glomerata (Blume) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne malaccensis Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne pruinosa Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia penangiana (Wall. ex G.Don) W.J.de Wilde 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2588 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum edgeworthii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum philippense L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adina cordifolia (Roxb.) Brandis 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adina eurhyncha (Miq.) Å.Krüger & Löfstrand 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adinandra integerrima T.Anderson ex Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia indica L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 777 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis borneensis Warb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia exstipulata (Griff.) W.Theob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia leucophylla King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia malaccensis (Ridl.) Pannell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odoratissima Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia rubiginosa (Hiern) Pannell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium nobile (C.B.Clarke) Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 861 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielson ex H.Hara 9 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia splendens Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2780 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia inornata Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1709 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alphonsea maingayi Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia latilabris Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia mutica Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1249 ചിത്രങ്ങൾ
Alseodaphne bancana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alseodaphne intermedia Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alsomitra macrocarpa (Blume) M.Roem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 608 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2824 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 949 ചിത്രങ്ങൾ
Amesiodendron chinense (Merr.) Hu 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 160 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 8 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 108 ചിത്രങ്ങൾ
Angelesia splendens Korth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 74 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea disticha (Jack) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea griffithii Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera megistocarpa Slooten 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus geniculatus Ridl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria (J.F.Gmel.) Lesch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma coriaceum Tul. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma cuspidatum Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma montanum Blume 28 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma neurocarpum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 10 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa benthamiana Hook.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa frutescens Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa lucida (Miq.) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa nervosa Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa penangensis (Ridl.) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa subcaudata Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa symplocoides (Hook.f.) Gage 1 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula reflexa Blume 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron ellipticum (Blume) I.C.Nielsen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7473 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 756 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga obtusifolia Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma bicolor King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma parvifolium Benn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema filiforme (Reinw.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia acuminata Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 24 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2327 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon prionodes (Steud.) Dandy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 358 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus anisophyllus Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus chama Buch.-Ham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus fulvicortex F.M.Jarrett 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1084 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus hispidus F.M.Jarrett 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus kemando Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lanceifolius Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lowii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus rigidus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2319 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 2018 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra longifolia Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1766 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium prolongatum Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1216 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia officinalis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea minor Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea parviflora (Müll.Arg.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea polyneura Hook.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea reticulata Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea sumatrana (Miq.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Balakata baccata (Roxb.) Esser 8 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora reflexa Becc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa ventricosa McClure 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 555 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia macrocarpa Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 386 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2270 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 310 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia pavonina Ridl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rajah Ridl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia kunstleri Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia madang (Blume) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia roxburghiana Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa paniculata Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2222 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 90 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Blumeodendron tokbrai (Blume) Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria clidemioides Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria virgata (G.Forst.) Guill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Bonnaya antipoda (L.) Druce 18 ചിത്രങ്ങൾ
Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Boschia griffithii Mast. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriospermum zeylanicum (J.Jacq.) Druce 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea macrophylla Griff. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia androgyna (L.) Chakrab. & N.P.Balakr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia retusa (Dennst.) Alston 18 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia stipularis (L.) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia tomentosa Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1333 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Brucea javanica (L.) Merr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bryobium hyacinthoides (Blume) Y.P.Ng & P.J.Cribb 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buchanania arborescens (Blume) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum crassipes Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum cuspidipetalum J.J.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum depressum King & Pantl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lobbii Lindl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum macranthum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum makoyanum (Rchb.f.) Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum maxillare (Lindl.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum penduliscapum J.J.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Burmannia longifolia Becc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 51 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2360 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 134 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 14 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5293 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus manan Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe speciosa (Blume) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe triplicata (Willemet) Ames 117 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe vestita Wall. ex Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 12726 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya atropurpurea (Wall.) Schot 6 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya cinerea (Benth.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya dasyphylla (Miq.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya eriantha (Benth.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa arborea Roxb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa nudiflora Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa tomentosa (L.) L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum dispar P.F.Stevens 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum ferrugineum Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum macrocarpum Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum pulcherrimum Wall. ex Choisy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rigidum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rubiginosum M.R.Hend. & Wyatt-Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rufigemmatum Hend. & Wyatt-Sm. ex P.F.Stevens 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum sundaicum P.F.Stevens 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum tetrapterum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum teysmannii Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton 30 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campnosperma auriculatum (Blume) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campnosperma squamatum Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 334 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium littorale Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium patentinervium Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium pilosum A.W.Benn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium sumatranum Boerl. & Koord.-Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9228 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium horridum Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Capillipedium assimile (Steud.) A.Camus 7 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis micracantha DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4273 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 2745 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine occulta Hornem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Carex filicina Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex indica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Careya arborea Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1335 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis megacarpa Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis nephelioides King ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis schefferiana Hance 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis tungurrut (Blume) A.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis wallichii King ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6753 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia pachystachya Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7687 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 206 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1413 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 549 ചിത്രങ്ങൾ
Centotheca lappacea (L.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2722 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostylis subulata Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops decandra (Griff.) W.Theob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilosa montana Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirostylis montana Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chelonistele sulphurea (Blume) Pfitzer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus ramiflorus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton patens Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton pentandrus (Blanco) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton sarawakanus (C.DC.) Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus elatior Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 87 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum laxum R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 8 ചിത്രങ്ങൾ
Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 592 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysoglossum ornatum Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chukrasia tabularis A.Juss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17419 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum cassia (L.) J.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum javanicum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cipadessa baccifera (Roth) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus assamica (M.A.Lawson) Craib 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus nodosa Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus repens Lam. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena excavata Burm.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistanthus gracilis Hook.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll.Arg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis smilacifolia Wall. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 144 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum infortunatum L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum minahassae Teijsm. & Binn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum nutans Wall. ex Jack 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Drapiez 95 ചിത്രങ്ങൾ
Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 27 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 589 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1817 ചിത്രങ്ങൾ
Codariocalyx motorius (Houtt.) H.Ohashi 7 ചിത്രങ്ങൾ
Codonoboea malayana (Hook.f.) Kiew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne asperata Lindl. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne mayeriana Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pulverula Teijsm. & Binn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne trinervis Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne viscosa Rchb.f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Coelostegia borneensis Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 3050 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum acuminatum Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 687 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina caroliniana Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina longifolia Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina maculata Edgew. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina suffruticosa Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 3900 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 165 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum glaucum Korth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum maingayi Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1110 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria albida B.Heyne ex Roth 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria cytisoides Roxb. ex DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria laburnifolia L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 89 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 296 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria sessiliflora L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia griffithii C.B.Clarke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia paniculata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya amygdalina Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya ferrea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya impressa Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya rugulosa Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenolophon parvifolius Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1856 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 147 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis cristata (L.) D.Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium patulum (Aiton) H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas clivicola K.D.Hill 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium bicolor Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium finlaysonianum Lindl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium lancifolium Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 720 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon martini (Roxb.) W.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale (L.) L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1822 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus distans L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus exaltatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavidus Retz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus mindorensis (Steud.) Huygh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sanguinolentus Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtococcum patens (L.) A.Camus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtophyllum fragrans (Roxb.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 247 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes costata (A.W.Benn.) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes laxa (A.W.Benn.) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes rostrata (Blume) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes rugosa (Blume) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dasymaschalon dasymaschalum (Blume) I.M.Turner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pectinata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia trichomanoides Blume 27 ചിത്രങ്ങൾ
Debia ovatifolia (Cav.) Neupane & N.Wikstr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 653 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium anosmum Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium comatum (Blume) Lindl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium erosum (Blume) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium farmeri Paxton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium hercoglossum Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium truncatum Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 159 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide sinuata (Blume) Chew 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia boryana (Willd.) M.Kato 6 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 36 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium velutinum (Willd.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmos chinensis Lour. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium indum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium platysepalum Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) Redouté 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum gelonioides (Roxb.) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 7070 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A.Rich.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 106 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia reticulata King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli 109 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dinochloa scandens (Blume ex Nees) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 19 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros areolata King & Gamble 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros buxifolia (Blume) Hiern 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros diepenhorstii Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lanceifolia Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maingayi (Hiern) Bakh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros oblonga Wall. ex G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros styraciformis King & Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium dilatatum Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 42 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteris conjugata Reinw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus cornutus Dyer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus Slooten 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus elongatus Korth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus hasseltii Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus kerrii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus oblongifolius Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus Foxw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia bengalensis Colebr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia imbricata (Blume) Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia major (Vahl) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia nummularia R.Br. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Discospermum malaccense (Hook.f.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum cantoniense (Lour.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandrone spathacea (L.f.) Seem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena cantleyi Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena elliptica Thunb. & Dalm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 6608 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drepananthus ramuliflorus Maingay ex Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drepananthus ridleyi (King) Survesw. & R.M.K.Saunders 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera burmanni Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera spatulata Labill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria heracleum T.Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dryobalanops aromatica C.F.Gaertn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cochleata (D.Don) C.Chr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes pendula Ridl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Durio singaporensis Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum flavescens Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum parasiticum (Osbeck) Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium ligustrinum (Vahl) Vollesen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 4701 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1647 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 956 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia microphylla Lam. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus ferrugineus (Jack) Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus floribundus Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus grandiflorus Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus mastersii King 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus nitidus Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus palembanicus (Miq.) Corner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus stipularis Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elateriospermum tapos Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Elatostema platyphyllum Wedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 161 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus tomentosus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia ribes Burm.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw 2 ചിത്രങ്ങൾ
Engelhardia spicata Lechen ex Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Entada rheedei Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans Lour. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3426 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 8520 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eria javanica (Sw.) Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa meyeriana (Nees) Pilg. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosema chinense Vogel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina herbacea L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina suberosa Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera coccinea (Blume) S.Sakai & Nagam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera corneri Mood & Ibrahim 11 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera fulgens (Ridl.) C.K.Lim 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia graminea Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia antiquorum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1626 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya acuminata DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eurycoma longifolia Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Exacum tetragonum Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea ceilanica Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Falcatifolium falciforme (Parl.) de Laub. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 252 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5832 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus callosa Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus caulocarpa (Miq.) Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus concinna (Miq.) Miq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4638 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fistulosa Reinw. ex Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fulva Reinw. ex Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus glandulifera (Wall. ex Miq.) King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hispida L.f. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus kerkhovenii Koord. & Valeton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lamponga Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maclellandii King 149 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2786 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 688 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus retusa L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus variegata Blume 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus villosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 133 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia macrophylla (Willd.) Kuntze ex Merr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 74 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa scandens Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 113 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9728 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 8421 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gaertnera junghuhniana Miq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Galearia fulva (Tul.) Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galearia maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2684 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia forbesii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia griffithii T.Anderson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia maingayi Hook.f. ex T.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia nervosa (Miq.) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia prainiana King 4 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia carinata Wall. ex Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia griffithii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia tubifera Wall. ex Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Garuga floribunda Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria fragrantissima Wall. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 18267 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa verticillata (Willd.) Munro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera nervosa Planch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera parvifolia Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera subaequalis Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Globba pendula Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta aptera (King) Ding Hou 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta renghas L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta wallichii (Hook.f.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. ex Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2126 ചിത്രങ്ങൾ
Gonystylus confusus Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gonystylus maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera viridiflora (Blume) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum speciosum Blume 68 ചിത്രങ്ങൾ
Grangea maderaspatana (L.) Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia hirsuta Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia laevigata Vahl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Grona triflora (L.) H.Ohashi & K.Ohashi 10 ചിത്രങ്ങൾ
Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina bonduc L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pleuropteris (Blume) Radlk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pubescens (Zoll. & Moritzi) Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera bancana (Miq.) J.Sinclair 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera farquhariana (Wall. ex Hook.f. & Thomson) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera forbesii (King) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia emarginata (Willd.) Thwaites 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 169 ചിത്രങ്ങൾ
Gynotroches axillaris Blume 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gyrocarpus americanus Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria dentata (Sw.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria rhodocheila Hance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hancea penangensis (Müll.Arg.) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hanguana malayana (Jack) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane 6 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane 2 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 786 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium longicornutum Griff. ex Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helicia petiolaris Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 241 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arboreum (Blanco) Mabb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Helixanthera parasitica Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Henckelia urticifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) A.Dietr. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera elata Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 33 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera simplicifolia (Mast.) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (C.Presl) Kubitzki 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hetaeria oblongifolia Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Heynea trijuga Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 550 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 125 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 41 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Homonoia riparia Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea griffithii Kurz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea helferi (Dyer) Brandis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea mengarawan Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea pubescens Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hornstedtia scyphifera (J.Koenig) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia crassifolia (Hook.f. & Thomson) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia polyspherula (Hook.f.) J.Sinclair 1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia sucosa (King) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia superba (Hook.f. & Thomson) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia wallichii (Hook.f. & Thomson) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya campanulata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya curtisii King & Gamble 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya finlaysonii Wight 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya imperialis Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya kerrii Craib 419 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lacunosa Blume 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya multiflora Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya verticillata (Vahl) G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia nummulariifolia (Blume) Jermy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnocarpus castaneus Hook.f. & Thomson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnophytum formicarum Jack 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 452 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 119 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hylodesmum repandum (Vahl) H.Ohashi & R.R.Mill 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum holochilum (Bosch) C.Chr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum imbricatum Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum japonicum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Iguanura wallichiana (Mart.) Benth. & Hook.f. ex Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cymosa Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 6921 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera zollingeriana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia palembanica Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iphigenia indica (L.) A.Gray ex Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2904 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1085 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2879 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 334 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-tigridis L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pileata Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 526 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixonanthes icosandra Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixonanthes reticulata Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 904 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3798 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora congesta Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 242 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Jackiopsis ornata (Wall.) Ridsdale 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallier f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H.E.Moore 21 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia magnifica J.Dransf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus prismatocarpus R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia pulchra Ridl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Kandelia candel (L.) Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kibatalia maingayi (Hook.f.) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Knema communis J.Sinclair 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema conferta (King) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema curtisii (King) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema furfuracea (Hook.f. & Thomson) Warb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Knema hookeriana (Wall. ex Hook.f. & Thomson) Warb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Knema intermedia (Blume) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema latericia Elmer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema laurina (Blume) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema malayana Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knoxia sumatrensis (Retz.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Koompassia malaccensis Maingay 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia arborea Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia singapurensis Ridl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 568 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lasianthus chinensis (Champ.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lasianthus cyanocarpus Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G.Don 170 ചിത്രങ്ങൾ
Leea indica (Burm.f.) Merr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna perpusilla Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lepironia articulata (Retz.) Domin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes alata (Blume) Leenh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus longifolius (Blume) Holttum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochilus macrophyllus (Blume) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochilus pteropus (Blume) Fraser-Jenk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leptopetalum biflorum (L.) Neupane & N.Wikstr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2407 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 165 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas decemdentata (Willd.) Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas zeylanica (L.) W.T.Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Wurmb 31 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala triphylla Griff. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum confusum Decne. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 40 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila repens (Benth.) Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila rugosa (Roth) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera lucida (Blume) Boerl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis elegans Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis latifolia Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus conocarpus (Oudem.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus ewyckii (Korth.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus sundaicus (Blume) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea accedens (Blume) Boerl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea castanea Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea costalis (Nees) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cubeba (Lour.) Pers. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cylindrocarpa Gamble 13 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea elliptica Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea erectinervia Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea grandis (Nees) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea panamanja (Buch.-Ham. ex Nees) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea ridleyi Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea robusta Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea umbellata (Lour.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona speciosa Kurz 75 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia nummularia Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia zeylanica L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2274 ചിത്രങ്ങൾ
Lophatherum gracile Brongn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum multinervium Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum wightianum Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 298 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia perennis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 39 ചിത്രങ്ങൾ
Luisia zollingeri Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera racemosa Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium flexuosum (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude 411 ചിത്രങ്ങൾ
Maasia glauca (Hassk.) Mols, Kessler & Rogstad 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maasia sumatrana (Miq.) Mols, Kessler & Rogstad 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga conifera (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga gigantea (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga hypoleuca (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga indica Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga lowii King ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga triloba (Thunb.) Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner 30 ചിത്രങ്ങൾ
Maclurodendron porteri (Hook.f.) T.G.Hartley 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macodes petola (Blume) Lindl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Macropanax dispermus (Blume) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 111 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca cuneata (Blume) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca kingiana (Brace ex King & Gamble) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca korthalsii (Pierre ex Burck) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca laurifolia (King & Gamble) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca malaccensis (C.B.Clarke) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca sericea (Miq.) S.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maesa macrophylla (Wall.) A.DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 360 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia elegans (Blume) H.Keng 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus barbatus Müll.Arg. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera foetida Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera griffithii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 4030 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera subsessilifolia Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 7 ചിത്രങ്ങൾ
Maranthes corymbosa Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea minuta L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mastixia trichotoma Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 115 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla crassifolia Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla scortechinii King 5 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla speciosa Blume 25 ചിത്രങ്ങൾ
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melanochyla auriculata Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melanochyla caesia (Blume) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb. & Zoll. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope glabra (Blume) T.G.Hartley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 384 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma lanceolata Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack 10 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon edule Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon floridum Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon lilacinum Zoll. & Moritzi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon megacarpum Furtado 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon paniculatum Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon umbellatum Burm.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha canadensis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron cucullatum (Roxb.) Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mezzettia parviflora Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia crenata (Vahl) Michelang. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Microchirita involucrata (Craib) Yin Z.Wang 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microcos latifolia Burret 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microcos tomentosa Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microdesmis caseariifolia Planch. ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Micropera pallida (Roxb.) Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium fasciculatum (L.) Henrard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Microtis unifolia (G.Forst.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 167 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2376 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus nepalensis (Trin.) Hack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna speciosa Korth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1296 ചിത്രങ്ങൾ
Moullava spicata (Dalzell) Nicolson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 106 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Musa × paradisiaca L. 789 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 2227 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda glabra Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaendopsis beccariana Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica cinnamomea King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica elliptica Wall. ex Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica iners Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica lowiana King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecodia tuberosa Jack 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea officinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chun 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea subdita (Korth.) Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neanotis hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Neesia synandra Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Neobalanocarpus heimii (King) Poopath, Sookch. & Santisuk 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 107 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Wight & Arn.) J.A.Lackey 21 ചിത്രങ്ങൾ
Neoscortechinia kingii (Hook.f.) Pax & K.Hoffm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes × neglecta Macfarl. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes ampullaria Jack 31 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes gracilis Korth. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce 119 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes rafflesiana Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis abrupta (Bory) Mett. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 797 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 360 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce 101 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia concolor (Blume) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neustanthus phaseoloides (Roxb.) Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Norrisia malaccensis Gardner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea pubescens Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews 60 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides aurantiaca (Dalzell) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 100 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ochanostachys amentacea Mast. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna integerrima (Lour.) Merr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum × africanum Lour. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 7961 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Olea paniculata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oncosperma horridum (Griff.) Scheff. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium siliculosum (Desv.) C.Chr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon caulescens (Blume) Backer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiorrhiza mungos L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus burmanni (Retz.) P.Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1967 ചിത്രങ്ങൾ
Orchidantha fimbriata Holttum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza minuta J.Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Osbeckia nepalensis Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7464 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2064 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium hexandrum (Griff.) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium microphyllum King & Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium rostratum (Miq.) Burck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium xanthochymum (de Vriese) Pierre ex Burck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb. ex Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum lowii (Lindl.) Stein 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paracroton pendulus (Hassk.) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parartocarpus venenosa (Zoll. & Moritzi) Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari oblongifolia Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parishia maingayi Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia timoriana (DC.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus semicordata (Wall.) Planch. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2635 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pallida L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Payena lucida A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Payena obscura Burck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peliosanthes teta Andrews 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pellacalyx saccardianus Scort. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia latifolia (Blume) Boerl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 71 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pentace triptera Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentapetes phoenicea L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaphragma begoniifolium (Roxb.) G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaspadon motleyi Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 510 ചിത്രങ്ങൾ
Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peronema canescens Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria barbata (L.) H.Hara 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 1464 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria chinensis (L.) H.Gross 104 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 409 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz 220 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria nepalensis (Meisn.) H.Gross 21 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria odorata (Lour.) Soják 5 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 2112 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 13 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria pubescens (Blume) H.Hara 10 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria strigosa (R.Br.) Nakai 14 ചിത്രങ്ങൾ
Petraeovitex bambusetorum King & Gamble 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phaeanthus ophthalmicus (Roxb. ex G.Don) J.Sinclair 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 196 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis maculata Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis sumatrana Korth. & Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis violacea H.Witte 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria capitata Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phanera integrifolia (Roxb.) Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 2065 ചിത്രങ്ങൾ
Phoebe grandis (Nees) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phoebe lanceolata (Nees) Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix paludosa Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidota articulata Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia integrifolia Lindl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4918 ചിത്രങ്ങൾ
Phrynium pubinerve Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium pulchellum (L.) Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Phytocrene bracteata Wall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Picria fel-terrae Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1832 ചിത്രങ്ങൾ
Pilophyllum villosum (Blume) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pimelodendron griffithianum (Müll.Arg.) Benth. ex Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pinalia xanthocheila (Ridl.) W.Suarez & Cootes 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Piptospatha ridleyi N.E.Br. ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pipturus argenteus (G.Forst.) Wedd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 766 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum ferrugineum W.T.Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 112 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella chartacea (F.Muell. ex Benth.) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella maingayi (C.B.Clarke) P.Royen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella malaccensis (C.B.Clarke) Swenson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella obovata (R.Br.) Pierre 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago asiatica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8025 ചിത്രങ്ങൾ
Platostoma hispidum (L.) A.J.Paton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium holttumii Joncheere & Hennipman 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platystemma violoides Wall. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus caninus Roth 231 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 11188 ചിത്രങ്ങൾ
Pleocnemia hemiteliiformis (Racib.) Holttum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurostylia opposita (Wall.) Alston 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 2020 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don 58 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Podolasia stipitata N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon auricularius (L.) Hassk. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia stenopetala (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala venenosa Juss. ex Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias diversifolia (Blume) Lowry & G.M.Plunkett 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polyspora multinervis (King) Orel, Peter G.Wilson, Curry & Luu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Popowia fusca King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 10 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Porterandia anisophylla (Jack ex Roxb.) Ridl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9878 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Pothos scandens L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Praxelis clematidea (Hieron. ex Kuntze) R.M.King & H.Rob. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Premna interrupta Wall. ex Schauer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Premna mollissima Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Premna odorata Blanco 4 ചിത്രങ്ങൾ
Premna scandens Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus undulata Buch.-Ham. ex D.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum crenulatum (Wall. ex Lindl.) Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum latifolium (Vahl) B.Hansen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudopogonatherum contortum (Brongn.) A.Camus 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleyanum Sabine 18 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2570 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria calocarpa Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria serpens L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium revolutum (Blume) Nakai 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris wallichiana C.Agardh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pternandra coerulescens Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pternandra echinata Jack 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum diversifolium Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pterygota alata (Roxb.) R.Br. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Putranjiva roxburghii Wall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrenaria acuminata Planch. ex Choisy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia nummulariifolia (Sw.) Ching 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price 7 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Radermachera quadripinnata (Blanco) Seem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Radermachera sinica (Hance) Hemsl. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Rafflesia kerrii Meijer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz 64 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia sumatrana Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora foraminifera (Engl.) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora korthalsii Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora tetrasperma Hook.f. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizanthes zippelii (Blume) Spach 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora apiculata Blume 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodamnia cinerea Jack 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron jasminiflorum Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron longiflorum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron malayanum Jack 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron moulmainense Hook. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron pauciflorum King & Gamble 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron perakense King & Gamble 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron robinsonii Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron scortechinii King & Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron siderophyllum Franch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchoglossum obliquum Blume 54 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchostylis retusa (L.) Blume 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus alceifolius Poir. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus moluccanus L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8742 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 1549 ചിത്രങ്ങൾ
Rungia pectinata (L.) Nees 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 743 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sageretia thea (Osbeck) M.C.Johnst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth 33 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca affinis Griff. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 52 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia plebeia R.Br. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.Mitch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum beccarianum Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula europaea L. 1173 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria apiculata A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria griffithii (Hook.f.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria laevigata Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria rubiginosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria tomentosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus rarak DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca asoca (Roxb.) J.J.de Wilde 3 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca thaipingensis Cantley ex Prain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcopyramis napalensis Wall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcotheca griffithii (Planch.) Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcotheca laxa (Ridl.) R.Knuth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcotheca monophylla (Planch.) Hallier f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia napaulensis DC. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 176 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium affine (Mast.) Pierre 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K.Heyne 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heterophylla (Wall. ex G.Don) Harms 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera tomentosa (Blume) Harms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schima wallichii (DC.) Korth. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis wallichii Hook.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea fistulosa Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus hederaceus Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus pictus Hassk. 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus treubii Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria sumatrensis Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Scorodocarpus borneensis (Baill.) Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scurrula parasitica L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria discolor Wall. ex Benth. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria indica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone elliptica R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 617 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 25 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby 61 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 29 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 194 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 746 ചിത്രങ്ങൾ
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 463 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 140 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes grandiflora Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp 4 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 926 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 38 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 42 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea acuminata Dyer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea bracteolata Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea curtisii Dyer ex King 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea gibbosa Brandis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea gratissima (Wall. ex Kurz) Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea kunstleri King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea leprosula Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea macroptera Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea materialis Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea multiflora (Burck) Symington 7 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea ovalis (Korth.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea parvifolia Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea pauciflora King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea platycarpa F.Heim 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea roxburghii G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 6510 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax zeylanica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4495 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum coagulans Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lasiocarpum Dunal 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10399 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum trilobatum L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11349 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 9498 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus wightianus DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sonerila hirsuta Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sonerila maculata Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 1482 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1096 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce pusilla Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1484 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Parkinson 209 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 266 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 860 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 163 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 96 ചിത്രങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria alsine Grimm 153 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 9287 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Stemonurus scorpioides Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 326 ചിത്രങ്ങൾ
Stephania japonica (Thunb.) Miers 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia balanghas L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia cordata Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia macrophylla Vent. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia monosperma Vent. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia parviflora Roxb. ex G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rubiginosa Vent. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum tetragonum DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stichoneuron caudatum Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus asper Lour. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus elongatus (Miq.) Corner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 103 ചിത്രങ്ങൾ
Strombosia ceylanica Gardner 13 ചിത്രങ്ങൾ
Strombosia javanica Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 311 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax benzoin Dryand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos cerasifolia Wall. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore 18 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos glomerata King ex C.B.Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos pyrifolia Wall. ex G.Don 22 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D.Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 5867 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium acuminatissimum (Blume) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 57 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium borneense (Miq.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium chloranthum (Duthie) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 844 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium duthieanum (King) Masam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium filiforme Chantar. & J.Parn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium glaucum (King) Chantar. & J.Parn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium grande (Wight) Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium incarnatum (Elmer) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 922 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium maingayi Chantar. & J.Parn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 509 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium muelleri (Miq.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium myrtifolium Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium ngadimanianum (M.R.Hend.) I.M.Turner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium nigricans (King) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pachyphyllum (Kurz) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium papillosum (Duthie) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pauper (Ridl.) I.M.Turner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pendens (Duthie) I.M.Turner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium polyanthum (Wight) Walp. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pyrifolium (Blume) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium ridleyi (King) Chantar. & J.Parn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 353 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium singaporense (King) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium skiophilum (Duthie) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium subcrenatum Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium subdecussatum (Duthie) I.M.Turner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium zeylanicum (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana macrocarpa Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca integrifolia Ker Gawl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tainia vegetissima Ridl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1381 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1151 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 5395 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna costata (Miq.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna mollis (Wall. ex Hook.f.) B.L.Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna odorata (Roxb.) B.L.Rob. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Teijsmanniodendron coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 46 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1837 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia subspathulata King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera sarmentosa (L.) Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera scandens (L.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrameles nudiflora R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Alston 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thecopus secunda (Ridl.) Seidenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelasis carinata Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris beddomei (Baker) Ching 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda arundinacea (Roxb.) A.Camus 9 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda caudata (Nees ex Hook. & Arn.) A.Camus 4 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 714 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2874 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsostachys siamensis Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 54 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius flavescens (Jacq.) Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Toona sinensis (Juss.) M.Roem. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze 33 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai 189 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia burckii Boerl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Trichotosia ferox Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Trigastrotheca pentaphylla (L.) Thulin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Triomma malaccensis Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Tripsacum dactyloides (L.) L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis merguensis (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis obovata (Benn.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis whiteana (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tristellateia australasiae A.Rich. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20258 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta annua L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 1 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia striatula Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia uliginosa Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Vallaris glabra (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda helvola Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitzer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 117 ചിത്രങ്ങൾ
Vatica maingayi Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vatica ridleyana Brandis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vatica yeechongii Saw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 6352 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena supina L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 38 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 10 ചിത്രങ്ങൾ
Viola hederacea Labill. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Viola inconspicua Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Walsura robusta Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula periplocifolia (L.) Thwaites 5 ചിത്രങ്ങൾ
Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas 1 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz 76 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum ellipticum Korth. ex Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum eurhynchum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum flavescens Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum griffithii Hook.f. ex A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum obscurum A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum stipitatum A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum vitellinum (Blume) D.Dietr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 738 ചിത്രങ്ങൾ
Xerospermum noronhianum (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J.Koenig 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia caudata Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia fusca Maingay ex Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia magna Maingay ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia malayana Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum acanthopodium DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23344 ചിത്രങ്ങൾ
Zehneria japonica (Thunb.) H.Y.Liu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 454 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ