മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 988 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha aristata Kunth 71 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia karukerana L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostemon caribaeus Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2504 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4970 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N. E. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 22 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus psilospermus Radlk. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 476 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 976 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2749 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grandidentata Salm-Dyck 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2379 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6621 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citrodora Paláu 923 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1167 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 420 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 909 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia peruviana Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia ramosior L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 100 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 5958 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium guildingii Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 142 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 610 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 234 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 2867 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 528 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia obovata Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia anguicida Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10153 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 263 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1845 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 3148 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 640 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sulcatum Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rigida (Aubl.) Harl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 31 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 815 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1367 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria obtusa Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria strigosa Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 420 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 261 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 160 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia incarnata Link & Otto 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 2505 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia obliqua L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 1967 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semperflorens x cultorum (hort.) 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 54 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria lutea L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum divergens (Kunze) Mett. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 52 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bouchea prismatica (L.) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2771 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7920 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia karatas L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia pinguin L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don 91 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Bryum argenteum Hedw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bucida buceras L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10881 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia polystachia (Andrews) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 181 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 612 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3777 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S.Watson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea louisae Gagnep. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea makoyana E.Morren 515 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea picturata K.Koch & Linden 157 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10388 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra brevipes Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra falcata Benth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tergemina (L.) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa formosana Rolfe 8 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 1552 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7044 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon speciosus (Sims) Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 240 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2439 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 226 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2083 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Bureau 3229 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 263 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 247 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cynophallophora L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis flexuosa (L.) L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis indica (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4527 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia decandra Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea guianensis Aubl. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea mollissima Blume 29 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5045 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya lueddemanniana Rchb.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia americana (Lam.) Cogn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia schreberiana Miq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5744 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 190 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L.f.) Fern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1415 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 2711 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia nutans (L.) Pol. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 595 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis cymosa Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Chione venosa (Sw.) Urb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6339 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 56 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 2838 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15775 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 294 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium mexicanum DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 131 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 285 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2367 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis dioica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 66 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 279 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria javitensis (Kunth) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata Reg. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia major L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 114 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba caravellae C. Sastre & J.P. Fiard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba swartzii Meisn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba venosa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax miraguama (Kunth) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax spissa L.H.Bailey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 5005 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pulverula Teijsm. & Binn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 15 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica W.Bull ex Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum rotundifolium Rich. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1046 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus nodiflorus Desr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia martinicensis (Jacq.) Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia reticulata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sulcata DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1281 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline stricta (Sims) Endl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7764 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 281 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Costus arabicus L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crantzia cristata (L.) Scop. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva tapia L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum amabile Donn ex Ker-Gawl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 589 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pilosa Mill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton flavens L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 836 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3570 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 4989 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3098 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus opulentus (Kaulf.) Nakaike 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 449 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum clausum (Jacq.) Jacq. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2008 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. ex Kük. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laxus Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 180 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8486 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18060 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 1708 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium chrysotoxum Lindl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum angustifrons Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5202 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 244 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4667 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3526 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena umbraculifera Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 473 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 92 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 363 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 39 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum dendrobioides Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum difforme Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum fulgens Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 448 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum patens Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum secundum Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 6379 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 967 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 8211 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2188 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron laevigatus Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis odorifera Jacq. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum havanense Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 9 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2453 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis x grandiflora Planch. & Lindau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia coffeifolia DC. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pseudopsidium Jacq. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia articulata Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 173 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lophogona Lam. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4526 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4091 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 218 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn 3 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus filipes Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4700 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8275 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3213 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt 68 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 37 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6903 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 510 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella margarita (Lour.) Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8617 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria domingensis Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 91 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching 23 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium arboreum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1219 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea glabra Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 162 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda crispiflora Vahl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda scabra (L.) Vent. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia augusta L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 122 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez 43 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria alata Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia axillaris Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.Grose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 526 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavum Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum arborescens Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4884 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 256 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia acuminata Rich. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia farinosa Raddi 87 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 249 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 83 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 90 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6536 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 2443 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 334 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia sonora L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys purpurea (L.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus Vent. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13417 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemão 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 394 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 1819 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 373 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 2364 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia schneideriana A. Berger 46 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13278 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Safford 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1324 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 126 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis verticillata Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus nemorosus (Sw.) Döll 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder 2 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis Gilg 130 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 4994 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ingoides (Rich.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 275 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4793 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3176 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ferrea (Jacq.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 2877 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia solanifolia (L.) Hall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia armillaris Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthaginensis Jacq. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 92 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sessilis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 9647 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H.Perrier 1182 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 997 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca floridana (L.) Gaertn. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia thamnia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8259 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13755 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana involucrata L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 265 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 21 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 247 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7930 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 1466 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 7198 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria triandra (Sw.) Kosterm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis (hort. ex W.Bull) H.Wendl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Thunb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 2275 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophila muscoides Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1183 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia stricta Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7237 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus punctatus Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera hirsuta Eaton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 173 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina restioides (Sw.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 66 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dodecapetala (Lam.) Govaerts 4 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 6025 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia linearis Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 553 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 153 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry 86 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 1910 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia umbellata L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Marchantia chenopoda L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 39 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea maritima (Jacq.) Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 79 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla myriantha Merr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Smith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 176 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth 28 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia nodiflora Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia tomentosa L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5365 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7562 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 3505 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skean 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laevigata (L.) D.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 55 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa camporum Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa ceratonia L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa quadrivalvis L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa sensitiva L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa velloziana Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8758 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5511 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 30 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 3674 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri guianensis Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia complexa (A.Cunn.) Meisn. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 922 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold ex Iinuma 28 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Muscarella aristata (Hook.) Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda pubescens Dryand. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda x rosea (hort.) 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 34 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus maculatus (Jacq.) Feuillet 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus volubilis (L.) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecophila tibicinis (Bateman) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrospermum frutescens Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 4554 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P.Beauv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler 34 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 71 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 223 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey 48 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 517 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 233 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia pubescens Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13079 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 15 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura discolor (Griseb.) C.M.Taylor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M.Taylor 7 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea rubra Roxb. ex Salisb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6467 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea coriacea (Sw.) Britton 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard 73 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 437 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubiforme (Bertol.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6852 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium baueri Lindl. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba spinosa Forssk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina macrocarpa (L.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 208 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake 565 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 841 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Schult. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus sanderi Hort. Sand. ex Mast. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 687 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hirsutum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pilosum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pulchellum Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum stoloniferum Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum saccharoides Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2461 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora serratifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cururu L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schiedeana Steud. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia strictiflora Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis humifusa Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2075 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1424 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren 34 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 361 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 409 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia trifolia (L.) A. Dietr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4163 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria punctata (Elliott) Small 16 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 2253 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 3354 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron giganteum Schott 178 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lingulatum (L.) C. Koch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J.Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook.f.) Lindau 28 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 611 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 125 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3318 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 802 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 128 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caroliniensis Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus epiphyllanthus L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mimosoides Sw. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllarthron comorense Bojer ex DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia pentandra Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 700 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea hyalina Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea involucrata (Sims) C.H. Wright & D. Dewar 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosocereus royeni (L.) Byles & G. Rowley 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arboreum Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dilatatum Rich. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hispidum Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Piper peltatum L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia subcordata Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia angustifolia Sol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia spicata (Lam.) Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6175 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8803 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce 1290 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis pruinosa Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5782 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago scandens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2848 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus coriaceus Rich. & A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2006 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonnerat) Thwait. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala antillensis Chodat 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium dulce Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias filicifolia (C.Moore ex E.Fourn.) L.H.Bailey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 336 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 271 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 539 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ponthieva petiolata Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 8 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5379 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca halimoides L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7071 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca rubricaulis Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla anglica Laichard. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 17 ചിത്രങ്ങൾ
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Proiphys amboinensis (L.) Herb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea fragrans (Sw.) W.E.Higgins 35 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 792 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 90 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 314 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1781 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria berteroana DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria urbaniana Steyerm. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris plumula Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 784 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea turbinata (Sw.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Randia aculeata L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Randia nitida (Kunth) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 42 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia pyramidalis (Lam.) Maas 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis humilis Blume 65 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora tenuis Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria grandis Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6102 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 15855 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 19392 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 1491 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10803 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook 73 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 209 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra 111 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia elegans Poir. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3678 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex scutatus L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia coccinea (L.) Wettst. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria lancifolia L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3298 ചിത്രങ്ങൾ
Salix chilensis Molina 18 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 2639 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia serotina L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Nees 630 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 258 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce 524 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7458 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium glandulosum (L.) Morong 50 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Saritaea magnifica (Sprague ex Steenis) Dugand 144 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Schaefferia frutescens Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 4272 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schoepfia schreberi J.F. Gmel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria latifolia Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria microcarpa Nees ex Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria purpurascens Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flabellata (L.) Spring 3 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker 115 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 57 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lucidus (Sw.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5580 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 168 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 622 ചിത്രങ്ങൾ
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 275 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 36 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sida abutifolia Mill. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glomerata Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida linifolia Juss. ex Cav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon foetidissimum Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Simarouba amara Aubl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 2476 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 296 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna glabrescens (C.Presl) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea dentata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax rotundifolia L. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia macrantha Lindl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 13 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3372 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bahamense Griseb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum jamaicense Mill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceolatum Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 7183 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1724 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3636 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum umbellatum Mill. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8948 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago sempervirens L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 46 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum wallisii Regel 4939 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 829 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce prostrata Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 950 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 65 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 159 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 576 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea tigrina Batem. ex Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea warszewicziana Klotzsch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Staphidiastrum latifolium (Desr.) Naudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6562 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia caribaea R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus bifidus (Willd.) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A. Juss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook. ex Benth.) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S.Cowan 16 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 20 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus amara (Jacq.) Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 487 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 8 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 2790 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum x versicolor (Willd.) G.L.Nesom 21 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum asperum Lepech. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11487 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos martinicensis Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 3975 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 555 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 696 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 267 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 248 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 235 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 176 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana citrifolia L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1049 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5318 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2860 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum fruticosum (L.) Juss. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 4214 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10076 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Taxodium distichum (L.) Rich. 4336 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1615 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria trifoliata (L.) Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 41 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1172 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 486 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia discolor (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris decussata (L.) Proctor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris reticulata (L.) Proctor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris serrata (Cav.) Alston 13 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 508 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax parviflora Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 594 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5952 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina grandifolia Cogn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1752 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa Hook. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia polystachia (L.) L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia recurvata (L.) L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia utriculata L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 606 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake 90 ചിത്രങ്ങൾ
Tolumnia variegata (Sw.) Braem 3 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia bicolor Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia hirsutissima L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 1636 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 4513 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 176 ചിത്രങ്ങൾ
Trema micrantha (L.) Blume 84 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 359 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pallida Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche 10 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes crispum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes elegans Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes pinnatum Hedw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes polypodioides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 34 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta lappula L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6264 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 54 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium blumei Nicolson & Sivad. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 83 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urvillea ulmacea Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia alpina Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia jamesoniana Oliv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger 46 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P.J.H.Hurter & Mabb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda coerulea Griff. ex Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla mexicana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 40 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia curassavica Jacq. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 184 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2150 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina gigantea Jacq. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia arborescens (L.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica longifolia L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Verschaffeltia splendida H.Wendl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Viola stipularis Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Virola sebifera Aubl. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5833 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria graminifolia Kaulf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria lineata (L.) Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary 237 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H.Wendl. 1102 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia calycina Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia fruticosa Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia pinnata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2750 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 491 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch 13 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum annuum L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca filamentosa L. 2194 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca flaccida Haw. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 5174 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia furfuracea L.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia pumila L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum caribaeum Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum punctatum Vahl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum tragodes (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1575 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes atamasco (L.) Herb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 70 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 279 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 2583 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ