മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus 1 ഇനം
Abrus 1 ഇനം
Abutilon 4 ഇനം
Acacia 8 ഇനം
Acalypha 5 ഇനം
Acanthophoenix 1 ഇനം
Acanthospermum 1 ഇനം
Acanthus 1 ഇനം
Acca 1 ഇനം
Achimenes 1 ഇനം
Achyranthes 1 ഇനം
Acmella 2 ഇനം
Acrocarpus 1 ഇനം
Adansonia 1 ഇനം
Adenanthera 1 ഇനം
Adenium 1 ഇനം
Adenostemma 1 ഇനം
Adonidia 1 ഇനം
Aegle 1 ഇനം
Aeranthes 1 ഇനം
Aeschynomene 2 ഇനം
Aframomum 1 ഇനം
Afrocarpus 1 ഇനം
Agapanthus 1 ഇനം
Agarista 1 ഇനം
Agathis 1 ഇനം
Agave 2 ഇനം
Ageratina 1 ഇനം
Ageratum 1 ഇനം
Aglaia 1 ഇനം
Aiphanes 1 ഇനം
Albizia 3 ഇനം
Alcea 1 ഇനം
Aleurites 1 ഇനം
Allamanda 2 ഇനം
Allium 2 ഇനം
Allocasuarina 1 ഇനം
Allophylus 1 ഇനം
Alocasia 2 ഇനം
Aloe 4 ഇനം
Aloysia 1 ഇനം
Alpinia 4 ഇനം
Alstonia 2 ഇനം
Alternanthera 4 ഇനം
Amaranthus 5 ഇനം
Ambrosia 2 ഇനം
Ammannia 1 ഇനം
Amorphophallus 1 ഇനം
Amphilophium 1 ഇനം
Anagallis 1 ഇനം
Ananas 1 ഇനം
Anemone 1 ഇനം
Angelonia 1 ഇനം
Angraecum 6 ഇനം
Anisomeles 2 ഇനം
Annona 3 ഇനം
Anredera 1 ഇനം
Anthurium 3 ഇനം
Antidesma 2 ഇനം
Antigonon 1 ഇനം
Antirhea 1 ഇനം
Antirrhinum 1 ഇനം
Aphanamixis 1 ഇനം
Aphelandra 1 ഇനം
Aphloia 1 ഇനം
Apodytes 1 ഇനം
Aponogeton 1 ഇനം
Arachis 1 ഇനം
Araucaria 2 ഇനം
Arctotis 1 ഇനം
Ardisia 2 ഇനം
Areca 1 ഇനം
Argemone 1 ഇനം
Argyreia 1 ഇനം
Aristida 1 ഇനം
Aristolochia 1 ഇനം
Artabotrys 1 ഇനം
Artemisia 2 ഇനം
Arthraxon 1 ഇനം
Artocarpus 2 ഇനം
Arundina 1 ഇനം
Arundo 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 5 ഇനം
Asphodelus 1 ഇനം
Astelia 1 ഇനം
Asystasia 1 ഇനം
Atriplex 1 ഇനം
Averrhoa 2 ഇനം
Axonopus 1 ഇനം
Ayapana 1 ഇനം
Azadirachta 1 ഇനം
Azima 1 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Bactris 1 ഇനം
Bambusa 3 ഇനം
Barleria 5 ഇനം
Barringtonia 2 ഇനം
Basella 1 ഇനം
Basilicum 1 ഇനം
Bauhinia 9 ഇനം
Beaucarnea 1 ഇനം
Beaumontia 1 ഇനം
Begonia 5 ഇനം
Beilschmiedia 1 ഇനം
Benincasa 1 ഇനം
Bidens 1 ഇനം
Bignonia 2 ഇനം
Billbergia 2 ഇനം
Bixa 1 ഇനം
Blighia 1 ഇനം
Boehmeria 2 ഇനം
Boerhavia 3 ഇനം
Bombax 1 ഇനം
Bothriochloa 1 ഇനം
Bougainvillea 3 ഇനം
Brachiaria 3 ഇനം
Brassica 6 ഇനം
Brexia 1 ഇനം
Breynia 3 ഇനം
Brillantaisia 1 ഇനം
Briza 2 ഇനം
Browallia 1 ഇനം
Brownea 2 ഇനം
Brugmansia 1 ഇനം
Bruguiera 1 ഇനം
Brunfelsia 1 ഇനം
Bryophyllum 2 ഇനം
Buddleja 4 ഇനം
Bulbophyllum 3 ഇനം
Bulbostylis 1 ഇനം
Bupleurum 1 ഇനം
Bursera 1 ഇനം
Butea 1 ഇനം
Caesalpinia 5 ഇനം
Cajanus 2 ഇനം
Caladium 1 ഇനം
Calanthe 1 ഇനം
Calathea 1 ഇനം
Calendula 1 ഇനം
Calliandra 3 ഇനം
Callicarpa 1 ഇനം
Callistemon 2 ഇനം
Callistephus 1 ഇനം
Callitris 1 ഇനം
Calophyllum 2 ഇനം
Calopogonium 1 ഇനം
Calotropis 1 ഇനം
Camellia 2 ഇനം
Canavalia 2 ഇനം
Canna 2 ഇനം
Cannabis 1 ഇനം
Capraria 1 ഇനം
Capsella 1 ഇനം
Capsicum 2 ഇനം
Carapa 1 ഇനം
Cardamine 1 ഇനം
Cardiospermum 1 ഇനം
Carex 2 ഇനം
Carica 1 ഇനം
Carissa 3 ഇനം
Carludovica 1 ഇനം
Carthamus 1 ഇനം
Carya 1 ഇനം
Caryota 1 ഇനം
Cascabela 1 ഇനം
Casearia 1 ഇനം
Cassia 4 ഇനം
Cassine 1 ഇനം
Cassytha 1 ഇനം
Castanospermum 1 ഇനം
Castilla 1 ഇനം
Casuarina 2 ഇനം
Catharanthus 1 ഇനം
Catunaregam 1 ഇനം
Ceiba 3 ഇനം
Celosia 1 ഇനം
Cenchrus 2 ഇനം
Centaurium 1 ഇനം
Centella 1 ഇനം
Centrosema 1 ഇനം
Cerastium 1 ഇനം
Ceratonia 1 ഇനം
Ceratophyllum 1 ഇനം
Cerbera 1 ഇനം
Cereus 1 ഇനം
Ceropegia 1 ഇനം
Cestrum 2 ഇനം
Chamaecrista 1 ഇനം
Chambeyronia 1 ഇനം
Chassalia 1 ഇനം
Cheilocostus 1 ഇനം
Chenopodium 2 ഇനം
Chionanthus 1 ഇനം
Chloris 3 ഇനം
Chlorophytum 1 ഇനം
Chloroxylon 1 ഇനം
Christia 1 ഇനം
Chromolaena 1 ഇനം
Chrysanthemum 1 ഇനം
Chrysobalanus 1 ഇനം
Chrysophyllum 2 ഇനം
Chrysopogon 3 ഇനം
Cicer 1 ഇനം
Cichorium 1 ഇനം
Cinnamomum 4 ഇനം
Cissampelos 1 ഇനം
Cissus 2 ഇനം
Citrullus 2 ഇനം
Citrus 9 ഇനം
Cladium 1 ഇനം
Claoxylon 1 ഇനം
Clausena 1 ഇനം
Clematis 1 ഇനം
Cleome 4 ഇനം
Clerodendrum 7 ഇനം
Clibadium 1 ഇനം
Clidemia 1 ഇനം
Clitoria 1 ഇനം
Clusia 2 ഇനം
Coccinia 1 ഇനം
Coccoloba 2 ഇനം
Cochlospermum 1 ഇനം
Cocos 1 ഇനം
Codariocalyx 1 ഇനം
Codiaeum 1 ഇനം
Coffea 3 ഇനം
Coix 1 ഇനം
Cola 1 ഇനം
Colocasia 1 ഇനം
Colubrina 1 ഇനം
Colvillea 1 ഇനം
Combretum 5 ഇനം
Commelina 2 ഇനം
Convolvulus 2 ഇനം
Coptosperma 1 ഇനം
Corchorus 1 ഇനം
Cordia 7 ഇനം
Cordyline 2 ഇനം
Coreopsis 2 ഇനം
Coriandrum 1 ഇനം
Corymbia 3 ഇനം
Corypha 1 ഇനം
Cosmos 3 ഇനം
Cossinia 1 ഇനം
Couroupita 1 ഇനം
Crassocephalum 1 ഇനം
Crateva 1 ഇനം
Crescentia 2 ഇനം
Crinum 2 ഇനം
Crocosmia 1 ഇനം
Crossandra 1 ഇനം
Crotalaria 7 ഇനം
Croton 3 ഇനം
Cryptomeria 1 ഇനം
Cryptostegia 2 ഇനം
Cucumis 2 ഇനം
Cucurbita 3 ഇനം
Cunninghamia 1 ഇനം
Cuphea 4 ഇനം
Cupressus 1 ഇനം
Curcuma 3 ഇനം
Cuscuta 1 ഇനം
Cyanotis 1 ഇനം
Cyanthillium 1 ഇനം
Cyathula 1 ഇനം
Cycas 2 ഇനം
Cyclospermum 1 ഇനം
Cylindrocline 2 ഇനം
Cymbalaria 1 ഇനം
Cymbopogon 1 ഇനം
Cynanchum 1 ഇനം
Cynara 1 ഇനം
Cynodon 2 ഇനം
Cynoglossum 1 ഇനം
Cyperus 9 ഇനം
Cyphostemma 1 ഇനം
Cyrtanthus 1 ഇനം
Dacrydium 1 ഇനം
Dactylis 1 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Dahlia 1 ഇനം
Dalbergia 1 ഇനം
Danais 1 ഇനം
Datura 3 ഇനം
Daucus 1 ഇനം
Delonix 1 ഇനം
Dendrolobium 1 ഇനം
Dentella 1 ഇനം
Derris 1 ഇനം
Desmanthus 1 ഇനം
Desmodium 5 ഇനം
Dianella 1 ഇനം
Dianthus 1 ഇനം
Dichanthium 1 ഇനം
Dichondra 1 ഇനം
Dichorisandra 1 ഇനം
Dichrostachys 1 ഇനം
Dictyosperma 1 ഇനം
Dieffenbachia 1 ഇനം
Dietes 2 ഇനം
Digitaria 3 ഇനം
Dillenia 2 ഇനം
Dimocarpus 1 ഇനം
Dinebra 1 ഇനം
Dioscorea 4 ഇനം
Diospyros 6 ഇനം
Disperis 3 ഇനം
Distephanus 1 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dolichandra 1 ഇനം
Dombeya 4 ഇനം
Doratoxylon 1 ഇനം
Dovyalis 2 ഇനം
Dracaena 4 ഇനം
Drymaria 1 ഇനം
Drypetes 1 ഇനം
Duchesnea 1 ഇനം
Duranta 1 ഇനം
Dypsis 2 ഇനം
Dysphania 1 ഇനം
Echinochloa 2 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Edgeworthia 1 ഇനം
Ehretia 1 ഇനം
Eichhornia 1 ഇനം
Elaeagnus 1 ഇനം
Elaeis 1 ഇനം
Elaeocarpus 1 ഇനം
Elatostema 1 ഇനം
Eleocharis 2 ഇനം
Elephantopus 1 ഇനം
Elettaria 1 ഇനം
Eleusine 1 ഇനം
Eleutherine 1 ഇനം
Embelia 1 ഇനം
Emex 1 ഇനം
Emilia 3 ഇനം
Encephalartos 1 ഇനം
Epipremnum 1 ഇനം
Episcia 1 ഇനം
Eragrostis 6 ഇനം
Eranthemum 1 ഇനം
Erechtites 1 ഇനം
Erica 1 ഇനം
Erigeron 4 ഇനം
Eriobotrya 1 ഇനം
Erythrina 6 ഇനം
Erythrospermum 1 ഇനം
Erythroxylum 1 ഇനം
Etlingera 1 ഇനം
Eucalyptus 9 ഇനം
Eugenia 4 ഇനം
Eulophia 1 ഇനം
Euphorbia 18 ഇനം
Excoecaria 2 ഇനം
Faujasiopsis 1 ഇനം
Fernelia 1 ഇനം
Festuca 1 ഇനം
Ficus 15 ഇനം
Filicium 1 ഇനം
Fimbristylis 3 ഇനം
Flacourtia 3 ഇനം
Flagellaria 1 ഇനം
Flaveria 1 ഇനം
Flemingia 1 ഇനം
Flueggea 1 ഇനം
Foeniculum 1 ഇനം
Foetidia 2 ഇനം
Fraxinus 1 ഇനം
Freesia 1 ഇനം
Fuirena 1 ഇനം
Fumaria 1 ഇനം
Furcraea 2 ഇനം
Gaertnera 2 ഇനം
Gaillardia 1 ഇനം
Galactia 1 ഇനം
Galinsoga 2 ഇനം
Galium 1 ഇനം
Galphimia 1 ഇനം
Garcinia 2 ഇനം
Gardenia 2 ഇനം
Gazania 1 ഇനം
Geniostoma 2 ഇനം
Genipa 1 ഇനം
Gerbera 1 ഇനം
Gladiolus 1 ഇനം
Glandularia 1 ഇനം
Glebionis 1 ഇനം
Glinus 1 ഇനം
Gliricidia 1 ഇനം
Gloriosa 1 ഇനം
Gmelina 2 ഇനം
Gnaphalium 1 ഇനം
Gomphocarpus 2 ഇനം
Gomphrena 1 ഇനം
Gordonia 1 ഇനം
Gossypium 1 ഇനം
Grangeria 1 ഇനം
Graphorkis 1 ഇനം
Graptophyllum 1 ഇനം
Grevillea 2 ഇനം
Grewia 1 ഇനം
Guazuma 1 ഇനം
Guettarda 1 ഇനം
Guilleminea 1 ഇനം
Gustavia 1 ഇനം
Gymnosporia 1 ഇനം
Gynura 1 ഇനം
Habenaria 2 ഇനം
Habranthus 1 ഇനം
Hackelochloa 1 ഇനം
Haematoxylum 1 ഇനം
Halodule 1 ഇനം
Hamelia 1 ഇനം
Hancea 1 ഇനം
Handroanthus 2 ഇനം
Harungana 1 ഇനം
Hedera 1 ഇനം
Hedychium 4 ഇനം
Helianthus 2 ഇനം
Heliconia 4 ഇനം
Helicteres 1 ഇനം
Heliotropium 2 ഇനം
Hemarthria 1 ഇനം
Hemerocallis 2 ഇനം
Heritiera 1 ഇനം
Hernandia 2 ഇനം
Heterocentron 1 ഇനം
Heteropogon 1 ഇനം
Heterotis 1 ഇനം
Hibiscus 14 ഇനം
Hippeastrum 2 ഇനം
Hippobroma 1 ഇനം
Hiptage 1 ഇനം
Hirschfeldia 1 ഇനം
Holarrhena 1 ഇനം
Holmskioldia 1 ഇനം
Homalanthus 2 ഇനം
Homalium 2 ഇനം
Homalocladium 1 ഇനം
Hordeum 1 ഇനം
Houttuynia 1 ഇനം
Hovenia 1 ഇനം
Howea 1 ഇനം
Hoya 1 ഇനം
Hubertia 1 ഇനം
Hugonia 1 ഇനം
Hydrangea 1 ഇനം
Hydrocotyle 2 ഇനം
Hylocereus 1 ഇനം
Hymenaea 1 ഇനം
Hymenocallis 2 ഇനം
Hyophorbe 3 ഇനം
Hyparrhenia 1 ഇനം
Hypericum 1 ഇനം
Hypoxis 1 ഇനം
Hyptis 2 ഇനം
Iberis 1 ഇനം
Impatiens 3 ഇനം
Indigofera 2 ഇനം
Ipomoea 18 ഇനം
Iresine 1 ഇനം
Iris 2 ഇനം
Isolepis 1 ഇനം
Ixora 3 ഇനം
Jacaranda 1 ഇനം
Jasminum 5 ഇനം
Jatropha 5 ഇനം
Jumellea 4 ഇനം
Juncus 3 ഇനം
Juniperus 1 ഇനം
Justicia 6 ഇനം
Kaempferia 1 ഇനം
Kalanchoe 7 ഇനം
Karomia 1 ഇനം
Kigelia 1 ഇനം
Kleinhovia 1 ഇനം
Kopsia 1 ഇനം
Kyllinga 2 ഇനം
Labourdonnaisia 3 ഇനം
Lactuca 2 ഇനം
Lagascea 1 ഇനം
Lagenaria 1 ഇനം
Lagerstroemia 2 ഇനം
Lagunaria 1 ഇനം
Lantana 3 ഇനം
Laphangium 1 ഇനം
Latania 3 ഇനം
Lathyrus 3 ഇനം
Lawsonia 1 ഇനം
Leea 2 ഇനം
Leersia 1 ഇനം
Lens 1 ഇനം
Leonotis 2 ഇനം
Leonurus 1 ഇനം
Lepidium 1 ഇനം
Leucaena 1 ഇനം
Leucanthemum 2 ഇനം
Leucas 1 ഇനം
Licania 1 ഇനം
Ligustrum 1 ഇനം
Lilium 1 ഇനം
Limonia 1 ഇനം
Limonium 1 ഇനം
Lindernia 2 ഇനം
Linum 1 ഇനം
Liparis 2 ഇനം
Litchi 1 ഇനം
Litsea 2 ഇനം
Livistona 2 ഇനം
Lobelia 3 ഇനം
Lobularia 1 ഇനം
Lodoicea 1 ഇനം
Lolium 1 ഇനം
Lonicera 2 ഇനം
Ludia 1 ഇനം
Ludwigia 4 ഇനം
Luffa 2 ഇനം
Lycium 1 ഇനം
Lycopersicon 1 ഇനം
Lysimachia 1 ഇനം
Macadamia 1 ഇനം
Machaerina 1 ഇനം
Macroptilium 1 ഇനം
Magnolia 3 ഇനം
Majidea 1 ഇനം
Malachra 1 ഇനം
Malcolmia 1 ഇനം
Malpighia 2 ഇനം
Malvastrum 1 ഇനം
Malvaviscus 1 ഇനം
Mangifera 1 ഇനം
Manihot 2 ഇനം
Manilkara 1 ഇനം
Maranta 3 ഇനം
Markhamia 1 ഇനം
Marsdenia 1 ഇനം
Martynia 1 ഇനം
Mazus 1 ഇനം
Medicago 3 ഇനം
Megaskepasma 1 ഇനം
Melaleuca 2 ഇനം
Melampodium 1 ഇനം
Melastoma 1 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melianthus 1 ഇനം
Melilotus 1 ഇനം
Melinis 1 ഇനം
Melochia 2 ഇനം
Mentha 6 ഇനം
Merremia 5 ഇനം
Mesua 1 ഇനം
Mikania 1 ഇനം
Millingtonia 1 ഇനം
Mimosa 2 ഇനം
Mimusops 5 ഇനം
Mirabilis 1 ഇനം
Misopates 1 ഇനം
Mitracarpus 1 ഇനം
Molinaea 1 ഇനം
Molineria 1 ഇനം
Mollugo 1 ഇനം
Moluccella 1 ഇനം
Momordica 2 ഇനം
Monarrhenus 1 ഇനം
Monimia 1 ഇനം
Monstera 1 ഇനം
Montanoa 1 ഇനം
Morinda 1 ഇനം
Moringa 1 ഇനം
Morus 1 ഇനം
Mucuna 3 ഇനം
Mundulea 1 ഇനം
Murraya 2 ഇനം
Musa 1 ഇനം
Mussaenda 4 ഇനം
Myristica 1 ഇനം
Nageia 1 ഇനം
Najas 1 ഇനം
Nandina 1 ഇനം
Napoleonaea 1 ഇനം
Nasturtium 1 ഇനം
Nelumbo 1 ഇനം
Nephelium 1 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Nesocodon 1 ഇനം
Nicandra 1 ഇനം
Nicotiana 3 ഇനം
Nigella 2 ഇനം
Nopalea 1 ഇനം
Noronhia 1 ഇനം
Nuxia 1 ഇനം
Nyctanthes 1 ഇനം
Nymphaea 2 ഇനം
Nymphoides 1 ഇനം
Oberonia 1 ഇനം
Obetia 1 ഇനം
Ochna 3 ഇനം
Ochrosia 1 ഇനം
Ocimum 4 ഇനം
Ocotea 2 ഇനം
Oeceoclades 1 ഇനം
Oenothera 2 ഇനം
Oeonia 1 ഇനം
Oeoniella 1 ഇനം
Olax 1 ഇനം
Oldenlandia 2 ഇനം
Olea 2 ഇനം
Oncoba 1 ഇനം
Operculina 1 ഇനം
Ophiopogon 1 ഇനം
Oplismenus 1 ഇനം
Opuntia 1 ഇനം
Origanum 1 ഇനം
Orobanche 1 ഇനം
Oroxylum 1 ഇനം
Orthosiphon 1 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Ossaea 1 ഇനം
Oxalis 2 ഇനം
Pachyrhizus 1 ഇനം
Pachystachys 1 ഇനം
Paederia 1 ഇനം
Pandanus 7 ഇനം
Pandorea 1 ഇനം
Panicum 1 ഇനം
Papaver 2 ഇനം
Parkia 1 ഇനം
Parkinsonia 1 ഇനം
Parmentiera 2 ഇനം
Parthenium 1 ഇനം
Parthenocissus 1 ഇനം
Paspalidium 1 ഇനം
Paspalum 9 ഇനം
Passiflora 6 ഇനം
Pelargonium 2 ഇനം
Peltophorum 1 ഇനം
Pemphis 1 ഇനം
Pennisetum 4 ഇനം
Pentalinon 1 ഇനം
Pentas 1 ഇനം
Peperomia 3 ഇനം
Pereskia 1 ഇനം
Persea 1 ഇനം
Persicaria 2 ഇനം
Petrea 1 ഇനം
Petroselinum 1 ഇനം
Petunia 1 ഇനം
Phaius 3 ഇനം
Phalaris 2 ഇനം
Phaseolus 2 ഇനം
Philadelphus 1 ഇനം
Philodendron 3 ഇനം
Phlogacanthus 1 ഇനം
Phlox 1 ഇനം
Phoenicophorium 1 ഇനം
Phoenix 4 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Phylica 1 ഇനം
Phyllanthus 9 ഇനം
Phyllarthron 1 ഇനം
Phyllostachys 2 ഇനം
Physalis 2 ഇനം
Physoceras 1 ഇനം
Physostegia 1 ഇനം
Phytolacca 2 ഇനം
Pilea 2 ഇനം
Pimenta 2 ഇനം
Pinus 5 ഇനം
Piper 5 ഇനം
Piscidia 1 ഇനം
Pisonia 2 ഇനം
Pisum 1 ഇനം
Pithecellobium 2 ഇനം
Pittosporum 1 ഇനം
Plantago 2 ഇനം
Platanus 1 ഇനം
Platycladus 1 ഇനം
Plectranthus 5 ഇനം
Plinia 1 ഇനം
Pluchea 1 ഇനം
Plumbago 3 ഇനം
Plumeria 2 ഇനം
Poa 1 ഇനം
Podocarpus 1 ഇനം
Pogonatherum 1 ഇനം
Polypogon 1 ഇനം
Polyscias 3 ഇനം
Populus 2 ഇനം
Poranopsis 1 ഇനം
Portulaca 4 ഇനം
Potamogeton 1 ഇനം
Pouteria 1 ഇനം
Pouzolzia 1 ഇനം
Premna 1 ഇനം
Prosopis 1 ഇനം
Prunus 1 ഇനം
Pseudobombax 1 ഇനം
Psiadia 2 ഇനം
Psidium 2 ഇനം
Pterospermum 1 ഇനം
Ptychosperma 2 ഇനം
Punica 1 ഇനം
Pyracantha 1 ഇനം
Pyrostegia 1 ഇനം
Pyrus 1 ഇനം
Quercus 1 ഇനം
Ranunculus 1 ഇനം
Raphanus 1 ഇനം
Raphia 1 ഇനം
Ravenala 1 ഇനം
Reinwardtia 1 ഇനം
Reutealis 1 ഇനം
Rhaphiolepis 1 ഇനം
Rhinacanthus 1 ഇനം
Rhipsalis 1 ഇനം
Rhizophora 1 ഇനം
Rhododendron 1 ഇനം
Rhopaloblaste 1 ഇനം
Rhynchosia 1 ഇനം
Rhynchospora 4 ഇനം
Richardia 1 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Rivina 1 ഇനം
Roldana 1 ഇനം
Rondeletia 1 ഇനം
Rorippa 1 ഇനം
Rosa 1 ഇനം
Rosmarinus 1 ഇനം
Rotheca 1 ഇനം
Roussea 1 ഇനം
Roystonea 1 ഇനം
Rubus 3 ഇനം
Ruellia 1 ഇനം
Rumex 1 ഇനം
Ruppia 1 ഇനം
Ruscus 1 ഇനം
Russelia 1 ഇനം
Ruttya 1 ഇനം
Sabal 2 ഇനം
Saccharum 2 ഇനം
Sagina 1 ഇനം
Salacca 1 ഇനം
Salvia 4 ഇനം
Sanchezia 1 ഇനം
Sandoricum 1 ഇനം
Sansevieria 2 ഇനം
Santalum 1 ഇനം
Sapindus 1 ഇനം
Saraca 1 ഇനം
Sarcocephalus 1 ഇനം
Saribus 1 ഇനം
Satureja 1 ഇനം
Scaevola 2 ഇനം
Scandix 1 ഇനം
Schefflera 1 ഇനം
Schinus 2 ഇനം
Schlumbergera 1 ഇനം
Schotia 1 ഇനം
Sclerocarya 1 ഇനം
Scolopia 1 ഇനം
Scoparia 1 ഇനം
Secamone 1 ഇനം
Sechium 1 ഇനം
Securinega 1 ഇനം
Senecio 4 ഇനം
Senna 8 ഇനം
Serissa 1 ഇനം
Sesamum 1 ഇനം
Sesbania 3 ഇനം
Setaria 4 ഇനം
Sida 6 ഇനം
Sideroxylon 4 ഇനം
Sigesbeckia 1 ഇനം
Silene 3 ഇനം
Sinningia 1 ഇനം
Sisymbrium 1 ഇനം
Sisyrinchium 1 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Solandra 1 ഇനം
Solanum 14 ഇനം
Solenangis 1 ഇനം
Solidago 1 ഇനം
Sonchus 2 ഇനം
Sophora 1 ഇനം
Sorghum 2 ഇനം
Spathodea 1 ഇനം
Spermacoce 3 ഇനം
Sphagneticola 1 ഇനം
Spiraea 1 ഇനം
Spirodela 1 ഇനം
Spondias 2 ഇനം
Sporobolus 2 ഇനം
Stachys 1 ഇനം
Stachytarpheta 3 ഇനം
Stellaria 1 ഇനം
Stemodia 1 ഇനം
Stenotaphrum 1 ഇനം
Sterculia 2 ഇനം
Stereospermum 1 ഇനം
Stichorkis 1 ഇനം
Stictocardia 1 ഇനം
Stillingia 1 ഇനം
Stokesia 1 ഇനം
Strelitzia 2 ഇനം
Streptosolen 1 ഇനം
Striga 1 ഇനം
Strobilanthes 2 ഇനം
Stromanthe 1 ഇനം
Strongylodon 1 ഇനം
Strophanthus 1 ഇനം
Strychnos 2 ഇനം
Stuckenia 1 ഇനം
Stylosanthes 2 ഇനം
Suriana 1 ഇനം
Swietenia 1 ഇനം
Syagrus 2 ഇനം
Symphyotrichum 1 ഇനം
Symphytum 1 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Syngonium 1 ഇനം
Synsepalum 1 ഇനം
Syringodium 1 ഇനം
Syzygium 8 ഇനം
Tabebuia 2 ഇനം
Tabernaemontana 3 ഇനം
Tacca 1 ഇനം
Tagetes 3 ഇനം
Talinum 1 ഇനം
Talipariti 1 ഇനം
Tamarindus 1 ഇനം
Tamarix 1 ഇനം
Tambourissa 4 ഇനം
Tanacetum 3 ഇനം
Taxodium 1 ഇനം
Tecoma 2 ഇനം
Tecomanthe 1 ഇനം
Tectiphiala 1 ഇനം
Tectona 1 ഇനം
Tephrosia 2 ഇനം
Terminalia 5 ഇനം
Tetradenia 1 ഇനം
Tetragonia 1 ഇനം
Tetrapanax 1 ഇനം
Theobroma 1 ഇനം
Thespesia 1 ഇനം
Thrinax 1 ഇനം
Thuja 1 ഇനം
Thunbergia 5 ഇനം
Thymus 1 ഇനം
Tibouchina 1 ഇനം
Tithonia 1 ഇനം
Toddalia 1 ഇനം
Toona 1 ഇനം
Torenia 1 ഇനം
Torilis 1 ഇനം
Tournefortia 1 ഇനം
Trachelospermum 1 ഇനം
Tradescantia 3 ഇനം
Tragopogon 1 ഇനം
Tragus 1 ഇനം
Trema 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Tribulus 1 ഇനം
Trichodesma 2 ഇനം
Trichosanthes 1 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Trifolium 1 ഇനം
Trimezia 1 ഇനം
Triphasia 1 ഇനം
Tristemma 1 ഇനം
Tristicha 1 ഇനം
Triticum 1 ഇനം
Triumfetta 2 ഇനം
Trochetia 2 ഇനം
Tropaeolum 1 ഇനം
Turbina 1 ഇനം
Turnera 1 ഇനം
Turraea 1 ഇനം
Tylophora 1 ഇനം
Typha 1 ഇനം
Typhonium 1 ഇനം
Typhonodorum 1 ഇനം
Ulex 1 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urtica 1 ഇനം
Utricularia 1 ഇനം
Vaccaria 1 ഇനം
Vachellia 1 ഇനം
Vallisneria 1 ഇനം
Vangueria 1 ഇനം
Vepris 1 ഇനം
Verbena 2 ഇനം
Verbesina 1 ഇനം
Vernicia 1 ഇനം
Veronica 3 ഇനം
Verschaffeltia 1 ഇനം
Vicia 3 ഇനം
Victoria 1 ഇനം
Vigna 1 ഇനം
Viola 2 ഇനം
Viscum 1 ഇനം
Vitex 6 ഇനം
Vitis 2 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Warneckea 1 ഇനം
Watsonia 1 ഇനം
Weinmannia 1 ഇനം
Widdringtonia 1 ഇനം
Wisteria 1 ഇനം
Withania 1 ഇനം
Woodfordia 1 ഇനം
Xanthium 2 ഇനം
Xanthosoma 1 ഇനം
Xylopia 1 ഇനം
Youngia 1 ഇനം
Yucca 3 ഇനം
Zannichellia 1 ഇനം
Zantedeschia 1 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zephyranthes 1 ഇനം
Zingiber 2 ഇനം
Zinnia 2 ഇനം
Ziziphus 2 ഇനം
Zoysia 1 ഇനം