മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Anne Perrin
Anne Perrin 4 ഡിസം. 2022

Malvaviscus arboreus Cav.

മൊട്ടുചെമ്പരത്തി Malvaceae

Malvaviscus arboreus ഇല
leaf
Valentine de Prat
Valentine de Prat 2 ഡിസം. 2022

Albizia julibrissin Durazz.

 

ഫലം
fruit
Loading...