മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 66 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 171 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 4616 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia heterophylla (Lam.) Willd. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schldl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 872 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha integrifolia Willd. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1767 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus montanus (Nees) T.Anderson 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 1024 ചിത്രങ്ങൾ
Achetaria azurea (Linden) V.C.Souza 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 102 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 153 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3483 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 109 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis calantha (Schltr.) Schltr. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes arachnites (Thouars) Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page 59 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 7626 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 104 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 792 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2390 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema crispum (Pitcher & Manda) Nicolson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 28 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.)Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia vaughanii Brenan 5 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia versicolor Oliv. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 12423 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2897 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 106 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1950 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina torulosa (Aiton) L.A.S.Johnson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 754 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1832 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3616 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 3045 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe purpurea Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 8062 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia calcarata (Haw.) Roscoe 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1874 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia vittata W.Bull 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 632 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 129 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 1006 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3713 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 168 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann 219 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cadetii Bosser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum costatum Frapp. ex Cordem. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum expansum Thouars 41 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum obversifolium Frapp. ex Cordem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 76 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 1048 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 726 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 6808 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 66 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pedatoradiatum Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma madagascariense Lam. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea borbonica J.F.Gmel. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 12667 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 789 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 900 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 204 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 255 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 30 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1656 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 1293 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 38 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 380 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1156 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2356 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 2076 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 3018 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2727 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 2205 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth 89 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1271 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 2166 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea dubia (Mart.) Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Avena byzantina K.Koch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 811 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 974 ചിത്രങ്ങൾ
Azima tetracantha Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris guineensis (L.) H.E.Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris major Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris setosa Mart. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria observatrix Bosser & Heine 32 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria strigosa Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 595 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia blakeana Dunn 59 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia corymbosa Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 409 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1567 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia racemosa Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2478 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea recurvata Lem. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 6069 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl. 1121 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia ulmifolia Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia roxburghiana Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2325 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia callistegioides Cham. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia magnifica W.Bull 78 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel 650 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 934 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 97 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long 201 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea buttiana Holttum & Standl. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 6676 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9455 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena discolor DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 899 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7876 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch 106 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6864 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2899 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 264 ചിത്രങ്ങൾ
Brexia madagascariensis (Lam.) Thouars ex Ker Gawl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia retusa (Dennst.) Alston 20 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia lamium (Nees) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia owariensis P.Beauv. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1602 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 5419 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce 681 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 358 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13804 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja indica Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune 32 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp. ex Cordem. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum variegatum Thouars 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.)Taub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia crista L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 227 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2470 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia punctata Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 14 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5499 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 817 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria mexicana Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 13157 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa macrophylla Vahl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 10147 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet 12 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 3301 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche deflexa A.Braun ex Hegelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum tacamahaca Willd. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9812 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 460 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9390 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4550 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 8236 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9542 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 3262 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 855 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex wahlenbergiana Boott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3908 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 1589 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch 271 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia coriacea Vent. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia abbreviata Oliv. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1474 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 225 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Castanospermum australe A.Cunn. & C.Fraser 94 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6979 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs & Semir 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 963 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7957 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 549 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Centotheca lappacea (L.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 3474 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 4619 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus stenogonus K.Schum. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 177 ചിത്രങ്ങൾ
Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Chassalia boryana DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht 469 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 12343 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus broomeanus (Horne ex Oliv.) A.J.Scott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 89 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 8534 ചിത്രങ്ങൾ
Chloroxylon swietenia DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 613 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium Ramat. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon argutus (Steud.) Trin. ex B.D.Jacks. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17545 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees) Blume 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 899 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & Eberm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 454 ചിത്രങ്ങൾ
Cipadessa baccifera (Roth) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus rotundifolia Vahl 87 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1676 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck 4714 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 677 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus mitis Blanco 39 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 2078 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3569 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 238 ചിത്രങ്ങൾ
Claoxylon parviflorum A.Juss. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena excavata Burm.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis mauritiana Lam. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome houtteana Schltdl. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome monophylla L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 151 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Drapiez 108 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G.Don 123 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf.f. 1559 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 299 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia grandiflora Splitg. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 1165 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 617 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1700 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1878 ചിത്രങ്ങൾ
Codariocalyx gyroides (Link) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 7529 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2277 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea mauritiana Lam. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea myrtifolia (A.Rich. ex DC.) J.-F.Leroy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 3192 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 21 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum constrictum (Benth.) M.A.Lawson 41 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 746 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum micranthum G.Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13650 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Coptosperma borbonicum (Hend. & Andr.Hend.) De Block 22 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia monoica Roxb. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 678 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 4064 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2462 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2605 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia calophylla (R.Br. ex Lindl.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 55 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 362 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia torelliana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 35 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10437 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 635 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3287 ചിത്രങ്ങൾ
Cossinia pinnata Comm. ex Lam. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula turbinata L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 174 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1136 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum jagus (J.Thomps.) Dandy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum mauritianum Lodd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum ornatum (Aiton) Herb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3886 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 905 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria berteroana DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria grahamiana Wight & Arn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 306 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Croton grangerioides Bojer ex Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Croton mauritianus Lam. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 944 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1993 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 3185 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3932 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1816 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4294 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2258 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea micropetala Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea procumbens Ortega 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 980 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 165 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta reflexa Roxb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis cristata (L.) D.Don 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4737 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii R.Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindrocline commersonii Cass. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindrocline lorencei A.J.Scott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 10607 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 740 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum callialatum Buch.-Ham. ex Wight 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale (L.) L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 2412 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1875 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon plectostachyus (K.Schum.) Pilg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 1065 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus distans L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dubius Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus latifolius Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1023 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolifer Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 672 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma mappia (Lam.) Galet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtanthus mackenii Hook.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 8137 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium ctenoides (Steud.) Bosser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 10863 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Danais fragrans (Lam.) Pers. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11635 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21422 ചിത്രങ്ങൾ
Deckenia nobilis H.Wendl. ex Seem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Hook.) Raf. 1474 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ambiguum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium formosum Boiss. & A.Huet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.)Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1504 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 526 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) Scheff. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 7312 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes grandiflora N.E.Br. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 111 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea megacarpa Rolfe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 19 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros egrettarum I.Richardson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3431 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros revaughanii I.Richardson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tessellaria Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis cordata Sw. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis oppositifolia Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Distephanus populifolius (Lam.) Cass. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 904 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 364 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya ferruginea Cav. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya mauritiana F.Friedmann 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 67 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena concinna Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 6904 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 4508 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Jacks.) Focke 820 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5952 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 778 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 180 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1712 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 1002 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia gardneri (Wall.) Meisn. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 4238 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus floribundus Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus grandiflorus Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus serratus L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Elatostema fagifolium (Poir.) Gaudich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 167 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 164 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia angustifolia (A.DC.) A.DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 31 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia lyrata (Cass.) C.Jeffrey 13 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos villosus Lem. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 195 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 169 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Erica abietina L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aegyptiacus L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1421 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 7103 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3548 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 2160 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 9358 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina abyssinica DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2391 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina senegalensis DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrospermum monticolum Thouars 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum hypericifolium Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum laurifolium Lam. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1568 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cladocalyx F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 115 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3714 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus grandis W.Hill 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus siderophloia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia kanakana N.Snow 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia latifolia Aubl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tinifolia Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1983 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 286 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dracunculoides Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 998 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1464 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 295 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6838 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 5267 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 983 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 6328 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pyrifolia Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 309 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1718 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1261 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea ceilanica Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Faujasiopsis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fernelia buxifolia Lam. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 11559 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus densifolia Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4843 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lateriflora Vahl 155 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 132 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus mauritiana Lam. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2819 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus reflexa Thunb. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 751 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubra Vahl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus trichopoda Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 100 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr 35 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 83 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 120 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 9149 ചിത്രങ്ങൾ
Foetidia mauritiana Lam. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Foetidia rodriguesiana F.Friedmann 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fordia cauliflora Hemsl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus floribunda Wall. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1728 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea selloa K.Koch 162 ചിത്രങ്ങൾ
Gaertnera psychotrioides (DC.) Baker 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gaertnera rotundifolia Bojer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2750 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia tenuiflora (Willd.) Wight & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2740 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2913 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 218 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia morella (Gaertn.) Desr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1423 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia thunbergia Thunb. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 7188 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma pedunculatum Bojer ex DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 1784 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dalenii Van Geel 401 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus undulatus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia aristigera (S.Moore) Tronc. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 4098 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.)Walp. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 859 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium purpureum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton 134 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 875 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Grangeria borbonica Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Griff. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 2071 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Guilleminea densa (Willd. ex Schult.) Moq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia superba (Kunth) O.Berg 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia pyria (Willemet) Jordaan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria praealta (Thouars) Spreng. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria sigillum Thouars 4 ചിത്രങ്ങൾ
Habranthus robustus Herb. ex Sweet 329 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila stipulacea (Forssk.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Hancea integrifolia (Willd.) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen 6 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 107 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 90 ചിത്രങ്ങൾ
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 21728 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 832 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 235 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13842 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6490 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 256 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 7849 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 4134 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki 46 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (J.Presl) Kubitzki 37 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis decumbens (P.Beauv.) Jacq.-Fél. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 436 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus columnaris Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus diversifolius Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus fragilis DC. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus genevii Bojer ex Hook. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus liliiflorus Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 18143 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 18839 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss 412 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 2847 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 579 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 127 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 56 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham 51 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium integrifolium (Lam.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium paniculatum (Lam.) Benth. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 8012 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 1283 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Howea belmoreana (C.Moore & F.Muell.) Becc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 3792 ചിത്രങ്ങൾ
Hubertia ambavilla Bory 182 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia serrata Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 17552 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 552 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1953 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe indica Gaertn. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 175 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis angustifolia Lam. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 1377 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 2031 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens flaccida Arn. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 7216 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 3051 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1166 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 546 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 3048 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 363 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 646 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6394 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea rubens Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2359 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 697 ചിത്രങ്ങൾ
Iris hexagona Walter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis fluitans (L.) R.Br. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3871 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora parviflora Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora pavetta Andr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 4817 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum auriculatum Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum azoricum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 1041 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1588 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 1009 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea exilis (Cordem.) Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea recta (Thouars) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea rossii Senghas 30 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea triquetra (Thouars) Schltr. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bulbosus L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus prismatocarpus R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus bermudiana L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus excelsa M.Bieb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia aurea Schltdl. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia spicigera Schltdl. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis Drake 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 12285 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier 337 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 2381 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa Baker 2354 ചിത്രങ്ങൾ
Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R.Fern. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga bulbosa P.Beauv. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga nemoralis (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga pumila Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia calophylloides Bojer 211 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia glauca Bojer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia revoluta Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2998 ചിത്രങ്ങൾ
Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 12472 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don 965 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 17408 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 1107 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 873 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 272 ചിത്രങ്ങൾ
Latania verschaffeltii Lem. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 2686 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea sarmentosa (Willd.) Sch.Bip. ex Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 284 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna perpusilla Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R.Br. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 1132 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2669 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 3778 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff 26 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 4438 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis caulescens Frapp. ex Cordem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis flavescens (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia anceps L.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 4085 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia serpens Lam. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia vagans Balf.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 10636 ചിത്രങ്ങൾ
Lodoicea maldivica (J.F.Gmel.) Pers. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 8093 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 1097 ചിത്രങ്ങൾ
Ludia mauritiana J.F. Gmel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia jussiaeoides Desr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 307 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 40 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 2048 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 3696 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nemorum L. 1487 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina iridifolia (Bory) T.Koyama 24 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 379 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia figo (Lour.) DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 8901 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J. Kirk ex Oliv. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia maritima (L.) R.Br. 745 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 537 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 1254 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 4181 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot carthaginensis (Jacq.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 844 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 384 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 2853 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta lietzei (E.Morren) C.H.Nelson, Sutherl. & Fern.Casas 16 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K.Schum. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis 143 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5504 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 2116 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 13336 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 297 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium divaricatum (Rich.) DC. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 8098 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 5316 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 400 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 5907 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 2222 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 2071 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 7258 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 9600 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x villosa Huds. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 362 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 175 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2457 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops coriacea (A.DC.) Miq. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops erythroxylon Bojer ex A.DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops petiolaris (A.DC.) Dubard 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11984 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Molinaea arborea Gmel. emend Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitulata (Lour.) Herb. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1427 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Monarrhenus salicifolius Cass. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Monimia ovalifolia Thouars 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7879 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1382 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 9567 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna novo-guineensis Scheff. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna warburgii K.Schum. & Lauterb. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.)A.Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 546 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Musa textilis Née 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda arcuata Poir. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Nageia nagi (Thunb.) Kuntze 34 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 5420 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br. 2100 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1507 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrosperma van-houtteanum (H.Wendl. ex Van Houtte) Balf.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 18995 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nesocodon mauritianus (I.Richardson) Thulin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2946 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 2125 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 10917 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck 89 ചിത്രങ്ങൾ
Noronhia emarginata (Lam.) Poir. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia verticillata Lam. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 115 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia disticha (Lam.) Schltr. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Obetia ficifolia Gaudich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ciliata Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna mauritiana Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna natalitia (Meisn.) Walp. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia borbonica J.F.Gmel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 8216 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea mascarena (Buchoz) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea obtusata (Nees) Kosterm. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Oeonia rosea Ridl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Oeoniella polystachys (Thouars) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Olax psittacorum (Lam.) Vahl 73 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 15846 ചിത്രങ്ങൾ
Olea lancea Lam. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba spinosa Forssk. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon intermedius D.Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus burmanni (Retz.) P.Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5659 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 3514 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1885 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 45 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea marginata (Desr.) Triana 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7801 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2280 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 306 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus cephalotus B.C.Stone 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus eydouxia Balf.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus iceryi Horne ex Balf.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus rabaiensis Rendle. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus rigidifolius R.E.Vaughan & Wiehe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 1244 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus vandermeeschii Balf.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10991 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 8591 ചിത്രങ്ങൾ
Paracroton pendulus (Hassk.) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglandulosa Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1611 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 881 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 3150 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 898 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2787 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 1073 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora holosericea L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium inquinans (L.) L'Hér. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.)K.Heyne 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum villosum Fresen. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 2246 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Hook.f.) E.Morren 741 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1673 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 2046 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 6187 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 1571 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják 29 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1261 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1737 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia hybrida Vilm. 5637 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius pulchellus Kraenzl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 212 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tetragonus (Thouars) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris angusta Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 2262 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 2159 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 16331 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 2114 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1804 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sagittifolium Liebm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook. f.) Lindau 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L. 4710 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenicophorium borsigianum (K.Koch) Stuntz 22 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1796 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 323 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites mauritianus Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1119 ചിത്രങ്ങൾ
Phylica nitida Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 222 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus arbuscula (Sw.) J.F.Gmel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruroides Müll.Arg. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus phillyreifolius Poir. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllarthron comorense DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2687 ചിത്രങ്ങൾ
Physoceras boryanum (A.Rich.) Bosser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Physostegia virginiana (L.) Benth. 1492 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 15523 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 2411 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore 72 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus elliottii Engelm. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus massoniana Lamb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus roxburghii Sarg. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus tabuliformis Carrière 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus taeda L. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Piper borbonense (Miq.) C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 4168 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia angustifolia Aiton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.)Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum balfourii Cufod. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum senacia Putt. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 12304 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8319 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. 4207 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 3824 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3493 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus ecklonii Benth. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. 1710 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 11435 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 536 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea rufescens (DC.) A.J.Scott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 8368 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 737 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3974 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 2314 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet 641 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 658 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 552 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 830 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Populus deltoides Marshall 67 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 12386 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 14 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6823 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 10073 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 158 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 8150 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia lithospermifolia Cordem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia viscosa (Lam.) A.J.Scott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine 717 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2746 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 10774 ചിത്രങ്ങൾ
Pycreus polystachyos (Rottb.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 1304 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 8692 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 14772 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 9033 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 1126 ചിത്രങ്ങൾ
Reinwardtia indica Dumort. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron simsii Planch. 5508 ചിത്രങ്ങൾ
Rhopaloblaste ceramica (Miq.) Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia viscosa (Roth) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 151 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8812 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Roldana petasitis (Sims) H.Rob. & Brettell 761 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 24708 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 15421 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Roussea simplex Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 349 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus alceifolius Poir. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fraxinifolius Poir. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra 224 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8944 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus hypophyllum L. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia sarmentosa Jacq. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Ruttya fruticosa Lindau 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal bermudana L.H.Bailey 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal minor (Jacq.) Pers. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 766 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 57 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 3934 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Schult. 1482 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 360 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria forskaliana (Schult. & Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria roxburghiana Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 9867 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca asoca (Roxb.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce 13 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 10 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja montana L. 2987 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 199 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 4906 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 515 ചിത്രങ്ങൾ
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 5790 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia brachypetala Sond. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone volubilis (Lam.) Marais 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega durissima J.F.Gmel. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus anacardium L.f. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio macroglossus DC. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio madagascariensis Poir. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio tamoides DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viravira Hieron. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.)Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby 40 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 34 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.)Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.)H.S.Irwin & Barneby 57 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.)H.S.Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 158 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.)Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 953 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 861 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordata (Burm.f.) Borss.Waalk. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon cinereum Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon grandiflorum A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon puberulum A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon sessiliflorum (Poir.) Capuron ex Aubrév. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Silene rubella L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 563 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4963 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax anceps Willd. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green 1198 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anguivi Lam. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum incanum L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum macrocarpon L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 1218 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2282 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 2330 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rudepannum Dunal 11 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 241 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 7254 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum violaceum Ortega 43 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook. f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Solenangis aphylla (Thouars) Summerh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11429 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 10848 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 10554 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1649 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 1575 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce tenuior L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1550 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea cantoniensis Lour. 1339 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela punctata (G.Mey.) C.H.Thomps. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Parkinson 236 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 284 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 900 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 173 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia (Salisb.) Sims 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 10199 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia balanghas L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum tetragonum DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Steriphoma paradoxum (Jacq.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stichorkis disticha (Thouars) Pfitzer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Stokesia laevis (Hill) Greene 281 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & K.Koch 920 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks 3146 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 278 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 109 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes auriculatus Nees 438 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes hamiltoniana (Steud.) Bosser & Heine 92 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes persicifolia (Lindl.) J.R.I.Wood 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A.Braga 818 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 344 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus boivinii Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 77 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax benzoin Dryand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus coronata (Mart.) Becc. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 812 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 27 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 15904 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 6131 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 89 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 61 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 96 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium commersonii J.Guého & A.J.Scott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 877 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cymosum (Lam.) DC. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium floribundum F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 985 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 554 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 383 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 294 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1613 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana persicariifolia Jacq. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 79 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 7038 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 4255 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes tenuifolia Cav. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1451 ചിത്രങ്ങൾ
Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell 320 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1218 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix gallica L. 4907 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa cordifolia Lorence 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa crassa Lorence 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa peltata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa tau Lorence 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 5675 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 13378 ചിത്രങ്ങൾ
Taxodium distichum (L.) Rich. 6208 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 4125 ചിത്രങ്ങൾ
Tecomanthe dendrophila (Blume) K.Schum. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tectiphiala ferox H.E.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Baker 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bentzoë (L.) L. f. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1959 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H.Perrier 230 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia riparia (Hochst.) Codd 438 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 250 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch 755 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 760 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax excelsa Lodd. ex Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja occidentalis L. 5550 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 3045 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 1021 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson 634 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 8151 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 892 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia argentea L. f. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 7333 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 6526 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 3888 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Bosse 5837 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 4167 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 157 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium rueppellianum Fresen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tristemma mauritianum J.F. Gmel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20509 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Trochetia boutoniana Friedmann 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trochetia uniflora DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 8535 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera angustifolia Mill. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea ovata (Cav.) Harms 31 ചിത്രങ്ങൾ
Tylophora indica (Burm. f.) Merr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium blumei Nicolson & Sivad. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonodorum lindleyanum Schott 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 6187 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 755 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica chamaedryoides Pursh 39 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 1149 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger 40 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris lanceolata G. Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 6557 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 5858 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray 259 ചിത്രങ്ങൾ
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 23 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 826 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 12675 ചിത്രങ്ങൾ
Verschaffeltia splendida H.Wendl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 4403 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 10013 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 6796 ചിത്രങ്ങൾ
Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby 166 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Viola inconspicua Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 12969 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 6867 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum triflorum DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex altissima L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex doniana Sweet 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis labrusca L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 10843 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria heterophylla Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Warneckea trinervis (DC.) Jacq.-Fél. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Watsonia meriana (L.) Mill. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia macrostachya DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Widdringtonia nodiflora (L.) E.Powrie 7 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula periplocifolia (L.) Thwaites 5 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria sinensis (Sims) Sweet 8792 ചിത്രങ്ങൾ
Withania somnifera (L.) Dunal 434 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 41 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 4047 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 775 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia richardii Boivin ex Baill. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 2909 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 6795 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 6958 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23409 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 480 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 3340 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus jujuba Mill. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia gibbosa Span. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ