മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia heterophylla (Lam.) Willd. 530 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schldl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha integrifolia Willd. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus montanus (Nees) T.Anderson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 649 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 62 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2198 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes arachnites (Thouars) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5960 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.)Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia vaughanii Brenan 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia versicolor Oliv. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9287 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina torulosa (Aiton) L.A.S.Johnson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 476 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 976 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2749 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2379 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe purpurea Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6620 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 757 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia calcarata (Haw.) Roscoe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1167 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 420 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 100 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann 114 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1186 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cadetii Bosser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum costatum Frapp. ex Cordem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum expansum Thouars 41 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum obversifolium Frapp. ex Cordem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 5582 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma madagascariense Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea borbonica J.F.Gmel. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9014 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 528 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 135 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 170 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 594 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 171 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1845 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1907 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth 77 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 815 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Azima tetracantha Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris setosa Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria observatrix Bosser & Heine 27 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria strigosa Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 420 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia blakeana Dunn 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia corymbosa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 261 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea recurvata Lem. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5109 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia roxburghiana Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia callistegioides Cham. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia magnifica W.Bull 38 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel 345 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 52 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long 174 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea buttiana Holttum & Standl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2771 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7920 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch 69 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 165 ചിത്രങ്ങൾ
Brexia madagascariensis (Lam.) Thouars ex Ker Gawl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia retusa (Dennst.) Alston 11 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia owariensis P.Beauv. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce 428 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 459 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10881 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune 23 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp. ex Cordem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum variegatum Thouars 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.)Taub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia crista L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 181 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3777 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10388 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7041 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2439 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum tacamahaca Willd. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 300 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5449 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex wahlenbergiana Boott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch 120 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 776 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia coriacea Vent. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia abbreviata Oliv. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 179 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Castanospermum australe A.Cunn. & C.Fraser 48 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5045 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs & Semir 88 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 717 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5744 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 422 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1971 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2644 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus stenogonus K.Schum. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Chassalia boryana DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht 306 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9590 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus broomeanus (Horne ex Oliv.) A.J.Scott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6339 ചിത്രങ്ങൾ
Chloroxylon swietenia DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium Ramat. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon argutus (Steud.) Trin. ex B.D.Jacks. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15775 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees) Blume 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & Eberm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 291 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus rotundifolia Vahl 38 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck 3284 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus mitis Blanco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2367 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Claoxylon parviflorum A.Juss. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis mauritiana Lam. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome houtteana Schltdl. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome monophylla L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Drapiez 55 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G.Don 39 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf.f. 952 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 233 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia grandiflora Splitg. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 420 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Codariocalyx gyroides (Link) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 5005 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea mauritiana Lam. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea myrtifolia (A.Rich. ex DC.) J.-F.Leroy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum constrictum (Benth.) M.A.Lawson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 458 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum micranthum G.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10134 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coptosperma borbonicum (Hend. & Andr.Hend.) De Block 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia monoica Roxb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 138 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia torelliana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7764 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 281 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Cossinia pinnata Comm. ex Lam. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum jagus (J.Thomps.) Dandy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 589 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria berteroana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Croton grangerioides Bojer ex Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Croton mauritianus Lam. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 441 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3570 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea micropetala Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea procumbens Ortega 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 107 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3098 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindrocline commersonii Cass. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindrocline lorencei A.J.Scott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 6879 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 418 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale (L.) L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon plectostachyus (K.Schum.) Pilg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma mappia (Lam.) Galet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtanthus mackenii Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5359 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 7803 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Danais fragrans (Lam.) Pers. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8486 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18060 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Hook.) Raf. 859 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.)Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) Scheff. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5194 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt 800 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes grandiflora N.E.Br. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros egrettarum I.Richardson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier 34 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros revaughanii I.Richardson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tessellaria Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis cordata Sw. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis oppositifolia Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Distephanus populifolius (Lam.) Cass. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 184 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya ferruginea Cav. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya mauritiana F.Friedmann 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena concinna Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4667 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3526 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Jacks.) Focke 443 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3853 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 411 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia gardneri (Wall.) Meisn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 2447 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus serratus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elatostema fagifolium (Poir.) Gaudich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 86 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 82 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia angustifolia (A.DC.) A.DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia lyrata (Cass.) C.Jeffrey 12 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos villosus Lem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 967 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Erica abietina L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 831 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 6082 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina abyssinica DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina senegalensis DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrospermum monticolum Thouars 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum laurifolium Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cladocalyx F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2453 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus grandis W.Hill 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus siderophloia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia kanakana N.Snow 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tinifolia Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dracunculoides Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 173 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4526 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3463 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 725 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4091 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pyrifolia Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 186 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 812 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Faujasiopsis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fernelia buxifolia Lam. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8267 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus densifolia Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3213 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lateriflora Vahl 147 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus mauritiana Lam. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus reflexa Thunb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubra Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus trichopoda Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 52 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr 30 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 37 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 94 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6901 ചിത്രങ്ങൾ
Foetidia mauritiana Lam. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Foetidia rodriguesiana F.Friedmann 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus floribunda Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea selloa K.Koch 61 ചിത്രങ്ങൾ
Gaertnera psychotrioides (DC.) Baker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gaertnera rotundifolia Bojer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2140 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia tenuiflora (Willd.) Wight & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia morella (Gaertn.) Desr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 862 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia thunbergia Thunb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 5097 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma pedunculatum Bojer ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 1162 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dalenii Van Geel 242 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia aristigera (S.Moore) Tronc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3035 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.)Walp. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium purpureum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton 35 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Grangeria borbonica Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Griff. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1219 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Guilleminea densa (Willd. ex Schult.) Moq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia superba (Kunth) O.Berg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia pyria (Willemet) Jordaan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria praealta (Thouars) Spreng. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria sigillum Thouars 4 ചിത്രങ്ങൾ
Habranthus robustus Herb. ex Sweet 189 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Hancea integrifolia (Willd.) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen 6 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 58 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 26 ചിത്രങ്ങൾ
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17537 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 526 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 170 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4884 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 152 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6536 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 2441 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki 43 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (J.Presl) Kubitzki 14 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis decumbens (P.Beauv.) Jacq.-Fél. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 281 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus columnaris Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus diversifolius Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus fragilis DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus genevii Bojer ex Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus liliiflorus Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13170 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 14350 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss 350 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 1819 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 373 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 112 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham 28 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 5 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium integrifolium (Lam.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium paniculatum (Lam.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 880 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Howea belmoreana (C.Moore & F.Muell.) Becc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 2364 ചിത്രങ്ങൾ
Hubertia ambavilla Bory 189 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia serrata Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13278 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1324 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 797 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe indica Gaertn. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 126 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis angustifolia Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens flaccida Arn. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 4994 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 690 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 275 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4793 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea rubens Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Iris hexagona Walter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis fluitans (L.) R.Br. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3176 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora parviflora Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 2877 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum auriculatum Vahl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum azoricum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea exilis (Cordem.) Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea recta (Thouars) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea rossii Senghas 23 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea triquetra (Thouars) Schltr. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bulbosus L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus prismatocarpus R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus bermudiana L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia aurea Schltdl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 604 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia spicigera Schltdl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis Drake 615 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 9647 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier 189 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 1743 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa Baker 1564 ചിത്രങ്ങൾ
Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R.Fern. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga bulbosa P.Beauv. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga pumila Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia calophylloides Bojer 209 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia glauca Bojer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia revoluta Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8259 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don 476 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13755 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 566 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 247 ചിത്രങ്ങൾ
Latania verschaffeltii Lem. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 147 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R.Br. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 2773 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff 17 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 1233 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3334 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis caulescens Frapp. ex Cordem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis flavescens (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia anceps L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 2782 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia serpens Lam. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7237 ചിത്രങ്ങൾ
Lodoicea maldivica (J.F.Gmel.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Ludia mauritiana J.F. Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia jussiaeoides Desr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 173 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 2324 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nemorum L. 983 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina iridifolia (Bory) T.Koyama 18 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 202 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia figo (Lour.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 6025 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J. Kirk ex Oliv. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia maritima (L.) R.Br. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot carthaginensis (Jacq.) Müll.Arg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 553 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 153 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 1910 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta lietzei (E.Morren) C.H.Nelson, Sutherl. & Fern.Casas 1 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K.Schum. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis 36 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3931 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau 573 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 176 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium divaricatum (Rich.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3804 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 4320 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5365 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7562 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x villosa Huds. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops coriacea (A.DC.) Miq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops erythroxylon Bojer ex A.DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops petiolaris (A.DC.) Dubard 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8758 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Molinaea arborea Gmel. emend Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitulata (Lour.) Herb. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monarrhenus salicifolius Cass. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Monimia ovalifolia Thouars 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5511 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7301 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna novo-guineensis Scheff. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna warburgii K.Schum. & Lauterb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.)A.Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 922 ചിത്രങ്ങൾ
Musa textilis Née 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda arcuata Poir. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Nageia nagi (Thunb.) Kuntze 18 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 3187 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P.Beauv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br. 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium mutabile Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13079 ചിത്രങ്ങൾ
Nesocodon mauritianus (I.Richardson) Thulin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1527 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 8132 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck 39 ചിത്രങ്ങൾ
Noronhia emarginata (Lam.) Poir. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia verticillata Lam. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 56 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia disticha (Lam.) Schltr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Obetia ficifolia Gaudich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ciliata Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna mauritiana Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna natalitia (Meisn.) Walp. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia borbonica J.F.Gmel. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6369 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea mascarena (Buchoz) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea obtusata (Nees) Kosterm. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 595 ചിത്രങ്ങൾ
Oeonia rosea Ridl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oeoniella polystachys (Thouars) Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Olax psittacorum (Lam.) Vahl 63 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6852 ചിത്രങ്ങൾ
Olea lancea Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba spinosa Forssk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon intermedius D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4117 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea marginata (Desr.) Triana 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 192 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus cephalotus B.C.Stone 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus eydouxia Balf.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus iceryi Horne ex Balf.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus rigidifolius R.E.Vaughan & Wiehe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 687 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus vandermeeschii Balf.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9668 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 6038 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglandulosa Wight & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2075 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2461 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora holosericea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium inquinans (L.) L'Hér. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.)K.Heyne 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum villosum Fresen. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1424 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Hook.f.) E.Morren 466 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 1462 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4163 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 960 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják 15 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia hybrida Vilm. 4244 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius pulchellus Kraenzl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 150 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tetragonus (Thouars) Rchb.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 11376 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sagittifolium Liebm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook. f.) Lindau 29 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L. 3253 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenicophorium borsigianum (K.Koch) Stuntz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 125 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites mauritianus Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 786 ചിത്രങ്ങൾ
Phylica nitida Lam. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 128 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus arbuscula (Sw.) J.F.Gmel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruroides Müll.Arg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus phillyreifolius Poir. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllarthron comorense DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 733 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Physoceras boryanum (A.Rich.) Bosser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Physostegia virginiana (L.) Benth. 1002 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12712 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 700 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus elliottii Engelm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus roxburghii Sarg. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus tabuliformis Carrière 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus taeda L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper borbonense (Miq.) C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2112 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.)Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum senacia Putt. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6175 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. 2333 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2288 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus ecklonii Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. 1162 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8302 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 285 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea rufescens (DC.) A.J.Scott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5758 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2848 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet 318 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 336 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 271 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 539 ചിത്രങ്ങൾ
Populus deltoides Marshall 19 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 9094 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 8 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5379 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7071 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 89 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia lithospermifolia Cordem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia viscosa (Lam.) A.J.Scott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine 325 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1781 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 784 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 5634 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10870 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 5848 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Reinwardtia indica Dumort. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron simsii Planch. 2838 ചിത്രങ്ങൾ
Rhopaloblaste ceramica (Miq.) Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 74 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6102 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Roldana petasitis (Sims) H.Rob. & Brettell 424 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 19392 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10803 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Roussea simplex Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 209 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus alceifolius Poir. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fraxinifolius Poir. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra 111 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus hypophyllum L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia sarmentosa Jacq. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ruttya fruticosa Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal bermudana L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal minor (Jacq.) Pers. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 35 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 2639 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Schult. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 162 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7458 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca asoca (Roxb.) Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja montana L. 2035 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 123 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 3089 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 441 ചിത്രങ്ങൾ
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 3916 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia brachypetala Sond. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone volubilis (Lam.) Marais 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega durissima J.F.Gmel. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio macroglossus DC. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio madagascariensis Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio tamoides DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viravira Hieron. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.)Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.)Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.)H.S.Irwin & Barneby 50 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.)H.S.Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 43 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.)Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordata (Burm.f.) Borss.Waalk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon cinereum Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon grandiflorum A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon puberulum A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon sessiliflorum (Poir.) Capuron ex Aubrév. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Silene rubella L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 296 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax anceps Willd. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green 478 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3371 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anguivi Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum incanum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1610 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rudepannum Dunal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3636 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum violaceum Ortega 25 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook. f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solenangis aphylla (Thouars) Summerh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8908 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce tenuior L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 948 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea cantoniensis Lour. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela punctata (G.Mey.) C.H.Thomps. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Parkinson 85 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 159 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 576 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6562 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia balanghas L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum tetragonum DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stichorkis disticha (Thouars) Pfitzer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Stokesia laevis (Hill) Greene 168 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & K.Koch 372 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks 1995 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 203 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes auriculatus Nees 260 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes hamiltoniana (Steud.) Bosser & Heine 18 ചിത്രങ്ങൾ
Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A.Braga 521 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus boivinii Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus coronata (Mart.) Becc. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 487 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 8 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11487 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 3975 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 50 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 43 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium commersonii J.Guého & A.J.Scott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 555 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cymosum (Lam.) DC. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 696 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 267 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 248 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 176 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana persicariifolia Jacq. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5318 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2860 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes tenuifolia Cav. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell 182 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix gallica L. 3393 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa cordifolia Lorence 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa crassa Lorence 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa peltata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa tau Lorence 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 4214 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10076 ചിത്രങ്ങൾ
Taxodium distichum (L.) Rich. 4336 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Tecomanthe dendrophila (Blume) K.Schum. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Tectiphiala ferox H.E.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bentzoë (L.) L. f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1172 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H.Perrier 122 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia riparia (Hochst.) Codd 214 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 196 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch 428 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 508 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax excelsa Lodd. ex Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja occidentalis L. 4145 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 594 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson 322 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5952 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 606 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia argentea L. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 4701 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 4504 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2685 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Bosse 4315 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 2924 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium rueppellianum Fresen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tristemma mauritianum J.F. Gmel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2054 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Trochetia boutoniana Friedmann 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trochetia uniflora DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6264 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera angustifolia Mill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea ovata (Cav.) Harms 31 ചിത്രങ്ങൾ
Tylophora indica (Burm. f.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium blumei Nicolson & Sivad. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonodorum lindleyanum Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 4606 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica chamaedryoides Pursh 35 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 818 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris lanceolata G. Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 4806 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 4296 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray 153 ചിത്രങ്ങൾ
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 14 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 6709 ചിത്രങ്ങൾ
Verschaffeltia splendida H.Wendl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2390 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8130 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 5962 ചിത്രങ്ങൾ
Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby 109 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9497 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 4993 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum triflorum DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex altissima L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex doniana Sweet 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis labrusca L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5833 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Warneckea trinervis (DC.) Jacq.-Fél. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Watsonia meriana (L.) Mill. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia macrostachya DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Widdringtonia nodiflora (L.) E.Powrie 6 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria sinensis (Sims) Sweet 6088 ചിത്രങ്ങൾ
Withania somnifera (L.) Dunal 272 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2750 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 466 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia richardii Boivin ex Baill. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 5174 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 5110 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1575 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 279 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 2583 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus jujuba Mill. 1279 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ