മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chloroxylon swietenia DC. VU

 
Rutaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chloroxylon swietenia
Chloroxylon swietenia
Chloroxylon swietenia