മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clausena lansium (Lour.) Skeels

 
Rutaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clausena lansium
Clausena lansium
Clausena lansium
Clausena lansium