യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 769 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 2443 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abies fraseri (Pursh) Poir. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 107 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia ammophila Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia angustifolia Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia bigelovii Heimerl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia fragrans Nutt. ex Hook. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia gracilis Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia latifolia Eschsch. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia maritima Nutt. ex S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia mellifera Douglas ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia pogonantha Heimerl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia umbellata Lam. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon abutiloides (Jacq.) Garcke ex Hochr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 142 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 102 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hypoleucum A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon incanum (Link) Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 124 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia angustissima (Mill.) Kuntze 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia berlandieri Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia choriophylla Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cornigera (L.) Willd. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3100 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia redolens Maslin 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 949 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rigidula Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia roemeriana Scheele 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sphaerocephala Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia verticillata (L'Hér.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena novae-zelandiae Kirk 51 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena pinnatifida Ruiz & Pav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha arvensis Poepp. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha californica Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha monostachya Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha phleoides Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha radians Torr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Acamptopappus shockleyi A. Gray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Humm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthomintha duttonii (Abrams) Jokerst 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthomintha lanceolata Curran 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 8297 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10889 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 225 ചിത്രങ്ങൾ
Acer ginnala Maxim. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acer glabrum Torr. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Acer grandidentatum Nutt. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thurb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 700 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8963 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 7432 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 9528 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12596 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 3898 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 4670 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 397 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum L. 1347 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3046 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 21008 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nobilis L. 2133 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Achlys triphylla (Sm.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrachaena mollis Schauer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes splendens Mart. ex Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acicarpha tribuloides Juss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acleisanthes obtusa (Choisy) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum columbianum Nutt. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 4107 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum uncinatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Acourtia microcephala DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acourtia thurberi (A. Gray) Reveal & R.M. King 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acourtia wrightii (A. Gray) Reveal & R.M. King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea elata (Nutt.) Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 532 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea spicata L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor Hook. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophyllum porophylloides (A. Gray) Strother 14 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophyllum porophyllum (Cav.) Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostoma sparsifolium Torr. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2018 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum jordanii C.H. Mull. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops crassa Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 544 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops tauschii Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 6433 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 2338 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Bethel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene rudis Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus californica (Spach) Nutt. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 9064 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 563 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus sylvatica W. Bartram 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis aspera (Douglas ex Benth.) Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis calycina Pennell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis edwardsiana Pennell 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis filifolia (Nutt.) Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis oligophylla Pennell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis purpurea (L.) Pennell 118 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis skinneriana (Alph. Wood) Britton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 6096 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache breviflora (A. Gray) Epling 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 807 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache nepetoides (L.) Kuntze 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache parvifolia Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rupestris (Greene) Standl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze 82 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 5089 ചിത്രങ്ങൾ
Agave asperrima Jacobi 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 1779 ചിത്രങ്ങൾ
Agave chrysantha Peebles 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agave decipiens Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave deserti Engelm. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Agave desmettiana Jacobi 114 ചിത്രങ്ങൾ
Agave havardiana Trel. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agave lechuguilla Torr. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Agave palmeri Engelm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parryi Engelm. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parviflora Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agave schottii Engelm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agave shawii Engelm. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 416 ചിത്രങ്ങൾ
Agave univittata Haw. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Agave utahensis Engelm. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M. King & H. Rob. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina aromatica (L.) Spach 250 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina havanensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina herbacea (A. Gray) R.M. King & H. Rob. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina jucunda (Greene) Clewell & Wooten 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina occidentalis (Hook.) R.M. King & H. Rob. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina paupercula (A. Gray) R.M. King & H. Rob. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina rothrockii (A. Gray) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum corymbosum Zuccagni ex Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1623 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 3712 ചിത്രങ്ങൾ
Agnorhiza bolanderi (A. Gray) W.A. Weber 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris apargioides (Less.) Greene 46 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris aurantiaca (Hook.) Greene 41 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris glauca (Pursh) Raf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris grandiflora (Nutt.) Greene 50 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris heterophylla (Nutt.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris retrorsa (Benth.) Greene 28 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 6622 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pubescens Wallr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia rostellata Wallr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia striata Michx. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2272 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis densiflora Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 70 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hallii Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis humilis Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis microphylla Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis pallens Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis variabilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6673 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 857 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga pyramidalis L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13470 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata (Houtt.) Decne. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 7507 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9359 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 260 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aletes acaulis (Torr.) J.M. Coult. & Rose 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris aurea Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris lutea Small 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 972 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma subcordatum Raf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma triviale Pursh 28 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2088 ചിത്രങ്ങൾ
Allenrolfea occidentalis (S. Watson) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 1249 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia choisyi Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia incarnata L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acuminatum Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3355 ചിത്രങ്ങൾ
Allium anceps Kellogg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atrorubens S. Watson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum Boiss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium bigelovii S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium bisceptrum S. Watson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allium bolanderi S. Watson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium brevistylum S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium burlewii Davidson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium campanulatum S. Watson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1321 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 181 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cratericola Eastw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crenulatum Wiegand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crispum Greene 24 ചിത്രങ്ങൾ
Allium dichlamydeum Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Allium drummondii Regel 36 ചിത്രങ്ങൾ
Allium falcifolium Hook. & Arn. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fimbriatum S. Watson 29 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Allium geyeri S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium glandulosum Link & Otto 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium haematochiton S. Watson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hickmanii Eastw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium howellii Eastw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hyalinum Curran 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lacunosum S. Watson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lemmonii S. Watson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium macropetalum Rydb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium macrum S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium monticola Davidson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1490 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nevadense S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Allium obtusum Lemmon 32 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parishii S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parryi S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parvum Kellogg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allium peninsulare Lemmon ex Greene 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium platycaule S. Watson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Allium praecox Brandegee 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium robinsonii L.F. Hend. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sanbornii Alph. Wood 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2515 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Allium serra McNeal & Ownbey 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium shevockii McNeal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium speculae Ownbey & Aase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stellatum Fraser ex Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tribracteatum Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tricoccum Aiton 227 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 1847 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium unifolium Kellogg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium validum S. Watson 46 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 1682 ചിത്രങ്ങൾ
Allium yosemitense Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 1569 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 8645 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1114 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rhombifolia Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus viridis (Chaix) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G. Don 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don 131 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1136 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus carolinianus Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1278 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus saccatus Vasey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia macrostachya (Torr.) Moldenke 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton 72 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria psittacina Lehm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 993 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera maritima (Mart.) A. St.-Hil. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 62 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Alvaradoa amorphoides Liebm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus rugosus (Willd.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum corsicum Duby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolphi 90 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S. Watson 51 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1116 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus californicus (Moq.) S. Watson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cannabinus (L.) Sauer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1970 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. Watson 45 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus greggii S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 82 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus pumilus Raf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4837 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 697 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. Watson 35 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2405 ചിത്രങ്ങൾ
Amberboa moschata (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amblyolepis setigera DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia acanthicarpa Hook. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2651 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia bidentata Michx. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia chamissonis (Less.) Greene 103 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia confertiflora DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (Michx. f.) Fernald 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier obovalis (Michx.) Ashe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier pallida Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier stolonifera Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier utahensis Koehne 46 ചിത്രങ്ങൾ
Amianthium muscitoxicum (Walter) A. Gray 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi visnaga (L.) Lam. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila breviligulata Fernald 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amoreuxia wrightii A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 137 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha herbacea Walter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis aconitifolia Bunge 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis cordata Michx. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Amphiachyris amoena (Shinners) Solbrig 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amphiachyris dracunculoides (DC.) Nutt. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 225 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia ciliata Walter 46 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia grandiflora Alexander 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia hubrichtii Woodson 71 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia longiflora Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia palmeri A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana Walter 291 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tharpii Woodson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris balsamifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis monelli L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis pumila Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1573 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 2362 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis echioides (L.) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 127 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gyrans Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon ternarius Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace occidentalis Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Androstephium breviflorum S. Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia mexicana Klotzsch 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone berlandieri Pritz. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1405 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone canadensis L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone caroliniana Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cylindrica A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lancifolia Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lithophila Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone multifida Poir. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 656 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 9761 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone parviflora Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone quinquefolia L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone tuberosa Rydb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone virginiana L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopsis californica (Nutt.) Hook. & Arn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1378 ചിത്രങ്ങൾ
Angadenia berteroi (A. DC.) Miers 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica arguta Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica breweri A. Gray 44 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lineariloba A. Gray 26 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lucida L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pinnata S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica tomentosa S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica triquinata Michx. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus quadrifidus (Vahl) Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus thurberi (Torr.) A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 492 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria alpina (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria howellii Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria lanata (Hook.) Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria marginata Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria media Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria microphylla Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria monocephala DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria neglecta Greene 62 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parlinii Fernald 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parvifolia Nutt. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria plantaginifolia (L.) Richardson 126 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria pulchella Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria solitaria Rydb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria umbrinella Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria virginica Stebbins 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2122 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tinctoria L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M. Bieb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 12350 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden 386 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4869 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9152 ചിത്രങ്ങൾ
Anulocaulis annulatus (Coville) Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anulocaulis leiosolenus (Torr.) Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanisma blitoides Nutt. ex Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanostephus pilosus Buckley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanostephus ramosissimus DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1097 ചിത്രങ്ങൾ
Apium nodiflorum (L.) Lag. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Apium prostratum Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Apium repens (Jacq.) Lag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Torr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum cannabinum L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L. f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia desertorum (M.E. Jones) Cockerell ex A. Heller 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia elegantula Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia eximia Van Houtte ex Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia formosa Fisch. ex DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia jonesii Parry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pubescens Coville 128 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia saximontana Rydb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia scopulorum Tidestr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14454 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis aculeolata Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 918 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 695 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis modesta Rollins 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis procurrens Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis glabrata Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia californica S. Watson 110 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia chinensis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia humilis Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia spinosa L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 625 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 8995 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus xalapensis Kunth 115 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium divaricatum Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium douglasii Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5538 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 847 ചിത്രങ്ങൾ
Arctomecon merriamii Coville 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos auriculata Eastw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos bakeri Eastw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos canescens Eastw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos columbiana Piper 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos confertiflora Eastw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos edmundsii J.T. Howell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos glandulosa Eastw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos glauca Lindl. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos imbricata Eastw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos manzanita Parry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos mewukka Merriam 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos montereyensis Hoover 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos myrtifolia Parry 21 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos nissenana Merriam 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos obispoensis Eastw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pallida Eastw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos parryana Lemmon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos patula Greene 79 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pringlei Parry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens Kunth 89 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos refugioensis Gankin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos regismontana Eastw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos stanfordiana Parry 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos tomentosa (Pursh) Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1072 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos virgata Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos viridissima (Eastw.) McMinn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos viscida Parry 41 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 724 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 574 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia humilis Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Arethusa bulbosa L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone albiflora Hornem. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone corymbosa Greene 39 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 657 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone ochroleuca Sweet 35 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone pleiacantha Greene 33 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone sanguinea Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone squarrosa Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 2381 ചിത്രങ്ങൾ
Argusia gnaphalodes (L.) Heine 12 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 151 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma dealbata (Pursh) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma incana (C. Presl) Windham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma limitanea (Maxon) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma microphylla (Mett. ex Kuhn) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K. Schum. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema dracontium (L.) Schott 226 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1573 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida purpurea Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida spiciformis Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida stricta Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida ternipes Cav. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia californica Torr. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia coryi I.M. Johnst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia erecta L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia labiata Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia serpentaria L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tomentosa Sims 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia watsonii Wooton & Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia wrightii Seem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz 52 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 923 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cernua Howell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica chamissonis Less. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cordifolia Hook. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica discoidea Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica gracilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica lanceolata Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica latifolia Bong. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica mollis Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica rydbergii Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica sororia Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica spathulata Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum atriplicifolium (L.) H. Rob. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum plantagineum Raf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 71 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 1445 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 646 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2550 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arbuscula Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia californica Less. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 23 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia douglasiana Besser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia filifolia Torr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia frigida Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia michauxiana Besser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pycnocephala (Less.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 77 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia suksdorfii Piper 18 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tridentata Nutt. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia umbelliformis Lam. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10194 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum subterminale (Parish) Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 9835 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 2259 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria gigantea (Walter) Muhl. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1787 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum canadense L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum caudatum Lindl. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum hartwegii S. Watson 65 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum lemmonii S. Watson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias albicans S. Watson 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias amplexicaulis Sm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias arenaria Torr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias asperula (Decne.) Woodson 374 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias brachystephana Engelm. ex Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias californica Greene 68 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias connivens Baldw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias cordifolia (Benth.) Jeps. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias cryptoceras S. Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1557 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curtissii A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias emoryi (Greene) Vail 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias engelmanniana Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias eriocarpa Benth. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias erosa Torr. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias exaltata L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias fascicularis Decne. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias feayi Chapm. ex A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias hallii A. Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias hirtella (Pennell) Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias humistrata Walter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias incarnata L. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanceolata Walter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanuginosa Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias latifolia (Torr.) Raf. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lemmonii A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias linaria Cav. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias linearis Scheele 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias longifolia Michx. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias macrotis Torr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias meadii Torr. ex A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias michauxii Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nivea L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nummularia Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nyctaginifolia A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias obovata Elliott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias ovalifolia Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias pedicellata Walter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias perennis Walter 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias pumila (A. Gray) Vail 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias purpurascens L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias quadrifolia Jacq. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias rubra L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias solanoana Woodson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias speciosa Torr. 445 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias stenophylla A. Gray 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias subulata Decne. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias subverticillata (A. Gray) Vail 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias sullivantii Engelm. ex A. Gray 160 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2222 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias texana A. Heller 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tomentosa Elliott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1363 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias uncialis Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias variegata L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias verticillata L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias vestita Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridiflora Raf. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridis Walter 506 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina obovata (Willd.) Nash 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina parviflora (Michx.) Dunal 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina tetramera Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 827 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 151 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1707 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1992 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis densa (Brack.) Lellinger 63 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 950 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium bradleyi D.C. Eaton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium exiguum Bedd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium montanum Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pinnatifidum Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium rhizophyllum L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1122 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3233 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes-ramosum L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium vespertinum Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2037 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C. Morren & Decne.) A. Gray 127 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus aequalis Clokey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus agnicidus Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus beatleyae Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus brauntonii Parish 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus canadensis L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus clevelandii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus Nutt. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gibbsii Kellogg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus johannis-howellii Barneby 14 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus layneae Greene 37 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus magdalenae Greene 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus miguelensis Greene 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus missouriensis Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mollissimus Torr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monoensis Barneby 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nuttallianus DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pachypus Greene 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pauperculus Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus phoenix Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus purshii Douglas ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus racemosus Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus reventiformis (Rydb.) Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sheldonii (Rydb.) Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus shevockii Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus siliceus Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinuatus Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tenellus Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus traskiae Eastw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Astranthium integrifolium (Michx.) Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 201 ചിത്രങ്ങൾ
Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2176 ചിത്രങ്ങൾ
Athysanus pusillus (Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex argentea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex fruticulosa Jeps. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula Edmondston 77 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glauca L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex lentiformis (Torr.) S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex micrantha Ledeb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex muelleri Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex obovata Moq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex polycarpa (Torr.) S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Bouchér ex DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa bella-donna L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 2705 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 2995 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria flava (L.) Farw. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria grandiflora (Benth.) Pennell 45 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria pectinata (Nutt.) Pennell 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria virginica (L.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia petraea (Ard.) Schur 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 727 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1388 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ayenia compacta Rose 42 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla pinnata R. Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis angustifolia Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis douglasii DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis halimifolia L. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis neglecta Britton 74 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pilularis DC. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicina Torr. & A. Gray 9 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis sarothroides A. Gray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa caroliniana (Walter) B.L. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa eisenii (Kellogg) Pennell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa repens (Sw.) Wettst. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bahia absinthifolia Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Baileya multiradiata Harv. & A. Gray ex A. Gray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Balduina uniflora Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 2568 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza deltoidea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza hookeri (Hook.) Nutt. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza incana Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza sagittata (Pursh) Nutt. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult. f. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia alba (L.) Vent. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R. Br. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia lanceolata (Walter) Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia lecontei Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia nuttalliana Small 32 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia perfoliata (L.) R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia sphaerocarpa Nutt. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) R. Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea orthoceras Ledeb. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris W.T. Aiton 255 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Bartonia verna (Michx.) Raf. ex Barton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia lunarioides A. Gray ex S. Watson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 270 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 545 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1882 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia yunnanensis Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bebbia juncea (Benth.) Greene 54 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5205 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 171 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria racemosa Vent. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Belamcanda chinensis (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellardia trixago (L.) All. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 11000 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis canadensis Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis darwinii Hook. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 4750 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 2803 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis wilcoxii Kearney 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berlandiera betonicifolia (Hook.) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Berlandiera lyrata Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Berlandiera pumila (Michx.) Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Berlandiera subacaulis (Nutt.) Nutt. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 2489 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa mutabilis (Vent.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 432 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3577 ചിത്രങ്ങൾ
Betula alleghaniensis Britton 77 ചിത്രങ്ങൾ
Betula glandulosa Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Betula lenta L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nana L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nigra L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Betula occidentalis Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 226 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7543 ചിത്രങ്ങൾ
Betula platyphylla Sukaczev 13 ചിത്രങ്ങൾ
Betula populifolia Marshall 24 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 1429 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pumila L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aristosa (Michx.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 460 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1585 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 669 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens vulgata Greene 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M. Bieb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora testiculata (L.) Spreng. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia capreolata L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Sm. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Blennosperma bakeri Heiser 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blennosperma nanum (Hook.) S.F. Blake 51 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharipappus scaber Hook. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharizonia laxa Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharizonia plumosa (Kellogg) Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharoneuron tricholepis (Torr.) Nash 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blephilia ciliata (L.) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Blephilia hirsuta (Pursh) Benth. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bloomeria crocea (Torr.) Coville 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bloomeria humilis Hoover 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 36 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia anisophylla Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coulteri (Hook. f.) S. Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia spicata Choisy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 437 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bonamia grandiflora (A. Gray) Hallier f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bonamia ovalifolia (Torr.) Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10853 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia frutescens (L.) DC. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 297 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 299 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium dissectum Spreng. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium simplex E. Hitchc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Bouchea prismatica (L.) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bouchea spathulata Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2918 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 8173 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Griffiths 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua rigidiseta (Steud.) Hitchc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Bowlesia incana Ruiz & Pav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Boykinia aconitifolia Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boykinia occidentalis Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia caudata (L.) Lindl. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica elongata Ehrh. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5165 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4833 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1635 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 172 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia californica (Torr. & A. Gray) A. Gray 36 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia cordifolia Elliott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia coulteri A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia desertorum Coville 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia eupatorioides (L.) Shinners 68 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia frutescens A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia grandiflora (Hook.) Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia laciniata A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia longifolia S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia microphylla (Nutt.) A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia nevinii A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia oblongifolia Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia rusbyi A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia venosa (Wooton & Standl.) B.L. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea appendiculata Hoover 12 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea coronaria (Salisb.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea elegans Hoover 118 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea filifolia S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea jolonensis Eastw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea kinkiensis Niehaus 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea minor (Benth.) S. Watson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea orcuttii (Greene) Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea pallida Hoover 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea stellaris S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea terrestris Kellogg 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia pinguin L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arizonicus (Shear) Stebbins 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 60 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus diandrus Roth 160 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus erectus Huds. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus grossus Desf. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1527 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus inermis Leyss. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus latiglumis (Shear) Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus madritensis L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus marginatus Nees ex Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus pubescens Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus ramosus Huds. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus rubens L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sitchensis Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus suksdorfii Vasey 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus vulgaris (Hook.) Shear 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia versicolor Lagerh. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Brunnichia ovata (Walter) Shinners 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia alba L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 4608 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia dioica Jacq. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Bucida buceras L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Buckleya distichophylla (Nutt.) Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja alternifolia Maxim. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 11002 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune 23 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja marrubiifolia Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja racemosa Torr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja saligna Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja scordioides Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja sessiliflora Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja utahensis Coville 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum pachyrachis (A. Rich.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1081 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum americanum J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera fagaroides (Kunth) Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Butia capitata (Mart.) Becc. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 5976 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima lucida (Mill.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cacaliopsis nardosmia (A. Gray) A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia mexicana A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1715 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 3309 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3968 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis koelerioides Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha nepeta (L.) Savi 128 ചിത്രങ്ങൾ
Calamovilfa longifolia (Hook.) Scribn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis L. 2774 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10539 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy 887 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra conferta Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra eriophylla Benth. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra humilis Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa americana L. 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch 17 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa japonica Thunb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Callirhoe bushii Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callirhoe digitata Nutt. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Callirhoe involucrata (Torr. & A. Gray) A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 909 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 1664 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia rosea (Vent.) D.R. Hunt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7193 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2487 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche fassettii Schotsman 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heterophylla Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche marginata Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 4883 ചിത്രങ്ങൾ
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1655 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus amabilis Purdy 59 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus amoenus Greene 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus apiculatus Baker 16 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus aureus S. Watson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus bruneaunis A. Nelson & J.F. Macbr. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus catalinae S. Watson 54 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus clavatus S. Watson 49 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus coeruleus (Kellogg) S. Watson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus dunnii Purdy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus elegans Pursh 14 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus eurycarpus S. Watson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus excavatus Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus flexuosus S. Watson 42 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus greenei S. Watson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus gunnisonii S. Watson 44 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus howellii S. Watson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus invenustus Greene 83 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus kennedyi Porter 98 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus leichtlinii Hook. f. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus longebarbatus S. Watson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus luteus Douglas ex Lindl. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus lyallii Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus macrocarpus Douglas 53 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus minimus Ownbey 29 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus monophyllus (Lindl.) Lem. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus nitidus Douglas 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus nudus S. Watson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus obispoensis Lemmon 17 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus palmeri S. Watson 29 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus panamintensis (Ownbey) Reveal 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus persistens Ownbey 16 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus plummerae Greene 63 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus simulans (Hoover) Munz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus splendens Douglas ex Benth. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus striatus Parish 29 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus subalpinus Piper 22 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus syntrophus Callahan 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus tolmiei Hook. & Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus umbellatus Alph. Wood 47 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus uniflorus Hook. & Arn. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus venustus Douglas ex Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus weedii Alph. Wood 42 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus westonii Eastw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogon barbatus (Walter) Ames 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogon multiflorus Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogon pallidus Chapm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogon tuberosus (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T. Aiton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 193 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha leptosepala DC. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 5453 ചിത്രങ്ങൾ
Calycadenia mollis A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calycadenia multiglandulosa DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Calycadenia pauciflora A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calycadenia truncata DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus floridus L. 880 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus occidentalis Hook. & Arn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Calycocarpum lyonii (Pursh) A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calycoseris parryi A. Gray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Calycoseris wrightii A. Gray 19 ചിത്രങ്ങൾ
Calylophus hartwegii (Benth.) P.H. Raven 11 ചിത്രങ്ങൾ
Calypso bulbosa (L.) Oakes 369 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus vialis Less. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes pallens Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes zuzygium (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia atriplicifolia Hallier f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia collina (Greene) Brummitt 34 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia longipes (S. Watson) Brummitt 27 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia macrostegia (Greene) Brummitt 95 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia malacophylla (Greene) Munz 20 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia occidentalis (A. Gray) Brummitt 30 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia peirsonii (Abrams) Brummitt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia purpurata (Greene) Brummitt 71 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R. Br. 2000 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia spithamaea (L.) Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia angusta (Engelm. & A. Gray) Blank. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia cusickii S. Watson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia leichtlinii (Baker) S. Watson 58 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia quamash (Pursh) Greene 333 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia scilloides (Raf.) Cory 109 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 7190 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 303 ചിത്രങ്ങൾ
Camissonia kernensis (Munz) P.H. Raven 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula aparinoides Pursh 18 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bononiensis L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carpatica Jacq. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula divaricata Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula exigua Rattan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula floridana S. Watson ex A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 4285 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lanata Friv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lasiocarpa Cham. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1544 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula patula L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 5383 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula piperi Howell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula poscharskyana Degen 4447 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula punctata Lam. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 2597 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula scabrella Engelm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula sharsmithiae Morin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula shetleri Heckard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 5464 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula uniflora L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula wilkinsiana Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Campanulastrum americanum (L.) Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau 873 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 30 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Canna flaccida Salisb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7590 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3608 ചിത്രങ്ങൾ
Canotia holacantha Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cynophallophora L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis flexuosa (L.) L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sandwichiana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5538 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7403 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine angulata Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bellidifolia L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bulbifera (L.) Crantz 877 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bulbosa (Schreb. ex Muhl.) Britton, Sterns & Poggenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine californica (Nutt.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine concatenata (Michx.) Sw. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine diphylla (Michx.) Alph. Wood 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3102 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1491 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1098 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine nuttallii Greene 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine oligosperma Nutt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 688 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 8796 ചിത്രങ്ങൾ
Cardaria draba (L.) Desv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 1363 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 2649 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 2510 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Carex albolutescens Schwein. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex amplifolia Boott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex aquatilis Wahlenb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carex arcta Boott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex arenaria L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atherodes Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex aurea Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex baileyi Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex barbarae Dewey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex blanda Dewey 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex breweri Boott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bushii Mack. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capitata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex careyana Torr. ex Dewey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caroliniana Schwein. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cephalophora Muhl. ex Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cherokeensis Schwein. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex comosa Boott 36 ചിത്രങ്ങൾ
Carex conjuncta Boott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex crinita Lam. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cryptolepis Mack. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex decomposita Muhl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex deweyana Schwein. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disperma Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 336 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ebenea Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex eburnea Boott 22 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 172 ചിത്രങ്ങൾ
Carex emoryi Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex festucacea Schkuhr ex Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex filifolia Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flaccosperma Dewey 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Carex folliculata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex formosa Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex frankii Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex garberi Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex glacialis Mack. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex globosa Boott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex gracilior Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex gracillima Schwein. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex granularis Muhl. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi Carey 109 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grisea Wahlenb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex harfordii Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirsutella Mack. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirtifolia Mack. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hitchcockiana Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hoodii Boott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hyalinolepis Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hystericina Muhl. ex Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carex inops L.H. Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex intumescens Rudge 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex jamesii Schwein. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex kobomugi Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lacustris Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laeviconica Dewey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laeviculmis Meinsh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laxiflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lenticularis Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leporinella Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leptopoda Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex livida (Wahlenb.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lupuliformis Sartwell ex Dewey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lupulina Muhl. ex Willd. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lurida Wahlenb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Carex luzulina Olney 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lyngbyei Hornem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrocephala Willd. ex Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex meadii Dewey 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mertensii Prescott ex Bong. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mesochorea Mack. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michauxiana Boeckeler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microptera Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muskingumensis Schwein. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 268 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigromarginata Schwein. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex normalis Mack. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carex norvegica Retz. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex obtusata Lilj. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oligosperma Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paysonis Clokey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pedunculata Muhl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 2190 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pensylvanica Lam. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex phaeocephala Piper 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex picta Steud. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex planostachys Kunze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex plantaginea Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Carex platyphylla Carey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex praticola Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pumila Thunb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pyrenaica Wahlenb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex radiata (Wahlenb.) Small 26 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex raynoldsii Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex retrorsa Schwein. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rostrata Stokes 220 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rupestris All. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sartwellii Dewey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex saxatilis L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex scabrata Schwein. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carex scirpoidea Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sparganioides Muhl. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spectabilis Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sprengelii Dewey ex Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex squarrosa L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sterilis Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stipata Muhl. ex Willd. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex straminea Willd. ex Schkuhr 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stricta Lam. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Carex subbracteata Mack. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex swanii (Fernald) Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenera Dewey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenuiflora Wahlenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tetrastachya Scheele 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex torta Boott ex Tuck. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tribuloides Wahlenb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex trichocarpa Muhl. ex Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tumulicola Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex typhina Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex utriculata Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vallicola Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vesicaria L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Carex virescens Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpinoidea Michx. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex woodii Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina vulgaris L. 1117 ചിത്രങ്ങൾ
Carlowrightia arizonica A. Gray 25 ചിത്രങ്ങൾ
Carlowrightia parviflora (Buckley) Wassh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carminatia tenuiflora DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose 159 ചിത്രങ്ങൾ
Carpenteria californica Torr. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Carphephorus corymbosus (Nutt.) Torr. & A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carphephorus pseudoliatris Cass. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carphephorus tomentosus (Michx.) Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carphochaete bigelovii A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 11541 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus caroliniana Walter 101 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 919 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carya glabra (Mill.) Sweet 892 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 150 ചിത്രങ്ങൾ
Carya laciniosa (Michx. f.) G. Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K. Koch 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carya tomentosa (Lam.) Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Casasia clusiifolia (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia afrofistula Brenan 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope mertensiana (Bong.) G. Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope tetragona (L.) D. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea dentata (Marshall) Borkh. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea mollissima Blume 29 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea pumila (L.) Mill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 8002 ചിത്രങ്ങൾ
Castela emoryi (A. Gray) Moran & Felger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja affinis Hook. & Arn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja ambigua Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja angustifolia (Nutt.) G. Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja applegatei Fernald 252 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja arachnoidea Greenm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja chrysantha Greenm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja coccinea (L.) Spreng. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja crista-galli Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja cryptantha Pennell & G.N. Jones 2 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja cusickii Greenm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja exserta (A. Heller) T.I. Chuang & Heckard 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja grisea Dunkle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja hispida Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja indivisa Engelm. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja levisecta Greenm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja linariifolia Benth. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja mendocinensis (Eastw.) Pennell 21 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja miniata Douglas ex Hook. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja minor (A. Gray) A. Gray 36 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja mollis Pennell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja nana Eastw. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja nervata Eastw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja occidentalis Torr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja parviflora Bong. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja patriotica Fernald 11 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja peckiana Pennell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja pruinosa Fernald 8 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja pulchella Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja rhexiifolia Rydb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja rupicola Piper ex Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja scabrida Eastw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja schizotricha Greenm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja sessiliflora Pursh 14 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja subinclusa Greene 23 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja sulphurea Rydb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja tenuiflora Benth. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja thompsonii Pennell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 936 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 8044 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa speciosa (Warder) Warder ex Engelm. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 1940 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Caulanthus heterophyllus (Nutt.) Payson 25 ചിത്രങ്ങൾ
Caulanthus simulans Payson 21 ചിത്രങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia americana (Lam.) Cogn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia quinqueloba (Raf.) Shinners 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus arboreus Greene 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus cordulatus Kellogg 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus crassifolius Torr. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus cuneatus (Hook.) Nutt. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus cyaneus Eastw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus diversifolius Kellogg 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus ferrisiae McMinn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus foliosus Parry 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus fresnensis Dudley ex Abrams 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus gloriosus J.T. Howell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus herbaceus Raf. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus impressus Trel. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus integerrimus Hook. & Arn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus jepsonii Greene 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus lemmonii Parry 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus leucodermis Greene 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus maritimus Hoover 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus megacarpus Nutt. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus microphyllus Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus oliganthus Nutt. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus palmeri Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus parryi Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus prostratus Benth. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus purpureus Jeps. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus sanguineus Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus sorediatus Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus spinosus Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus thyrsiflorus Eschsch. 1792 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus tomentosus Parry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus velutinus Douglas ex Hook. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus verrucosus Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus deodara (Roxb.) G. Don f. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5885 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia trigyna L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 6226 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis laevigata Willd. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 1618 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis sinensis Pers. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tenuifolia Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis trinervia Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus agrimonioides Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spinifex Cav. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus tribuloides L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea americana Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2145 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 995 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cyanus L. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea eriophora L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 8695 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea montana L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 4868 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigrescens Willd. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea paniculata L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea phrygia L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 4971 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sulphurea Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea uniflora Turra 544 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea virgata Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4664 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 415 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium spicatum (L.) Fritsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 81 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium texense (Griseb.) Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L. f.) Fernald 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13588 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Centromadia parryi (Greene) Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centromadia pungens (Hook. & Arn.) Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera austiniae (A. Gray) A. Heller 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus salicifolius Humb. & Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 3002 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dichotomum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1721 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium gracile Dufour 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium nutans Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 3384 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratiola ericoides Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2752 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris richardii Brongn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma plumbaginoides Bunge 1897 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca triloba (Bernh.) E. Mey. ex Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 2696 ചിത്രങ്ങൾ
Cercocarpus ledifolius Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cercocarpus montanus Raf. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum fasciculatum (Schltdl.) Miers 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum parqui L'Hér. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Cevallia sinuata Lag. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis artemisiifolia (Harv. & A. Gray ex A. Gray) A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis carphoclinia A. Gray 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis fremontii A. Gray 49 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis glabriuscula DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis nevadensis (Kellogg) A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis parishii A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis santolinoides Greene 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis stevioides Hook. & Arn. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis suffrutescens A. Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis xantiana A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 7730 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 485 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum minus (L.) Lange 98 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum procumbens (L.) Crantz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum tainturieri Hook. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 2677 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetadelpha wheeleri A. Gray ex S. Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetopappa effusa (A. Gray) Shinners 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatia australis (Brandegee) Abrams 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatia foliolosa Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatiaria millefolium (Torr.) Maxim. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaechaenactis scaposa (Eastw.) Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 566 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 117 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera Siebold & Zucc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1381 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1428 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesaracha crenata Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesaracha villosa Rydb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce maculata (L.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce mesembrianthemifolia (Jacq.) Dugand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce nutans (Lag.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 119 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chamerion angustifolium (L.) Holub 186 ചിത്രങ്ങൾ
Chamerion latifolium (L.) Holub 30 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia texana Greene 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia tomentosa Vent. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates 105 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes aemula Maxon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes eatonii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes feei T. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes intertexta (Maxon) Maxon 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes lanosa (Michx.) D.C. Eaton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes lendigera (Cav.) Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes leucopoda Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes lindheimeri Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes parryi (D.C. Eaton) Domin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 14696 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone glabra L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone lyonii Pursh 132 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone obliqua L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9650 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium capitatum (L.) Asch. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium polyspermum L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium pratericola Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium rubrum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium standleyanum Aellen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium urbicum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Chilopsis linearis (Cav.) Sweet 266 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 549 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus pygmaeus Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus virginicus L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Chionodoxa luciliae Boiss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chionophila jamesii Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris cucullata Bisch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris verticillata Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum angustifolium Kellogg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum parviflorum S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum pomeridianum (DC.) Kunth 209 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum purpureum Brandegee 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum capense (L.) Voss 534 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1052 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe angustifolia Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe biloba Goodman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe blakleyi Hardham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe brevicornu Torr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe diffusa Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe douglasii Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe fimbriata Nutt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe howellii Goodman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe membranacea Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe orcuttiana Parry 23 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe procumbens Nutt. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe pungens Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe robusta Parry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizanthe staticoides Benth. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysactinia mexicana A. Gray 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum arcticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysogonum virginianum L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopsis floridana Small 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopsis mariana (L.) Elliott 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopsis scabrella Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopsis subulata Small 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium alternifolium L. 748 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium americanum Schwein. ex Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium glechomifolium Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cicendia quadrangularis (Lam.) Griseb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1756 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15838 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta bulbifera L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta maculata L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cienfuegosia yucatanensis Millsp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cinna arundinacea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 72 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J. Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 3348 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium altissimum (L.) Hill 159 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium andersonii (A. Gray) Petr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium andrewsii (A. Gray) Jeps. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arizonicum (A. Gray) Petr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 9376 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium brevistylum Cronquist 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium canum (L.) All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium discolor (Muhl. ex Willd.) Spreng. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium douglasii DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium eatonii (A. Gray) B.L. Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium edule Nutt. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium flodmanii (Rydb.) Arthur 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium foliosum (Hook.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium fontinale (Greene) Jeps. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium hookerianum Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium horridulum Michx. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium hydrophilum (Greene) Jeps. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium mohavense (Greene) Petr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium muticum Michx. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium nuttallii DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium ochrocentrum A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 2426 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium parryi (A. Gray) Petr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium remotifolium (Hook.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scariosum Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium texanum Buckley 149 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium undulatum (Nutt.) Spreng. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13105 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanthe umbellata (Torr.) Hershkovitz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 1574 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 2973 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 4748 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1113 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscoides (Muhl.) Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis kentukea (Dum. Cours.) Rudd 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia modesta Jeps. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 32 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia rhomboidea Douglas ex Hook. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia rubicunda (Lindl.) F.H. Lewis & M.E. Lewis 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia springvillensis Vasek 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia tembloriensis Vasek 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia virgata Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia caroliniana Michx. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia lanceolata Pall. ex Pursh 16 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia megarhiza (A. Gray) Parry ex S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia parviflora Douglas ex Hook. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1697 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia rosea Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia rubra (Howell) Tidestr. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia saxosa Brandegee 2 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia sibirica L. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia virginica L. 795 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistes divaricata (L.) Ames 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis crispa L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis florida Thunb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis hirsutissima Pursh 18 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis lasiantha Nutt. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis ligusticifolia Nutt. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis occidentalis (Hornem.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis ochroleuca Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis pauciflora Nutt. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 374 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis terniflora DC. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis texensis Buckley 54 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis versicolor Small ex Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viorna L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis virginiana L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11724 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 2967 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome serrulata Pursh 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum bungei Steud. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 92 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum trichotomum Thunb. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra acuminata Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera japonica Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cliftonia monophylla (Lam.) Britton ex Sarg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium ascendens (Jord.) Samp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium glabellum (Michx.) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium mimuloides (Benth.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 4691 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia andrewsiana Torr. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia borealis (Aiton) Raf. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia umbellulata (Michx.) Morong 23 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia uniflora (Menzies ex Schult. & Schult. f.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria mariana L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 814 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 682 ചിത്രങ്ങൾ
Cnicus benedictus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus angustidens Torr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 120 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 439 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba diversifolia Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus carolinus (L.) DC. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia groenlandica L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1387 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 4979 ചിത്രങ്ങൾ
Coleogyne ramosissima Torr. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia bartsiifolia Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia concolor Greene 24 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia corymbosa Herder 8 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia grandiflora Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia heterophylla Buist ex Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia parviflora Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia tinctoria Hartw. ex Benth. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia verna Nutt. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia violacea Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsonia canadensis L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia diversifolia Greene 8 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia heterophylla Douglas ex Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia mazama Coville 2 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia rawsoniana Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia tinctoria Kellogg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia tracyi H. Mason 1 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2267 ചിത്രങ്ങൾ
Cologania angustifolia Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cologania obovata Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 1861 ചിത്രങ്ങൾ
Comandra umbellata (L.) Nutt. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Comarostaphylis diversifolia (Parry) Greene 56 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina caroliniana Walter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1134 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina dianthifolia Delile 14 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1075 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina forskaolii Vahl 28 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina nigritana Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonia peregrina (L.) J.M. Coult. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Conioselinum scopulorum (A. Gray) J.M. Coult. & Rose 15 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4861 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Conoclinium coelestinum (L.) DC. 649 ചിത്രങ്ങൾ
Conopholis alpina Liebm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Conopholis americana (L.) Wallr. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Conradina canescens (Torr. & A. Gray ex Benth.) A. Gray 9 ചിത്രങ്ങൾ
Conradina grandiflora Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conradina verticillata Jennison 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 417 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida regalis Gray 185 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 4018 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majuscula Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10187 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus equitans Benth. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1139 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 225 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 2148 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza floribunda Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza ramosissima Cronquist 16 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma repens A. Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coptis trifolia (L.) Salisb. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza maculata (Raf.) Raf. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza mertensiana Bong. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza striata Lindl. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza wisteriana Conrad 29 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirsutus L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia boissieri A. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G. Forst. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cordylanthus palmatus (Ferris) J.F. Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cordylanthus parviflorus (Ferris) Wiggins 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cordylanthus rigidus (Benth.) Jeps. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G. Forst.) Endl. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev 109 ചിത്രങ്ങൾ
Coreocarpus arizonicus (A. Gray) S.F. Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis auriculata L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis californica (Nutt.) H. Sharsm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis falcata Boynt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis gigantea (Kellogg) H.M. Hall 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis gladiata Walter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1395 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis leavenworthii Torr. & A. Gray 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis linifolia Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis major Walter 66 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis maritima (Nutt.) Hook. f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis nuecensis A. Heller 14 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis palmata Nutt. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis pubescens Elliott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1884 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tripteris L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis verticillata L. 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Corethrogyne filaginifolia (Hook. & Arn.) Nutt. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1760 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum americanum (Nutt.) Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus amomum Mill. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus drummondii C.A. Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 3655 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus foemina Mill. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus glabrata Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus kousa Hance 466 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus mas L. 5427 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus racemosa Lam. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus rugosa Lam. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 15841 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea L. 3731 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus unalaschkensis Ledeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Coronopus didymus (L.) Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola litoralis L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis aurea Willd. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis flavula (Raf.) DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis incisa (Thunb.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis scouleri Hook. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis sempervirens (L.) Pers. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 2445 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus americana Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 12525 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus cornuta Marshall 410 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coryphantha macromeris (Engelm.) Lem. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coryphantha ramillosa Cutak 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7837 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 305 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos parviflorus (Jacq.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2365 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 7310 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus obovatus Raf. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acuminatus Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acutifolius Turcz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster adpressus Bois 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 3354 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster lucidus Schltdl. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster multiflorus Bunge 113 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster simonsii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula mexicana (DC.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 2433 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe maritima L. 891 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore 58 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 1652 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus brainerdii Sarg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus calpodendron (Ehrh.) Medik. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chrysocarpa Ashe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus coccinioides Ashe 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus douglasii Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus harbisonii Beadle 53 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus holmesiana Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus intricata Lange 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 5225 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus macrosperma Ashe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus marshallii Eggl. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus mollis Scheele 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19732 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pedicellata Sarg. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pennsylvanica Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus phaenopyrum (L. f.) Medik. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus punctata Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus succulenta Schrad. ex Link 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus tracyi Ashe ex Eggl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus uniflora Münchh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus viridis L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis acuminata Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2175 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 817 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5978 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis intermedia A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis modocensis Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis monticola Coville 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis occidentalis Nutt. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pleurocarpa A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rubra L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 1485 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa nudicaulis Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa truxillensis Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm. f.) Milne-Redhead & Schweickerdt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocidium multicaule Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus angustifolius Weston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus flavus Weston 615 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus imperati Ten. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sieberi J. Gay 22 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus tommasinianus Herb. 745 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus vernus (L.) Hill 3034 ചിത്രങ്ങൾ
Croptilon divaricatum (Nutt.) Raf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crossosoma californicum Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 195 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria purshii DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria sagittalis L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 58 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Croton argenteus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Croton argyranthemus Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Croton capitatus Michx. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Croton ciliatoglandulifer Ortega 16 ചിത്രങ്ങൾ
Croton cortesianus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Croton dioicus Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Croton incanus Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Croton lobatus L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Croton monanthogynus Michx. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Croton punctatus Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton setigerus Hook. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Croton sonorae Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Croton trinitatis Millsp. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata laevipes Opiz 3047 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Cass. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis vaginiflora (Forssk.) Opiz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha clevelandii Greene 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha confertiflora (Greene) Payson 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha crinita Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha flaccida (Douglas ex Lehm.) Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha humilis (A. Gray) Payson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha minima Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha nemaclada Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha pterocarya (Torr.) Greene 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha spiculifera (Piper) Payson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha thyrsiflora (Greene) Payson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha virgata (Porter) Payson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocoryne walkeri Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocoryne wendtii de Wit 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma acrostichoides R. Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus C.G. Ehrenb. ex Spach 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2273 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita foetidissima Kunth 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2554 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3608 ചിത്രങ്ങൾ
Cudrania tricuspidata (Carrière) Bureau ex Lavallée 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen americanum (L.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cunila origanoides (L.) Britton 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania glabra Sw. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea aspera Chapm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea procumbens Ortega 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea strigulosa Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea viscosissima Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 106 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta californica Hook. & Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta cephalanthi Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta compacta Juss. ex Choisy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta denticulata Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 663 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta exaltata Engelm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta glomerata Choisy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta japonica Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta polygonorum Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta salina Engelm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suksdorfii Yunck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta umbellata Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cusickiella quadricostata (Rollins) Rollins 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea cooperi (Hook. ex F. Muell.) Domin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3215 ചിത്രങ്ങൾ
Cycladenia humilis Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4938 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia davisii (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia fulgida (Engelm.) F.M. Knuth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia ramosissima (Engelm.) F.M. Knuth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus acaulis (Pursh) Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus bulbosus A. Nelson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus longipes S. Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus macrorhizus Buckley 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus nivalis S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus purpurascens (A. Gray) M.E. Jones 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus purpureus S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum laeve (Michx.) Pers. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum ligulatum (Benth.) Woodson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum louiseae Kartesz & Gandhi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum racemosum (Jacq.) Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum rossicum (Kleopow) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1572 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2040 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1283 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum grande Douglas ex Lehm. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 1678 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum virginianum L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus amabilis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus bipartitus Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus entrerianus Boeckeler 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1336 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavicomus Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus granitophilus McVaugh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus lanceolatus Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus lupulinus (Spreng.) Marcks 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus niger Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1400 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus pseudovegetus Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus serotinus Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus seslerioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus squarrosus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus strigosus L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomeris crassifolia (Standl.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium acaule Aiton 627 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium candidum Muhl. ex Willd. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium montanum Douglas ex Lindl. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium parviflorum Salisb. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium passerinum Richardson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium reginae Walter 140 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 157 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium fortunei J. Sm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris protrusa (Weath.) Blasdell 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris tennesseensis Shaver 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris tenuis (Michx.) Desv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7482 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus villosus Pourr. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5416 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 7945 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taubert 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea compacta Spreng. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea cylindriceps Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea formosa Torr. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea lanata Spreng. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea leporina (Aiton) Bullock 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea mollis Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea mollissima (Rydb.) Munz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea multiflora (Nutt.) Shinners 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea pulchra Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea purpurea Vent. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea versicolor Zucc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea villosa (Nutt.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dalibarda repens L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia californica Bol. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia compressa Austin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia intermedia Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia unispicata (Thurb.) Munro ex Macoun 20 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne cneorum L. 800 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2107 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 2188 ചിത്രങ്ങൾ
Darlingtonia californica Torr. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss 349 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 2954 ചിത്രങ്ങൾ
Dasistoma macrophylla (Nutt.) Raf. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Dasylirion leiophyllum Engelm. ex Trel. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dasylirion texanum Scheele 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dasylirion wheeleri S. Watson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ceratocaula Ortega 2 ചിത്രങ്ങൾ
Datura discolor Bernh. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8594 ചിത്രങ്ങൾ
Datura wrightii Regel 807 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18130 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus pusillus Michx. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Decodon verticillatus (L.) Elliott 37 ചിത്രങ്ങൾ
Decumaria barbara L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium barbeyi (Huth) Huth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium bicolor Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium cardinale Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium carolinianum Walter 121 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium depauperatum Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 2220 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium exaltatum Aiton 11 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium geraniifolium Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium glareosum Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium gracilentum Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium grandiflorum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium gypsophilum Ewan 13 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium hansenii (Greene) Greene 25 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium hutchinsoniae Ewan 8 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium menziesii DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium nuttallianum Pritz. ex Walp. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium patens Benth. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium polycladon Eastw. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium purpusii Brandegee 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium recurvatum Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium scaposum Greene 11 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium tricorne Michx. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium viridescens Leiberg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium wootonii Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon harfordii Kellogg 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon rigida Benth. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrophylax lindenii (Lindl.) Benth. ex Rolfe 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia punctilobula (Michx.) T. Moore 138 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia acrostichoides (Sw.) M. Kato 26 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato 20 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia elongata (Hook.) Munro 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 130 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 400 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus illinoensis (Michx.) MacMill. ex B.L. Rob. & Fernald 31 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus velutinus Scheele 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium canadense (L.) DC. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium canescens (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium glabellum (Michx.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium glutinosum (Muhl. ex Willd.) Alph. Wood 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium illinoense A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium lindheimeri Vail 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium paniculatum (L.) DC. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium psilophyllum Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tweedyi Britton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia crenata Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia parviflora Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 4040 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella caerulea Sims 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1500 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 6419 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus carthusianorum L. 3657 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 3548 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2208 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus sylvestris Wulfen 128 ചിത്രങ്ങൾ
Diapensia lapponica L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra canadensis (Goldie) Walp. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra cucullaria (L.) Bernh. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Haw.) Walp. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra nevadensis Eastw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra uniflora Kellogg 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dicerandra frutescens Shinners 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium clandestinum (L.) Gould 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium oligosanthes (Schult.) Gould 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dichelostemma capitatum (Benth.) Alph. Wood 401 ചിത്രങ്ങൾ
Dichelostemma congestum (Sm.) Kunth 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dichelostemma ida-maia (Alph. Wood) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dichelostemma multiflorum (Benth.) A. Heller 49 ചിത്രങ്ങൾ
Dichelostemma volubile (Kellogg) A. Heller 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra carolinensis Michx. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra occidentalis House 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra sericea Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera brachiata (Pursh) Spreng. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera resupinata (Vahl) Juss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sexangularis (L.) Juss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dictamnus albus L. 941 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5430 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla lonicera Mill. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla sessilifolia Buckley 32 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) Mart. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 1744 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14523 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 68 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria filiformis (L.) Koeler 5 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1049 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dimeresia howellii A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphocarpa candicans (Raf.) Rollins 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panzer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia dasycephala Cham. & Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia teres Walter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia virginiana L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Dionaea muscipula Ellis 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea oppositifolia L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea villosa L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maritima Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros texana Scheele 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros virginiana L. 1322 ചിത്രങ്ങൾ
Diphylleia cymosa Michx. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Diplacus aurantiacus (W. Curtis) Jeps. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Diplacus clevelandii (Brandegee) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diplacus puniceus Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 3582 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis siifolia Kuntze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 3303 ചിത്രങ്ങൾ
Dipogon lignosus (L.) Verdc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 8868 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus sativus (L.) Honck. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Dirca palustris L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dithyrea californica Harv. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 469 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 4393 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon hendersonii A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon meadia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon pulchellum (Raf.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Doellingeria infirma (Michx.) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doellingeria umbellata (Mill.) Nees 238 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1342 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia bella Hoover 1 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia concolor Greene 16 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia insignis Greene 14 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia montana Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia ornatissima Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia pulchella (Lindl.) Torr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia yina Applegate 8 ചിത്രങ്ങൾ
Draba crassifolia Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba fladnizensis Wulfen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Draba glabella Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Draba helleriana Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Draba spectabilis Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4869 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3669 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum moldavica L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum parviflorum Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum thymiflorum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 863 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera aliciae Raym.-Hamet 40 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera brevifolia Pursh 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera capensis L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera capillaris Poir. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera filiformis Raf. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 317 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera linearis Goldie 14 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 931 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas drummondii Richardson ex Hook. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas integrifolia Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris arguta (Kaulf.) Watt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 70 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris clintoniana (D.C. Eaton) Dowell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 72 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3409 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris intermedia (Muhl. ex Willd.) A. Gray 231 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris ludoviciana (Kunze) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris marginalis (L.) A. Gray 179 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Andrews) Teschem. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya abramsii Rose 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya caespitosa (Haw.) Britton & Rose 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya candelabrum Rose 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya densiflora (Rose) Moran 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya edulis (Nutt.) Moran 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya farinosa (Lindl.) Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya greenei Rose 1251 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya lanceolata (Nutt.) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya nesiotica (Moran) Moran 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya pulverulenta (Nutt.) Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya saxosa (M.E. Jones) Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya traskiae (Rose) Moran 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya virens (Rose) Moran 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dulichium arundinaceum (L.) Britton 30 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3974 ചിത്രങ്ങൾ
Dyckia brevifolia Baker 61 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste angusta (A. Gray) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste humistrata (Michx.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste linearis (Torr. & A. Gray) Kuntze 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste oblongifolia (Michx.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste schiedeana (Nees) Kuntze 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 436 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania anthelmintica (L.) Mosyakin & Clemants 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 72 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eastwoodia elegans Brandegee 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eatonella nivea (D.C. Eaton) A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Echeandia flavescens (Schult. & Schult. f.) Cruden 14 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea angustifolia DC. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 3571 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea sanguinea Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea tennesseensis (Beadle) Small 53 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus horizonthalonius Lem. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus texensis Hopffer 156 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus coccineus Engelm. 691 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus dasyacanthus Engelm. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus engelmannii (Parry ex Engelm.) Lem. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus enneacanthus Engelm. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Engelm. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pentalophus (DC.) Lem. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus polyacanthus Engelm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus poselgeri Lem. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus reichenbachii (Terscheck ex Walp.) hort ex Haage 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus triglochidiatus Engelm. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus viridiflorus Engelm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 129 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa walteri (Pursh) A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray 114 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopepon wrightii (A. Gray) S. Watson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 2970 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 1631 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Echium italicum L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4205 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 19203 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia chrysantha Lindl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Egletes viscosa (L.) Less. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta calycina Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta longiflora Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1026 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 2543 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 2542 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine rubella Rydb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albida Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis baldwinii (Torr.) Chapm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis cellulosa Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis compressa Sull. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis erythropoda Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis macrostachya Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis tortilis (Link) Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus carolinianus Raeusch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus elatus Bertol. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus tomentosus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ellisia nyctelea (L.) L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus canadensis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus elymoides (Raf.) Swezey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus glaucus Buckley 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus hystrix L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus repens (L.) Gould 49 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus riparius Wiegand 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus villosus Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus virginicus L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Elytraria imbricata (Vahl) Pers. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 345 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Emmenanthe penduliflora Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Encelia californica Nutt. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Encelia frutescens (A. Gray) A. Gray 29 ചിത്രങ്ങൾ
Encelia virginensis A. Nelson 28 ചിത്രങ്ങൾ
Enceliopsis nudicaulis (A. Gray) A. Nelson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia rufa (Lindl.) Britton & Millsp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia tampensis (Lindl.) Small 60 ചിത്രങ്ങൾ
Enemion stipitatum (A. Gray) J.R. Drumm. & Hutch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii Desv. ex P. Beauv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 52 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra altissima Desf. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra distachya L. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra viridis Coville 66 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum acunae Dressler 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum magnoliae Muhl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Epifagus virginiana (L.) W.P.C. Barton 83 ചിത്രങ്ങൾ
Epigaea repens L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium canum (Greene) P.H. Raven 113 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2959 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium clavatum Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium coloratum Biehler 19 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium glaberrimum Barbey 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium halleanum Hausskn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7811 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hornemannii Rchb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium howellii Hoch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lactiflorum Hausskn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium leptophyllum Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium luteum Pursh 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium minutum Lindl. ex Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium mirabile Trel. ex Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium nevadense Munz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium nivium Brandegee 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium obscurum Schreb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium oreganum Greene 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium oregonense Hausskn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 1331 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium rigidum Hausskn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium suffruticosum Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis gigantea Douglas ex Hook. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 3550 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 708 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 3093 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1477 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum laevigatum A. Braun 50 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. ex F. Weber & D. Mohr 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis airoides Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janchen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis lehmanniana Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 126 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis plana Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 63 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 1548 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 648 ചിത്രങ്ങൾ
Eremalche parryi (Greene) Greene 42 ചിത്രങ്ങൾ
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3226 ചിത്രങ്ങൾ
Erica lusitanica K. Rudolphi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erica tetralix L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Ericameria palmeri (A. Gray) H.M. Hall 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigenia bulbosa (Michx.) Nutt. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron algidus Jeps. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aliceae Howell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 3253 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aureus Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron barbellulatus Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron biolettii Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron blochmaniae Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron caespitosus Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron clokeyi Cronquist 13 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron compositus Pursh 30 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron coulteri Porter 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron decumbens Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron divergens Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron elegantulus Greene 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron elmeri (Greene) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron filifolius (Hook.) Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron foliosus Nutt. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron formosissimus Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glabellus Nutt. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glaucus Ker Gawl. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron grandiflorus Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron humilis Graham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2214 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron lassenianus Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron linearis (Hook.) Piper 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron lonchophyllus Hook. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron nanus Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron neomexicanus A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron peregrinus (Banks ex Pursh) Greene 23 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron petrophilus Greene 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron poliospermus A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pubescens Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pulchellus Michx. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pumilus Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron quercifolius Lam. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron rhizomatus Cronquist 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron vagus Payson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron vetensis Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5836 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon decangulare L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa polystachya Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriodictyon angustifolium Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriodictyon crassifolium Benth. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Eriodictyon tomentosum Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eriodictyon traskiae Eastw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriodictyon trichocalyx A. Heller 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum alatum Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum alpinum Engelm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum anemophilum Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum angulosum Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum annuum Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum apiculatum S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum arborescens Greene 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum baileyi S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum brachyanthum Coville 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum brevicaule Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum caespitosum Nutt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum cernuum Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum cinereum Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum compositum Douglas ex Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum congdonii (S. Stokes) Reveal 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum corymbosum Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum covilleanum Eastw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum crocatum Davidson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum crosbyae Reveal 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum dasyanthemum Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum davidsonii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum deflexum Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum diclinum Reveal 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum douglasii Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum elatum Douglas ex Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum elongatum Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum fasciculatum Benth. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum flavum Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum giganteum S. Watson 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum gilmanii S. Stokes 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum gossypinum Curran 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum gracile Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum gracilipes S. Watson 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum grande Greene 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum gypsophilum Wooton & Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum havardii S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum hemipterum (Torr.) S. Stokes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum heracleoides Nutt. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum incanum Torr. & A. Gray 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum intrafractum Coville & Morton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum jamesii Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum kelloggii A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum kennedyi Porter ex S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum lachnogynum Torr. ex Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum latens Jeps. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum latifolium Sm. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum lemmonii S. Watson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum leptophyllum (Torr. & A. Gray) Wooton & Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum libertini Reveal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum lobbii Torr. & A. Gray 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum longifolium Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum luteolum Greene 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum maculatum A. Heller 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum microthecum Nutt. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum molestum S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum multiflorum Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum nervulosum (S. Stokes) Reveal 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum nidularium Coville 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum nortonii Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum nudum Douglas ex Benth. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum ochrocephalum S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum ovalifolium Nutt. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum parishii S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum parvifolium Sm. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum pendulum S. Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum plumatella Durand & Hilg. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum prattenianum Durand 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum prociduum Reveal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum pyrolifolium Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum racemosum Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum rixfordii S. Stokes 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum robustum Greene 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum roseum Durand & Hilg. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum rotundifolium Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum rubricaule Tidestr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum saxatile S. Watson 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum shockleyi S. Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum siskiyouense Small 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum spathulatum A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum spergulinum A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum sphaerocephalum Douglas ex Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum strictum Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum subreniforme S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum tenellum Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum thomasii Torr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum thurberi Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum thymoides Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum tiehmii Reveal 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum tomentosum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum trichopes Torr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum tripodum Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum truncatum Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum umbellatum Torr. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum ursinum S. Watson 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum vimineum Douglas ex Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum wrightii Torr. ex Benth. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Erioneuron pilosum (Buckley) Nash 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum angustifolium Honck. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 558 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum virginicum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum viridicarinatum (Engelm.) Fernald 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum ambiguum (A. Gray) A. Gray 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum congdonii Brandegee 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum jepsonii Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbes 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum latilobum Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum pringlei A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum stoechadifolium Lag. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eritrichium nanum (Vill.) Schrad. ex Gaudin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ernodea littoralis Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium brachycarpum (Godr.) Thell. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 140 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1323 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquaticum L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aristulatum Jeps. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium armatum (S. Watson) J.M. Coult. & Rose 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 3184 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium heterophyllum Engelm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium hookeri Walp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium integrifolium Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium leavenworthii Torr. & A. Gray 116 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium lemmonii J.M. Coult. & Rose 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 2314 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium prostratum Nutt. ex DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium racemosum Jeps. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium vaseyi J.M. Coult. & Rose 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium Michx. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum asperum (Nutt.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum capitatum (Douglas ex Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 2829 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum diffusum Ehrh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum odoratum Ehrh. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum teretifolium Eastw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1565 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina flabelliformis Kearney 56 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina herbacea L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium albidum Nutt. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium americanum Ker Gawl. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium californicum Purdy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium citrinum S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium grandiflorum Pursh 104 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium helenae Applegate 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium hendersonii S. Watson 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium howellii S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium klamathense Applegate 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium montanum S. Watson 39 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium oregonum Applegate 77 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium propullans A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium purpurascens S. Watson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium revolutum Sm. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium rostratum W. Wolf 12 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium tuolumnense Applegate 48 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium umbilicatum Parks & Hardin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. 1797 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia caespitosa Benth. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8660 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia glyptosperma Greene 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia hypecoides Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia lemmonii Greene 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia lobbii Greene 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia parishii Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia ramosa Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg 73 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria hesteri (Y. Wright) Buxbaum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria sandbergii Castetter, Pierce & Schwerin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria sneedii Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria tuberculosa (Engelm.) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxbaum 66 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2530 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus polyanthemos Schauer 147 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta Sims 177 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eucephalus ledophyllus (A. Gray) Greene 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eucephalus tomentellus (Greene) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucnide bartonioides Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucrypta chrysanthemifolia (Benth.) Greene 92 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia foetida Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1239 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 1422 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus americanus L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus atropurpureus Jacq. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 11954 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Maz. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus hamiltonianus Wall. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus Thunb. 3217 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus kiautschovicus Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus occidentalis Nutt. ex Torr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus phellomanus Loes. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium album L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium altissimum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11861 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium capillifolium (Lam.) Small 121 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium hyssopifolium L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium mohrii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium perfoliatum L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium pilosum Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium resinosum Torr. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium rotundifolium L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium serotinum Michx. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium sessilifolium L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia antisyphilitica Zucc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 6742 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corollata L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 200 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 8971 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia davidii Subils 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dendroides L. 854 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 4663 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1107 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 4670 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 717 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4766 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 972 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3537 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pubentissima Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4529 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1133 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 1706 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stricta L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia micrantha Rchb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia conspicua (Lindl.) G.L. Nesom 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia divaricata (L.) G.L. Nesom 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia macrophylla (L.) Cass. 843 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia schreberi (Nees) Nees 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & Mattei 28 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys petraea (Sw.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys retusa (Lag.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don 53 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia graminifolia (L.) Nutt. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia gymnospermoides Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia occidentalis Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium fistulosum (Barratt) E.E. Lamont 193 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium maculatum (L.) E.E. Lamont 315 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium purpureum (L.) E.E. Lamont 61 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus arizonicus A. Gray 13 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn 3 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus filipes Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus glomeratus Nees & Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder 429 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eysenhardtia texana Scheele 30 ചിത്രങ്ങൾ
Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia laevis Standl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia pachyacantha Rydb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3163 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus grandifolia Ehrh. 1484 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15789 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 92 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus cylindraceus (Engelm.) Orcutt 352 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus emoryi (Engelm.) Orcutt 377 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus hamatacanthus (Muehlenpf.) Britton & Rose 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus wislizeni (Engelm.) Britton & Rose 22 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arizonica Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca brevipila Tracey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca californica Vasey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heteromalla Pourr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca idahoensis Elmer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca occidentalis Hook. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca viridula Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca viviparoidea Krajina ex Pavlick 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 174 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aurea Nutt. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4841 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8384 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3339 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macrophylla Desf. ex Pers. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L. f. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus palmata Forssk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 273 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Filago vulgaris Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula rubra (Hill) B.L. Rob. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6703 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 1733 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis vahlii (Lam.) Link 16 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W. Wight 38 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria chlorifolia A. Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria linearis Lag. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia incarnata (Walter) R.M. King & H. Rob. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. King & H. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia sonorae (A. Gray) R.M. King & H. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Floerkea proserpinacoides Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Florestina tripteris DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flourensia cernua DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Flyriella parryi (A. Gray) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6958 ചിത്രങ്ങൾ
Fontanesia phillyreoides Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera acuminata (Michx.) Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera angustifolia Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera ligustrina (Michx.) Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera pubescens Nutt. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia ovata Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 2685 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 791 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 400 ചിത്രങ്ങൾ
Fothergilla gardenii L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Fouquieria splendens Engelm. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8654 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Duchesne 85 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 755 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula californica (Eschsch.) A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula caroliniana (Walter) A. Gray 47 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia pulverulenta L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Franklinia alatamaha W. Bartram ex Marshall 5 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera albicaulis Douglas ex Griseb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera caroliniensis Walter 41 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera parryi Torr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera speciosa Douglas ex Griseb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera tubulosa Coville 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus albicans Buckley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 2373 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus caroliniana Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus cuspidata Torr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus dipetala Hook. & Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14328 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus latifolia Benth. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus nigra Marshall 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 79 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus profunda (Bush) Bush 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus quadrangulata Michx. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus velutina Torr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron californicum (Torr.) Coville 271 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron mexicanum Davidson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria affinis (Schult.) Sealy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria agrestis Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria atropurpurea Nutt. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria biflora Lindl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria brandegeei Eastw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria falcata (Jeps.) D.E. Beetle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria gentneri Gilkey 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria glauca Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria liliacea Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria micrantha A. Heller 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria ojaiensis Davidson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pinetorum Davidson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pluriflora Torr. ex Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pudica (Pursh) Spreng. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria purdyi Eastw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria recurva Benth. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria striata Eastw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria viridea Kellogg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Froelichia floridana (Nutt.) Moq. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Froelichia gracilis (Hook.) Moq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière 314 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6584 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pumila (Torr.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena simplex Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena squarrosa Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2208 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria occidentalis Pugsley 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 4650 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria reuteri Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Funastrum crispum (Benth.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Funastrum cynanchoides (Decne.) Schltr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Funastrum hirtellum (A. Gray) Schltr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea selloa K. Koch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aestivalis (Walter) H. Rock 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia amblyodon J. Gay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1486 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pinnatifida Torr. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2157 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia spathulata A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia suavis (A. Gray & Engelm.) Britton & Rusby 11 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia elliottii Nutt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia erecta (Walter) Vail 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 2280 ചിത്രങ്ങൾ
Galax urceolata (Poir.) Brummitt 73 ചിത്രങ്ങൾ
Galearis spectabilis (L.) Raf. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1332 ചിത്രങ്ങൾ
Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce 6 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L. 5786 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2195 ചിത്രങ്ങൾ
Galium album Mill. 1123 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7483 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aristatum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium asprellum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Galium circaezans Michx. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Galium clementis Eastw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Galium glaucum L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Galium labradoricum (Wiegand) Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mexicanum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 6304 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Galium obtusum Bigelow 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 4004 ചിത്രങ്ങൾ
Galium oreganum Britton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galium palustre L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pilosum Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Galium porrigens Dempster 45 ചിത്രങ്ങൾ
Galium rubioides L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Galium saxatile L. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Galium serpenticum Dempster 8 ചിത്രങ്ങൾ
Galium stellatum Kellogg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Galium sylvaticum L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Galium trifidum L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Galium triflorum Michx. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 5677 ചിത്രങ്ങൾ
Galium virgatum Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gambelia speciosa Nutt. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya congdonii Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya elliptica Douglas ex Lindl. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya fremontii Torr. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya ovata Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya veatchii Kellogg 15 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya wrightii Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria hispidula (L.) Muhl. ex Bigelow 51 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria humifusa (Graham) Rydb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria procumbens L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh 552 ചിത്രങ്ങൾ
Gaura angustifolia Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gaylussacia baccata (Wangenh.) K. Koch 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gayophytum eriospermum Coville 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gayophytum humile Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania linearis (Thunb.) Druce 388 ചിത്രങ്ങൾ
Gelsemium rankinii Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gelsemium sempervirens (L.) W.T. Aiton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Genista canariensis L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Genista linifolia L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tinctoria L. 1323 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana affinis Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana algida Pall. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana andrewsii Griseb. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana autumnalis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana calycosa Griseb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana clausa Raf. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana cruciata L. 887 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana douglasiana Bong. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana fremontii Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana glauca Pall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana linearis Froel. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana parryi Engelm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana prostrata Haenke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana saponaria L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sceptrum Griseb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana septemfida Pall. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana villosa L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella amarella (L.) Börner 112 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella quinquefolia (L.) Small 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis crinita (Froel.) Ma 52 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis macrantha (D. Don ex G. Don) Iltis 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis thermalis (Kuntze) Iltis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis virgata (Raf.) Holub 13 ചിത്രങ്ങൾ
Geraea canescens Torr. & A. Gray 34 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium bicknellii Britton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium carolinianum L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3274 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium divaricatum Ehrh. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium homeanum Turcz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium ibericum Cav. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium lucidum L. 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maculatum L. 874 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 6217 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium oreganum Howell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium palmatum Cav. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pratense L. 4623 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 3768 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium richardsonii Fisch. & Trautv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15505 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium rotundifolium L. 2373 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sanguineum L. 5131 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sibiricum L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium solanderi Carolin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. & Paxton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium versicolor L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium viscosissimum Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook. f. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Geum aleppicum Jacq. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Geum canadense Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Geum laciniatum Murray 124 ചിത്രങ്ങൾ
Geum macrophyllum Willd. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Geum radiatum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geum rivale L. 1806 ചിത്രങ്ങൾ
Geum rossii (R. Br.) Ser. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Geum triflorum Pursh 30 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 9497 ചിത്രങ്ങൾ
Geum virginianum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia achilleifolia Benth. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 264 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia leptantha Parish 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia nevinii A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia ophthalmoides Brand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia sinuata Douglas ex Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia tenuiflora Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia tricolor Benth. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Giliastrum rigidulum (Benth.) Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gillenia trifoliata (L.) Moench 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gilmania luteola (Coville) Coville 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ginkgo biloba L. 5357 ചിത്രങ്ങൾ
Githopsis pulchella Vatke 26 ചിത്രങ്ങൾ
Githopsis specularioides Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 2257 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dalenii Van Geel 281 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus italicus Mill. 2662 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus tristis L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Nutt. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia canadensis (L.) Nutt. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia gooddingii (Briq.) Solbrig 39 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 77 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia polyantha Umber 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia pumila (Rydb.) Umber 21 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera 199 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 2829 ചിത്രങ്ങൾ
Glaux maritima L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3062 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 14704 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia aquatica Marshall 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 5855 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus lotoides L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria canadensis (Michx.) Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria leptostachya Buckley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria obtusa (Muhl.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria septentrionalis Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Glycosmis parviflora (Sims) Little 10 ചിത്രങ്ങൾ
Glycyrrhiza glabra L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Glycyrrhiza lepidota Pursh 53 ചിത്രങ്ങൾ
Glyptopleura marginata D.C. Eaton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Glyptopleura setulosa A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium exilifolium A. Nelson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium palustre Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Gochnatia hypoleuca (DC.) A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena caespitosa Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1636 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena haageana Klotzsch 77 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena nealleyi J.M. Coult. & Fisher 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena nitida Rothr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena serrata L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena sonorae Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera oblongifolia Raf. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera pubescens (Willd.) R. Br. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera tesselata Lodd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypianthus lanuginosus (Poir.) Moq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum rusbyi (Greene) Rose 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola aurea Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola neglecta Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola virginiana L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Grayia spinosa (Hook.) Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia arizonica A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia camporum Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia grandiflora Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia hirsutula Hook. & Arn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia integrifolia DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia lanceolata Nutt. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia scabra Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 144 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia subalpina Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum angustifolium Engelm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum sanctum L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira discolor (Spreng.) Little 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira obtusata (Jacq.) Little 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda elliptica Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda scabra (L.) Vent. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. 1267 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia californica (DC.) Torr. & A. Gray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia microcephala (DC.) A. Gray 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia sarothrae (Pursh) Britton & Rusby 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia sphaerocephala A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia texana (DC.) Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia wrightii A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez 665 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes lucida Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium disjunctum (Rupr.) Ching 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 451 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 153 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch 79 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) DC. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila oldhamiana Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila pilosa Huds. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila repens L. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila scorzonerifolia Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria quinqueseta (Michx.) Eaton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria repens Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Habranthus robustus Herb. ex Sweet 217 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia bella (J.F. Macbr.) I.M. Johnst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia californica (A. Gray) I.M. Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia cusickii (Piper) Brand 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia floribunda (Lehm.) I.M. Johnst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia mundula (Jeps.) Ferris 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia nervosa (Kellogg) I.M. Johnst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia patens (Nutt.) I.M. Johnst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia pinetorum (Greene ex A. Gray) I.M. Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia velutina (Piper) I.M. Johnst. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia virginiana (L.) I.M. Johnst. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Halesia carolina L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Halesia diptera Ellis 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halimium lasianthum (Lam.) Spach 3 ചിത്രങ്ങൾ
Halimodendron halodendron (Pall.) Voss 13 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halogeton glomeratus (M. Bieb.) C.A. Mey. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis virginiana L. 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Haploesthes greggii A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Haplophyton crooksii (L.D. Benson) L.D. Benson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Harperocallis flava McDaniel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides (L.) Coville 12 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia aboriginum Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia simpsonii Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hasteola suaveolens (L.) Pojark. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hastingsia alba (Durand) S. Watson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hastingsia bracteosa S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hastingsia serpentinicola Becking 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hazardia detonsa (Greene) Greene 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hazardia orcuttii (A. Gray) Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hazardia squarrosa (Hook. & Arn.) Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hazardia whitneyi (A. Gray) Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hechtia glomerata Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma acinoides Scheele 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma drummondii Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma hispida Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma nana (Torr.) Briq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera colchica (K. Koch) K. Koch 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17895 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum alpinum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum boreale Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum occidentale Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum sulphurescens Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia (Kunth) Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium amarum (Raf.) H. Rock 280 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium autumnale L. 648 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium bigelovii A. Gray 61 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium bolanderi A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium brevifolium (Nutt.) Alph. Wood 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium drummondii H. Rock 5 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium elegans DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium flexuosum Raf. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium microcephalum DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium puberulum DC. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthella californica A. Gray 19 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthella castanea Greene 16 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum arenicola Chapm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum carolinianum (Walter) Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum corymbosum Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum georgianum Chapm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum rosmarinifolium Pursh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus agrestis Pollard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus angustifolius L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7763 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus atrorubens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus bolanderi A. Gray 13 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus californicus DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus ciliaris DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus decapetalus L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus divaricatus L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus giganteus L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus gracilentus A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus grosseserratus M. Martens 27 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus heterophyllus Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus hirsutus Raf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus laciniatus A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus maximiliani Schrad. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus mollis Lam. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus niveus (Benth.) Brandegee 48 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus nuttallii Torr. & A. Gray 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus occidentalis Riddell 27 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus paradoxus Heiser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pauciflorus Nutt. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus petiolaris Nutt. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus porteri (A. Gray) Pruski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pumilus Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus radula (Pursh) Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus salicifolius A. Dietr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus silphioides Nutt. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus strumosus L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4907 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 963 ചിത്രങ്ങൾ
Heliomeris longifolia (B.L. Rob. & Greenm.) Cockerell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliomeris multiflora Nutt. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 879 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis parvifolia A. Gray 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 166 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 92 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium anomalum Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 794 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium confertifolium (Torr.) Torr. ex A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 2667 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium greggii Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium molle (Torr.) I.M. Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium supinum L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium tenellum (Nutt.) Torr. 37 ച