യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. LC

 
Rosaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heteromeles arbutifolia
Heteromeles arbutifolia
Heteromeles arbutifolia
Heteromeles arbutifolia