ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum caudatum (Brack.) Ebihara & K.Iwats. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1792 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acinacea Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia spirorbis Labill. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 867 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2504 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis moorei (Lindl.) Mast. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4970 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parviflora Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 3507 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 7439 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9287 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ascalonicum L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 476 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 976 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6621 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1167 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 420 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 909 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia stellata (J.R.Forst. & G.Forst.) Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 100 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 5958 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 137 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 142 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9014 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum reticulatum (G.Forst.) Kaulf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 610 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Apium prostratum Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 263 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1845 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 640 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1266 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obtusatum G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 815 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 420 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia edulis Seem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia glabrata Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia forficata Link 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 261 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 1967 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10913 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh 8940 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens australis Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gibbum (Labill.) Mett. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum medium (R.Br.) Christenh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 52 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria virgata (G.Forst.) Guill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia acutifolia (Choisy) J.W.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis lonchophora (Fée) C.Chr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10743 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2771 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7920 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 227 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia balansae Mez 9 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia australis Benth. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 545 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 66 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia hapala H.E.Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 181 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 612 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3777 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe triplicata (Willemet) Ames 104 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S.Watson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea makoyana E.Morren 515 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea roseopicta (Linden) Regel 683 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea warscewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Planch. & Linden 127 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya australis (Endl.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 1552 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7044 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 240 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2439 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 263 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 247 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cordifolia Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia x nealiae H.S.Irwin & Barneby 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5045 ചിത്രങ്ങൾ
Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5744 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 190 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1343 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2644 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1415 ചിത്രങ്ങൾ
Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum laxum R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 56 ചിത്രങ്ങൾ
Christella parasitica (L.) H.Lév. ex Holttum 12 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1729 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15775 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 294 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 285 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2367 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 66 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium alpinum (L.) Kuntze 1363 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 420 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 5005 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica W.Bull ex Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea gloriosa Sprague 3 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma granadensis (Mutis ex L.f.) Heads 83 ചിത്രങ്ങൾ
Coptosperma borbonicum (Hend. & Andr.Hend.) De Block 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus torresianus Gaudich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lutea Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria ruscifolia L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 2049 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 138 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7764 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 2332 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 589 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel 259 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus zonatus (Vis.) Beer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 836 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora R.Br. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) K.Schum. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3570 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene 2383 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 4989 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3098 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus opulentus (Kaulf.) Nakaike 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 449 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 180 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5359 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 7803 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8486 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18060 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 1708 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 89 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 30 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 6340 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5202 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia platyphylla Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 109 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 244 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya x cayeuxii André 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4667 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena marginata Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3526 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 473 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus grusonii Hildm. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 92 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 363 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 6379 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 967 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eria rostriflora Rchb.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquaticum L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina coralloides DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera hemisphaerica (Blume) R.M.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2453 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis amazonica Linden ex Planch. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Euodia hortensis J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus L.f. 4900 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atoto G.Forst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bravoana Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 173 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lophogona Lam. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4526 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3463 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4091 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea berteroana A.Gray ex Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes 28 ചിത്രങ്ങൾ
Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4700 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8275 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3213 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tinctoria G.Forst. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 52 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt 68 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 510 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia arborea Gaudich. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia cumingiana Gaudich. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Gahnia aspera (R.Br.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2140 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 104 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E.Walther 5365 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1219 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane 2 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia limifolia Marloth 997 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17537 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 526 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 170 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia (Kunth) Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 256 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pendula Wawra 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 83 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium anomalum Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium foertherianum Diane & Hilger 195 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 334 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis repanda (L.) Hallier f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 281 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus Vent. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13417 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 14350 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 373 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3102 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia pendula E.A. Bruce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Humata pectinata (Sm.) Desv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Humata repens (L.f.) J.Sm. ex Diels 9 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13278 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1324 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenasplenium unilaterale (Lam.) Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum flabellatum Labill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum imbricatum Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 126 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6395 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 2880 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 4994 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 690 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3176 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis Drake 615 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 9647 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 997 ചിത്രങ്ങൾ
Kentiopsis oliviformis (Brongn. & Gris) Brongn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 4312 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8259 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13755 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 647 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 8 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7930 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L. 4064 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G.Don 140 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bidentatum Montin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 7198 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis (hort. ex W.Bull) H.Wendl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala lauterbachii Dammer & K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Thunb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona australis (R.Br.) Mart. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia anceps L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7237 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus rugosus Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 173 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 318 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium reticulatum Schkuhr 20 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 137 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 66 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 293 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 6025 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J.Kirk. ex Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2190 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 553 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 153 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry 86 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 1910 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R.Br. 2284 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 176 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus intortus (Mill.) Urb. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia odorata L.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon umbellatum Burm.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5365 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros collina (J.R.Forst. & G.Forst.) A.Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum commutatum (Blume) Copel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum grossum (Langsd. & Fisch.) S.B.Andrews 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 18 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops coriacea (A.DC.) Miq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8758 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5511 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna urens (L.) Medik. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 922 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1645 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 3187 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 223 ചിത്രങ്ങൾ
Neonauclea forsteri (Seem. ex Havil.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 517 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 233 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1643 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13079 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia aragoana Gaudich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium innocentii Lem. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. 1285 ചിത്രങ്ങൾ
Normanbya normanbyi (W.Hill) L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Noronhia emarginata (Lam.) Thouars ex Hook. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6467 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 437 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6852 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia elatior Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum candicans (Baker) J.C.Manning & Goldblatt 53 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis hedysaroides Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis triangularis A.St.-Hil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 192 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 841 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Paesia rugosula (Labill.) Kuhn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora alata Curtis 33 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 9398 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2461 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia strictiflora Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pelagodoxa henryana Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl 49 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1424 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren 34 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 361 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4163 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria glabra (Willd.) M.Gómez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 3354 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipennifolium Schott 32 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron selloum K.Koch 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 33 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox drummondii Hook. 561 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 611 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 125 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 128 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Pigafetta filaris (Giseke) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 700 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea depressa (Sw.) Blume 192 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea involucrata (Sims) C.H. Wright & D. Dewar 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus canariensis C.Sm. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus halepensis Mill. 3225 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus muricata D.Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus roxburghii Sarg. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus taeda L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pipturus argenteus (G.Forst.) Wedd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R.Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2195 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 7966 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6175 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8803 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce 1290 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 268 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5782 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2848 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2006 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium borbonicum (Bosch) Ebihara & Dubuisson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 336 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 271 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 539 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poncirus trifoliata (L.) Raf. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 315 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5379 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7071 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 13 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Premna taitensis Schauer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Proiphys amboinensis (L.) Herb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 3788 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 792 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 90 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudomorus brunoniana (Endl.) Bureau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 314 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1781 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax odorata (G.Forst.) A.C.Sm. & S.P.Darwin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris ensiformis Burm.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tremula R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus erinaceus Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana salicina (Sm.) Murdock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 784 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia serpens (G.Forst.) Ching 4 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia caffra Sond. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus succedanea L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6102 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10803 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 209 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia hirta L. 2554 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia chartacea (T.Anderson) Wassh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3678 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Ruttya fruticosa Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3298 ചിത്രങ്ങൾ
Salix chilensis Molina 18 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 2639 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 6782 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 258 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7458 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Saritaea magnifica (Sprague ex Steenis) Dugand 144 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 4272 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia Raddi 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea fistulosa Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake 40 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum glaucifolium (Rupr.) Munro 9 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella kraussiana (Kunze) A.Braun 559 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker 115 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt 22 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rowleyanus H.Jacobsen 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 168 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 622 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 275 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 43 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes myriadenia Planch. ex Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida fallax Walp. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 296 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 13 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3372 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 7183 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1724 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pimpinellifolium L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3636 ചിത്രങ്ങൾ
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy 1191 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 46 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 829 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce alata Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F.Muell.) R.M.Tryon 48 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos invisus (G.Forst.) Holttum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 950 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 65 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 159 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes hamiltonianus (Steud.) Bosser & Heine 95 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook. ex Benth.) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia humilis Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 20 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 8 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 2790 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom 224 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium angustatum Schott 206 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium auritum (L.) Schott 540 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium wendlandii Schott 101 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 50 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 43 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 555 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 696 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 267 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 248 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 235 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 176 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana crassa Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1049 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André 93 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum fasciola (G.Forst.) Rchb.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2860 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10076 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum campylodes G.E.Haglund 640 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H.Wigg. 7183 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Teratophyllum wilkesianum (Brack.) Holttum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1172 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H. Perrier 15 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 486 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 508 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 594 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus serpyllum L. 4838 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5952 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1752 ചിത്രങ്ങൾ
Tigridia pavonia (L.f.) DC. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia caput-medusae E.Morren 54 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 606 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis Vell. 3385 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 4513 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 176 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 359 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Tristellateia australasiae A.Rich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2054 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta procumbens G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6264 ചിത്രങ്ങൾ
Tuberolabium papuanum (Schltr.) J.J.Wood ex B.A.Lewis & P.J.Cribb 6 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 83 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso 243 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P.J.H.Hurter & Mabb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia maxima (Blume) Copel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 40 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 184 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia winin H.E.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena litoralis Kunth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena x hybrida Voss 705 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2390 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9497 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 4993 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5833 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2750 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 491 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Xiphidium caeruleum Aubl. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca filamentosa L. 2194 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia furfuracea L.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 5110 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1575 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 279 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 2583 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 163 ചിത്രങ്ങൾ