ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum caudatum (Brack.) Ebihara & K.Iwats. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 211 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 61 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 157 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2376 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acinacea Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia spirorbis Labill. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3542 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma lavenia (L.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2511 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 90 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis moorei (Lindl.) Mast. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6179 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 2511 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parviflora Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 683 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2271 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 4703 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 26 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 10020 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 12052 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 918 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2685 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 85 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4129 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ascalonicum L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1745 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 689 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1629 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 7675 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 585 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1407 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia stellata (J.R.Forst. & G.Forst.) Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 921 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 944 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 155 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1896 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1777 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 657 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 667 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1264 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 7048 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 213 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 908 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 11790 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum reticulatum (G.Forst.) Kaulf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 853 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Apium prostratum Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 2880 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 947 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 67 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 22 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3467 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 331 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 13 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2296 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1966 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2733 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2310 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 915 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1702 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obtusatum G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum standleyanum L.H.Bailey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1170 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3104 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 558 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia edulis Seem. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia glabrata Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia forficata Link 194 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 372 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1230 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 2727 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12220 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh 11989 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens australis Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2136 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gibbum (Labill.) Mett. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum medium (R.Br.) Christenh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 82 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria virgata (G.Forst.) Guill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia acutifolia (Choisy) J.W.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis lonchophora (Fée) C.Chr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 13935 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 5540 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9187 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7013 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 312 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6495 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2181 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia balansae Mez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 2487 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 5085 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia australis Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 698 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 88 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia hapala H.E.Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 221 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 775 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5156 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe triplicata (Willemet) Ames 114 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S.Watson 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea makoyana E.Morren 748 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea roseopicta (Linden) Regel 981 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea veitchiana Veitch ex Hook.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea warscewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Planch. & Linden 136 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 757 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya australis (Endl.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 2210 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 9523 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 614 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2999 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9390 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 315 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9131 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 738 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4309 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cordifolia Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9189 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 822 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3541 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 5194 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 2162 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1267 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia x nealiae H.S.Irwin & Barneby 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 548 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6583 ചിത്രങ്ങൾ
Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 298 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1966 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 519 ചിത്രങ്ങൾ
Centotheca lappacea (L.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 2365 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 4075 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus peruvianus (L.) Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1724 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1387 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1870 ചിത്രങ്ങൾ
Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum laxum R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 7 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 100 ചിത്രങ്ങൾ
Christella parasitica (L.) H.Lév. ex Holttum 17 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 4816 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17358 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona calisaya Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 760 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 408 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus nodosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 480 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2662 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1795 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3266 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x limonia Osbeck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome speciosa Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 140 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 78 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum wallichii Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium alpinum (L.) Kuntze 1609 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 574 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1764 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 6940 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica W.Bull ex Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2964 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea gloriosa Sprague 11 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia tahitensis (Dorr) C.F.Wilkins & Whitlock 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma granadensis (Mutis ex L.f.) Heads 134 ചിത്രങ്ങൾ
Coptosperma borbonicum (Hend. & Andr.Hend.) De Block 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus torresianus Gaudich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lutea Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 3754 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2379 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2288 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria ruscifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 2894 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 318 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10119 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3104 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 159 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1014 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum erubescens L.f. ex Aiton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3805 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 829 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 287 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 107 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel 397 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus zonatus (Vis.) Beer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 1195 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora R.Br. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) K.Schum. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1817 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2879 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4167 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene 3708 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 6624 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 891 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4377 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus opulentus (Kaulf.) Nakaike 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 734 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus mindorensis (Steud.) Huygh 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 956 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 233 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7304 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 10498 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1582 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11322 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21014 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Decaspermum fruticosum J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 1218 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 2651 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 2095 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 150 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 34 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 8242 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1277 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 470 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 6772 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 104 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 27 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia platyphylla Schltr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 190 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 361 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya x cayeuxii André 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 6303 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena marginata Lam. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 4270 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl. 543 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5410 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 1586 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 845 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus grusonii Hildm. 1733 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 169 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1259 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 181 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 447 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 8146 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 1343 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eria rostriflora Rchb.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1628 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 8136 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquaticum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina coralloides DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera hemisphaerica (Blume) R.M.Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 94 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3421 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis amazonica Linden ex Planch. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1742 ചിത്രങ്ങൾ
Euodia hortensis J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus L.f. 6578 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia antiquorum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atoto G.Forst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bravoana Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 268 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 1126 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1325 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 266 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lophogona Lam. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6314 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4687 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5934 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1476 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea berteroana A.Gray ex Benth. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes 32 ചിത്രങ്ങൾ
Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg 2646 ചിത്രങ്ങൾ
Ficinia nodosa (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A.Simpson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5768 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 10794 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4471 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 110 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 2037 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2746 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1621 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tinctoria G.Forst. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 94 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt 90 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 70 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 864 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia arborea Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia cumingiana Gaudich. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Gahnia aspera (R.Br.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2636 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 122 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1571 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Geogenanthus poeppigii (Miq.) Faden 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1620 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 804 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 77 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 837 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2081 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E.Walther 6230 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Gyrocarpus americanus Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane 6 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane 2 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia limifolia Marloth 1303 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 20994 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 754 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 211 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 753 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia (Kunth) Link 35 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13548 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 444 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pendula Wawra 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 118 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium anomalum Hook. & Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium foertherianum Diane & Hilger 293 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 482 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis repanda (L.) Hallier f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (C.Presl) Kubitzki 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 407 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus Vent. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 17336 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 18182 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 537 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 4241 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7648 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia pendula E.A. Bruce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Humata pectinata (Sm.) Desv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Humata repens (L.f.) J.Sm. ex Diels 9 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 16900 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1846 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenasplenium unilaterale (Lam.) Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum flabellatum Labill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum imbricatum Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 155 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 7942 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1916 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 6813 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson) Fosberg 21 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2832 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2180 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3740 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 223 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 50 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 1213 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 919 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 916 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis Drake 968 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 11648 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 1086 ചിത്രങ്ങൾ
Kentiopsis oliviformis (Brongn. & Gris) Brongn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 5493 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 542 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2691 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 11950 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Lansium domesticum Corrêa 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16822 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 928 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 872 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 9 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 10205 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L. 5395 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G.Don 164 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 445 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bidentatum Montin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 1009 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1149 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2356 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 8720 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas decemdentata (Willd.) Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis (hort. ex W.Bull) H.Wendl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala lauterbachii Dammer & K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Thunb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona australis (R.Br.) Mart. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 646 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia anceps L.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 9785 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus rugosus Benth. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7397 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 297 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 438 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 35 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1923 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium reticulatum Schkuhr 20 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 225 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 107 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 434 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 8453 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J.Kirk. ex Oliv. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2986 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 474 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 3909 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 766 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 340 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry 165 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 2608 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R.Br. 3314 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12868 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 815 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 259 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera biflora (L.) Wild 2 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 7003 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 380 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus intortus (Mill.) Urb. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia odorata L.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon umbellatum Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 2057 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 6888 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 349 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros collina (J.R.Forst. & G.Forst.) A.Gray 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum commutatum (Blume) Copel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum grossum (Langsd. & Fisch.) S.B.Andrews 4 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 157 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 40 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2304 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops coriacea (A.DC.) Miq. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11590 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1323 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7408 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1210 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna urens (L.) Medik. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 2174 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 4858 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 1979 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1391 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 309 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 760 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 339 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2286 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 17603 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia aragoana Gaudich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1987 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium innocentii Lem. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Normanbya normanbyi (W.Hill) L.H.Bailey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Noronhia emarginata (Lam.) Thouars ex Hook. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 8009 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 617 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14840 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia elatior Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 2949 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum candicans (Baker) J.C.Manning & Goldblatt 72 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7369 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis hedysaroides Kunth 67 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis triangularis A.St.-Hil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 289 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 1180 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Paesia rugosula (Labill.) Kuhn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1452 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora alata Curtis 48 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 11999 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2528 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia strictiflora Hook. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pelagodoxa henryana Becc. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl 63 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 68 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 2079 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren 35 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1497 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 495 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5691 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria glabra (Willd.) M.Gómez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 4717 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipennifolium Schott 60 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1810 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron selloum K.Koch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 38 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox drummondii Hook. 828 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 890 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1660 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 261 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 195 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2470 ചിത്രങ്ങൾ
Pigafetta filaris (Giseke) Becc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 968 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea depressa (Sw.) Blume 365 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea involucrata (Sims) C.H. Wright & D. Dewar 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1767 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus canariensis C.Sm. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus halepensis Mill. 4467 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus massoniana Lamb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus muricata D.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus Lindl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus roxburghii Sarg. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus taeda L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Pipturus argenteus (G.Forst.) Wedd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 3782 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 10955 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 112 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11853 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 7983 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 3357 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3249 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 11545 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce 1771 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 424 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don 60 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 8018 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 1381 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3686 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2912 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium borbonicum (Bosch) Ebihara & Dubuisson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 587 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 484 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 763 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Poncirus trifoliata (L.) Raf. 1640 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 487 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6629 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9742 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 26 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Premna taitensis Schauer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Proiphys amboinensis (L.) Herb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 5944 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 1156 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 144 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudomorus brunoniana (Endl.) Bureau 9 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 370 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2475 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax odorata (G.Forst.) A.C.Sm. & S.P.Darwin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris ensiformis Burm.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tremula R.Br. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus erinaceus Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana salicina (Sm.) Murdock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 9904 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 1191 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia serpens (G.Forst.) Ching 4 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1589 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia caffra Sond. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 997 ചിത്രങ്ങൾ
Reinhardtia latisecta (H.Wendl.) Burret 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 1240 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus succedanea L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8247 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 14002 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 311 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia hirta L. 3208 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia chartacea (T.Anderson) Wassh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 4916 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8688 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Ruttya fruticosa Lindau 21 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 4645 ചിത്രങ്ങൾ
Salix chilensis Molina 27 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 3693 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 8751 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 464 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. 1301 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 9512 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum yasi Seem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Saritaea magnifica (Sprague ex Steenis) Dugand 167 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1832 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 5776 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia Raddi 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Schippia concolor Burret 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea fistulosa Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake 76 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum glaucifolium (Rupr.) Munro 9 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella kraussiana (Kunze) A.Braun 817 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker 185 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt 28 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rowleyanus H.Jacobsen 1684 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 23 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 256 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 441 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 97 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 134 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes myriadenia Planch. ex Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1896 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Sida fallax Walp. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1185 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 481 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 19 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4429 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 9200 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 1125 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti 11 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pimpinellifolium L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 2173 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 225 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6815 ചിത്രങ്ങൾ
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy 1473 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 9916 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 9046 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 121 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 1489 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce alata Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F.Muell.) R.M.Tryon 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos invisus (G.Forst.) Holttum 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1433 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 86 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 257 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 156 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 96 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 313 ചിത്രങ്ങൾ
Stephania japonica (Thunb.) Miers 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 8 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 22 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes hamiltonianus (Steud.) Bosser & Heine 111 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 293 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax benzoin Dryand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia humilis Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 35 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 21 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 3982 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom 419 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum tradescantii (L.) G.L.Nesom 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syncarpia glomulifera (Sm.) Nied. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium angustatum Schott 290 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium auritum (L.) Schott 604 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium wendlandii Schott 158 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 85 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 57 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 805 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 966 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 478 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 313 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 317 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 261 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana crassa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1484 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André 149 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum fasciola (G.Forst.) Rchb.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 3982 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1390 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 13039 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum campylodes G.E.Haglund 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H.Wigg. 8716 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 3654 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Teratophyllum wilkesianum (Brack.) Holttum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1715 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H. Perrier 30 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 624 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 847 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 681 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2821 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 930 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus serpyllum L. 6013 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 7457 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 2336 ചിത്രങ്ങൾ
Tigridia pavonia (L.f.) DC. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia caput-medusae E.Morren 83 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 835 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis Vell. 4877 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 6141 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 3593 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 321 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 468 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tristellateia australasiae A.Rich. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20230 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta procumbens G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 8026 ചിത്രങ്ങൾ
Tuberolabium papuanum (Schltr.) J.J.Wood ex B.A.Lewis & P.J.Cribb 6 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 113 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso 380 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P.J.H.Hurter & Mabb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia maxima (Blume) Copel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 117 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 50 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 338 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia winin H.E.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena litoralis Kunth 61 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena x hybrida Voss 992 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 3683 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 11771 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 6230 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 10378 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3898 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 752 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Xiphidium caeruleum Aubl. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 722 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca filamentosa L. 3344 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia furfuracea L.f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 6288 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23309 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 432 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 3264 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 349 ചിത്രങ്ങൾ