ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Christia obcordata (Poir.) Bakh.f.

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia obcordata
Christia obcordata
Christia obcordata
Christia obcordata