റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 752 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon exstipulare (Cav.) G.Don 69 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 116 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 991 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon striatum G.F.Dicks. ex Lindl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3023 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia heterophylla (Lam.) Willd. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R.Br. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile 99 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha integrifolia Willd. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha poiretii Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 1863 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 66 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 868 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hirsutum Bory 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum rhizophorum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes arachnitis (Thouars) Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5975 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista buxifolia (Comm. ex Lam.) G.Don 250 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G.Don 238 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4993 ചിത്രങ്ങൾ
Agave angustifolia Haw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 1649 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 425 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 3527 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia saman (Jacq.) F.Muell. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9293 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1988 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda violacea Gardner & Fielding 113 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 478 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 976 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macra Haw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe purpurea Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1113 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citrodora Paláu 104 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 917 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus monilifer (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1955 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 672 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2060 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine 6069 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum borbonicum Bosser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum bracteosum Balf. f. & S.Moore 69 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cadetii Bosser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum caulescens Thouars 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cilaosianum (Cordem.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cordemoyi Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum costatum Frapp. ex Cordem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cucullatum Thouars 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eburneum Bory 92 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum expansum Thouars 41 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum germinyanum Hook. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum hermannii (Cordem.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum mauritianum (Poir.) Frapp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum microphyton (Frapp. ex Cordem.) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum obversifolium Frapp. ex Cordem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum pectinatum Thouars 20 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum pingue Frapp. ex Cordem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum ramosum Thouars 79 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum striatum Thouars 73 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum tenellum (Ridl.) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Anomatheca laxa (Thunb.) Goldblatt 58 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden 377 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium nymphaeifolium K.Koch & C.D.Bouché 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma madagascariense Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea borbonica J.F.Gmel. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9021 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum boryanum (Willd.) Spreng. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 190 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 533 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. 1216 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 136 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia acuminata Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia indica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Arnottia mauritiana A.Rich. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 805 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 594 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropteris orientalis (Gmel.) Posth. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 267 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium auritum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium boltonii Hook. ex Krause & Hieron. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium daucifolium Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1270 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nitens Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium petiolulatum Mett. ex Kuhn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sulcatum Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium theciferum (Kunth) Mett. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth 77 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 822 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Badula barthesia (Lam.) A.DC. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Badula borbonica A.DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Badula decumbens (Cordem.) Coode 10 ചിത്രങ്ങൾ
Badula grammisticta (Cordem.) Coode 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult. f. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 3577 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 421 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia corymbosa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 263 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1833 ചിത്രങ്ങൾ
Beclardia macrostachya (Thouars) A.Rich. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5131 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia diadema Linden ex Rodigas 26 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia foliosa Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 1978 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Belvisia spicata (L. f.) Mirb. ex Copel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Benthamia latifolia (Thouars) A.Rich. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Benthamia nigrescens Schltr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Benthamia spiralis (Thouars) A.Rich. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera borbonica A.Rich. ex DC. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera rufa DC. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3473 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 561 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum attenuatum (Sw.) Mett. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum australe L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum marginatum (Fée) Kuhn 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn 20 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 52 ചിത്രങ്ങൾ
Blotiella pubescens (Kaulf.) R.M.Tryon 28 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea lacera (Burm. f.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long 193 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria stipularis Wedd. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2787 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7948 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5077 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4615 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia retusa (Dennst.) Alston 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia owariensis P.Beauv. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 207 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3506 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 546 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum conicum Thouars 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp. ex Cordem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum densum Thouars 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum incurvum Thouars 41 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum macrocarpum Frapp. ex Cordem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum minutum Thouars 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum occlusum Ridl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum occultum Thouars 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum primasticum Thouars 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum sambiranense Jum. & H.Perrier 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum variegatum Thouars 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum longifolium L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 183 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1661 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Dryand.) Vent. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe candida Bosser 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10406 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7060 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 240 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2450 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum soulattri Burm. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum tacamahaca Willd. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6972 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 300 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson 112 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium asperum Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7430 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 247 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3584 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5452 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7221 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Carex borbonica Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ovalis Gooden. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex wahlenbergiana Boott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2523 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 854 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 3861 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch 122 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia coriacea Vent. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 837 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia x nealiae H.S.Irwin & Barneby 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 182 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 7957 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 944 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5063 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5758 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4630 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 423 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1706 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1975 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2653 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus repandus (L.) Mill. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1152 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 933 ചിത്രങ്ങൾ
Ceterach cordatum (Thunb.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce indica (Lam.) Croizat 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 846 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 219 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce viridula (Cordem. ex Radcl.-Sm.) Soják 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chassalia boryana DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Chassalia gaertneroides (Cordem.) Verdc. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9601 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium giganteum D.Don 133 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus broomeana (Horne ex Oliv.) A.J.Scott 23 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6361 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15781 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 297 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Tenore 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1065 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 289 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm. f. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1191 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2363 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Claoxylon glandulosum Boivin ex Baill. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Claoxylon parviflorum A.Juss. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Claoxylon setosum Coode 19 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis mauritiana Lam. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum heterophyllum (Poir.) R.Br. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 85 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 66 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 279 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Cnestis glabra Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 422 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1353 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Bull. ex Hiern 16 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea mauritiana Lam. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2194 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum constrictum (Benth.) Lawson 67 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina africana L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 8224 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker 1468 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coptosperma borbonica (Hend. & A.A.Hend.) De Block 28 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L. ex Stickm.) A.Chev. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1726 ചിത്രങ്ങൾ
Coronopus didymus (L.) Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola littoralis L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 12304 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7771 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 282 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Cossinia pinnata Comm. ex Lam. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Costus afer Ker Gawl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Costus malortieanus H.Wendl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes inopinatum (Pic.Serm.) J.P.Roux 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 722 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria berteroana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Croton mauritianus Lam. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L. f.) D.Don 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptopus elatus (Thouars) Lindl. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora R.Br. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis cirrhosa (Schumach.) Ching 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis cyclochlamys (Fée) Holttum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis maritima (Cordem.) Tardieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopteris torulosa (Baker) Tardieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1224 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2232 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3572 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea borbonica Desv. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea cooperi (Hook. ex F.Muell.) Domin 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea excelsa Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea glauca Bory 118 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4904 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 6880 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1549 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum borbonicum Bory 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum cernum Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis coccinelloides (Frapp. ex Cordem.) Schltr. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis fastigiata Thouars 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis paradoxa (Frapp. ex Cordem.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis purpurascens Thouars 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis ridleyi T.Durand & Schinz 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis squamosa (Poir.) Lindl. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dives Delile 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rubicundus Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtanthus mackenii Hook. f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5364 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Danais fragrans (Lam.) Pers. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8503 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18042 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma napiforme (N.E.Br.) Schwantes 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 90 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia boryana (Willd.) M.Kato 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 30 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium repandum (Vahl) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 826 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5234 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes grandiflora N.E.Br. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt 219 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14449 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia dasycephala Cham. & Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A.DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros borbonica I.Richardson 28 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium arborescens (Bory) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium dilatatum Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars 13 ചിത്രങ്ങൾ
Disa borbonica Balf. f. & S.Moore 7 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis cordata Sw. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis oppositifolia Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya ciliata Cordem. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya elegans Cordem. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya ferruginea Cav. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya ferruginea subsp. borbonica x punctata 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya ficulnea Baill. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya pilosa Cordem. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya populnea (Cav.) Baker 191 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya punctata Cav. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya reclinata Cordem. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook. f. & Harv.) Warb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4680 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3542 ചിത്രങ്ങൾ
Droguetia leptostachys (Pers.) Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aquilinoides (Desv.) C.Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris pentheri (Krasser) C.Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Andrews) Focke 146 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3868 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 934 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum gaudichaudianum (A.Juss.) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia cymosa Thonn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus serratus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum acrostichoides (Hook. & Grev.) Schelpe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum aubertii (Desv.) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum heterolepis (Fée) T.Moore 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum hybridum (Bory) Brack. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V.Morton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum lepervanchei (Bory ex Fée) T.Moore 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum macropodium (Fée) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum splendens (Bory ex Willd.) Brack. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 87 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 82 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia angustifolia (A.DC.) A.DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia lyrata (Cass.) C.Jeffrey 12 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis stolonifera A.Camus 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborescens (Willd.) E.G.H.Oliv. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Erica galioides Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Erica reunionensis E.G.H.Oliv. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 3226 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5670 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon striatum Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendrum L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum laurifolium Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8609 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 816 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus siderophloia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia buxifolia Lam. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia mespiloides Lam. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 192 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dracunculoides Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 171 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4535 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3462 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4128 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pyrifolia Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stenoclada Baill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1239 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3151 ചിത്രങ്ങൾ
Faujasia pinifolia Cass. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Faujasia salicifolia (Pers.) C.Jeffrey 127 ചിത്രങ്ങൾ
Faujasiopsis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia amelloides (L.) Voss 304 ചിത്രങ്ങൾ
Fernelia buxifolia Lam. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca abyssinica A.Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4708 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8279 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus densifolia Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3223 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lateriflora Vahl 147 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1264 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus mauritiana Lam. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L. f. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 949 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus reflexa Thunb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubra Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis ovata (Burm. f.) Kern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 37 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6914 ചിത്രങ്ങൾ
Foetidia mauritiana Lam. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Forgesia racemosa J.F.Gmel. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 511 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella margarita (Lour.) Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8622 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier 85 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14237 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus floribunda Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière 298 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6465 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia x exoniensis Paxton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea selloa K.Koch 63 ചിത്രങ്ങൾ
Gaertnera vaginata Lam. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia tenuiflora (Willd.) Wight & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2157 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7442 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 39 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia augusta (L.) Merr. 1061 ചിത്രങ്ങൾ
Gastrodia similis Bosser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gaussia maya (O.F.Cook) H.J.Quero & Read 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens var. uniflora x linearis 10 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma pedunculatum Bojer ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium carolinianum L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15462 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook. f. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Gisekia pharnaceoides L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dalenii Van Geel 242 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus tristis L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia aristigera (S.Moore) Tronc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton 35 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium sp.1 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania mauritiana Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis argyrata (Bory ex Willd.) C.V.Morton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis barbatula (Baker) Ching 6 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis cryptophlebia (Baker) Copel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis obtusa Willd. ex Kaulf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Grangeria borbonica Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Griff. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A..Cunn. ex R.Br. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria chloroleuca Frapp. ex Cordem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria citrata Thouars 45 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria praealta (Thouars) Spreng. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria sigillum Thouars 4 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria undulata Frapp. ex Cordem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe salicifolia (G.Forst.) Pennell 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17564 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.König 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 170 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7666 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum arnicoides (Lam.) Cordem. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Moench 107 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum heliotropifolium (Lam.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 402 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 248 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 152 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 782 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium foertherianum Diane & Hilger 255 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6543 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki 43 ചിത്രങ്ങൾ
Heterochaenia borbonica Badré & Cadet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis decumbens (P.Beauv.) Jacq.-Fél. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 282 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus boryanus DC. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus columnaris Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus fragilis DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus liliiflorus Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus ovalifolius (Forssk.) Vahl 103 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13217 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 14361 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 1821 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 372 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 112 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3100 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia speciosa Hutch. & Corbishley 24 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium paniculatum (Lam.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L. f.) R.Br. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hubertia ambavilla Bory 189 ചിത്രങ്ങൾ
Hubertia tomentosa Bory 215 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia serrata Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Humbertacalia tomentosa (Lam.) C.Jeffrey 29 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia dentata (Herter) Holub 5 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia gnidioides (L. f.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia obtusifolia (Sw.) Rothm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia ophioglossoides (Lam.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia suberecta (Lowe) Tardieu 6 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia verticillata (L. f.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13314 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1329 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum capillare Desv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hygrometricum (Poir.) Desv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum inaequale (Poir.) Desv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum sibthorpioides (Bory ex Willd.) Mett. ex Kuhn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum tenellum (Jacq.) Kuhn 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe indica Gaertn. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum lanceolatum Lam. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 13941 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6407 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 2887 ചിത്രങ്ങൾ
Hypolepis goetzei Reimers 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis angustifolia Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1460 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens flaccida Arn. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens wallerana Hook. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill 113 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera linifolia (L. f.) Retz. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1992 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 694 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ochracea (Lindl.) G.Don 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4797 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. ex Lindl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 1875 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 4355 ചിത്രങ്ങൾ
Iris japonica Thunb. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis fluitans (L.) R.Br. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3203 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora pavetta Andr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 2888 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum auriculatum Vahl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans nigra L. 4488 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10016 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea exilis (Cordem.) Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea recta (Thouars) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea rossii Senghas 23 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea stenophylla (Frapp. ex Cordem.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jumellea triquetra (Thouars) Schltr. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus bermudiana L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeana Wassh. & L.B.Sm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 1756 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa Baker 1573 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 4314 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia linearifolia Baker 81 ചിത്രങ്ങൾ
Kohautia caespitosa Schnizl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga bulbosa P.Beauv. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga colorata (L.) Druce 70 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga elata Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Labourdonnaisia calophylloides Bojer 209 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1940 ചിത്രങ്ങൾ
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 46 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8251 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2701 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13944 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 653 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 647 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 267 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 7963 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 247 ചിത്രങ്ങൾ
Latania verschaffeltii Lem. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G.Don 140 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leonitis nepetifolia (L.) R.Br. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 877 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus excavatus (Bory ex Willd.) Ching 50 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1628 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis H.Wendl. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 5076 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 1395 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum robustum Blume 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 1918 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 1234 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis caulescens Frapp. ex Cordem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis disticha (Thouars) Lindl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis flavescens (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis scaposa Frapp. ex Cordem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.Rob. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia serpens Lam. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7259 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis pollicina (Willemet) Mett. ex Kuhn 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5769 ചിത്രങ്ങൾ
Lophospermum erubescens D.Don 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Loxogramme lanceolata (Sw.) C.Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) Hara 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia jussiaeoides Desr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven 7 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 832 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium mascarenense A.M.Venter & A.J.Scott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 7190 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. 6413 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia mauritiana Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 137 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia ternifolia F.Muell. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry 60 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina iridifolia (Bory) T.Koyama 18 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 67 ചിത്രങ്ങൾ
Maillardia borbonica Duch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Majidea zanguebarica J.Kirk ex Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18840 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 323 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2945 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 555 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 158 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 1922 ചിത്രങ്ങൾ
Mariscus javanicus (Houtt.) Merr. & F.P.Metcalf 29 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3932 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1275 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Megalastrum lanatum (Fée) Holttum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 174 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5038 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope borbonica (Bory) T.G.Hartley 46 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope obscura (Cordem.) T.G.Hartley 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3805 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene rigescens (Bory ex Willd.) comb. nov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon confusum Blume 57 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7568 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 303 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Mespilus germanica L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Michelia champaca L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Microcoelia aphylla (Thouars) Summerh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1735 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops coriacea (DC.) Miq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8766 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Molinaea alternifolia Willd. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo cerviana (L.) Ser. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 988 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monarrhenus salicifolius (Lam.) Cass. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monimia ovalifolia Thouars 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monimia rotundifolia Thouars 253 ചിത്രങ്ങൾ
Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5544 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7310 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 3679 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna warburgii Lauterb. & K.Schum. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 926 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1655 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 12 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda arcuata Poir. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda landia Poir. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Myonima obovata Lam. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis scorpioides L. 3436 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Nastus borbonicus J.F.Gmel. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica gracilis (Herb.) Sprague 578 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Wight & Arn.) J.A.Lackey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis abrupta (Bory) Mett. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 523 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 234 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13115 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1528 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 1996 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Noltea africana (L.) Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Noronhia emarginata (Lam.) Poir. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoperanema squamisetum (Hook.) Ching 14 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn 313 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia verticillata Lam. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 57 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia disticha (Lam.) Schltr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ciliata Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia borbonica J.F.Gmel. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6384 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea obtusata (Nees) Kosterm. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades monophylla (A.Rich.) Garay & P.Taylor 57 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera stricta Ledeb. ex Link 311 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oeonia rosea Ridl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oeoniella polystachys (Thouars) Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Olax psittacorum (Lam.) Vahl 63 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6865 ചിത്രങ്ങൾ
Olea lancea Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Oleandra distenta Kunze 46 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) J.Silva Manso 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioderma pendula (L.) C.Presl 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon intermedius D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4132 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 3096 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1445 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1937 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 12695 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 6676 ചിത്രങ്ങൾ
Otacanthus caeruleus Lindl. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5859 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1597 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tetraphylla Cav. 859 ചിത്രങ്ങൾ
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 193 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 848 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus montanus Bory 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus purpurascens Thouars 82 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus sylvestris Bory 134 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 694 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Parafaujasia fontinalis (Cordem.) C.Jeffrey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paraserianthes falcataria (L.) I.C.Nielsen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria debilis G.Forst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 9403 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2470 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia columella Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia urens Cav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium inquinans (L.) Aiton 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) Aiton 235 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x asperum Ehrh. ex Willd. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea calomelanos (Sw.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea quadripinnata (Forssk.) Prantl 44 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl 50 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum caffrum Leeke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1431 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia elliptica (Lam.) A.Dietr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 362 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 409 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1143 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4183 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 970 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria chinensis (L.) H.Gross 50 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria poiretii (Meisn.) K.L.Wilson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill 1023 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius pulchellus Kraenzl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tetragonus (Thouars) Rchb. f. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1568 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1064 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook. f.) Lindau 29 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L. 3261 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 611 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1352 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix loureiroi Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 127 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites mauritianus Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 805 ചിത്രങ്ങൾ
Phylica nitida Lam. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 131 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Thonn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus casticum Soy.-Will. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus consanguineus Müll.Arg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruroides Müll.Arg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus phillyreifolius Poir. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllarthron comorense Bojer ex DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium pulchellum (L.) Desv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic.Serm. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 587 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1802 ചിത്രങ്ങൾ
Physoceras boryanum (A.Rich.) Bosser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12733 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea umbellata (Bory) Wedd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea urticifolia (L. f.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pinaster Aiton 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus taeda L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper borbonense (Miq.) C.DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2116 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum senacia Putt. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma argentea (Willd.) Domin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10298 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6184 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. 2338 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium alcicorne Desv. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2298 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2387 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurostylia pachyphloea Tul. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea rufescens (DC.) A.J.Scott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5789 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 987 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2874 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2007 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala virgata Thunb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium borbonicum (Bosch) Ebihara & Dubuisson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias cutispongia (Lam.) Baker 145 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 337 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 273 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias repanda (DC.) Baker 89 ചിത്രങ്ങൾ
Polysphaeria multiflora Hiern 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya cultriformis (Thouars) Spreng. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya fusiformis (Thouars) Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum ammifolium (Poir.) C.Chr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum wilsonii H.Christ 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 313 ചിത്രങ്ങൾ
Populus x canadensis Moench 122 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 8 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5400 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7088 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Poupartia borbonica J.F.Gmel. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 11940 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9579 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4995 ചിത്രങ്ങൾ
Psathura borbonica J.F.Gmel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys cabrerae H.Rob. & Cuatrec. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudophoenix sargentii H.Wendl. ex Sarg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia anchusifolia (Poir.) Cordem. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia argentea (Lam.) Cordem. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia boivinii (Klatt) Rob. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia callocephala (Bory) Cordem. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia dentata (Cass.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia laurifolia (Lam.) Cordem. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia linearifolia (Lam.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia retusa (Lam.) DC. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 315 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1797 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psiloxylon mauritianum (Bouton ex Hook. f.) Baill. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria punctata Vatke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4224 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris dentata Forssk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris linearis Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris scabra Bory ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocypsela indica (L.) C.Shih 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana fraxinea (Sm.) Murdock 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthuri H.Wendl. ex Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7591 ചിത്രങ്ങൾ
Pycreus flavidus (Retz.) T.Koyama 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 784 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria commersonii J.F.Gmel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria orbicularis A.Rich. ex DC. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia lanceolata (L.) Farw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 5644 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10885 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 2608 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 5856 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 979 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 670 ചിത്രങ്ങൾ
Reinwardtia indica Dumort. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehder 95 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus longipes Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6113 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 13929 ചിത്രങ്ങൾ
Roldana petasitis (Sims) H.Rob. & Brettell 424 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 1403 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 19427 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10824 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook 73 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus alceifolius Poir. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus apetalus Poir. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fraxinifolius Poir. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 5155 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ruizia cordata Cav. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex abyssinicus Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3024 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6959 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8271 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex steudelii Hochst. ex A.Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal causiarum (O.F.Cook) Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal yapa C.Wright ex Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 2641 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Nees 51 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 167 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria metallica Gérôme & Labroy 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7497 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus trifoliatus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcostemma viminale (L.) R.Br. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Satyrium amoenum (Thouars) A.Rich. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 126 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (F.Muell.) Harms 48 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 4283 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin 165 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 441 ചിത്രങ്ങൾ
Schleichera oleosa (Lour.) Oken 8 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria sieberi Nees ex Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scutia myrtina (Burm. f.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone dilapidans F.Friedmann 1 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone volubilis (Lam.) Marais 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 445 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega durissima J.F.Gmel. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella concinna (Sw.) Spring 14 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella distachya Cordem. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella fruticulosa (Bory ex Willd.) Spring 5 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella kraussiana (Kunze) A.Braun 562 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella obtusa (P.Beauv.) Spring 7 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella sinuosa (Desv.) Alston 8 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella viridula (Bory ex Willd.) Spring 9 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio macroglossus DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio tamoides DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5587 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 169 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 623 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 278 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm. f.) H.S.Irwin & Barneby 24 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Senna x floribunda (Cav.) H.S.Irwin & Barneby 19 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp 6 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1371 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm. f. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sida alba L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordata (Burm. f.) Borss.Waalk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sida retusa L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon borbonicum DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon majus (C.F.Gaertn.) Baehni 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Silene coronaria (L.) Clairv. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax anceps Willd. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Moç. & Sessé ex Dunal) P.S.Green 27 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter & Lillo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4325 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anguivi Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1612 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 1565 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum robustum H.Wendl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum scabrum Mill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3644 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum violaceum Ortega 25 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook. f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd 501 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7930 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6961 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora denudata Bory 247 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus torminalis (L.) Crantz 2257 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1180 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Sparrmannia ricinocarpa (Eckl. & Zeyh.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum blandum Schott 227 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos elatus (Bojer) Holttum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos unitus (L.) Holttum 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenomeris chinensis (L.) Maxon 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea cantoniensis Lour. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 27 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias cytherea Sonn. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 580 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 106 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stadmania oppositifolia Poir. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6577 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus flagellaris (Bory ex Willd.) Ching 44 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Stoebe passerinoides (Lam.) Willd. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks 2000 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes auriculatus Nees 259 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes hamiltonianus (Steud.) Bosser & Heine 96 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus boivinii Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 487 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium auritum (L.) Schott 543 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 3986 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 51 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium borbonicum J.Guého & A.J.Scott 48 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cordemoyi Bosser & Cadet 34 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 563 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cymosum (Lam.) DC. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 696 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 270 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 248 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 236 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 179 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1040 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana mauritiana Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana persicariifolia Jacq. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5338 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2865 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1026 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix gallica L. 3396 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa crassa Lorence 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tambourissa elliptica (Tul.) A.DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 4220 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10084 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1622 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2545 ചിത്രങ്ങൾ
Tecomanthe dendrophila (Blume) K.Schum. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria pica (L. f.) C.Chr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L. f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 41 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bentzoë (L.) L. f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1181 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia riparia (Hochst.) Codd 217 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze 290 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapanax papyriferum (Hook.) K.Koch 41 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 512 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult. f. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2126 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 603 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laevis Nees 214 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5959 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1762 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 552 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 611 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 1638 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 4515 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2702 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon pratensis L. 5233 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Trema cannabina Lour. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm. f.) R.Br. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes cuspidatum Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosandra borbonica Decne. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 1634 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7949 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Tristemma mauritianum J.F.Gmel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta pentandra A.Rich. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Trochetia granulata Cordem. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Trochetia uniflora DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6274 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 844 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea ovata (Cav.) Harms 31 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea rutilans (Sm.) Bosser 31 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea thouarsiana (Baill.) Cavaco & Keraudren 29 ചിത്രങ്ങൾ
Tylophora indica (Burm. f.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium blumei Nicolson & Sivad. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonodorum lindleyanum Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 4606 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica membranacea Poir. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr. 3059 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia gigantea (Bory ex Willd.) Ebihara & Dubuisson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Jacks. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A.DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 110 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris lanceolata (Lam.) G.Don 57 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 12684 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 4811 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 4297 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2155 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. ex A.Gray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 14 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia fimbrillifera (Cass.) Less. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica officinalis L. 1826 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica opaca Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 6713 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 1784 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2391 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 997 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8138 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9503 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 5001 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum triflorum DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis labrusca L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5844 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria ensiformis Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria isoetifolia Bory 14 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H.Wendl. 1107 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia mauritiana D.Don 33 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia tinctoria Sm. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria sinensis (Sims) Sweet 6097 ചിത്രങ്ങൾ
Withania somnifera (L.) Dunal 273 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2754 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 468 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia richardii Boivin ex Baill. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 5190 ചിത്രങ്ങൾ
Zaleya pentandra (L.) C.Jeffrey 39 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 5118 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum heterophyllum (Lam.) Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1577 ചിത്രങ്ങൾ
Zebrina pendula Schnizl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale (L.) Roscoe 18 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 2595 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 914 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus spina-christi (L.) Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ