ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

× Brassocattleya litoralis Campacci 1 ചിത്രങ്ങൾ
× Crataemespilus grandiflora (Sm.) E.G.Camus 2 ചിത്രങ്ങൾ
× Sorbaronia fallax (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aa achalensis Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aa colombiana Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema curvicarpa (H.S.Irwin) Barneby & J.W.Grime 8 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema ferruginea (Benth.) Pittier 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema filamentosa (Benth.) Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes 88 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 36 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W. Grimes 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema macradenia (Pittier) Barneby & J.W.Grimes 18 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W. Grimes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abatia stellata Lillo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia biflora Turcz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia chinensis R.Br. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia engleriana (Graebn.) Rehder 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia grandifolia Villarreal 210 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia mosanensis I.C.Chung ex Nakai 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia triflora R.Br. ex Wall. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum Nakai 25 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 978 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 3001 ചിത്രങ്ങൾ
Abies amabilis (Douglas ex Loudon) J.Forbes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 751 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica Loudon 35 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière 29 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Abies durangensis Martínez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies forrestii Coltm.-Rog. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abies fraseri (Pursh) Poir. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Abies guatemalensis Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson 445 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Abies magnifica A.Murray bis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 53 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach 887 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica de Lannoy ex Carrière 35 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle 18 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 162 ചിത്രങ്ങൾ
Abies recurvata Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sibirica Ledeb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Abies spectabilis (D.Don) Mirb. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Abies squamata Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Abolboda poarchon Seub. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia ammophila Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia angustifolia Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia bigelovii Heimerl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia fragrans Nutt. ex Hook. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia gracilis Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia latifolia Eschsch. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia mellifera Douglas ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia pogonantha Heimerl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia umbellata Lam. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby 24 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta rufescens Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon abutiloides (Jacq.) Garcke ex Hochr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon agnesiae Borzí 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon bidentatum Hochst. ex A.Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon darwinii Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 208 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 60 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon incanum (Link) Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 162 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon longicuspe Hochst. ex A.Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 1400 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon menziesii Seem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mollissimum (Cav.) Sweet 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon palmeri A.Gray 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pauciflorum A.St.-Hil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon percaudatum Hochr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon peruvianum (Lam.) Kearney 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp. 1548 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon sonneratianum (Cav.) Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2350 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia abbreviata Maslin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia abyssinica Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acanthaster Maslin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acinacea Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acuaria W.Fitzg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia adunca G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia allenii D.H.Janzen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia aneura Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia angustissima (Mill.) Kuntze 50 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia aphylla Maslin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ataxacantha DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia atramentaria Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Benth. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia berlandieri Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia binata Maslin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia bonariensis Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia boormanii Maiden 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia brevispica Harms 32 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia calamifolia Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cardiophylla Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia catechu (L.f.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia caven (Molina) Molina 72 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia choriophylla Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cognata Domin 37 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia collinsii Saff. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confluens Maiden & Blakeley 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cornigera (L.) Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cultriformis G.Don 51 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia curranii Maiden 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclopis Cunn. ex Loudon 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclops G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 4005 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decora Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia denticulosa F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia doratoxylon A.Cunn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drepanolobium Sjostedt 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drummondii Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia echinula DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana Hayne 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia elatior Brenan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia enterocarpa R.V.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erioloba E.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erythrocalyx Brenan 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia estrophiolata F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia etbaica Schweinf. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia falcata Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia furcatispina Burkart 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia galpinii Burtt Davy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gaumeri S.F.Blake 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia genistifolia Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gerrardii Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia glaucoptera Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia goetzei Harms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gourmaensis A.Chev. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gummifera Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hebeclada DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia heterophylla (Lam.) Willd. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hockii De Wild. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia holosericea G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia horrida (L.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia implexa Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia jennerae Maiden 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 302 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koa A.Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koaia Hillebr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia leiocalyx (Domin) Pedley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia leprosa DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ligulata Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia linifolia (Vent.) Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia loderi Maiden 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macracantha Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macradenia Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R.Br. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mellifera (M.Vahl) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia modesta Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia myrtifolia (Sm.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia neriifolia Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile 142 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia notabilis F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia olgana Maconochie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia oxycedrus DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia parramattensis Tindale 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pendula G.Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pennata (L.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pentadenia Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia G.Don 105 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pravissima F.Muell. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pulchella R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia redolens Maslin 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rehmanniana Schinz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 1391 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rigidula Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia roemeriana Scheele 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rostellifera Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia salicina Lindl. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) Wendl. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sclerosperma F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia senegal (L.) Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia serra Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia seyal Delile 130 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sieberiana DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia spectabilis Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sphaerocephala Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia spirorbis Labill. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia stenophylla Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia suaveolens (Sm.) Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia terminalis (Salisb.) J.F.Macbr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tetragonophylla F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia thomasii Harms 40 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 125 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ulicifolia (Salisb.) Court 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia verticillata (L'Her.) Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia vestita Ker. Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia victoriae Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia visco Griseb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia xanthophloea Benth. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena alpina Poepp. ex Walp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena anserinifolia (J.R.Forst. & G.Forst.) J.B.Armstr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena caesiglauca Bergmans 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena elongata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena leptacantha Phil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena magellanica (Lam.) Vahl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena microphylla Hook.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena myriophylla Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena novae-zelandiae Kirk 67 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena pinnatifida Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena splendens Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroides Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha apodanthes Standl. & L.O.Williams 46 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha aristata Kunth 95 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha californica Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha caturus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha ciliata Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha diversifolia Jacq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha fruticosa Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 740 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha integrifolia Willd. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha macrostachya Jacq. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha monostachya Cav. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha mortoniana Lundell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha multicaulis Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha pancheriana Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha pendula C.Wright ex Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha phleoides Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha plicata Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha polystachya Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha radians Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha schiedeana Schltdl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha setosa A.Rich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha variegata Rusby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha villosa Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Acampe pachyglossa Rchb.f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthephippium splendidum J.J.Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocalycium spiniflorum (K.Schum.) Backeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1520 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon caryophyllaceum Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon libanoticum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon spirizianum Mobayen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon ulicinum (Willd. ex Schult.) Boiss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholippia deserticola (Phil.) Moldenke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholippia seriphioides (A.Gray) Moldenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthomintha duttonii (Abrams) Jokerst 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthomintha lanceolata Curran 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens (L.) Spenn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum rivas-martinezii (Sánchez Mata) Fern.Casas & Sánchez Mata 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthoscyphus parishii (Parry) Small 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 47 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthostachys strobilacea (Schult. & Schult.f.) Klotzsch 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthostyles buniifolius (Hook. ex Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthostyles saucechicoensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosyris falcata Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus arboreus Forssk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus carduaceus Griff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus eminens C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hirsutus Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 10366 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus montanus (Nees) T.Anderson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus sennii Chiov. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Acaulimalva rhizantha (A.Gray) Krapov. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 898 ചിത്രങ്ങൾ
Acer × bornmuelleri Borbás 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer × coriaceum Bosc ex Tausch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer × freemanii A.E.Murray 70 ചിത്രങ്ങൾ
Acer acuminatum Wall. ex D.Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acer barbinerve Maxim. ex Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Acer caesium Wall. ex Brandis 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campbellii Hook.f. & Thomson ex Hiern 49 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 13915 ചിത്രങ്ങൾ
Acer capillipes Maxim. ex Miq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer caudatifolium Hayata 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer caudatum Wall. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 301 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cordatum Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Acer diabolicum Blume ex K.Koch 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acer distylum Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer elegantulum W.P.Fang & P.L.Chiu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer erianthum Schwer. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer glabrum Torr. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax 597 ചിത്രങ്ങൾ
Acer heldreichii Orph. ex Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer henryi Pax 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 1167 ചിത്രങ്ങൾ
Acer laurinum Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer longipes Franch. ex Rehder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 826 ചിത്രങ്ങൾ
Acer mandshuricum Maxim. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acer micranthum Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acer miyabei Maxim. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2797 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 11681 ചിത്രങ്ങൾ
Acer nipponicum H.Hara 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer oblongum Wall. ex DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer obtusifolium Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acer oliverianum Pax 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 2698 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 9284 ചിത്രങ്ങൾ
Acer paxii Franch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pectinatum Wall. ex G.Nicholson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 638 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pentaphyllum Diels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pictum Thunb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 12225 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 15694 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubescens Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 4717 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 5997 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 863 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sempervirens L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sikkimense Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Acer stachyophyllum Hiern 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sterculiaceum Wall. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum L. 1916 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tegmentosum Maxim. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tenellum Pax 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer triflorum Kom. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acer velutinum Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achetaria azurea (Linden) V.C.Souza 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratifolia (Sibth. & Sm.) Benth. & Hook.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea asiatica Serg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea atrata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea barrelieri (Ten.) Sch.Bip. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea chamaemelifolia Pourr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea chrysocoma Friv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clusiana Tausch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea coarctata Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea collina (Becker ex Rchb.f.) Heimerl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea cretica L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea erba-rotta All. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3976 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea fraasii Sch.Bip. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch.Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea holosericea Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea leptophylla M.Bieb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea lingulata Waldst. & Kit. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea macrophylla L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo 594 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22858 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea multifida (DC.) Griseb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nana L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nobilis L. 4621 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea odorata L. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea oxyloba (DC.) Sch.Bip. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 2309 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea roseo-alba Ehrend. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea santolinoides Lag. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea setacea Waldst. & Kit. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea thracica Velen. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea tomentosa L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea umbellata Sibth. & Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes admirabilis Wiehler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes flava C.V.Morton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes heterophylla (Mart.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achlys triphylla DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrachaena mollis Schauer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes splendens Mart. ex Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline lehmannii Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline tomentosa Rusby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aciachne pulvinata Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera aberrans (Luer) Pupulin & Bogarín 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera bragae (Ruschi) F.Barros 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera fockei (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera yauaperyensis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus aegeridantennatus N.Hallé 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus amplexicaulis (F.M.Bailey) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus bracteatus Rendle 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus confusus Guillaumin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus corniculatus Rendle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus cymbalariifolius F.Muell. & Kraenzl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus grandiflorus Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus halleanus Kores 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus macroglossus Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus tenuilabris Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus veillonis N.Hallé 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acicarpha tribuloides Juss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acidoton nicaraguensis (Hemsl.) G.L.Webster 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acilepis squarrosa D.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acineta superba (Kunth) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos alpinus Moench. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Acioa guianensis Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla aurea W.R.B.Oliv. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla colensoi Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla ferox W.R.B.Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla glacialis (F.Muell.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla horrida W.R.B.Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla simplicifolia (F.Muell.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acis tingitana (Baker) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis trichophylla G.Don 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acis valentina (Pau) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acisanthera quadrata Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acleisanthes longiflora A.Gray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acleisanthes obtusa (Choisy) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acmadenia heterophylla Glover 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acmadenia mundiana Eckl. & Zeyh. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 92 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella decumbens (Sm.) R.K.Jansen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 129 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K.Jansen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acmispon americanus (Nutt.) Rydb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acmispon rigidus (Benth.) Brouillet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acmopyle pancheri (Brongn. & Gris) Pilg. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 43 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum × berdaui Zapał. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum burnatii Gáyer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum carmichaelii Debeaux 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum columbianum Nutt. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum hookeri Stapf 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum leucostomum Vorosch. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 2401 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 5263 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum poluninii Lauener 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum septentrionale Koelle 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum stoloniferum Vorosch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum tauricum Wulfen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum uncinatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum volubile Pall. ex Koelle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum vulparia Rchb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aconogonum coriarium (Grig.) Soják 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acourtia microcephala DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Acranthera ceylanica Arn. ex Meisn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acridocarpus austrocaledonicus Baill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acridocarpus natalitius A.Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acridocarpus orientalis A.Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acritopappus longifolius (Gardner) R.M.King & H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia crispa (Kunth) C.F.Baker ex Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrodon bellidiflorus (L.) N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acronema hookeri (C.B.Clarke) H.Wolff 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acronema tenerum (DC.) Edgew. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia imperforata F.Muell. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia laevis J.R.Forst. & G.Forst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia littoralis T.G.Hartley & J.Williams 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia wilcoxiana (F.Muell.) T.G.Hartley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon aoupiniensis Morat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon bosseri Morat & Chalopin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon bullatus (Pancher & Sebert) Morat 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon domatifer Morat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon dzumacensis (Guillaumin) Morat 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon fatsioides Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon grandiflorus Morat & Chalopin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon jaffrei Morat & Chalopin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon macrocarpus Morat & Chalopin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon margaretae Morat & Chalopin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon merytifolius Morat & Chalopin 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon pilosus Morat & Chalopin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon schistophilus Morat & Chalopin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon tireliae Morat & Chalopin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon veillonii Morat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cimicifuga L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cordifolia DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea elata (Nutt.) Prantl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 643 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea spicata L. 859 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 1234 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic. Serm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Actinocarya acaulis (W.W.Sm.) I.M.Johnst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne borneensis Meisn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne longipes Kosterm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne obovata (Nees) Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne tadulingamii Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodium cunninghamii Schauer ex Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinokentia divaricata (Brongn.) Dammer 27 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actinotus helianthi Labill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Actinotus minor (Sm.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia grandidieri Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia gregorii F.Muell. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia madagascariensis Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia za Baill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Adelia triloba (Müll.Arg.) Hemsl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 61 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos × cunninghamii Meisn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos barbigerus Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos cuneatus Labill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos obovatus Labill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos sericeus Labill. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia glauca Schinz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia globosa Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia kirkii (Mast.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia lobata (Jacq.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia spinosa Burtt Davy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia venenata Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia volkensii Harms 54 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium multiflorum Klotzsch 350 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2987 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium swazicum Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma dusenii Kraenzl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma inundatum Mart. ex DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma paulistarum Bureau & K.Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus anagyrifolius Coss. & Balansa 22 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus bacquei Batt. & Pit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus cincinnatus (Ball) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus complicatus (L.) Gay 66 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus decorticans Boiss. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus mannii (Hook.f.) Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb & Berthel. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor Hook. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon chilense Less. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum Edgew. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon nepalense Bittmann 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophaedra grandifolia (Klotzsch) Müll.Arg. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophyllum porophyllum (Cav.) Hemsl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma lavenia (L.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostoma sparsifolium Torr. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. 1641 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia aegiceras Phil. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia ameghinoi Speg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia boronioides Hook.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia cordobensis Burkart 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia grandiflora Gillies 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia horrida Hook. & Arn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia longipes Phil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia muricata (Jacq.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia occulta (R.E.Fr.) Burkart 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia parvifolia Phil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia pinifolia Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia polyphylla Phil. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia retusa Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia schickendantzii Griseb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia spinosissima Vogel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia tenella Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia trijuga Hook. & Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum anceps Maxon & C.V. Morton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2432 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum chilense Kaulf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum diaphanum Blume 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum edgeworthii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum fragile Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum incisum Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum jordanii C.H. Mull. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum lorentzii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum lunulatum Burm. f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum orbignyanum Kuhn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum peruvianum Klotzsch 130 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum platyphyllum Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum poiretii Wikstr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum polyphyllum Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pseudotinctum Hieron. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pyramidale (L.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 196 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum seemannii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum venustum D. Don 42 ചിത്രങ്ങൾ
Adlumia fungosa (Aiton) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis × hybrida C.F.Wolff ex Nyman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis amurensis Regel & Radde 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis dentata Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis distorta Ten. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis palaestina Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis pyrenaica DC. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus cooperi (Baker) A.Berger 462 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus cristatus (Haw.) Lem. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus filicaulis (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus liebenbergii Hutchison 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus maculatus (Salm-Dyck) Lem. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus marianae (Marloth) A.Berger 72 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus schuldtianus (Poelln.) H.E.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus sphenophyllus C.A.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus subdistichus Makin ex Bruyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus triflorus (L.f.) A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus trigynus (Burch.) Poelln. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea biflora (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea candida E.Morren ex Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea caudata Lindm. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea comata (Gaudich.) Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea cylindrata Lindm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea distichantha Lem. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea emmerichiae Leme 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1388 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fendleri André ex Mez 121 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fosteriana L.B.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea gamosepala Wittm. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lamarchei Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea marginalis Leme & J.A.Siqueira 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea melinonii Hook. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mexicana Baker 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea miniata (Beer) Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea organensis Wawra 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea orlandiana L.B.Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea ornata (Gaudich.) Baker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pectinata Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pineliana (Brongn. ex Planch.) Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pittieri Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pubescens Baker 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea servitensis André 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea smithiorum Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea tonduzii Mez & Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea warasii E.Pereira 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea weilbachii Didr. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Aedesia glabra (Klatt) O.Hoffm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops crassa Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 666 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops longissima Schweinf. & Muschl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops speltoides Tausch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops tauschii Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia indica L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia sinensis Beck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila anomala Pittier 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila costaricensis Moldenke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila deppeana Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila falcata Donn.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila laevis (Aubl.) J.F.Gmel. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila membranacea Turcz. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila mollis Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila panamensis Moldenke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila quararibeana Rueda 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila valerioi Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 93 ചിത്രങ്ങൾ
Aeglopsis chevalieri Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegonychon purpurea-coeruleum Holub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium alpestre Ledeb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 8429 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus Ryding 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus parvifolius Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus repens Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium × aguajilvense Bañares 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium × casanovense Bañares 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum Bañares 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum Webb & Berthel. 4137 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium aureum (C.Sm. ex Hornem.) T.H.M.Mes 105 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 995 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium cuneatum Webb & Berthel. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium davidbramwellii H.Y.Liu 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium decorum Webb ex Bolle 386 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T.H.M.Mes 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium dodrantale (Willd.) T.H.M.Mes 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium gomerense (Praeger) Praeger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium goochiae Webb & Berthel. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium gorgoneum J.A.Schmidt 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 3167 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium hierrense (R.P.Murray) Pit. & Proust. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger 106 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium leucoblepharum Webb ex A.Rich. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lindleyi Webb & Berthel. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium nobile (Praeger) Praeger 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium percarneum (R.P.Murray) Pit. & Proust. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium simsii (Sweet) Stearn 182 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger 46 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium undulatum Webb & Berthel. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium urbicum (C.Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium valverdense (Praeger) Praeger 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis ellisii (B.S.Williams) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis fastuosa (Rchb.f.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes arachnites (Thouars) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes grandiflora Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes ramosa Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides lawrenceae Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflora Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflorum Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus batakiorum Mendum & Madulid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus buxifolius Hemsl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus everettianus Kraenzl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus hookeri C.B.Clarke 71 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus micranthus C.B.Clarke 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus parasiticus (Roxb.) Wall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pseudohybridus Mendum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 668 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus tricolor Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene ciliata Vogel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene compacta Rose 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fascicularis Cham. & Schltdl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fluitans Peter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene histrix Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene rudis Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus × bushii C.K.Schneid. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus californica (Spach) Nutt. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus chinensis Bunge 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus flava Sol. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 11891 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus indica (Wall. ex Cambess.) Hook. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 789 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus sylvatica W.Bartram 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus wangii Hu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema saxatile (L.) R.Br. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema thomasianum J.Gay 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 1105 ചിത്രങ്ങൾ
Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum daniellii (Hook.f.) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum melegueta K.Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium gilfillanii (N.E.Br.) Lantz 26 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz 29 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page 45 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page 21 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus mannii (Hook.f.) C.N.Page 3 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus usambarensis (Pilg.) C.N.Page 4 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia africana Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia bella Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia bipindensis Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia quanzensis Welw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis aspera (Douglas ex Benth.) Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis calycina Pennell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis edwardsiana Pennell 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis fiebrigii (Diels) D'Arcy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis filifolia (Nutt.) Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis oligophylla Pennell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis purpurea (L.) Pennell 130 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis skinneriana (Alph. Wood) Britton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aganisia pulchella Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus coddii F.M.Leight. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus dyeri Leight. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 7369 ചിത്രങ്ങൾ
Agapetes burmanica W.E.Evans 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agapetes incurvata (Griff.) Sleumer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista populifolia (Lam.) Judd 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling 168 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache nepetoides (L.) Kuntze 43 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache parvifolia Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 197 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rupestris (Greene) Standl. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze 93 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea veillonii Munzinger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis australis (D.Don) Lindl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis borneensis Warb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis labillardierei Warb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis lanceolata Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis macrophylla (Lindl.) Mast. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis montana de Laub. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis moorei (Lindl.) Mast. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis ovata (C.Moore ex Vieill.) Warb. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 73 ചിത്രങ്ങൾ
Agathosma apiculata E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathosma capensis (L.) Dummer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agathosma gonaquensis Eckl. & Zeyh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathosma ovata (Thunb.) Pillans 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agauria buxifolia DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave acklinicola Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6241 ചിത്രങ്ങൾ
Agave anomala Trel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agave antillarum Descourt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agave applanata Lem. ex Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave asperrima Jacobi 56 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 2375 ചിത്രങ്ങൾ
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Agave cerulata Trel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave chiapensis Jacobi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agave chrysantha Peebles 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agave colorata Gentry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave cundinamarcensis A.Berger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave cupreata Trel. & A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave decipiens Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave deserti Engelm. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Agave desmettiana Jacobi 172 ചിത്രങ്ങൾ
Agave difformis A.Berger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave durangensis Gentry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ehrenbergii Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave filifera Salm-Dyck 102 ചിത്രങ്ങൾ
Agave flexispina Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave fourcroydes Lem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Agave funkiana K.Koch & C.D.Bouché 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave guiengola Gentry 108 ചിത്രങ്ങൾ
Agave havardiana Trel. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Agave horrida Lem. ex Jacobi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave impressa Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave karatto Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave kerchovei Lem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave lechuguilla Torr. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Agave macroacantha Zucc. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agave marmorata Roezl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave mitis Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave montana Villarreal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave murpheyi Gibson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave obscura Schiede ex Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ocahui Gentry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ovatifolia G.D.Starr & Villarreal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave palmeri Engelm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parrasana A.Berger 35 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parryi Engelm. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parviflora Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agave polianthiflora Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave potatorum Zucc. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 76 ചിത്രങ്ങൾ
Agave schidigera Lem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave schottii Engelm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sebastiana Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave seemanniana Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave shaferi Trel. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Agave shawii Engelm. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 633 ചിത്രങ്ങൾ
Agave striata Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agave stricta Salm-Dyck 54 ചിത്രങ്ങൾ
Agave tequilana F.A.C.Weber 16 ചിത്രങ്ങൾ
Agave titanota Gentry 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave toumeyana Trel. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Agave univittata Haw. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Agave utahensis Engelm. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Agave valenciana Cházaro & A.Vázquez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae T.Moore 336 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vilmoriniana A.Berger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave wocomahi Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave xylonacantha Salm-Dyck 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agelanthus zizyphifolius (Engl.) Polhill & Wiens 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina aristei (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina aromatica (L.) Spach 361 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina glechonophylla (Less.) R.M.King & H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina gynoxoides (Wedd.) R.M.King & H.Rob. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina havanensis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina jucunda (Greene) Clewell & Wooten 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King & H.Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina prunellifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides (L.) L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum corymbosum Zuccagni ex Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2239 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia saltatorum A.C.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaomorpha drynarioides (Hook.) M.C. Roos 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaomorpha meyeniana Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaomorpha speciosa (Blume) M.C. Roos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 4476 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema crispum (Pitcher & Manda) Nicolson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema modestum Schott ex Engl. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema rotundum N.E.Br. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Agonandra macrocarpa L.O.Williams 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agonandra silvatica Ducke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet 56 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris apargioides (Less.) Greene 49 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris aurantiaca (Hook.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris glauca (Pursh) Raf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris grandiflora (Nutt.) Greene 51 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris heterophylla (Nutt.) Greene 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris retrorsa (Benth.) Greene 28 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia bracteata E.Mey. ex C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 8362 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pilosa Ledeb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pubescens Wallr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia rostellata Wallr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia striata Michx. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2903 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis alpina Scop. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis breviculmis Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1075 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis curtisii Kerguélen 67 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis densiflora Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis foliata Hook.f. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hallii Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis humilis Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis inaequiglumis Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis micrantha Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis microphylla Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis nervosa Nees ex Trin. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis pallens Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis pilosula Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis rupestris All. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis scabra Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis tolucensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis variabilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis virescens Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostistachys indica Dalzell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostocrinum hirsutum (Lindl.) Keighery 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostophyllum leucocephalum Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson bollei Webb ex Bolle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 238 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson parlatorei Bolle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson porphyrogennetos Bolle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson punctatum (C.Sm. ex Link) Webb & Berthel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aidia vieillardii (Baill.) Ridsdale 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8752 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus excelsa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus fordii Noot. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ainsliaea aptera DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea costaricensis (Mez) Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea guianensis Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea longipetiolata van der Werff 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea opaca van der Werff 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Aira provincialis Jord. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aira tenorei Guss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoanthemum hispanicum (L.) H.E.K.Hartmann 49 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon rigidum L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries 118 ചിത്രങ്ങൾ
Ajania pallasiana (Fisch. ex Besser) Poljakov 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga australis R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga brachystemon Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga incisia Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga integrifolia Buch.-Ham. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga iva (L.) Schreb. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga laxmannii (Murray) Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga lobata D.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga lupulina Maxim. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga macrosperma Wall. ex Benth. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga orientalis L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga parviflora Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga pyramidalis L. 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 16988 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia longiracemosa Matsum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata (Houtt.) Decne. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium alpinum (C.B.Clarke) W.W.Sm. & Cave 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 62 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alberta magna E.Mey. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Albertisia cuneata (Keay) Forman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia acle (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia anthelmintica Brongn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia atakataka Capuron 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia brevifolia Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 51 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chevalieri Harms 11 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia forbesii Benth. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia guachapele (Kunth) Dugand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia harveyi E.Fourn. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 9919 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lankaensis Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 26 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia pedicellaris (Dc.) L.Rico 9 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia petersiana (Bolle) Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia saman (Jacq.) Merr. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia tanganyicensis Baker f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia vaughanii Brenan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia versicolor Oliv. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Albraunia foveopilosa Speta 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca abyssinica Jacq. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca bracteata (Thunb.) J.C.Manning & Goldblatt 248 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca convoluta Phillips 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca flaccida Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca humilis Baker 16 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca nelsonii N.E.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca polyphylla Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca setosa Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca spiralis L.f. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca virens (Lindl.) J.C.Manning & Goldblatt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alcantarea nigripetala Leme & L.Kollmann 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea acaulis (Cav.) Alef. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea pallida (Willd.) Waldst. & Kit. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 11993 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea setosa (Boiss.) Alef. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla acutiloba Opiz 180 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpigena Buser 85 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla amphisericea Buser 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla aranica S.E.Fr”hner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla bulgarica Rothm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla catalaunica Rothm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla caucasica Buser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla cinerea Buser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla colorata Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla coriacea Buser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla crinita Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla demissa Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla epipsila Juz. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla erythropoda Juz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 46 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla fissa Günther & Schummel 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flabellata Buser 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flexicaulis Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glabra Neygenf. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glacialis Buser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glaucescens Wallr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla heteropoda Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hybrida (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla incisa Buser 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla inconcinna Buser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla micans Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 377 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla murbeckiana Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla nitida Buser 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pallens Buser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pentaphyllea L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pinnata Ruiz & Pav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla saxatilis Buser 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla sericata Rchb. ex Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla straminea Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla strigosula Buser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 37 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subsericea Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla transiens (Buser) Buser 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla velebitica Borb s ex Janch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla vetteri Buser 33 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea davidii Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea discolor Poepp. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea glandulosa Poepp. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea latifolia Sw. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea sidifolia Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aldama dentata La Llave ex La Llave 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon coriaceus (Benth.) Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon diversifolius (F.Muell.) Reynolds 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon oleifolius (Desf.) Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris aurea Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris lutea Small 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris pauciflora (Klotzsch) Hand.-Mazz. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Aleuritopteris bicolor (Roxb.) Fraser-Jenk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alexa wachenheimii Benoist 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alfaroa costaricensis Standl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Alfaroa guanacastensis D.E.Stone 63 ചിത്രങ്ങൾ
Alfaroa manningii J.León 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi graecorum Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 1271 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma subcordatum Raf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma triviale Pursh 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna corcyrensis Hayek 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna graeca Boiss. & Spruner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna orientalis (L.) Boiss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna strigosa Boiss. & Hohen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna syriaca (Boiss. & Hohen.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna tinctoria (L.) Tausch 58 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus viscosissimus Bolle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2568 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 78 ചിത്രങ്ങൾ
Allantodia maxima (D. Don) Ching 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allenrolfea occidentalis (S.Watson) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 19336 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia choisyi Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia incarnata L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acuminatum Hook. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acutiflorum Loisel. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aflatunense B.Fedtsch. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Allium altaicum Pall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4110 ചിത്രങ്ങൾ
Allium amplectens Torr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Allium anceps Kellogg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium angulosum L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ascalonicum L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aschersonianum Barbey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atropurpureum Waldst. & Kit. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atrosanguineum Schrenk 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum Boiss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Allium baeticum Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium barthianum Asch. & Schweinf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Allium bassitense J.Thiébaut 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium burlewii Davidson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allium caeruleum Pall. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Allium carinatum L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Allium carmeli Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 202 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaemoly L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaespathum Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum Guss. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cratericola Eastw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crenulatum Wiegand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crispum Greene 24 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cristophii Trautv. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium denudatum F.Delaroche 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium dichlamydeum Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Allium drummondii Regel 42 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ericetorum Thore 211 ചിത്രങ്ങൾ
Allium falcifolium Hook. & Arn. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Allium giganteum Regel 341 ചിത്രങ്ങൾ
Allium glaciale Vved. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium glandulosum Link & Otto 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium grande Lipsky 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium grosii Font Quer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium guttatum Steven 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium heldreichii Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hickmanii Eastw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hollandicum R.M.Fritsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium howellii Eastw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hyalinum Curran 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium junceum Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium karataviense Regel 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lineare L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lusitanicum Lam. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Allium macropetalum Rydb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium massaessylum Batt. & Trab. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Allium melananthum Coincy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Allium monticola Davidson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moschatum L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Allium narcissiflorum Vill. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 2514 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nutans L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium obtusum Lemmon 32 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Allium omeiense Z.Y.Zhu 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri 30 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oreophilum C.A.Mey. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium orientale Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oschaninii O.Fedtsch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium palentinum Losa & P.Monts. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 347 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parciflorum Viv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parvum Kellogg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pendulinum Ten. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Allium peninsulare Lemmon ex Greene 29 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Allium praecox Brandegee 15 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pyrenaicum Costa & Vayr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ramosum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 2295 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Allium savii Parl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Allium saxatile M.Bieb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schmitzii Cout. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasoides Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3257 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Allium serra McNeal & Ownbey 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium shevockii McNeal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria 477 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sikkimense Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siskiyouense Ownbey ex Traub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium speculae Ownbey & Aase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1791 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalum L. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stellatum Nutt. ex Ker Gawl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stipitatum Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium strictum Schrad. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Allium suaveolens Jacq. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium thunbergii G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tolmiei Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tribracteatum Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tricoccum Aiton 277 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 117 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 2471 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Allium unifolium Kellogg 39 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ursinum L. 6147 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 2099 ചിത്രങ്ങൾ
Allium wallichii Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium yosemitense Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allium zebdanense Boiss. & Noë 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina distyla (Vent.) L.A.S.Johnson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina humilis (Otto & A.Dietr.) L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina muelleriana (Miq.) L.A.S.Johnson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina paradoxa (Macklin) L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina thalassoscopica L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina torulosa (Aiton) L.A.S.Johnson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia brenesiana Woodson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia plumeriiflora Woodson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus abyssinicus (Hochst.) Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus acutatus Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus angustatus (Triana & Planch.) Radlk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus guaraniticus (A.St.-Hil.) Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus latifolius Huber 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus leucoclados Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus psilospermus Radlk. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus robustus Radlk. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus rubifolius (Hochst. ex A.Rich.) Engl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Allosidastrum pyramidatum (Desp. ex Cav.) Krapov., Fryxell & Bates 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alloxylon flammeum P.H.Weston & Crisp 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia ascendens (Drake) Drake 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia comosa (Drake) Drake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia humbertii Choux 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia montagnacii Rauh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia procera (Drake) Drake 105 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus × pubescens Tausch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus acuminata Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch 1058 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cremastogyne Burkill 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus firma Siebold & Zucc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus formosana (Burkill) Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 11267 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus hirsuta (Spach) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1772 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus jorullensis Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maximowiczii Callier 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nepalensis D.Don 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nitida (Spach) Endl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus orientalis Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus pendula Matsum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rhombifolia Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia aequiloba N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia arifolia Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia baginda Kurniawan & P.C.Boyce 99 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia brancifolia (Schott) A.Hay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia brisbanensis (F.M.Bailey) Domin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia clypeolata A.Hay 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 655 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cuprea K.Koch 83 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia gageana Engl. & K.Krause 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia inornata Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia lauterbachiana (Engl.) A.Hay 92 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia micholitziana Sander 288 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia nycteris Medecilo, G.C.Yao & Madulid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia odora (Lindl.) K.Koch 228 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia reginula A.Hay 237 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia reversa N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sanderiana W.Bull 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sarawakensis M.Hotta 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia scalprum A.Hay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sinuata N.E.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia wentii Engl. & K.Krause 153 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia zebrina Schott ex Van Houtte 324 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe × buzairiensis Lodé 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aculeata Pole-Evans 145 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe acutissima H.Perrier 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe africana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe albiflora Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aldabrensis (Marais) L.E.Newton & G.D.Rowley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe amudatensis Reynolds 89 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe andringitrensis H.Perrier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3117 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw. 2994 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe asperifolia A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bainesii T.-Dyer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bakeri Scott-Elliot 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe barberae Dyer 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bellatula Reynolds 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe brevifolia Mill. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe broomii Schönland 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bruynsii P.I.Forst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe buhrii Lavranos 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bulbillifera H.Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bussei A.Berger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe cameronii Hemsl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe camperi Schweinf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe capitata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe castanea Schönland 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe castilloniae J.-B.Castillon 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe chabaudii Schönland 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe claviflora Burch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe comptonii Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe congdonii S.Carter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe conifera H.Perrier 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe cremnophila Reynolds & Bally 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe dawei A.Berger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe decaryi Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe deltoideodonta Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe descoingsii Reynolds 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe dichotoma Masson 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe distans Haw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe divaricata A.Berger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe dorotheae A.Berger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe elgonica Bullock 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ellenbeckii A.Berger 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe erinacea D.S.Hardy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe excelsa A.Berger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe fibrosa Lavranos & L.E.Newton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe fleurentinorum Lavranos & L.E.Newton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe florenceae Lavranos & T.A.McCoy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe fragilis Lavranos & Röösli 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe gariepensis Pillans 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe glauca Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe globuligemma Pole-Evans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grandidentata Salm-Dyck 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greatheadii Schönland 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grisea S.Carter & Brandham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe haworthioides Baker 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe helenae Danguy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe hemmingii Reynolds & Bally 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe hexapetala Salm-Dyck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe humilis (L.) Mill. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe imalotensis Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe immaculata Pillans 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe isaloensis H.Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jacksonii Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jucunda Reynolds 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe juvenna Brandham & S.Carter 1113 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe kilifiensis Christian 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe labworana (Reynolds) S.Carter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lateritia Engl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lineata (Aiton) Haw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe longibracteata Pole-Evans 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lutescens Groenew. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macra Haw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macrocarpa Tod. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2606 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe marlothii A.Berger 137 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe melanacantha A.Berger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe microstigma Salm-Dyck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe molederana Lavranos & Glen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe morijensis S.Carter & Brandham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mubendiensis Christian 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mudenensis Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mutabilis Pillans 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe officinalis Forssk. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe parvula A.Berger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe peglerae Schönland 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pendens Forssk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe percrassa Tod. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe perfoliata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe perrieri Reynolds 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe petricola Pole-Evans 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe petrophila Pillans 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pictifolia D.S.Hardy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe plicatilis (L.) Mill. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pluridens Haw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe polyphylla Pillans 66 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pratensis Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pretoriensis Pole-Evans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pseudorubroviolacea Lavranos & Collen. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pubescens Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe purpurea Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ramosissima Pillans 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rauhii Reynolds 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe reitzii Reynolds 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rivierei Lavranos & L.E.Newton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rubroviolacea Schweinf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rupestris Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe sabaea Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe saponaria x a striata haw none 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe schelpei Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe schomeri Rauh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe secundiflora Engl. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe sheilae Lavranos 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe sinkatana Reynolds 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe somaliensis C.H.Wright ex W.Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe spicata L.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe squarrosa Baker ex Balf.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striatula Haw. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe succotrina Lam. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe suprafoliata Pole-Evans 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe suzannae Decary 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe swynnertonii Rendle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe tenuior Haw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe thraskii Baker 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe tomentosa Deflers 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ukambensis Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vanbalenii Pillans 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vaombe Decorse & Poiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe variegata L. 656 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 7450 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe versicolor Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe volkensii Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vryheidensis Groenew. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe wickensii Pole-Evans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe yemenica J.R.I.Wood 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe zebrina Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis luckhoffii (L.Bolus) L.Bolus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis orpenii (N.E.Br.) L.Bolus 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis rubrolineata (N.E.Br.) Schwantes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis schooneesii L.Bolus 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus alpinus Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus Gouan 34 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus carolinianus Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1809 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus saccatus Vasey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia looseri Moldenke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia macrostachya (Torr.) Moldenke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alphandia furfuracea Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia excelsa (Fenzl) Reissek ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia neocaledonica (Schltr.) Guillaumin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa Hillebr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia caerulea (R.Br.) Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia calcarata (Haw.) Roscoe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia latilabris Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia macroura K.Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia mutica Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia nieuwenhuizii Valeton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia officinarum Hance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia shimadae Hayata 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1109 ചിത്രങ്ങൾ
Alseis costaricensis C.M.Taylor 36 ചിത്രങ്ങൾ
Alseis longifolia Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alsomitra macrocarpa (Blume) M.Roem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila abbottii (Maxon) R.M. Tryon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila erinacea (H. Karst.) D.S. Conant 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila firma (Baker) D.S. Conant 30 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila fulgens (C. Chr.) D.S. Conant 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila setosa Kaulf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia balansae Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia boonei De Wild. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia lanceolifera S.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia lenormandii Van Heurck & Müll.Arg. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia odontophora Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia sphaerocapitata Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham 5955 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria brasiliensis Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria patagonica Phil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchella L.f. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchra Sims 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria speciosa M.C.Assis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Altensteinia fimbriata Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 553 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1333 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera cana Suess. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera costaricensis Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera laguroides (Standl.) Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera littoralis P.Beauv. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera micrantha R.E.Fr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera nodifera (Moq.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera paronychioides A.St.-Hil. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 100 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera reineckii Briq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea armeniaca Ten. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea longiflora Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2573 ചിത്രങ്ങൾ
Alvaradoa amorphoides Liebm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne cuneiformis (DC.) Lewton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell 79 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus longifolius (Spreng.) Wight & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus monilifer (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) Leonard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssoides utriculata (L.) Medik. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum bertolonii Desv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum corsicum Duby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum cuneifolium Ten. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum diffusum Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum granatense Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum hirsutum M.Bieb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum lenense Adams 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum linifolium Stephan ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum loiseleurii P.Fourn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum minutum Schltdl. ex DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum ovirense A.Kern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum propinquum Baumg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum scutigerum Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium Desf. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolph 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum troodi Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia baillonii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia buxifolia R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia caletioides (Baill.) Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia clusiophylla (Baill.) Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia cylindrocarpa Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia hurlimannii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia kaalaensis Boiteau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia loeseneriana Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia margaretae Boiteau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia rubricaulis (Baill.) Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia ruscifolia R.Br. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia sarasinii Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia spicata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia stellata (J.R.Forst. & G.Forst.) Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia tisserantii Montrouz. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua guianensis Aubl. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua pedicellata Dwyer 16 ചിത്രങ്ങൾ
Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa congesta W.J.Hayden 45 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa guianensis Aubl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 313 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cannabinus (L.) Sauer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2737 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 663 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1245 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 890 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus macrocarpus Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus powellii S.Watson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus pumilus Raf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6508 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis bagnoldii (Herb.) Traub & Uphof 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2633 ചിത്രങ്ങൾ
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 29 ചിത്രങ്ങൾ
Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Amberboa moschata (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amblyolepis setigera DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Amborella trichopoda Baill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia acanthicarpa Hook. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3546 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia bidentata Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia chamissonis (Less.) Greene 112 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia confertiflora DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia monogyra (Torr. & A.Gray) Strother & B.G.Baldwin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia peruviana Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia salsola (Torr. & A.Gray) Strother & B.G.Baldwin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosina bassii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amburana cearensis (Allemao) A.C.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier × grandiflora Rehder 7 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (F.Michx.) Fernald 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1630 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier cusickii Fernald 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 72 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier obovalis (Michx.) Ashe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 4709 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier pallida Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch 81 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier stolonifera Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier utahensis Koehne 48 ചിത്രങ്ങൾ
Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amentotaxus yunnanensis H.L.Li 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amesiodendron chinense (Merr.) Hu 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amicia zygomeris DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype tenuis (C.B.Clarke) R.S.Rao 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi visnaga (L.) Lam. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ammobium alatum R.Br. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis longifolia (L.) Herb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis tinneana (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ammochloa palaestina Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ammodaucus leucotrichus Coss. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 1266 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila breviligulata Fernald 45 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum maximum Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum subulatum Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum villosum Lour. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amomyrtus luma (Molina) D.Legrand & Kausel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amomyrtus meli (Phil.) D.Legrand & Kausel 23 ചിത്രങ്ങൾ
Amoreuxia wrightii A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha californica Torr. & A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 174 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 1377 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha herbacea Walter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha nana C.Fraser 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus amygdaloides Hett. & Sizemore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus aphyllus (Hook.) Hutch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus atroviridis Hett. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus cicatricifer Hett. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus consimilis Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus henryi N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus impressus Ittenb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus kiusianus (Makino) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch 152 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus muelleri Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus napalensis (Wall.) Bogner & Mayo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 152 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus sylvaticus (Roxb.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus variabilis Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelaster carolinianus (Walter) G.L.Nesom 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera edentula Kuhlm. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera macrocarpa Ferero & Gentry 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus barbata (Wall.) Planch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus divaricata (Wall. ex M.A.Lawson) Planch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus latifolia (Roxb.) Planch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus multistriata (Baker) Planch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus rugosa (Wall.) Planch. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz 241 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis aconitifolia Bunge 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis cordata Michx. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis delavayana Planch. ex Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amphiachyris amoena (Shinners) Solbrig 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amphiachyris dracunculoides (DC.) Nutt. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 306 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea ferruginea Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amphidasya longicalycina (Dwyer) C.M.Taylor 29 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann 197 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann 20 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium cynanchoides (DC.) L.G.Lohmann 20 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium mansoanum (DC.) L.G.Lohmann 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Amphineuron immersum (Blume) Holttum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amphipterygium simplicifolium (Standl.) Cuevas-Figueroa 25 ചിത്രങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna gentryi W.C.Burger 18 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H.Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia ciliata Walter 61 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia grandiflora Alexander 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia hubrichtii Woodson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia longiflora Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia orientalis Decne. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana Walter 428 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tharpii Woodson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema artensis (Montrouz.) Danser 18 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema congener (Sieber ex Schult. & Schult.f.) Tiegh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema miquelii (Lehm. ex Miq.) Tiegh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema scandens (Tiegh.) Danser 7 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris balsamifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris brenesii Standl. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris pinnata Kunth 61 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris sylvatica Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis oropediorum Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis setifera Moq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis syriaca Iljin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros affinis H.Pearson & Stephens 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros albissima Marloth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros arachnoides (Haw.) Sims 134 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros karasmontana Dinter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros namaquensis H.Pearson & Stephens 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros papyracea E.Mey. ex Fenzl 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros retusa Poelln. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet 80 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros subnuda Poelln. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros telephiastrum DC. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 379 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 804 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 3666 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 203 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 949 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 10418 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium amapaense J.D.Mitch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium caracolii Mutis ex Alba 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium giganteum Hancock ex Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1723 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 817 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 740 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis alternifolia Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis monelli L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis pumila Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis tenella (L.) L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris foetida L. 452 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1809 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas lucidus Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalioides bellidioides (G.Forst.) Glenny 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalioides papuana (Lauterb.) Glenny 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis contorta (D.Don) Hook.f. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis griffithii Hook.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis javanica (DC.) Sch.Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis transnokoensis Sasaki 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke 227 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis xylorhiza Sch.Bip. ex Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphyllopsis americana (Engl.) A.Hay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum corsicum Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum fruticosum Desf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum pedatum Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum gayanum (A.Gray) B.D.Jacks. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum rigidum (Hook. & Arn.) Hieron. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum strigulipetalum Soraru 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum subandinum Speg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis brevipes (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis funerea (Barb.Rodr.) Luer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis lewisiae (Ames) Solano & Soto Arenas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea brevipedicellata Timmerman 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea crassipetala Hemsl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 154 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea phaeocarpa Mart. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anchomanes difformis (Blume) Engl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aegyptiaca (L.) A.DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa barrellieri Vitman 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa calcarea Boiss. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa cespitosa Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa cretica Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa crispa Viv. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa formosa Selvi, Bigazzi & Bacch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa ochroleuca M.Bieb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 3110 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa procera Besser ex Link 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa strigosa Banks & Sol. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa stylosa M.Bieb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa thessala Boiss. & Spruner 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrocladus heyneanus Wall. ex J.Graham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrorhynchus metteniae (Kraenzl.) Summerh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andira anthelmia (Vell.) J.F.Macbr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andira coriacea Pulle 131 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Andira surinamensis (Bondt) Pulle 18 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium gramineum (Cav.) J.F.Macbr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium hierrense A.Santos 12 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium palaestinum Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium psammophilum Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium schimperianum (Hochst.) K.Perss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis alata (Vahl) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis echioides (L.) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 95 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon chinensis (Nees) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gabonensis Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gayanus Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 133 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gyrans Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon microstachys Desv. ex Ham. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon munroi C.B.Clarke 5 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon ternarius Michx. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace adfinis Biroli 64 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace alpina (L.) Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace amurensis Prob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 76 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace ciliata DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace cylindrica DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace geraniifolia Watt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace halleri L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace helvetica (L.) All. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace lactea L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace laevigata (A.Gray) Wendelbo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace montana (A.Gray) Wendelbo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace obtusifolia All. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace occidentalis Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pubescens DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pyrenaica Lam. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace rotundifolia Hardw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace sarmentosa Wall. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace sempervivoides Jacq. ex Duby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace strigillosa Franch. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace umbellata (Lour.) Merr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace vandellii (Turra) Chiov. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace villosa L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Androstachys johnsonii Prain 41 ചിത്രങ്ങൾ
Androstephium caeruleum (Scheele) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Androtrichum giganteum (Kunth) H.Pfeiff. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala agardhii Haens. ex DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala arenaria (Guss. ex DC.) Boiss. & Reut. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala chevallieri Barratte ex L.Chevall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala glandulosa Lam. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2788 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala nigricans Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala pinnatifida Aiton 34 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala ragusina L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema brenanianum Faden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema hockii De Wild. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema neocaledonicum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A.R. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia hirsuta (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia mexicana Klotzsch 38 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia rotundifolia Schrad. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia tomentosa (Savigny) Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone alpina L. 4676 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone apennina L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone baldensis L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone berlandieri Pritz. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1982 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone canadensis L. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone caroliniana Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cathayensis Kitag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2807 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cylindrica A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone decapetala Ard. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone demissa Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone dichotoma L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone halleri All. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hepatica L. 7301 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1411 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lancifolia Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lithophila Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone montana Hopp 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone multifida Poir. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 13283 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nikoensis Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone palmata L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone parviflora Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone patens L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pavoniana Boiss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pratensis L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L. 2859 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone quinquefolia L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 2203 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone rubra Lam. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone scabiosa H.Lév. & Vaniot 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone scherfelii Ullep. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L. 1426 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone tomentosa (Maxim.) C.Pei 98 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone trifolia L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone tuberosa Rydb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vernalis L. 846 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone virginiana L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anemonella thalictroides (L.) Spach 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemonopsis macrophylla Siebold & Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex De Souza 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma setilobum A.H.Gentry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopsis californica (Nutt.) Hook. & Arn. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angadenia lindeniana (Müll.Arg.) Miers 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L. 1129 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica arguta Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica gigas Nakai 8 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica heterocarpa M.J.Lloyd 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lignescens Reduron & Danton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lucida L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pachycarpa Lange 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica polymorpha Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica razulii Gouan 168 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 7099 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica triquinata Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia integerrima Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia salicariifolia Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris fokiensis Hieron. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris lygodiifolia Rosenst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora bakeri C.C.Hall 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora costata (Gaertn.) Hochr. ex Britten 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora floribunda (Sm.) Sweet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora hispida (Sm.) Blaxell 13 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora melanoxylon F.Muell. ex R.T.Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora subvelutina F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angostura granulosa (Kallunki) Kallunki 58 ചിത്രങ്ങൾ
Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum borbonicum Bosser 24 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cadetii Bosser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum caulescens Thouars 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cilaosianum (Cordem.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cordemoyi Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum costatum Frapp. ex Cordem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cucullatum Thouars 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum distichum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum dryadum Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eburneum Bory 102 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eichlerianum Kraenzl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum expansum Thouars 41 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum hermannii (Cordem.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum leonis (Rchb.f.) André 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum magdalenae Schltr. & H.Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum mauritianum (Poir.) Frapp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum obversifolium Frapp. ex Cordem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum pectinatum Thouars 22 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum ramosum Thouars 81 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum sesquipedale Thouars 27 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum striatum Thouars 73 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum tenellum (Ridl.) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum zeylanicum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anguloa × ruckeri Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anguloa cliftonii Farmer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anguloa clowesii Lindl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba canellila (Kunth) Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba citrifolia (Nees) Mez 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba guianensis Aubl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba hostmanniana (Nees) Mez 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba jenmanii Mez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba kappleri Mez 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba megaphylla Mez 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba panurensis (Meisn.) Mez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba parviflora (Meisn.) Mez 77 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba perutilis Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba rosaeodora Ducke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba taubertiana Mez 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba terminalis Ducke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba venezuelana Mez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba williamsii O.C.Schmidt 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus DC. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos humilis Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos manglesii D.Don 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos preissii Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos viridis Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus puberulus (Torr.) Henrickson & E.J.Lott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus quadrifidus (Vahl) Nees 39 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus secundus Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L. Chiou & M. Kato 105 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocarpus madioides Nutt. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anisochilus pallidus Wall. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anisochilus polystachys Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates 46 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea elegans (Cav.) D.M.Bates 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea scabrosa (L.) D.M.Bates 48 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 74 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea disticha (Jack) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ankyropetalum gypsophiloides Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annesorhiza macrocarpa Eckl. & Zeyh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona amazonica R.E.Fr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Annona ambotay Aubl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Annona crassiflora Mart. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cuspidata (Mart.) H.Rainer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Annona danforthii (Standl.) H.Rainer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Annona dioica A.St.-Hil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona echinata Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona foetida Mart. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Annona haematantha Miq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Annona holosericea Saff. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Annona hypoglauca Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona macroprophyllata Donn.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 893 ചിത്രങ്ങൾ
Annona paludosa Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Annona papilionella (Diels) H.Rainer 17 ചിത്രങ്ങൾ
Annona prevostiae H.Rainer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Annona pruinosa Schatz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 31 ചിത്രങ്ങൾ
Annona rensoniana (Standl.) H.Rainer 24 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Annona scleroderma Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona senegalensis Pers. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Annona sericea Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona spinescens Mart. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Annona spraguei Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Annona symphyocarpa Sandwith 6 ചിത്രങ്ങൾ
Annona tenuiflora Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda acerifolia Cav. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus chapaensis Gagnep. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus geniculatus Ridl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus imitans Schltr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus subregularis (Rchb.f.) Ormerod 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 193 ചിത്രങ്ങൾ
Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler 34 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 647 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ansellia africana Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Antegibbaeum fissoides (Haw.) C.Weber 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria alpina (L.) Gaertn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria howellii Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria lanata (Hook.) Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria marginata Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria media Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria microphylla Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria monocephala DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria neglecta Greene 87 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parlinii Fernald 14 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parvifolia Nutt. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria plantaginifolia (L.) Richardson 150 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria pulchella Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria rosea (D.C.Eaton) Greene 55 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria solitaria Rydb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria umbrinella Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria virginica Stebbins 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis aetnensis Schouw ex Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2602 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis austroiranica "Rech.f., Aellen & Esfand." 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chia L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chrysantha J.Gay 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cretica L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cupaniana Tod. ex Nyman 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis hyalina DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis maritima L. 1279 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis marschalliana Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis melampodina Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis persica Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis plutonia Meikle 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis punctata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis ruthenica M.Bieb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tigrensis J.Gay ex A.Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tomentosa Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tricolor Boiss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2618 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum ramosum L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocercis ilicifolia Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista djalonensis A.Chev. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 43 ചിത്രങ്ങൾ
Anthodiscus chocoensis Prance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthodon decussatum Ruiz & Pav. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthospermum aethiopicum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthostema aubryanum Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthostema senegalense A.Juss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum amarum Brot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 15319 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutangulum Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutifolium Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium amnicola Dressler 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 6487 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium antioquiense Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bakeri Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bogotense Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bonplandii G.S.Bunting 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bradeanum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cirinoi Croat 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clarinervium Matuda 259 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clavigerum Poepp. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clidemioides Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium colonicum K.Krause 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium consobrinum Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cotobrusii Croat & R.A.Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cubense Engl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cuspidatum Mast. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium digitatum (Jacq.) Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dolichostachyum Sodiro 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium durandii Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dussii Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eggersii Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eminens Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eximium Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat 36 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium fendleri Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium flexile Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium forgetii N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium formosum Schott 21 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium friedrichsthalii Schott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hacumense Engl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hoffmannii Schott 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 201 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium interruptum Sodiro 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium jenmanii Engl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium lancifolium Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium lilacinum G.S.Bunting 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium llanense Croat 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium michelii Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium microspadix Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium nymphaeifolium K.Koch & C.D.Bouché 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusilobum Schott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusum (Engl.) Grayum 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium oerstedianum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium oxycarpum Poepp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pedatoradiatum Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pittieri Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium plowmanii Croat 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium podophyllum (Cham. & Schltdl.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium polystictum Sodiro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium salvinii Hemsl. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 708 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium schlechtendalii Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium spathiphyllum N.E.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium subsignatum Schott 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium trisectum Sodiro 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium veitchii Mast. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium vittariifolium Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium warocqueanum T.Moore 43 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium wendlingeri G.M.Barroso 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium willifordii Croat 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis alpestris (Schult.) Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis aurea Welden 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 559 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cornicina L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cytisoides L. 647 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hamosa Desf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hermanniae L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis lagascana Benedi 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis lotoides L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 1220 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis polycephala Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis ramburii Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis tejedensis Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 6311 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anticlea elegans (Pursh) Rydb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma acidum Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma madagascariense Lam. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma messianianum Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 928 ചിത്രങ്ങൾ
Antimima concinna (L.Bolus) H.E.K.Hartmann 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria insularis Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea borbonica J.F.Gmel. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea rhamnoides (Baill.) Chaw 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum australe Rothm. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum barrelieri Boreau 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum charidemi Lange 94 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum graniticum Rothm. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum latifolium Mill. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 11662 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum pertegasii Rothm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum pulverulentum Lázaro Ibiza 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum sempervirens Lapeyr. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum siculum Mill. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum valentinum Font Quer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Antonia ovata Pohl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Antrocaryon nannanii De Wild. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum boryanum (Willd.) Spreng. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anubias barteri Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anubias heterophylla Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anulocaulis annulatus (Coville) Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anulocaulis leiosolenus (Torr.) Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anvillea garcinii (Burm.f.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aotus ericoides (Vent.) G.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba glabra Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba petoumo Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanactis piloselloides Cuatrec. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe philippinensis Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes cornucopioides Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes parodii (I.M.Johnst.) Rothm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanisma blitoides Nutt. ex Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanopetalum resinosum Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanostephus pilosus Buckley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanostephus ramosissimus DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra arborea (Mill.) M.R.Almeida 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra chamissoniana Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra dolichantha Donn.Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra golfodulcensis McDade 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra lingua-bovis Leonard 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra paulensis Wassh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 76 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 800 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra storkii Leonard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tonduzii Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tridentata Hemsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 3462 ചിത്രങ്ങൾ
Apiopetalum glabratum Baill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Apiopetalum velutinum Baill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Apium nodiflorum (L.) Lag. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Apium prostratum Labill. ex Vent. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Apium repens (Jacq.) Lag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum cannabinum L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Apodanthes caseariae Poit. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apodasmia similis (Edgar) B.G.Briggs & L.A.S.Johnson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes clusiifolia (Baill.) Villiers 22 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apoplanesia paniculata C.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aporocactus moennighoffii (Fisch.) Borg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aposeris foetida (L.) Cass. ex Less. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula ramosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula reflexa Blume 24 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicularia thymifolia (Bonpl.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aptosimum spinescens (L.Bolus) F.E.Weber 2 ചിത്രങ്ങൾ
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria cumingiana (Decne.) Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L. 1394 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata Koch 213 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia aurea Janka 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bernardii Gren. & Gord. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bertolonii Schott 51 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia caerulea E.James 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia champagnatii Moraldo, Nardi & la Valva 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia chrysantha A.Gray 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia ecalcarata Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia einseleana F.W.Schultz 55 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia elegantula Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia eximia Van Houtte ex Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S.Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia formosa Fisch. ex DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia jonesii Parry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia nigricans Baumg. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia olympica Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pubescens Coville 220 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pubiflora Wall. ex Royle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pyrenaica DC. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia saximontana Rydb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia scopulorum Tidestr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia shockleyi Eastw. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia sibirica Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia viscosa Gouan 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 18018 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 522 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz 46 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz 78 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis aculeolata Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis allionii DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 1288 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis blepharophylla Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caerulea (All.) Haenke 56 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis carduchorum Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caucasica Willd. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis ciliata Clairv. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis collina Ten. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis conringioides Ball 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis cypria Holmboe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sund. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis modesta Rollins 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis nova Vill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis procurrens Waldst. & Kit. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis pterosperma Edgew. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scabra All. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scopoliana Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis serpillifolia Vill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis turrita L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis verna (L.) R.Br. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis burkartii Handro 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis glabrata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis repens Handro 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi 21 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes webbiana (A. Braun) Schelpe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnitis uniflora Phil. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx aspera (Standl.) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx bertieroides (Standl.) Borhidi 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx brenesii (Standl.) Borhidi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx chaconii (Lorence) Borhidi 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx leucophylla (Kunth) Planch. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus goeldianus L.B.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus micranthus Brongn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aragoa abietina Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cachemirica Decne. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia chinensis L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia excelsa (Griseb.) J.Wen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia gigantea J.Wen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia humilis Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia leschenaultii (DC.) J.Wen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia spinosa L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 329 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 3774 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bernieri J.Buchholz 21 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria biramulata J.Buchholz 48 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie 56 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 2709 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria humboldtensis J.Buchholz 20 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria laubenfelsii Corbasson 147 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria montana Brongn. & Gris 54 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria muelleri (Carrière) Brongn. & Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria nemorosa de Laub. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria rulei F.Muell. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria schmidii de Laub. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria scopulorum de Laub. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria subulata Vieill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 2204 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus × andrachnoides Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus andrachne L. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus canariensis Duhamel 224 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 682 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 11365 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus xalapensis Kunth 121 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium divaricatum Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium douglasii Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Archangiopteris subrotundata Ching 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archeria traversii Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus baladensis (Brongn. & Gris) Burret 3 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus paitensis (Schltr.) Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus turbinata (Schltr.) Burret 6 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude 11 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 170 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix maxima Dowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix myolensis Dowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix purpurea Hodel & Dowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctanthemum arcticum (L.) Tzvelev 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7389 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 9508 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium nemorosum Lej. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 1291 ചിത്രങ്ങൾ
Arctomecon merriamii Coville 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos × media Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos auriculata Eastw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos bakeri Eastw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos canescens Eastw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos columbiana Piper 23 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos confertiflora Eastw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos glandulosa Eastw. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos glauca Lindl. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos imbricata Eastw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos manzanita Parry 75 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos mewukka Merriam 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos montereyensis Hoover 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos myrtifolia Parry 21 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos nissenana Merriam 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos obispoensis Eastw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pajaroensis J.E.Adams 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pallida Eastw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos parryana Lemmon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos patula Greene 81 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pringlei Parry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens Kunth 102 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos refugioensis Gankin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos regismontana Eastw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos stanfordiana Parry 28 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos tomentosa (Pursh) Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos virgata Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos viridissima (Eastw.) McMinn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos viscida Parry 42 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca prostrata (Salisb.) Britten 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis acaulis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis aspera L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis auriculata Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis fastuosa Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis stoechadifolia P.J.Bergius 74 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia affinis Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia auriculata Donn.Sm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia compressa Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia conoidea Lundell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 697 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia densiflora Krug & Urb. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia fimbrillifera Lundell 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia furfuracea Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia humilis Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia japonica (Thunb.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia liesneri Lundell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia nigropunctata Oerst. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia obovata Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia opegrapha Oerst. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia pauciflora B.Heyne ex Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia pellucida Oerst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia revoluta Kunth 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia standleyana P.H.Allen 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia wedelii Lundell 51 ചിത്രങ്ങൾ
Areca andersonii J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aremonia agrimonoides (L.) DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria alfacarensis Pamp. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria balearica L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria benthamii Fenzl ex Torr. & A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria biflora L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria boliviana F.N.Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria bryoides Willd. ex Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria catamarcensis Pax 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ciliata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria cinerea DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria conimbricensis Brot. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria controversa Boiss. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria densissima Wall. ex Edgew. & Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria dicranoides Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria digyna Willd. ex Schltdl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria emarginata Brot. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria erinacea Boiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria foliosa Royle ex Edgem. & Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria fragillima Rech.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria gothica Fr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria gracilis Waldst. & Kit. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria grandiflora L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispanica Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispida L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria libanotica Kotschy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte 35 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria modesta Dufour 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria montana L. 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria orbiculata Royle ex Edgew. & Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria polytrichoides Edgew. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria provincialis Chater & P.Halliday 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria pungens Clemente ex Lag. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria querioides Pourr. ex Willk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria tetraquetra L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga australasica (H.Wendl. & Drude) S.T.Blake ex H.E.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga engleri Becc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga microcarpa Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga obtusifolia Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga tremula (Blanco) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga undulatifolia Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arethusa bulbosa L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aretiastrum aretioides (Kunth) Graebn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 184 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone albiflora Hornem. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone corymbosa Greene 45 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone ochroleuca Sweet 43 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone platyceras Link & Otto 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone pleiacantha Greene 35 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone sanguinea Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone squarrosa Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone subfusiformis Ownbey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum acinetochromum Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum brevipetalum Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum brevistylum Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum grunowii Zahlbr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum latifolium Vieill. ex Zemann 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum laxum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum montanum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma bicolor King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma parvifolium Benn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma sarmentosum Wall. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma verticillatum Wall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argylia radiata (L.) D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argylia uspallatensis DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum (Link) Humphries 23 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries 10 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum filifolium (Sch.Bip.) Humphries 8 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb ex Sch.Bip. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. 1502 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum hierrense Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum maderense (D.Don) Humphries 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe 36 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum tenerifae Humphries 14 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum thalassophilum (Svent.) Humphries 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia acuta Lour. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 193 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma dealbata (Pursh) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma incana (C. Presl) Windham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma limitanea (Maxon) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma microphylla (Mett. ex Kuhn) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 31 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrocytisus battandieri (Maire) Raynaud 71 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium fischeri Taub. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 645 ചിത്രങ്ങൾ
Argyroxiphium sandwicense DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aridarum borneense (M.Hotta) Bogner & A.Hay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arillastrum gummiferum (Brongn. & Gris) Pancher ex Baill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus agavioides (Castañeda) E.S.Anderson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K.Schum. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus retusus Scheidw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ariopsis peltata Nimmo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema candidissimum W.W.Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema ciliatum H.Li 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema concinnum Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema consanguineum Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema dracontium (L.) Schott 266 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema echinatum (Wall.) Schott 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema erubescens (Wall.) Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema filiforme (Reinw.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema flavum (Forssk.) Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema griffithii Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema intermedium Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema jacquemontii Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema polyphyllum (Blanco) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema ringens (Thunb.) Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema serratum (Thunb.) Schott 19 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema sikokianum Franch. & Sav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema speciosum (Wall.) Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema tortuosum (Wall.) Schott 53 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1753 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum proboscideum (L.) Savi 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum simorrhinum Durieu 99 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 1941 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea abyssinica Pax 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea alata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea capitata (L.) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea ecklonii Baker 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea ensifolia J.Muir 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea spiralis (L.f.) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristeguietia lamiifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adoensis Hochst. ex A.Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida barbicollis Trin. & Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida californica Thurb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida funiculata Trin. & Rupr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida jorullensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida kenyensis Henrard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida mutabilis Trin. & Rupr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida purpurea Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida spegazzinii Arechav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida spiciformis Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida stricta Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida ternipes Cav. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia andina F.González & I.G.Vargas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia anguicida Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia arborea Linden 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia arcuata Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia argentina Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia baetica L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia californica Torr. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cauliflora Ule 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 2114 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clusii Lojac. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cordiflora Mutis ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cordigera (Klotzsch) Duch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cornuta Mast. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cretica Lam. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cymbifera Mart. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia erecta L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia esoterica Pfeifer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fimbriata Cham. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gigantea Mart. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gorgona M.A.Blanco 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia griffithii Hook.f. & Thomson ex Duch. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia indica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia kaempferi Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia labiata Willd. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia lindneri A.Berger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 224 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia lutea Desf. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia manshuriensis Kom. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia navicularis E.Nardi 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 214 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pilosa Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia L. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pohliana Duch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 805 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia serpentaria L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sprucei Mast. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tagala Cham. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tomentosa Sims 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tonduzii O.C.Schmidt 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia translucida Pfeifer 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia triangularis Cham. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tricaudata Lem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tyrrhena E.Nardi & Arrigoni 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia watsonii Wooton & Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia wrightii Seem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz 90 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia serrata (J.R.Forst. & G.Forst.) Oliv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arjona patagonica Hombr. & Jacquinot ex Decne. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armatocereus matucanensis Backeb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 27 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alpina (DC.) Willd. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria arenaria (Pers.) Schult. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria beirana Franco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria bubanii G.H.M.Lawr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria canescens (Host) Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. & Lange 7 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria capitella Pau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria castellana Boiss. & Reut. ex Leresche 14 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria choulettiana Pomel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria denticulata (Bertol.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria euscadiensis Donad. & Vivant 13 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria gaditiana Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria girardii (Bernis) Litard. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria hirta Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria hispalensis Pau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. & Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria leucocephala Salzm. ex Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria macrophylla Boiss. & Reut. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria malacitana Nieto Fel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié 42 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 1244 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria multiceps Wallr. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pinifolia (Brot.) Hoffmanns. & Link 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pseudoarmeria (Murray) Mansf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pubigera (Desf.) Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pubinervis Boiss. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link 174 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria ruscinonensis Girard 100 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria sardoa Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria soleirolii (Duby) Godr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria transmontana (Samp.) G.H.M.Lawr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria trojana Bokhari & Quézel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria villosa Girard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria welwitschii Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Arnaldoa weberbaueri (Muschl.) Ferreyra 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia benthamii (Wall. ex G.Don) I.M.Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia hispidissima (Lehm.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) Edm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica angustifolia Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cernua Howell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica chamissonis Less. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cordifolia Hook. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica discoidea Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica gracilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica lanceolata Nutt. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica latifolia Bong. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica mollis Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L. 2926 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica nevadensis A.Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica rydbergii Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica sororia Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica spathulata Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum atriplicifolium (L.) H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum ovatum (Walter) H.Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum plantagineum Raf. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 76 ചിത്രങ്ങൾ
Arnottia mauritiana A.Rich. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 2062 ചിത്രങ്ങൾ
Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arpophyllum spicatum Lex. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arrojadoa bahiensis (P.J.Braun & Esteves) N.P.Taylor & Eggli 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arrojadoa penicillata (Gürke) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 21 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artedia squamata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3407 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia afra Jacq. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia alba Turra 513 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia albicaulis Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2197 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arborescens (Vaill.) L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arbuscula Nutt. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia argyi H.Lév. & Vaniot 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia armeniaca Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia atrata Lam. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia austriaca Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia barrelieri Besser 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia caerulescens L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia californica Less. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 24 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia chamaemelifolia Vill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cina Berg ex Poljakov 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia douglasiana Besser ex Besser 14 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia filifolia Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia frigida Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia genipi Weber ex Stechm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia glacialis L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gorgonum Webb 17 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia granatensis Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia herba-alba Asso 385 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia incisa Pamp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia insipida Vill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia judaica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia lactiflora Wall. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia maritima L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia michauxiana Besser 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia montana (Nakai) Pamp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia nitida Bertol. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pedemontana Balb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia princeps Pamp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pycnocephala (Less.) DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ramosa Buch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia reptans C.Sm. ex Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia santonicum L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kitam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 113 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stricta Edgew. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia suksdorfii Piper 29 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia thuscula Cav. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tridentata Nutt. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tripartita (Nutt.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia umbelliformis Lam. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vallesiaca All. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 1041 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13113 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon lancifolius (Trin.) Hochst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon prionodes (Steud.) Dandy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch 212 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum subterminale (Parish) Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium candidum Raoul 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium cirrhatum (G.Forst.) R.Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium milleflorum (DC.) J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 29 ചിത്രങ്ങൾ
Artia francii (Guillaumin) Pichon 20 ചിത്രങ്ങൾ
Artia lifuana (Baill.) Pichon ex Guillaumin 20 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 307 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus chama Buch.-Ham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus hispidus F.M.Jarrett 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus treculianus Elmer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arum alpinariae (Alpinar & R.R.Mill) P.C.Boyce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum concinnatum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arum creticum Boiss. & Heldr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arum cylindraceum Gasp. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Arum dioscoridis Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arum elongatum Steven 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum hygrophilum Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arum idaeum Coustur. & Gand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 12838 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4875 ചിത്രങ്ങൾ
Arum orientale M.Bieb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum palaestinum Boiss. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Arum pictum L.f. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Arum sintenisii (Engl.) P.C.Boyce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 3173 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria gigantea (Walter) Muhl. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinella nepalensis Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2250 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo mediterranea Danin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo plinii Turra 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera arcuata Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera chartacea Radlk. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera collina (Pancher & Sebert) Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera gracilipes Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera lepidota Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asarina procumbens Mill. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum canadense L. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum caudatum Lindl. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum europaeum L. 972 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum lemmonii S.Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum maximum Hemsl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum splendens (F.Maek.) C.Y.Chen & C.S.Yang 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ascarina rubricaulis Solms 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias amplexicaulis Sm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias arenaria Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias asperula (Decne.) Woodson 385 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias brachystephana Engelm. ex Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias californica Greene 71 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias cordifolia (Benth.) Jeps. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1899 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias engelmanniana Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias eriocarpa Benth. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias erosa Torr. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias exaltata L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias fascicularis Decne. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias hallii A.Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias humistrata Walter 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias incarnata L. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanceolata Walter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanuginosa Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias latifolia (Torr.) Raf. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias linaria Cav. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias linearis Scheele 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias longifolia Michx. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias macrotis Torr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias mellodora A.St.-Hil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias michauxii Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nivea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nummularia Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias obovata Elliott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias ovalifolia Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias pedicellata Walter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias perennis Walter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias prostrata W.H.Blackw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias pumila (A.Gray) Vail 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias purpurascens L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias quadrifolia Jacq. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias rubra L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias solanoana Woodson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias speciosa Torr. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias subulata Decne. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias sullivantii Engelm. ex A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2783 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tomentosa Elliott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1679 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias uncialis Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias variegata L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias verticillata L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias vestita Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridiflora Raf. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridis Walter 520 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias woodsoniana Standl. & Steyerm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum pumilum (Hayata) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina obovata (Willd.) Nash 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina parviflora (Michx.) Dunal 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina reticulata Shuttlew. ex Chapm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina tetramera Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Askidiosperma andreaeanum (Pillans) H.Linder 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aspalathus hispida Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 2648 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus altissimus Munby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus arborescens Willd. ex Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 183 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus capensis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2608 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus fallax Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus horridus L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus macowanii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus maritimus (L.) Mill. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nesiotes Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2283 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus plocamoides Webb ex Svent. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus retrofractus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus rubicundus P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus schoberioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus scoparius Lowe 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2415 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus squarrosus J.A.Schmidt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus suaveolens Burch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus tenuifolius Lam. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus umbellatus Link 83 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia epidendroides Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia variegata Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arcadiensis Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula aristata L.f. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula capitata Kit. ex Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cypria Ehrend. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula gussonei Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hexaphylla All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirsuta Desf. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirta Ramond 80 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula laevigata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula nitida Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula purpurea (L.) Ehrend. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula taurina L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus acaulis Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus aestivus Brot. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 4138 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire 72 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus cerasifer Gay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus cerasiferus J.Gay 666 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus macrocarpus Parl. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ramosus L. 2107 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra connata Tillich 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 870 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra lurida Ker Gawl. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra sichuanensis K.Y.Lang & Z.Y.Zhu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne stictophylla (Schltr.) Garay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma australe Müll.Arg. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma carapanauba Pichon 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.Arg. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma excelsum Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma helstonei Donsel. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma macrocarpon Mart. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma megalocarpon Müll.Arg. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma oblongum A.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma parvifolium A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma rigidum Rusby 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma sandwithianum Markgr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma schultesii Woodson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma tomentosum Mart. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis californica (Hook.) Nutt. ex Copel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis densa (Brack.) Lellinger 64 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia bussei O.Hoffm. & Muschl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild 124 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia pascalioides Griseb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. ex Benth. & Hook.f. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adulterinum Milde 22 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium antiquum Makino 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium antrophyoides Christ 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium blepharophorum Bertol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium boltonii Hook. ex Schelpe 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium bradleyi D.C. Eaton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium bulbiferum G. Forst. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium castaneum Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium claussenii Hieron. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dalhousiae Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dareoides Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dissectum Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium divergens Mett. ex Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium exiguum Bedd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium feei Kunze ex Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium harpeodes Kunze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hemionitis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium holophlebium Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hostmannii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium macilentum Kunze ex Klotzsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium maxonii Lellinger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium montanum Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1616 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium parvisorum Bonap. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pinnatifidum Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium polyodon G. Forst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium praemorsum Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium riparium Liebm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 4391 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sessilifolium Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium stellatum Colla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sulcatum Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium theciferum (Kunth) Mett. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4061 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trilobum Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium triphyllum C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium vespertinum Maxon 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viviparum (L. f.) C.Presl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium yoshinagae Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium yunnanense Franch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia alata Harling 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia brachyphylla Harling 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia dussii Harling 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia euryspatha Harling 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia ferruginea Grayum & Hammel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harling 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia isabellina Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia longitepala Harling 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia microphylla (Oerst.) Harling 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia moritziana (Klotzsch) Harling 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia multistaminata Harling 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rigida (Aubl.) Harling 49 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rivularis (Lindm.) Harling 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia sleeperae Grayum & Hammel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia stenophylla (Standl.) Harling 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia uncinata Harling 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia utilis (Oerst.) Harling 22 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia vagans Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia banksii A.Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia fragrans Colenso 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth 82 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia menziesiana Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia neocaledonica Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia solandri A.Cunn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aster × herveyi A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aster ageratoides Turcz. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Aster albescens (DC.) Wall. ex Hand.-Mazz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2505 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 2160 ചിത്രങ്ങൾ
Aster barbellatus Grierson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aster dumosus Hoffm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aster flaccidus Bunge 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aster glehnii F.Schmidt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aster indamellus Grierson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aster miquelianus Hara 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aster subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tongolensis Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asteranthera ovata (Cav.) Hanst. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus graveolens (Forssk.) Less. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus intermedius (DC.) Pit. & Proust 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus pinifolius Maire & Wilczek 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 27 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus sericeus (L.f.) DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Asterogyne martiana (H.Wendl.) H.Wendl. ex Drude 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asterolasia correifolia (A.Juss.) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asterolasia trymalioides F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 35 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Astracantha granatensis (Lam.) Podlech 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astracantha sicula (Biv.) Greuter 22 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus aequalis Clokey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus agnicidus Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecuroides L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecurus Pall. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus angustifolius Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus armatus Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus arnottianus (Gillies) Reiche 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus asper Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus atropilosulus (Hochst.) Bunge 35 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus austriacus Jacq. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus baionensis Loisel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus balearicus Chater 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus beatleyae Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus brauntonii Parish 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus canadensis L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus caprinus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus clevelandii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus coccineus (Parry) Brandegee 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus corrugatus Bertol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus Nutt. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cryptobotrys I.M.Johnst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cymbicarpos Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus danicus Retz. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus depressus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 95 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus epiglottis L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus eremophilus Boiss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus exscapus L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus frigidus (L.) A.Gray 52 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus garbancillo Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus geminiflorus Humb. & Bonpl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gibbsii Kellogg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glaux L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gombo Bunge 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hypoglottis L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus ibrahimianus Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus incanus L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus johannis-howellii Barneby 14 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus kirrindicus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus layneae Greene 37 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lentiginosus Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus leontinus Wulfen 36 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus longidentatus Chater 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus magdalenae Greene 20 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mareoticus Delile 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus micranthellus Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus miguelensis Greene 33 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus missouriensis Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mollissimus Torr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mongholicus Bunge 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monoensis Barneby 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monspessulanus L. 1621 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monticola Phil. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nitidiflorus Jimenez & Pau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nuttallianus DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus onobrychis L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pachypus Greene 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus panamintensis E.Sheld. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pauperculus Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 87 ചി