ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

× Brassocattleya litoralis Campacci 1 ചിത്രങ്ങൾ
× Crataemespilus grandiflora (Sm.) E.G.Camus 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aa achalensis Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 25 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes 82 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 30 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia chinensis R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia grandifolia Villarreal 153 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia triflora R.Br. ex Wall. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum Nakai 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 752 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 2334 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica Loudon 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière 25 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Abies durangensis Martínez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abies fraseri (Pursh) Poir. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Abies holophylla Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson 269 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Abies magnifica A.Murray bis 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 46 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach 491 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica de Lannoy ex Carrière 20 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 104 ചിത്രങ്ങൾ
Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sibirica Ledeb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abolboda poarchon Seub. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia ammophila Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia angustifolia Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia bigelovii Heimerl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia fragrans Nutt. ex Hook. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia gracilis Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia latifolia Eschsch. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia mellifera Douglas ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia pogonantha Heimerl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia umbellata Lam. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby 9 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon abutiloides (Jacq.) Garcke ex Hochr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon agnesiae Borzí 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon bidentatum Hochst. ex A.Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon darwinii Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon incanum (Link) Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon longicuspe Hochst. ex A.Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 990 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon menziesii Seem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mollissimum (Cav.) Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon palmeri A.Gray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pauciflorum A.St.-Hil. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon percaudatum Hochr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon peruvianum (Lam.) Kearney 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia abbreviata Maslin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acanthaster Maslin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia acinacea Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia adunca G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia alpina F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia angustissima (Mill.) Kuntze 43 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia aphylla Maslin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ataxacantha DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Benth. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia berlandieri Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia binata Maslin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia bonariensis Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia brevispica Harms 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia calamifolia Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia caven (Molina) Molina 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia choriophylla Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cognata Domin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia collinsii Saff. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confluens Maiden & Blakeley 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cornigera (L.) Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cultriformis G.Don 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclopis Cunn. ex Loudon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3023 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia denticulosa F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia doratoxylon A.Cunn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drepanolobium Sjostedt 53 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drummondii Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia echinula DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana Hayne 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia enterocarpa R.V.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erioloba E.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erythrocalyx Brenan 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia estrophiolata F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia etbaica Schweinf. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gaumeri S.F.Blake 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gerrardii Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia glaucoptera Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia goetzei Harms 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gourmaensis A.Chev. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gummifera Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hebeclada DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia heterophylla (Lam.) Willd. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hindsii Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hockii De Wild. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia holosericea G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 200 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koaia Hillebr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia leprosa DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ligulata Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macracantha Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macradenia Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 638 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R.Br. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mellifera (M.Vahl) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia modesta Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia myrtifolia (Sm.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia neriifolia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile 99 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia oxycedrus DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pendula G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pennata (L.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pentadenia Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia G.Don 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pravissima F.Muell. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pulchella R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia redolens Maslin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rehmanniana Schinz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rigidula Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia roemeriana Scheele 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rostellifera Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia salicina Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) Wendl. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sclerosperma F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia senegal (L.) Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia serra Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia seyal Delile 122 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sieberiana DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia sphaerocephala Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia spirorbis Labill. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia stenophylla Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia suaveolens (Sm.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia terminalis (Salisb.) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia thomasii Harms 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 68 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia verticillata (L'Her.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia visco Griseb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia xanthophloea Benth. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena alpina Poepp. ex Walp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena anserinifolia (J.R.Forst. & G.Forst.) J.B.Armstr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena caesiglauca Bergmans 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena elongata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena leptacantha Phil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena magellanica (Lam.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena microphylla Hook.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena myriophylla Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena novae-zelandiae Kirk 50 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena pinnatifida Ruiz & Pav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena splendens Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroides Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha aristata Kunth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha californica Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha ciliata Forssk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha diversifolia Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha fruticosa Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha integrifolia Willd. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha macrostachya Jacq. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha monostachya Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha mortoniana Lundell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha multicaulis Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha pancheriana Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha phleoides Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha polystachya Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha radians Torr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha setosa A.Rich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha variegata Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha villosa Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Acampe pachyglossa Rchb.f. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthephippium splendidum J.J.Sm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocalycium spiniflorum (K.Schum.) Backeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1240 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon libanoticum Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon spirizianum Mobayen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholimon ulicinum (Willd. ex Schult.) Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acantholippia deserticola (Phil.) Moldenke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthomintha duttonii (Abrams) Jokerst 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthomintha lanceolata Curran 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens (L.) Spenn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum rivas-martinezii (Sánchez Mata) Fern.Casas & Sánchez Mata 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthoscyphus parishii (Parry) Small 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthostachys strobilacea (Schult. & Schult.f.) Klotzsch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosyris falcata Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus arboreus Forssk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hirsutus Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 8159 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus montanus (Nees) T.Anderson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus sennii Chiov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Acaulimalva rhizantha (A.Gray) Krapov. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 652 ചിത്രങ്ങൾ
Acer × bornmuelleri Borbás 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer × freemanii A.E.Murray 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acer acuminatum Wall. ex D.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Acer caesium Wall. ex Brandis 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campbellii Hook.f. & Thomson ex Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10816 ചിത്രങ്ങൾ
Acer capillipes Maxim. ex Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acer caudatifolium Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer caudatum Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 221 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cordatum Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Acer diabolicum Blume ex K.Koch 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acer distylum Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer elegantulum W.P.Fang & P.L.Chiu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer erianthum Schwer. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer glabrum Torr. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax 387 ചിത്രങ്ങൾ
Acer heldreichii Orph. ex Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer henryi Pax 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Acer laurinum Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer longipes Franch. ex Rehder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 700 ചിത്രങ്ങൾ
Acer mandshuricum Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer micranthum Siebold & Zucc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer miyabei Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2092 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8863 ചിത്രങ്ങൾ
Acer nipponicum H.Hara 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer obtusifolium Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer oliverianum Pax 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 1557 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 7354 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pectinatum Wall. ex G.Nicholson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pentaphyllum Diels 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pictum Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 9435 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12515 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubescens Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 3871 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 4632 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 391 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sempervirens L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sikkimense Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Acer stachyophyllum Hiern 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sterculiaceum Wall. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum L. 1339 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tegmentosum Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer triflorum Kom. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acer velutinum Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratifolia (Sibth. & Sm.) Benth. & Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea asiatica Serg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea atrata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea barrelieri (Ten.) Sch.Bip. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea chamaemelifolia Pourr. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea chrysocoma Friv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea coarctata Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea collina (Becker ex Rchb.f.) Heimerl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea cretica L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea erba-rotta All. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3020 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea fraasii Sch.Bip. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch.Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea leptophylla M.Bieb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea macrophylla L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo 425 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20933 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea multifida (DC.) Griseb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nana L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nobilis L. 2090 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea odorata L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea oxyloba (DC.) Sch.Bip. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea roseo-alba Ehrend. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea santolinoides Lag. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea setacea Waldst. & Kit. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea thracica Velen. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea tomentosa L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea umbellata Sibth. & Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes heterophylla (Mart.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achlys triphylla DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrachaena mollis Schauer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes splendens Mart. ex Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline tomentosa Rusby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aciachne acicularis Laegaard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciachne pulvinata Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera aberrans (Luer) Pupulin & Bogarín 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera fockei (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera yauaperyensis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus aegeridantennatus N.Hallé 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus amplexicaulis (F.M.Bailey) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus bracteatus Rendle 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus confusus Guillaumin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus corniculatus Rendle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus cymbalariifolius F.Muell. & Kraenzl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus grandiflorus Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus halleanus Kores 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus macroglossus Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus tenuilabris Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus veillonis N.Hallé 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acicarpha tribuloides Juss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acidoton nicaraguensis (Hemsl.) G.L.Webster 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos alpinus Moench. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acioa guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla aurea W.R.B.Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla colensoi Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla ferox W.R.B.Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla glacialis (F.Muell.) Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla horrida W.R.B.Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla simplicifolia (F.Muell.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet 26 ചിത്രങ്ങൾ
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acis trichophylla G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis valentina (Pau) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acisanthera quadrata Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acleisanthes obtusa (Choisy) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acmadenia heterophylla Glover 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acmadenia mundiana Eckl. & Zeyh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 66 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K.Jansen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acmispon americanus (Nutt.) Rydb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acmopyle pancheri (Brongn. & Gris) Pilg. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum × berdaui Zapał. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum carmichaelii Debeaux 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum columbianum Nutt. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum leucostomum Vorosch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 4097 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum septentrionale Koelle 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum tauricum Wulfen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum uncinatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum volubile Pall. ex Koelle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum vulparia Rchb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acourtia microcephala DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acridocarpus austrocaledonicus Baill. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acridocarpus orientalis A.Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia crispa (Kunth) C.F.Baker ex Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrodon bellidiflorus (L.) N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia imperforata F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia laevis J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia wilcoxiana (F.Muell.) T.G.Hartley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon aoupiniensis Morat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon bosseri Morat & Chalopin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon bullatus (Pancher & Sebert) Morat 36 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon domatifer Morat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon dzumacensis (Guillaumin) Morat 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon fatsioides Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon grandiflorus Morat & Chalopin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon jaffrei Morat & Chalopin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon macrocarpus Morat & Chalopin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon margaretae Morat & Chalopin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon merytifolius Morat & Chalopin 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon pilosus Morat & Chalopin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon schistophilus Morat & Chalopin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon tireliae Morat & Chalopin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon veillonii Morat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cimicifuga L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cordifolia DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea elata (Nutt.) Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 531 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea spicata L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 868 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic. Serm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne tadulingamii Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodium cunninghamii Schauer ex Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinokentia divaricata (Brongn.) Dammer 26 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostemon caribaeus Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinotus helianthi Labill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Actinotus minor (Sm.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia grandidieri Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia gregorii F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia madagascariensis Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia za Baill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos × cunninghamii Meisn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos obovatus Labill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthos sericeus Labill. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia globosa Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia lobata (Jacq.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia volkensii Harms 33 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium multiflorum Klotzsch 306 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2204 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium swazicum Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus anagyrifolius Coss. & Balansa 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus bacquei Batt. & Pit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus cincinnatus (Ball) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus complicatus (L.) Gay 35 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus decorticans Boiss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus mannii (Hook.f.) Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb & Berthel. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor Hook. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon chilense Less. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum Edgew. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophyllum porophyllum (Cav.) Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostoma sparsifolium Torr. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. 1205 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia aegiceras Phil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia ameghinoi Speg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia boronioides Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia horrida Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia longipes Phil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia occulta (R.E.Fr.) Burkart 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia polyphylla Phil. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia retusa Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia schickendantzii Griseb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1949 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum chilense Kaulf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum diaphanum Blume 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum formosanum Tagawa 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum incisum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum jordanii C.H. Mull. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum lorentzii Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum lunulatum Burm. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum orbignyanum Kuhn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum peruvianum Klotzsch 104 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pseudotinctum Hieron. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 139 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum seemannii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum venustum D. Don 28 ചിത്രങ്ങൾ
Adlumia fungosa (Aiton) Britton, Sterns & Poggenb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis dentata Delile 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis distorta Ten. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis pyrenaica DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus cooperi (Baker) A.Berger 354 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus cristatus (Haw.) Lem. 355 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus filicaulis (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus liebenbergii Hutchison 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus maculatus (Salm-Dyck) Lem. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus marianae (Marloth) A.Berger 51 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus schuldtianus (Poelln.) H.E.Moore 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus subdistichus Makin ex Bruyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus triflorus (L.f.) A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adromischus trigynus (Burch.) Poelln. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea biflora (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea candida E.Morren ex Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea caudata Lindm. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea comata (Gaudich.) Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea distichantha Lem. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea emmerichiae Leme 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fendleri André ex Mez 97 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea gamosepala Wittm. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea marginalis Leme & J.A.Siqueira 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea melinonii Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mexicana Baker 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea miniata (Beer) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea orlandiana L.B.Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea ornata (Gaudich.) Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pectinata Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pineliana (Brongn. ex Planch.) Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pittieri Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pubescens Baker 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea tonduzii Mez & Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea warasii E.Pereira 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea weilbachii Didr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aedesia glabra (Klatt) O.Hoffm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops crassa Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 538 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops speltoides Tausch 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops tauschii Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia sinensis Beck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila costaricensis Moldenke 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila deppeana Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila laevis (Aubl.) J.F.Gmel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila mollis Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila panamensis Moldenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila quararibeana Rueda 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aeglopsis chevalieri Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium alpestre Ledeb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 6418 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus Ryding 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus parvifolius Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus repens Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium × aguajilvense Bañares 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium × casanovense Bañares 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum Bañares 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum Webb & Berthel. 3063 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium aureum (C.Sm. ex Hornem.) T.H.M.Mes 62 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 729 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium cuneatum Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium davidbramwellii H.Y.Liu 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium decorum Webb ex Bolle 242 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T.H.M.Mes 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium dodrantale (Willd.) T.H.M.Mes 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium gomerense (Praeger) Praeger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium goochiae Webb & Berthel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium gorgoneum J.A.Schmidt 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 2488 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium hierrense (R.P.Murray) Pit. & Proust. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger 68 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium leucoblepharum Webb ex A.Rich. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lindleyi Webb & Berthel. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium nobile (Praeger) Praeger 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium percarneum (R.P.Murray) Pit. & Proust. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium simsii (Sweet) Stearn 135 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium undulatum Webb & Berthel. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium urbicum (C.Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium valverdense (Praeger) Praeger 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis ellisii (B.S.Williams) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis fastuosa (Rchb.f.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes arachnites (Thouars) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes grandiflora Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeranthes ramosa Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides lawrenceae Rchb.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflora Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflorum Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pseudohybridus Mendum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 393 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus tricolor Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene ciliata Vogel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene compacta Rose 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fluitans Peter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene rudis Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene schimperi A.Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus × bushii C.K.Schneid. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus californica (Spach) Nutt. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus chinensis Bunge 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus flava Sol. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 8961 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus indica (Wall. ex Cambess.) Hook. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 562 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus sylvatica W.Bartram 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus wangii Hu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema saxatile (L.) R.Br. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema thomasianum J.Gay 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum daniellii (Hook.f.) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum melegueta K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium gilfillanii (N.E.Br.) Lantz 26 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz 28 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page 11 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page 4 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus mannii (Hook.f.) C.N.Page 3 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus usambarensis (Pilg.) C.N.Page 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia africana Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia bella Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia quanzensis Welw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis aspera (Douglas ex Benth.) Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis calycina Pennell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis edwardsiana Pennell 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis filifolia (Nutt.) Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis oligophylla Pennell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis purpurea (L.) Pennell 115 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis skinneriana (Alph. Wood) Britton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aganisia pulchella Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus coddii F.M.Leight. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus dyeri Leight. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5968 ചിത്രങ്ങൾ
Agapetes burmanica W.E.Evans 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 795 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling 146 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache nepetoides (L.) Kuntze 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache parvifolia Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 109 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rupestris (Greene) Standl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze 79 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea veillonii Munzinger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis australis (D.Don) Lindl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis lanceolata Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis macrophylla (Lindl.) Mast. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis montana de Laub. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis moorei (Lindl.) Mast. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis ovata (C.Moore ex Vieill.) Warb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agauria buxifolia DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave acklinicola Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4986 ചിത്രങ്ങൾ
Agave anomala Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave antillarum Descourt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave asperrima Jacobi 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 1646 ചിത്രങ്ങൾ
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agave cerulata Trel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave chrysantha Peebles 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agave colorata Gentry 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave cundinamarcensis A.Berger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave cupreata Trel. & A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave decipiens Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave deserti Engelm. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Agave desmettiana Jacobi 104 ചിത്രങ്ങൾ
Agave durangensis Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ehrenbergii Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave filifera Salm-Dyck 55 ചിത്രങ്ങൾ
Agave flexispina Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave fourcroydes Lem. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Agave guiengola Gentry 100 ചിത്രങ്ങൾ
Agave havardiana Trel. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agave horrida Lem. ex Jacobi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave impressa Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave karatto Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave lechuguilla Torr. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Agave macroacantha Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agave murpheyi Gibson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave obscura Schiede ex Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ocahui Gentry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ovatifolia G.D.Starr & Villarreal 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave palmeri Engelm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parrasana A.Berger 24 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parryi Engelm. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Agave parviflora Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agave polianthiflora Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave potatorum Zucc. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agave schidigera Lem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave schottii Engelm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sebastiana Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave seemanniana Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave shaferi Trel. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Agave shawii Engelm. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 423 ചിത്രങ്ങൾ
Agave striata Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave stricta Salm-Dyck 30 ചിത്രങ്ങൾ
Agave tequilana F.A.C.Weber 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave titanota Gentry 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave toumeyana Trel. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agave univittata Haw. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Agave utahensis Engelm. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Agave valenciana Cházaro & A.Vázquez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae T.Moore 254 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vilmoriniana A.Berger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave wocomahi Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave xylonacantha Salm-Dyck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agelanthus oehleri (Engl.) Polhill & Wiens 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agelanthus zizyphifolius (Engl.) Polhill & Wiens 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina aromatica (L.) Spach 245 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina glechonophylla (Less.) R.M.King & H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina jucunda (Greene) Clewell & Wooten 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King & H.Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina prunellifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides (L.) L. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum corymbosum Zuccagni ex Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1580 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia saltatorum A.C.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaomorpha drynarioides (Hook.) M.C. Roos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaomorpha meyeniana Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 3520 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema modestum Schott ex Engl. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema rotundum N.E.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agonandra silvatica Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet 33 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris apargioides (Less.) Greene 46 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris aurantiaca (Hook.) Greene 41 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris glauca (Pursh) Raf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris grandiflora (Nutt.) Greene 50 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris heterophylla (Nutt.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris retrorsa (Benth.) Greene 28 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia bracteata E.Mey. ex C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 6603 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pilosa Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pubescens Wallr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia rostellata Wallr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia striata Michx. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2264 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis alpina Scop. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis breviculmis Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis curtisii Kerguélen 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis densiflora Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis foliata Hook.f. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hallii Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis humilis Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis microphylla Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis pallens Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis rupestris All. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis tolucensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis variabilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis virescens Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostistachys indica Dalzell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostocrinum hirsutum (Lindl.) Keighery 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostophyllum leucocephalum Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 148 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson parlatorei Bolle 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson punctatum (C.Sm. ex Link) Webb & Berthel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aidia vieillardii (Baill.) Ridsdale 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6630 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus excelsa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea costaricensis (Mez) Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 53 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aira provincialis Jord. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aira tenorei Guss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoanthemum hispanicum (L.) H.E.K.Hartmann 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga integrifolia Buch.-Ham. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga iva (L.) Schreb. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga laxmannii (Murray) Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga orientalis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga pyramidalis L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13438 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia longiracemosa Matsum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata (Houtt.) Decne. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Albertisia cuneata (Keay) Forman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia anthelmintica Brongn. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia atakataka Capuron 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia brevifolia Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chevalieri Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia forbesii Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia guachapele (Kunth) Dugand 4 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia harveyi E.Fourn. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 7446 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lankaensis Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 20 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia petersiana (Bolle) Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia saman (Jacq.) Merr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia tanganyicensis Baker f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia vaughanii Brenan 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia versicolor Oliv. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca abyssinica Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca bracteata (Thunb.) J.C.Manning & Goldblatt 183 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca convoluta Phillips 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca flaccida Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca humilis Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca nelsonii N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca polyphylla Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca setosa Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca spiralis L.f. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca virens (Lindl.) J.C.Manning & Goldblatt 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alcantarea nigripetala Leme & L.Kollmann 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea acaulis (Cav.) Alef. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea pallida (Willd.) Waldst. & Kit. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9289 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea setosa (Boiss.) Alef. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla acutiloba Opiz 161 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpigena Buser 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla amphisericea Buser 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla aranica S.E.Fr”hner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla bulgarica Rothm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla catalaunica Rothm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla caucasica Buser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla cinerea Buser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla colorata Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla coriacea Buser 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla crinita Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla demissa Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla epipsila Juz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla erythropoda Juz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla faeroensis (Lange) Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla fissa Günther & Schummel 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flabellata Buser 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flexicaulis Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glabra Neygenf. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glacialis Buser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glaucescens Wallr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla heteropoda Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hybrida (L.) L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla incisa Buser 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla inconcinna Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 258 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla murbeckiana Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla nitida Buser 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pallens Buser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pentaphyllea L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla saxatilis Buser 64 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla straminea Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla strigosula Buser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subsericea Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla transiens (Buser) Buser 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla velebitica Borb s ex Janch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla vetteri Buser 28 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm. 1320 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea davidii Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea glandulosa Poepp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea latifolia Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aldama dentata La Llave ex La Llave 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon coriaceus (Benth.) Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon diversifolius (F.Muell.) Reynolds 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon oleifolius (Desf.) Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris aurea Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris lutea Small 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Alfaroa guanacastensis D.E.Stone 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi graecorum Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma subcordatum Raf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma triviale Pursh 28 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna corcyrensis Hayek 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna graeca Boiss. & Spruner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna orientalis (L.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna strigosa Boiss. & Hohen. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna syriaca (Boiss. & Hohen.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna tinctoria (L.) Tausch 21 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus viscosissimus Bolle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1979 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allenrolfea occidentalis (S.Watson) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 14214 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia choisyi Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia incarnata L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acuminatum Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acutiflorum Loisel. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aflatunense B.Fedtsch. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium amplectens Torr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium anceps Kellogg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium angulosum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ascalonicum L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aschersonianum Barbey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atrosanguineum Schrenk 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Allium baeticum Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium barthianum Asch. & Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium bassitense J.Thiébaut 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium burlewii Davidson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium caeruleum Pall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Allium carinatum L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Allium carmeli Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 180 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaemoly L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaespathum Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum Guss. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cratericola Eastw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crenulatum Wiegand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crispum Greene 24 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cristophii Trautv. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Allium denudatum F.Delaroche 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium dichlamydeum Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Allium drummondii Regel 36 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ericetorum Thore 178 ചിത്രങ്ങൾ
Allium falcifolium Hook. & Arn. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Allium giganteum Regel 160 ചിത്രങ്ങൾ
Allium glandulosum Link & Otto 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium grosii Font Quer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium guttatum Steven 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hickmanii Eastw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium howellii Eastw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium hyalinum Curran 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium junceum Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allium karataviense Regel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lineare L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lusitanicum Lam. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Allium macropetalum Rydb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium massaessylum Batt. & Trab. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Allium melananthum Coincy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Allium monticola Davidson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moschatum L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Allium narcissiflorum Vill. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Allium obtusum Lemmon 32 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Allium omeiense Z.Y.Zhu 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri 30 ചിത്രങ്ങൾ
Allium orientale Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oschaninii O.Fedtsch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium palentinum Losa & P.Monts. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 197 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parciflorum Viv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parvum Kellogg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pendulinum Ten. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Allium peninsulare Lemmon ex Greene 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Allium praecox Brandegee 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pyrenaicum Costa & Vayr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 1769 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Allium savii Parl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Allium saxatile M.Bieb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schmitzii Cout. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasoides Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Allium serra McNeal & Ownbey 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium shevockii McNeal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria 292 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siskiyouense Ownbey ex Traub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium speculae Ownbey & Aase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalum L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stellatum Nutt. ex Ker Gawl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stipitatum Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium strictum Schrad. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Allium suaveolens Jacq. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium thunbergii G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tolmiei Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tribracteatum Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tricoccum Aiton 227 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 97 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 1835 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Allium unifolium Kellogg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ursinum L. 4706 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Allium yosemitense Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina muelleriana (Miq.) L.A.S.Johnson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina thalassoscopica L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina torulosa (Aiton) L.A.S.Johnson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia brenesiana Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia plumeriiflora Woodson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus abyssinicus (Hochst.) Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus angustatus (Triana & Planch.) Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann 27 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus psilospermus Radlk. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus robustus Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus rubifolius (Hochst. ex A.Rich.) Engl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Alloxylon flammeum P.H.Weston & Crisp 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia ascendens (Drake) Drake 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia comosa (Drake) Drake 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia humbertii Choux 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia montagnacii Rauh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alluaudia procera (Drake) Drake 45 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus × pubescens Tausch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus acuminata Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch 794 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 1543 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cremastogyne Burkill 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus firma Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 8547 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus hirsuta (Spach) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1082 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus jorullensis Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maximowiczii Callier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nepalensis D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nitida (Spach) Endl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus orientalis Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus pendula Matsum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rhombifolia Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia baginda Kurniawan & P.C.Boyce 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia brancifolia (Schott) A.Hay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia brisbanensis (F.M.Bailey) Domin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia clypeolata A.Hay 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 478 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cuprea K.Koch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia gageana Engl. & K.Krause 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia lauterbachiana (Engl.) A.Hay 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 975 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia micholitziana Sander 223 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia nycteris Medecilo, G.C.Yao & Madulid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia odora (Lindl.) K.Koch 173 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia reginula A.Hay 138 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia reversa N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sanderiana W.Bull 1206 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sarawakensis M.Hotta 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia scalprum A.Hay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sinuata N.E.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia wentii Engl. & K.Krause 76 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia zebrina Schott ex Van Houtte 198 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe × buzairiensis Lodé 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aculeata Pole-Evans 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe acutissima H.Perrier 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe africana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aldabrensis (Marais) L.E.Newton & G.D.Rowley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe amudatensis Reynolds 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe andringitrensis H.Perrier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2765 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw. 2446 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe asperifolia A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bainesii T.-Dyer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bakeri Scott-Elliot 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe barberae Dyer 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bellatula Reynolds 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bowiea Schult. & Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe brevifolia Mill. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe broomii Schönland 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe buhrii Lavranos 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe bulbillifera H.Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe cameronii Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe camperi Schweinf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe capitata Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe castanea Schönland 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe castilloniae J.-B.Castillon 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe chabaudii Schönland 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe claviflora Burch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe conifera H.Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe cremnophila Reynolds & Bally 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe cryptopoda Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe dawei A.Berger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe deltoideodonta Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe descoingsii Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe dichotoma Masson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe diolii L.E.Newton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe distans Haw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe divaricata A.Berger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe dorotheae A.Berger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe elgonica Bullock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ellenbeckii A.Berger 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe erinacea D.S.Hardy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe excelsa A.Berger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe fibrosa Lavranos & L.E.Newton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe florenceae Lavranos & T.A.McCoy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe fragilis Lavranos & Röösli 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe gariepensis Pillans 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe glauca Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe globuligemma Pole-Evans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grandidentata Salm-Dyck 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greatheadii Schönland 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grisea S.Carter & Brandham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe haworthioides Baker 37 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe helenae Danguy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe hexapetala Salm-Dyck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe humilis (L.) Mill. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe immaculata Pillans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jucunda Reynolds 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe juvenna Brandham & S.Carter 960 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe kilifiensis Christian 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lateritia Engl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lineata (Aiton) Haw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lutescens Groenew. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macra Haw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macrocarpa Tod. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macrosiphon Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2382 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe marlothii A.Berger 105 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe melanacantha A.Berger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe microstigma Salm-Dyck 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe molederana Lavranos & Glen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe morijensis S.Carter & Brandham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mudenensis Reynolds 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mutabilis Pillans 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe parvula A.Berger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe peglerae Schönland 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pendens Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe percrassa Tod. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe perfoliata L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe petricola Pole-Evans 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe petrophila Pillans 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pictifolia D.S.Hardy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe plicatilis (L.) Mill. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pluridens Haw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe polyphylla Pillans 53 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pretoriensis Pole-Evans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pseudorubroviolacea Lavranos & Collen. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pubescens Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe purpurea Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ramosissima Pillans 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rauhii Reynolds 58 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe reitzii Reynolds 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rivierei Lavranos & L.E.Newton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rubroviolacea Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rupestris Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe saponaria x a striata haw none 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe schelpei Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe schomeri Rauh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe secundiflora Engl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe sheilae Lavranos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe somaliensis C.H.Wright ex W.Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe spicata L.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe squarrosa Baker ex Balf.f. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striatula Haw. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe succotrina Lam. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe suprafoliata Pole-Evans 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe suzannae Decary 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe swynnertonii Rendle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe tenuior Haw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe thraskii Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe tomentosa Deflers 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ukambensis Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vanbalenii Pillans 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vaombe Decorse & Poiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe variegata L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6638 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe volkensii Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe yemenica J.R.I.Wood 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe zebrina Baker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis luckhoffii (L.Bolus) L.Bolus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis orpenii (N.E.Br.) L.Bolus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis rubrolineata (N.E.Br.) Schwantes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloinopsis schooneesii L.Bolus 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus alpinus Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus Gouan 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus carolinianus Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus saccatus Vasey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 759 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia macrostachya (Torr.) Moldenke 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alphandia furfuracea Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia excelsa (Fenzl) Reissek ex Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia neocaledonica (Schltr.) Guillaumin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa Hillebr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia caerulea (R.Br.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia calcarata (Haw.) Roscoe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia latilabris Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia nieuwenhuizii Valeton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia officinarum Hance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1170 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia shimadae Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila erinacea (H. Karst.) D.S. Conant 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila firma (Baker) D.S. Conant 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia balansae Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia boonei De Wild. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia lanceolifera S.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia lenormandii Van Heurck & Müll.Arg. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia odontophora Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia sphaerocapitata Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria achirae Muñoz Schick & Brinck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham 4313 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria brasiliensis Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria patagonica Phil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchella L.f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchra Sims 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 420 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 913 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera costaricensis Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera laguroides (Standl.) Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera paronychioides A.St.-Hil. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera reineckii Briq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea armeniaca Ten. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea longiflora Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Alvaradoa amorphoides Liebm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne cuneiformis (DC.) Lewton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell 43 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus longifolius (Spreng.) Wight & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus monilifer (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus rugosus (Willd.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssoides utriculata (L.) Medik. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum bertolonii Desv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum corsicum Duby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum cuneifolium Ten. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum granatense Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum hirsutum M.Bieb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum lenense Adams 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum linifolium Stephan ex Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum loiseleurii P.Fourn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum minutum Schltdl. ex DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum ovirense A.Kern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum propinquum Baumg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum scutigerum Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium Desf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum troodi Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia baillonii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia buxifolia R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia caletioides (Baill.) Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia clusiophylla (Baill.) Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia cylindrocarpa Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia hurlimannii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia kaalaensis Boiteau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia loeseneriana Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia margaretae Boiteau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia rubricaulis (Baill.) Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia ruscifolia R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia sarasinii Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia spicata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia stellata (J.R.Forst. & G.Forst.) Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia tisserantii Montrouz. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua guianensis Aubl. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa congesta W.J.Hayden 42 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa guianensis Aubl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 214 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cannabinus (L.) Sauer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus powellii S.Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus pumilus Raf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4812 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis bagnoldii (Herb.) Traub & Uphof 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2333 ചിത്രങ്ങൾ
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Amberboa moschata (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amblyolepis setigera DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Amborella trichopoda Baill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia acanthicarpa Hook. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2634 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia bidentata Michx. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia chamissonis (Less.) Greene 101 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia confertiflora DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia peruviana Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosina bassii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amburana cearensis (Allemao) A.C.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier × grandiflora Rehder 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (F.Michx.) Fernald 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier obovalis (Michx.) Ashe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 3346 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier pallida Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch 43 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier stolonifera Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier utahensis Koehne 46 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Amicia zygomeris DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype tenuis (C.B.Clarke) R.S.Rao 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi visnaga (L.) Lam. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ammobium alatum R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis longifolia (L.) Herb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis tinneana (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ammochloa palaestina Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 992 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila breviligulata Fernald 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum maximum Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum villosum Lour. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amomyrtus luma (Molina) D.Legrand & Kausel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amomyrtus meli (Phil.) D.Legrand & Kausel 21 ചിത്രങ്ങൾ
Amoreuxia wrightii A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha californica Torr. & A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 136 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 992 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha herbacea Walter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha nana C.Fraser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus amygdaloides Hett. & Sizemore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus aphyllus (Hook.) Hutch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus atroviridis Hett. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus cicatricifer Hett. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus consimilis Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus kiusianus (Makino) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch 88 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus muelleri Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus napalensis (Wall.) Bogner & Mayo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus prainii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus sylvaticus (Roxb.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus variabilis Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelaster carolinianus (Walter) G.L.Nesom 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera edentula Kuhlm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus multistriata (Baker) Planch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz 161 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis aconitifolia Bunge 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis cordata Michx. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis delavayana Planch. ex Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amphiachyris amoena (Shinners) Solbrig 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amphiachyris dracunculoides (DC.) Nutt. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 225 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea ferruginea Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann 114 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium cynanchoides (DC.) L.G.Lohmann 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium mansoanum (DC.) L.G.Lohmann 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amphineuron immersum (Blume) Holttum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia ciliata Walter 46 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia grandiflora Alexander 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia hubrichtii Woodson 71 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia longiflora Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia orientalis Decne. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana Walter 291 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tharpii Woodson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema artensis (Montrouz.) Danser 18 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema congener (Sieber ex Schult. & Schult.f.) Tiegh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema miquelii (Lehm. ex Miq.) Tiegh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema scandens (Tiegh.) Danser 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris balsamifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris brenesii Standl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris pinnata Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris sylvatica Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis oropediorum Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis syriaca Iljin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros albissima Marloth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros arachnoides (Haw.) Sims 92 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims 21 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros karasmontana Dinter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros namaquensis H.Pearson & Stephens 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros papyracea E.Mey. ex Fenzl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros retusa Poelln. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet 44 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros subnuda Poelln. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros telephiastrum DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 326 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 608 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 2648 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 154 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 721 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 8251 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium caracolii Mutis ex Alba 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis alternifolia Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1186 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis filifolia Engl. & Gilg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis monelli L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis pumila Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis tenella (L.) L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris foetida L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1529 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas lucidus Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis javanica (DC.) Sch.Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke 144 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphyllopsis americana (Engl.) A.Hay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum corsicum Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum fruticosum Desf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum pedatum Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum gayanum (A.Gray) B.D.Jacks. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum rigidum (Hook. & Arn.) Hieron. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum strigulipetalum Soraru 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anarthrophyllum subandinum Speg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis brevipes (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis funerea (Barb.Rodr.) Luer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis lewisiae (Ames) Solano & Soto Arenas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea crassipetala Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 140 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea phaeocarpa Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anchomanes difformis (Blume) Engl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aegyptiaca (L.) A.DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa barrellieri Vitman 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa calcarea Boiss. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa cespitosa Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa crispa Viv. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa formosa Selvi, Bigazzi & Bacch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa humilis (Desf.) I.M.Johnst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa ochroleuca M.Bieb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 2370 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa procera Besser ex Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa strigosa Banks & Sol. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa stylosa M.Bieb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa thessala Boiss. & Spruner 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrocladus heyneanus Wall. ex J.Graham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrorhynchus metteniae (Kraenzl.) Summerh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andira coriacea Pulle 118 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium gramineum (Cav.) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium hierrense A.Santos 12 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium palaestinum Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium psammophilum Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium schimperianum (Hochst.) K.Perss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis alata (Vahl) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis echioides (L.) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 53 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gabonensis Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 127 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gyrans Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon microstachys Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon schirensis Hochst. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon ternarius Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace adfinis Biroli 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace alpina (L.) Lam. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace amurensis Prob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace ciliata DC. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace cylindrica DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace halleri L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace helvetica (L.) All. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace lactea L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace laevigata (A.Gray) Wendelbo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace montana (A.Gray) Wendelbo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace obtusifolia All. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace occidentalis Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pubescens DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pyrenaica Lam. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace sarmentosa Wall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace sempervivoides Jacq. ex Duby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace vandellii (Turra) Chiov. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace villosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Androstachys johnsonii Prain 41 ചിത്രങ്ങൾ
Androstephium caeruleum (Scheele) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala agardhii Haens. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala arenaria (Guss. ex DC.) Boiss. & Reut. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala chevallieri Barratte ex L.Chevall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala glandulosa Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2239 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala nigricans Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala pinnatifida Aiton 22 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala ragusina L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema brenanianum Faden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema hockii De Wild. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema neocaledonicum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia hirsuta (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia mexicana Klotzsch 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia tomentosa (Savigny) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone alpina L. 3677 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone altaica Fisch. ex C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone apennina L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone baldensis L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone berlandieri Pritz. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone canadensis L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone caroliniana Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cathayensis Kitag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2059 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cylindrica A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone decapetala Ard. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone demissa Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone dichotoma L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone halleri All. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hepatica L. 5532 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lancifolia Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lithophila Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone montana Hopp 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone multifida Poir. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 9705 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nikoensis Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone palmata L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone parviflora Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone patens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pavoniana Boiss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pratensis L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L. 2153 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone quinquefolia L. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 1538 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone rubra Lam. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone scabiosa H.Lév. & Vaniot 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone scherfelii Ullep. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L. 1241 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone tomentosa (Maxim.) C.Pei 66 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone trifolia L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone tuberosa Rydb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vernalis L. 687 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone virginiana L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anemonella thalictroides (L.) Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopsis californica (Nutt.) Hook. & Arn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica arguta Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica gigas Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica heterocarpa M.J.Lloyd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lignescens Reduron & Danton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lucida L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pachycarpa Lange 10 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica polymorpha Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica razulii Gouan 124 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 5371 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica triquinata Michx. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia integerrima Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris fokiensis Hieron. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora bakeri C.C.Hall 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora costata (Gaertn.) Hochr. ex Britten 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora floribunda (Sm.) Sweet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora hispida (Sm.) Blaxell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora melanoxylon F.Muell. ex R.T.Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angophora subvelutina F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angostura granulosa (Kallunki) Kallunki 54 ചിത്രങ്ങൾ
Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum borbonicum Bosser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cadetii Bosser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum caulescens Thouars 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cilaosianum (Cordem.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cordemoyi Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum costatum Frapp. ex Cordem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum cucullatum Thouars 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum distichum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum dryadum Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eburneum Bory 92 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eichlerianum Kraenzl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum expansum Thouars 41 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum hermannii (Cordem.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum leonis (Rchb.f.) André 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum mauritianum (Poir.) Frapp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum obversifolium Frapp. ex Cordem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum pectinatum Thouars 20 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum ramosum Thouars 79 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum sesquipedale Thouars 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum striatum Thouars 73 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum tenellum (Ridl.) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum zeylanicum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anguloa × ruckeri Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anguloa clowesii Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba canellila (Kunth) Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba guianensis Aubl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba hostmanniana (Nees) Mez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba parviflora (Meisn.) Mez 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba perutilis Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba rosaeodora Ducke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba terminalis Ducke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba venezuelana Mez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba williamsii O.C.Schmidt 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus DC. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos manglesii D.Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos preissii Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos viridis Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus puberulus (Torr.) Henrickson & E.J.Lott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus quadrifidus (Vahl) Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus secundus Leonard 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L. Chiou & M. Kato 58 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocarpus madioides Nutt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea elegans (Cav.) D.M.Bates 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea scabrosa (L.) D.M.Bates 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ankyropetalum gypsophiloides Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Annona crassiflora Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Annona dioica A.St.-Hil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona foetida Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Annona paludosa Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona prevostiae H.Rainer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 19 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona scleroderma Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona senegalensis Pers. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Annona spinescens Mart. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Annona spraguei Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 579 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda acerifolia Cav. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus chapaensis Gagnep. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus geniculatus Ridl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus imitans Schltr. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus subregularis (Rchb.f.) Ormerod 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 165 ചിത്രങ്ങൾ
Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ansellia africana Lindl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria alpina (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria howellii Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria lanata (Hook.) Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria marginata Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria media Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria microphylla Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria monocephala DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria neglecta Greene 62 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parlinii Fernald 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parvifolia Nutt. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria plantaginifolia (L.) Richardson 125 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria pulchella Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria rosea (D.C.Eaton) Greene 50 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria solitaria Rydb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria umbrinella Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria virginica Stebbins 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis aetnensis Schouw ex Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chia L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chrysantha J.Gay 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cretica L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cupaniana Tod. ex Nyman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis hyalina DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis macedonica Boiss. & Orph. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis maritima L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis marschalliana Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis plutonia Meikle 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis punctata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis ruthenica M.Bieb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tigrensis J.Gay ex A.Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tomentosa Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tricolor Boiss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum ramosum L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocercis ilicifolia Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 30 ചിത്രങ്ങൾ
Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthostema aubryanum Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthostema senegalense A.Juss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum amarum Brot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 12293 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutangulum Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutifolium Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 5600 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium antioquiense Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bonplandii G.S.Bunting 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bradeanum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clarinervium Matuda 217 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clavigerum Poepp. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clidemioides Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium consobrinum Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cotobrusii Croat & R.A.Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cubense Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cuspidatum Mast. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium digitatum (Jacq.) Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dolichostachyum Sodiro 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium durandii Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dussii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eminens Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eximium Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium flexile Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium forgetii N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium formosum Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium friedrichsthalii Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hacumense Engl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hoffmannii Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 137 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium interruptum Sodiro 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium jenmanii Engl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium lancifolium Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium llanense Croat 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium magnificum Linden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium michelii Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium microspadix Schott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium nymphaeifolium K.Koch & C.D.Bouché 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusilobum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusum (Engl.) Grayum 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium oerstedianum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium oxycarpum Poepp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pittieri Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium polystictum Sodiro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium radicans K.Koch & Haage 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium salvinii Hemsl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 143 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium schlechtendalii Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium subsignatum Schott 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium trisectum Sodiro 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium veitchii Mast. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium warocqueanum T.Moore 38 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium wendlingeri G.M.Barroso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis alpestris (Schult.) Kit. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cornicina L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cytisoides L. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hamosa Desf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hermanniae L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis lagascana Benedi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis lotoides L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis polycephala Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis ramburii Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis tejedensis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau 32 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4857 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anticlea elegans (Pursh) Rydb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma acidum Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma madagascariense Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma messianianum Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 721 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria insularis Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea borbonica J.F.Gmel. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea rhamnoides (Baill.) Chaw 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum australe Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum barrelieri Boreau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum charidemi Lange 90 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum graniticum Rothm. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum latifolium Mill. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9016 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum pertegasii Rothm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum sempervirens Lapeyr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum siculum Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum valentinum Font Quer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antonia ovata Pohl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum boryanum (Willd.) Spreng. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anubias barteri Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anulocaulis annulatus (Coville) Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anulocaulis leiosolenus (Torr.) Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anvillea garcinii (Burm.f.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aotus ericoides (Vent.) G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba glabra Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba petoumo Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe philippinensis Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes cornucopioides Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanisma blitoides Nutt. ex Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanopetalum resinosum Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanostephus pilosus Buckley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanostephus ramosissimus DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra golfodulcensis McDade 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra lingua-bovis Leonard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 611 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra storkii Leonard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tonduzii Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tridentata Hemsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 2764 ചിത്രങ്ങൾ
Apiopetalum glabratum Baill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Apiopetalum velutinum Baill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Apium nodiflorum (L.) Lag. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Apium prostratum Labill. ex Vent. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Apium repens (Jacq.) Lag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum cannabinum L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apodasmia similis (Edgar) B.G.Briggs & L.A.S.Johnson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes clusiifolia (Baill.) Villiers 21 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aporocactus moennighoffii (Fisch.) Borg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aposeris foetida (L.) Cass. ex Less. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula ramosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula reflexa Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria cumingiana (Decne.) Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L. 909 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata Koch 146 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia aurea Janka 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bernardii Gren. & Gord. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bertolonii Schott 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia caerulea E.James 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 974 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia champagnatii Moraldo, Nardi & la Valva 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia chrysantha A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia ecalcarata Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia einseleana F.W.Schultz 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia elegantula Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia eximia Van Houtte ex Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia formosa Fisch. ex DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia jonesii Parry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia nigricans Baumg. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia olympica Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pubescens Coville 125 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pyrenaica DC. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia saximontana Rydb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia scopulorum Tidestr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia shockleyi Eastw. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia sibirica Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia viscosa Gouan 75 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14402 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 248 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz 41 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz 57 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis aculeolata Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis allionii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caerulea (All.) Haenke 54 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis carduchorum Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caucasica Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis ciliata Clairv. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis collina Ten. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis conringioides Ball 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis cypria Holmboe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis modesta Rollins 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis nova Vill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis procurrens Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scabra All. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis serpillifolia Vill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis turrita L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis verna (L.) R.Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis burkartii Handro 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis glabrata Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis repens Handro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnitis uniflora Phil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx aspera (Standl.) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx brenesii (Standl.) Borhidi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx leucophylla (Kunth) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus goeldianus L.B.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus micranthus Brongn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aragoa abietina Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia chinensis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia humilis Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia spinosa L. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 233 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 2867 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bernieri J.Buchholz 21 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria biramulata J.Buchholz 39 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie 45 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria humboldtensis J.Buchholz 20 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria laubenfelsii Corbasson 101 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria montana Brongn. & Gris 48 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria muelleri (Carrière) Brongn. & Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria nemorosa de Laub. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria rulei F.Muell. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria schmidii de Laub. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria scopulorum de Laub. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria subulata Vieill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Steud. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 1679 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus × andrachnoides Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus andrachne L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus canariensis Duhamel 145 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 620 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 8758 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus xalapensis Kunth 115 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium divaricatum Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium douglasii Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Archeria traversii Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus baladensis (Brongn. & Gris) Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus paitensis (Schltr.) Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus turbinata (Schltr.) Burret 6 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude 6 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 110 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix myolensis Dowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix purpurea Hodel & Dowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5500 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 7796 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium nemorosum Lej. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Arctomecon merriamii Coville 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos auriculata Eastw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos bakeri Eastw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos canescens Eastw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos columbiana Piper 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos confertiflora Eastw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos glandulosa Eastw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos glauca Lindl. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos imbricata Eastw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos manzanita Parry 65 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos mewukka Merriam 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos montereyensis Hoover 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos myrtifolia Parry 21 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos nissenana Merriam 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos obispoensis Eastw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pallida Eastw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos parryana Lemmon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos patula Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pringlei Parry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos refugioensis Gankin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos regismontana Eastw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos stanfordiana Parry 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos tomentosa (Pursh) Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos virgata Eastw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos viridissima (Eastw.) McMinn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos viscida Parry 41 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 713 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis acaulis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis aspera L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis auriculata Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis stoechadifolia P.J.Bergius 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia compressa Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia copeyana Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 533 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia fimbrillifera Lundell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia furfuracea Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia nigropunctata Oerst. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia obovata Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia opegrapha Oerst. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia pauciflora B.Heyne ex Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia pellucida Oerst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia revoluta Kunth 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia standleyana P.H.Allen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia wedelii Lundell 28 ചിത്രങ്ങൾ
Areca andersonii J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aremonia agrimonoides (L.) DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria alfacarensis Pamp. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria balearica L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria biflora L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria boliviana F.N.Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria bryoides Willd. ex Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ciliata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria cinerea DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria controversa Boiss. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria dicranoides Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria digyna Willd. ex Schltdl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria emarginata Brot. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria erinacea Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria filicaulis Fenzl ex Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria foliosa Royle ex Edgem. & Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria fragillima Rech.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria gothica Fr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria gracilis Waldst. & Kit. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria grandiflora L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispanica Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispida L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria libanotica Kotschy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte 35 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria modesta Dufour 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria montana L. 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria pungens Clemente ex Lag. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria querioides Pourr. ex Willk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria tetraquetra L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga australasica (H.Wendl. & Drude) S.T.Blake ex H.E.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga engleri Becc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga obtusifolia Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga tremula (Blanco) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga undulatifolia Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arethusa bulbosa L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aretiastrum aretioides (Kunth) Graebn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 131 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone albiflora Hornem. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone corymbosa Greene 39 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone ochroleuca Sweet 32 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone platyceras Link & Otto 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone pleiacantha Greene 32 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone sanguinea Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone squarrosa Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone subfusiformis Ownbey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum acinetochromum Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum brevipetalum Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum brevistylum Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum grunowii Zahlbr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum latifolium Vieill. ex Zemann 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum laxum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum montanum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma parvifolium Benn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum (Link) Humphries 20 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum filifolium (Sch.Bip.) Humphries 8 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. 1213 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell 18 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum hierrense Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum maderense (D.Don) Humphries 18 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe 19 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum tenerifae Humphries 7 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 135 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma dealbata (Pursh) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma incana (C. Presl) Windham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma limitanea (Maxon) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma microphylla (Mett. ex Kuhn) Windham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 31 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrocytisus battandieri (Maire) Raynaud 22 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium fischeri Taub. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 521 ചിത്രങ്ങൾ
Argyroxiphium sandwicense DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arillastrum gummiferum (Brongn. & Gris) Pancher ex Baill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus agavioides (Castañeda) E.S.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ariopsis peltata Nimmo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema candidissimum W.W.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema ciliatum H.Li 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema concinnum Schott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema consanguineum Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema dracontium (L.) Schott 225 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema erubescens (Wall.) Schott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema filiforme (Reinw.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema flavum (Forssk.) Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema jacquemontii Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema polyphyllum (Blanco) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema ringens (Thunb.) Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema serratum (Thunb.) Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema sikokianum Franch. & Sav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema speciosum (Wall.) Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema tortuosum (Wall.) Schott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1572 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum proboscideum (L.) Savi 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum simorrhinum Durieu 87 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea abyssinica Pax 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea alata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea capitata (L.) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea ecklonii Baker 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea ensifolia J.Muir 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristeguietia lamiifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adoensis Hochst. ex A.Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida barbicollis Trin. & Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida californica Thurb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida jorullensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida kenyensis Henrard 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida purpurea Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida spegazzinii Arechav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida spiciformis Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida stricta Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida ternipes Cav. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia andina F.González & I.G.Vargas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia anguicida Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia arborea Linden 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia baetica L. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia californica Torr. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cauliflora Ule 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 1686 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clusii Lojac. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cordiflora Mutis ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cornuta Mast. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cretica Lam. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia erecta L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia esoterica Pfeifer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fimbriata Cham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gigantea Mart. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gorgona M.A.Blanco 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia indica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia kaempferi Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia labiata Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 172 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia lutea Desf. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia manshuriensis Kom. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia navicularis E.Nardi 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 152 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pilosa Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia serpentaria L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sprucei Mast. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tagala Cham. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tomentosa Sims 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia translucida Pfeifer 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia triangularis Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tricaudata Lem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia watsonii Wooton & Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia wrightii Seem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz 47 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia serrata (J.R.Forst. & G.Forst.) Oliv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 18 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alpina (DC.) Willd. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria arenaria (Pers.) Schult. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria beirana Franco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria bubanii G.H.M.Lawr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. & Lange 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria capitella Pau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria cariensis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria castellana Boiss. & Reut. ex Leresche 14 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria choulettiana Pomel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria euscadiensis Donad. & Vivant 9 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria gaditiana Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria girardii (Bernis) Litard. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria hirta Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria hispalensis Pau 6 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. & Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria leucocephala Salzm. ex Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria macrophylla Boiss. & Reut. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria malacitana Nieto Fel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié 41 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria multiceps Wallr. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pseudoarmeria (Murray) Mansf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pubigera (Desf.) Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pubinervis Boiss. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link 144 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria ruscinonensis Girard 77 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria sardoa Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria soleirolii (Duby) Godr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria transmontana (Samp.) G.H.M.Lawr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria villosa Girard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria welwitschii Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1023 ചിത്രങ്ങൾ
Arnaldoa weberbaueri (Muschl.) Ferreyra 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia hispidissima (Lehm.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) Edm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cernua Howell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica chamissonis Less. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cordifolia Hook. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica discoidea Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica gracilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica lanceolata Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica latifolia Bong. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica mollis Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L. 2393 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica rydbergii Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica sororia Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica spathulata Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum atriplicifolium (L.) H.Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum ovatum (Walter) H.Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum plantagineum Raf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 71 ചിത്രങ്ങൾ
Arnottia mauritiana A.Rich. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arpophyllum spicatum Lex. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arrojadoa bahiensis (P.J.Braun & Esteves) N.P.Taylor & Eggli 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artedia squamata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2508 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia afra Jacq. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia alba Turra 390 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia albicaulis Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1603 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arborescens (Vaill.) L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arbuscula Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia argyi H.Lév. & Vaniot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia armeniaca Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia atrata Lam. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia austriaca Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia barrelieri Besser 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia caerulescens L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia californica Less. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 23 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia chamaemelifolia Vill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia douglasiana Besser ex Besser 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dubia L. ex B.D.Jacks. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia filifolia Torr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia frigida Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia glacialis L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gorgonum Webb 17 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia granatensis Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia herba-alba Asso 221 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia insipida Vill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia judaica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia maritima L. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia michauxiana Besser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia nitida Bertol. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia norvegica Fr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pedemontana Balb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia princeps Pamp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pycnocephala (Less.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ramosa Buch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia reptans C.Sm. ex Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia santonicum L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kitam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 73 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia suksdorfii Piper 18 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia thuscula Cav. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tridentata Nutt. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tripartita (Nutt.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia umbelliformis Lam. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vallesiaca All. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 593 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10149 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch 159 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum subterminale (Parish) Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium candidum Raoul 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium cirrhatum (G.Forst.) R.Br. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium milleflorum (DC.) J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Artia francii (Guillaumin) Pichon 20 ചിത്രങ്ങൾ
Artia lifuana (Baill.) Pichon ex Guillaumin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 172 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus chama Buch.-Ham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus hispidus F.M.Jarrett 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus treculianus Elmer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arum alpinariae (Alpinar & R.R.Mill) P.C.Boyce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum concinnatum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arum creticum Boiss. & Heldr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arum cylindraceum Gasp. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Arum dioscoridis Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arum elongatum Steven 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum hygrophilum Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arum idaeum Coustur. & Gand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 9648 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4047 ചിത്രങ്ങൾ
Arum orientale M.Bieb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum palaestinum Boiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arum pictum L.f. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 2252 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria gigantea (Walter) Muhl. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1738 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo mediterranea Danin 36 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo plinii Turra 28 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera arcuata Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera chartacea Radlk. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera collina (Pancher & Sebert) Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera gracilipes Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera lepidota Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asarina procumbens Mill. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum canadense L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum caudatum Lindl. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum europaeum L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum lemmonii S.Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum maximum Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ascarina rubricaulis Solms 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias amplexicaulis Sm. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias arenaria Torr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias asperula (Decne.) Woodson 373 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias brachystephana Engelm. ex Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias californica Greene 68 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias cordifolia (Benth.) Jeps. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias engelmanniana Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias eriocarpa Benth. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias erosa Torr. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias exaltata L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias fascicularis Decne. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias humistrata Walter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias incarnata L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanceolata Walter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanuginosa Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias latifolia (Torr.) Raf. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias linaria Cav. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias linearis Scheele 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias longifolia Michx. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias macrotis Torr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias michauxii Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nivea L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias nummularia Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias obovata Elliott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias ovalifolia Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias pedicellata Walter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias perennis Walter 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias pumila (A.Gray) Vail 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias purpurascens L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias quadrifolia Jacq. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias rubra L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias solanoana Woodson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias speciosa Torr. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias subulata Decne. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2215 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tomentosa Elliott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias uncialis Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias variegata L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias verticillata L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias vestita Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridiflora Raf. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridis Walter 505 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias woodsoniana Standl. & Steyerm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ascocentrum pumilum (Hayata) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina obovata (Willd.) Nash 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina parviflora (Michx.) Dunal 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina reticulata Shuttlew. ex Chapm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina tetramera Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 824 ചിത്രങ്ങൾ
Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 1961 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus altissimus Munby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus arborescens Willd. ex Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 141 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus fallax Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus horridus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus maritimus (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nesiotes Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus plocamoides Webb ex Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus rubicundus P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus schoberioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus scoparius Lowe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1912 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus squarrosus J.A.Schmidt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus tenuifolius Lam. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus umbellatus Link 70 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia epidendroides Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia variegata Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arcadiensis Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula aristata L.f. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula capitata Kit. ex Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cypria Ehrend. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula gussonei Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hexaphylla All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirsuta Desf. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirta Ramond 72 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula laevigata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula nitida Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula purpurea (L.) Ehrend. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula taurina L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus acaulis Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus aestivus Brot. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus cerasifer Gay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus cerasiferus J.Gay 523 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1440 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus macrocarpus Parl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ramosus L. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra connata Tillich 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 642 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra lurida Ker Gawl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne stictophylla (Schltr.) Garay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma carapanauba Pichon 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma tomentosum Mart. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis californica (Hook.) Nutt. ex Copel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis densa (Brack.) Lellinger 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia pascalioides Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. ex Benth. & Hook.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adulterinum Milde 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium antiquum Makino 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium antrophyoides Christ 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium blepharophorum Bertol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium boltonii Hook. ex Schelpe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium bradleyi D.C. Eaton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium bulbiferum G. Forst. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium castaneum Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dareoides Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dissectum Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium divergens Mett. ex Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium exiguum Bedd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium feei Kunze ex Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hemionitis L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium holophlebium Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hostmannii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium macilentum Kunze ex Klotzsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium maxonii Lellinger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium montanum Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1269 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium parvisorum Bonap. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pinnatifidum Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium polyodon G. Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium praemorsum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium riparium Liebm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sessilifolium Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sulcatum Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium theciferum (Kunth) Mett. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3162 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trilobum Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium triphyllum C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium vespertinum Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viviparum (L. f.) C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium yunnanense Franch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia alata Harling 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia brachyphylla Harling 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia dussii Harling 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia euryspatha Harling 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia ferruginea Grayum & Hammel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia isabellina Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia longitepala Harling 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia moritziana (Klotzsch) Harling 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia multistaminata Harling 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rigida (Aubl.) Harling 48 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia sleeperae Grayum & Hammel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia stenophylla (Standl.) Harling 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia uncinata Harling 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia utilis (Oerst.) Harling 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia vagans Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia banksii A.Cunn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia fragrans Colenso 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth 77 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia menziesiana Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia neocaledonica Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia solandri A.Cunn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aster × herveyi A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aster ageratoides Turcz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Aster dumosus Hoffm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aster miquelianus Hara 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aster subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asteranthera ovata (Cav.) Hanst. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus graveolens (Forssk.) Less. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus intermedius (DC.) Pit. & Proust 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus pinifolius Maire & Wilczek 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus sericeus (L.f.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Asterogyne martiana (H.Wendl.) H.Wendl. ex Drude 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asterolasia trymalioides F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astracantha granatensis (Lam.) Podlech 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astracantha sicula (Biv.) Greuter 14 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus aequalis Clokey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus agnicidus Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecuroides L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecurus Pall. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus angustifolius Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus armatus Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus asplundii I.M.Johnst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus atropilosulus (Hochst.) Bunge 44 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus austriacus Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus baionensis Loisel. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus balearicus Chater 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus beatleyae Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus brauntonii Parish 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus canadensis L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus caprinus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus clevelandii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus coccineus (Parry) Brandegee 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus corrugatus Bertol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus Nutt. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cymbicarpos Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus danicus Retz. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus depressus L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 93 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus epiglottis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus exscapus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus frigidus (L.) A.Gray 35 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus garbancillo Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus geminiflorus Humb. & Bonpl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gibbsii Kellogg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glaux L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gombo Bunge 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hypoglottis L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus ibrahimianus Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus incanus L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus johannis-howellii Barneby 14 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus layneae Greene 37 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lentiginosus Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus leontinus Wulfen 28 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus longidentatus Chater 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus magdalenae Greene 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mareoticus Delile 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus micranthellus Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus miguelensis Greene 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus miser Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus missouriensis Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mollissimus Torr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mongholicus Bunge 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monoensis Barneby 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monspessulanus L. 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nitidiflorus Jimenez & Pau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nuttallianus DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus onobrychis L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pachypus Greene 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus panamintensis E.Sheld. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pauperculus Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 49 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus penduliflorus Lam. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus peruvianus Vogel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus phoenix Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus propinquus Schischkin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus racemosus Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus reinii Ball 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus reventiformis (Rydb.) Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sempervirens Lam. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sheldonii (Rydb.) Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus shevockii Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus siliceus Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinaicus Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinuatus Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus solandri Lowe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus spruneri Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tenellus Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tennesseensis Chapman 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tragacantha L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus traskiae Eastw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tugarinovii Basil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus uniflorus DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus vesicarius L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Astranthium integrifolium (Michx.) Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia bavarica Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia carniolica Wulfen 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia major L. 3818 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia maxima Pall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia minor L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Astripomoea hyoscyamoides (Vatke) Verdc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astripomoea lachnosperma (Choisy) A. Meeuse 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum alatum Loomis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum paramaca Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle 146 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum vulgare Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham 6 ചിത്രങ്ങൾ
Astroloba herrei Uitewaal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astroloba spiralis (L.) Uitewaal 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astroloma pinifolium (R.Br.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astronium graveolens Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum capricorne (A.Dietr.) Britton & Rose 38 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum caput-medusae D.R.Hunt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum myriostigma Lem. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum ornatum (DC.) Britton & Rose 203 ചിത്രങ്ങൾ
Astrotricha floccosa DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia (L.f.) Baill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia charmian S.Moore 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 823 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia guttata (Forssk.) Brummitt 31 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia mysorensis (Roth) T.Anderson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia riparia Lindau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia scandens (Lindau) Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia citroides Pierre ex Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia racemosa Wight ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia wightii Yu.Tanaka 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ateleia glazioveana Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ateleia herbert-smithii Pittier 15 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta cretensis L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta sicula L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta turbith (L.) Brot. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atherosperma moschatum Labill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athertonia diversifolia (C.T.White) L.A.S.Johnson & B.G.Briggs 1 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium alpestre (Hoppe) Clairv. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium arborescens (Bory) Milde 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium dissitifolium (Baker) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2152 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Athysanus pusillus (Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus aragoensis Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus chartaceus (F.Muell.) Puttock 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus heterophyllus (Montrouz.) Guillaumin & Beavis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus platyxylon (Vieill. ex Pancher & Sebert) Guillaumin 30 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus pterocarpon (Guillaumin) Puttock 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus sessilifolius Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus versteegii (Valeton) Puttock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis arabica Rech.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis aristata Batt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis caespitosa Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis delicatula Batt. ex L.Chevall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis humilis L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis phaeolepis Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis polycephala Coss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis preauxiana Sch.Bip. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atraphaxis spinosa L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex argentea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex cinerea Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex colerei Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex fruticulosa Jeps. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula Edmondston 77 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glauca L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1434 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex imbricata (Moq.) D.Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex longipes Drejer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex micrantha Ledeb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex muelleri Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex obovata Moq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex portulacoides L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex sagittata Borkh. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R.Br. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semilunaris Aellen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex suberecta Verd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa belladonna L. 2281 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea attaleoides (Barb.Rodr.) Wess.Boer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea brejinhoensis (Glassman) Zona 1 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea funifera Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea phalerata Mart. ex Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea rostrata Oerst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta columnae Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 2690 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta gracilis Spruner ex Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta libanotica Boiss. & Hohen. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aucoumea klaineana Pierre 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba chinensis Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 2900 ചിത്രങ്ങൾ
Auranticarpa rhombifolia (A.Cunn. ex Hook.) L.W.Cayzer, Crisp & I.Telford 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria flava (L.) Farw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria grandiflora (Benth.) Pennell 45 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria pectinata (Nutt.) Pennell 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria virginica (L.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia petraea (Ard.) Schur 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia sinuata (L.) Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen & T.R.Dudley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobaileya scandens C.T.White 28 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus alticola McPherson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus brevipes Airy Shaw 2 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus carunculatus (Baill.) Airy Shaw 28 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus clusiaceus (Baill.) Airy Shaw 5 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus cuneatus (Airy Shaw) Airy Shaw 3 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus ellipticus McPherson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus huerlimannii Airy Shaw 6 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus vieillardii (Guillaumin) Airy Shaw 3 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocactus spiniflorus (Phil.) F.Ritter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocedrus chilensis (D.Don) Pic.Serm. & Bizzarri 87 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia floccosa (Salm-Dyck ex Winterfeld) F.Ritter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C.Weber) Backeb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Austromyrtus dulcis (C.T.White) L.S.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrotaxus spicata Compton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Avellara fistulosa (Brot.) Blanca & C.Díaz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 720 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Avena nuda L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia bicolor Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia officinalis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus micay García-Barr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ayenia compacta Rose 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ayenia micrantha Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Azalea alabamensis (Rehder) Ashe 109 ചിത്രങ്ങൾ
Azanza garckeana (F.Hoffm.) Exell & Hillc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Azara dentata Ruiz & Pav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azara integrifolia Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Azara lanceolata Hook.f. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Azara microphylla Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Azara petiolaris (D.Don) I.M.Johnst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Azara serrata Ruiz & Pav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Azima tetracantha Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla pinnata R. Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella aretioides (Kunth) Willd. ex DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella compacta Phil. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella corymbosa (Ruiz & Pav.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella crenata (Ruiz & Pav.) Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella diapensioides A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella diversifolia Clos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella madreporica Clos 4 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella monantha Clos 29 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella pedunculata (Spreng.) Mathias & Constance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aztekium hintonii Glass & W.A.Fitz Maur. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aztekium ritteri (Boed.) Boed. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana angustifolia Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana nana (Andrews) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana sambucina (Jacq.) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana stricta (Aiton) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea courtallensis (Wight) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis alpina Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis angustifolia Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis anomala DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis artemisioides Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis articulata (Lam.) Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis conferta Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis crispa Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis densiflora Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis douglasii DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis dracunculifolia DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis halimifolia L. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis macrantha Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis neglecta Britton 73 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis notosergila Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis oxyodonta DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis papillosa Rusby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pentlandii DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis phyteumoides (Less.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pilularis DC. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pingraea DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis prunifolia Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis punctulata DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis rhexioides Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis rhomboidalis J.Rémy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicina Torr. & A.Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis sarothroides A.Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis sphaerocephala Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis spicata (Lam.) Baill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis trimera (Less.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharoides lasiopus (O.Hoffm.) H.Rob. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia myrtifolia Hook. & Harv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa albida (Pennell) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa eisenii (Kellogg) Pennell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa repens (Sw.) Wettst. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris aubletiana Trail 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris brongniartii Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris glandulosa Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gracilior Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris herrerana Cascante 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris hondurensis Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris oligocarpa Barb.Rodr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris setosa Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Badula barthesia (Lam.) A.DC. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Badula borbonica A.DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Badula decumbens (Cordem.) Coode 10 ചിത്രങ്ങൾ
Badula grammisticta (Cordem.) Coode 9 ചിത്രങ്ങൾ
Baeckea gunniana Schauer ex Walp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bagassa guianensis Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bahia absinthifolia Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Baileya pauciradiata A.Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 74 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites glabra Mildbr. & Schltr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites maughamii Sprague 29 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora dioica R.Br. ex Royle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora reflexa Becc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops balansae Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops microstachya Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops oliviformis Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops pachyphylla Baill. ex Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops pancheri Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops vieillardii Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balantium antarcticum (Labill.) C. Presl 123 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Balduina uniflora Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Balgoya pacifica Morat & Meijden 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota acetabulosa (L.) Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota hirsuta Benth. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 2546 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota pseudodictamnus (L.) Benth. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia alternifolia Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia anisomera Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia balansae (Baill.) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia brongniartii (Baill.) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia buchholzii Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia bureavii (Baill.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia deplanchei (Baill.) Pax 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia drimiflora (Baill.) Schltr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia inophylla (G.Forst.) P.S.Green 28 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia neocaledonica (S.Moore) McPherson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamocitrus dawei Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza deltoidea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza hookeri (Hook.) Nutt. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza incana Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza sagittata (Pursh) Nutt. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Baltimora recta L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa alemtemshii H.B.Naithani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa arnhemica F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa chungii McClure 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa eutuldoides McClure 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa lako Widjaja 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa oldhamii Munro 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Banara guianensis Aubl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton 24 ചിത്രങ്ങൾ
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia ashbyi Baker f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia blechnifolia F.Muell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia ericifolia L.f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia hookeriana Meisn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia integrifolia L.f. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia laevigata Meisn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia leptophylla A.S.George 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia marginata Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia menziesii R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia nutans R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia occidentalis R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia ornata F.Muell. ex Meisn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia petiolaris F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia plagiocarpa A.S.George 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia praemorsa Andrews 60 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia prionotes Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia robur Cav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia serrata L.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia speciosa R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia spinulosa Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia verticillata R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia alba (L.) Vent. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R.Br. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia bicolor Greenm. & Larisey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia bracteata Elliott 66 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia lanceolata (Walter) Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia megacarpa Torr. & A.Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia nuttalliana Small 32 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia sphaerocarpa Nutt. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) Vent. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea australis Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea bracteosa Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea grayi Hewson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 152 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea orthoceras Ledeb. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea rupicola Moris 51 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea stricta Andrz. ex Besser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 3577 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barbosella dolichorhiza Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Barkeria shoemakeri Halb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria argentea Balf.f. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria buxifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria delamerei S.Moore 43 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria eranthemoides R.Br. ex C.B.Clarke 62 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria hochstetteri Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria observatrix Bosser & Heine 27 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria obtusa Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria repens Nees 63 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria strigosa Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria submollis Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria trispinosa (Forssk.) Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria ventricosa Hochst. ex Nees 22 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria volkensii Lindau 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barnardia japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Barnardia numidica (Poir.) Speta 3 ചിത്രങ്ങൾ
Barneoudia major Phil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 420 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia edulis Seem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia integrifolia (Montrouz.) Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia longifolia Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia macrocarpa Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia neocaledonica Vieill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bartlettina sordida (Less.) R.M.King & H.Rob. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bartonia verna (Michx.) Raf. ex Barton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia alpina L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia crenoloba Wedd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia elongata Wedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia longiflora Hochst. ex Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia pedicularoides Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia peruviana Walp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia stricta (Kunth) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1624 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Basiloxylon brasiliensis (Allemão) K. Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia deplanchei (Brongn. & Gris) Vieill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia glabrata Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia pancheri (Brongn. & Gris) Vieill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia tomentosa Becc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia velutina Becc. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia muricata (L.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Batemannia colleyi Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Batesia floribunda Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauera rubioides Andrews 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia blakeana Dunn 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia corymbosa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia divaricata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia forficata Link 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia guianensis Aubl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia hildebrandtii Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia hookeri F.Muell. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia kockiana Korth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia lunarioides A. Gray ex S. Watson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia microstachya (Raddi) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 260 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia natalensis Hook. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia pauletia Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia phoenicea Wight & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia rufescens Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia scandens L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia semibifida Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia taitensis Taub. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia thonningii Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia ungulata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1831 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia yunnanensis Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea compacta L.Hern. & Zamudio 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea goldmanii Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea gracilis Lem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea guatemalensis Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea hiriartiae L.Hern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea recurvata Lem. 935 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea sanctomariana L.Hern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea stricta Lem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Beaufortia orbifolia F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaufortia squarrosa Schauer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea asplenioides Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea balansae Brongn. & Gris 10 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea congesta Virot 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea crassifolia Virot 11 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea filipes Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea gracilis Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea montana (Brongn. & Gris) Virot 9 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea neglecta Virot 3 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea pancheri Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bebbia juncea (Benth.) Greene 54 ചിത്രങ്ങൾ
Beccariophoenix alfredii Rakotoarin., Ranariv. & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Beclardia macrostachya (Thouars) A.Rich. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Becquerelia cymosa Brongn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bedfordia arborescens Hochr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia × albopicta W.Bull 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia acida Vell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia aconitifolia A.DC. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia acutifolia Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia amphioxus Sands 8 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia ampla Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia angularis Raddi 13 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia boliviensis A.DC. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia borneensis A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia bowerae Ziesenh. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia brevirimosa Irmsch. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia caroliniifolia Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia chlorosticta Sands 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia clarkei Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cleopatrae Coyle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia conchifolia A.Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia convallariodora C.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia convolvulacea (Klotzsch) A.DC. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cubensis Hassk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5128 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia decandra Pav. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia elaeagnifolia Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia fagifolia Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia foliosa Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia formosana (Hayata) Masam. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia fruticosa (Klotzsch) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia fuchsioides Hook. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia gehrtii Irmsch. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia glabra Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia goegoensis N.E.Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia gracilis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia grandis Dryand. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia guaduensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia handelii Irmsch. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hemsleyana Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl. 688 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirsuta Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 161 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hispida Schott ex A.DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hydrocotylifolia Otto ex Hook. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia imperialis Lem. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia incarnata Link & Otto 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia involucrata Liebm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia listada L.B.Sm. & Wassh. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia luxurians Scheidw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia multinervia Liebm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia nymphaeifolia T.T.Yu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia obliqua L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia obscura Brade 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia parviflora Poepp. & Endl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia paulensis A.DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia pavonina Ridl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia pendula Ridl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia phyllomaniaca Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia plebeja Liebm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia prismatocarpa Hook. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia pustulata Liebm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia radicans Vell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rajah Ridl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 1976 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia santos-limae Brade 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia scharffii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semiovata Liebm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sericoneura Liebm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia serratipetala Irmsch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sizemoreae Kiew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia solimutata L.B.Sm. & Wassh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia staudtii Gilg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia stipulacea Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia stolzii Irmsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia subvillosa Klotzsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sudjanae C.-A.Jansson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sutherlandii Hook.f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia tuberculosa Girm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia urophylla Hook. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia variegata Y.M.Shui & W.H.Chen 28 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia latifolia (Nees) Sachiko Nishida 4 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia neocaledonica Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia oreophila Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia roxburghiana Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia tawa (A.Cunn.) Kirk 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria aestuans Mutis ex L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria racemosa Vent. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia desertorum Eig & Feinbrun 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia dubia (Guss.) Schult. & Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia flexuosa Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia mauritanica Pomel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia nivalis Boiss. & Kotschy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Sweet 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 55 ചിത്രങ്ങൾ