Amazonia Tumbuhan Guiana Perancis Teroka

Allium sativum L.

Bawang putih
Liliaceae 679 576 Observations
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum