Pokok-pokok Afrika Selatan Pokok-pokok asli Afrika SelatanTeroka

Elaeodendron

Elaeodendron

47 7 Observations
1 spesies
Gymnosporia

Gymnosporia

209 55 Observations
3 species_plural
Maytenus

Maytenus

11 3 Observations
2 species_plural
Mystroxylon

Mystroxylon

79 10 Observations
1 spesies