Polynesia Perancis Tumbuhan Polynesia Perancis Teroka

Ficus aspera G.Forst.

 
Moraceae 51 34 Observations
Ficus aspera
Ficus aspera
Ficus aspera
Ficus aspera

Ficus benghalensis L.

 
Moraceae 662 496 Observations
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis

Ficus benjamina L. LC

Pokok Ara Beringin
Moraceae 5,681 4,688 Observations
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus carica L. LC

 
Moraceae 10,666 8,936 Observations
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Ficus lutea Vahl LC

 
Moraceae 102 58 Observations
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea

Ficus lyrata Warb. LC

 
Moraceae 1,889 1,638 Observations
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata

Ficus microcarpa L.f. LC

Ara jejawi
Moraceae 2,705 2,124 Observations
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa

Ficus pumila L.

Ara jalar
Moraceae 1,529 1,280 Observations
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila

Ficus religiosa L. LC

 
Moraceae 641 469 Observations
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa