Polynesia Perancis Tumbuhan Polynesia Perancis Teroka

Iresine herbstii Hook.

 
Amaranthaceae 2,352 2,163 Observations
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii