Rumpai Rumpai dalam bidang pertanian di EropahTeroka

Chenopodium album L.

 
14,610 11,396 Observations
Amaranthaceae
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
1,339 1,044 Observations
Amaranthaceae
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium